อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีอินเดีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีอินเดีย
ต่ำสุด = 0.4044 (13/11/2563) เฉลี่ย = 0.4222 สูงสุด = 0.4442 (26/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีอินเดีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.4166
INR THB
2.4005
THB INR
พฤหัสบดี
0.4224
INR THB
2.3674
THB INR
ศุกร์
0.4198
INR THB
2.3821
THB INR
จันทร์
0.4188
INR THB
2.3875
THB INR
อังคาร
0.4202
INR THB
2.3797
THB INR
พุธ
0.4232
INR THB
2.3627
THB INR
พฤหัสบดี
0.4249
INR THB
2.3537
THB INR
ศุกร์
0.4261
INR THB
2.3467
THB INR
จันทร์
0.4269
INR THB
2.3423
THB INR
อังคาร
0.4272
INR THB
2.3408
THB INR
พุธ
0.4273
INR THB
2.3400
THB INR
พฤหัสบดี
0.4283
INR THB
2.3349
THB INR
ศุกร์
0.4278
INR THB
2.3375
THB INR
จันทร์
0.4268
INR THB
2.3430
THB INR
อังคาร
0.4267
INR THB
2.3435
THB INR
พุธ
0.4267
INR THB
2.3434
THB INR
พฤหัสบดี
0.4278
INR THB
2.3374
THB INR
ศุกร์
0.4287
INR THB
2.3327
THB INR
จันทร์
0.4297
INR THB
2.3270
THB INR
อังคาร
0.4332
INR THB
2.3086
THB INR
พุธ
0.4348
INR THB
2.3001
THB INR
พฤหัสบดี
0.4358
INR THB
2.2948
THB INR
ศุกร์
0.4363
INR THB
2.2919
THB INR
จันทร์
0.4349
INR THB
2.2995
THB INR
อังคาร
0.4345
INR THB
2.3016
THB INR
พุธ
0.4347
INR THB
2.3006
THB INR
พฤหัสบดี
0.4364
INR THB
2.2914
THB INR
ศุกร์
0.4376
INR THB
2.2852
THB INR
จันทร์
0.4380
INR THB
2.2832
THB INR
อังคาร
0.4389
INR THB
2.2784
THB INR
พุธ
0.4367
INR THB
2.2897
THB INR
พฤหัสบดี
0.4367
INR THB
2.2902
THB INR
ศุกร์
0.4364
INR THB
2.2913
THB INR
จันทร์
0.4369
INR THB
2.2888
THB INR
อังคาร
0.4368
INR THB
2.2894
THB INR
พุธ
0.4360
INR THB
2.2934
THB INR
พฤหัสบดี
0.4395
INR THB
2.2751
THB INR
ศุกร์
0.4407
INR THB
2.2694
THB INR
จันทร์
0.4405
INR THB
2.2700
THB INR
อังคาร
0.4414
INR THB
2.2656
THB INR
พุธ
0.4442
INR THB
2.2514
THB INR
พฤหัสบดี
0.4422
INR THB
2.2616
THB INR
ศุกร์
0.4372
INR THB
2.2873
THB INR
จันทร์
0.4344
INR THB
2.3018
THB INR
อังคาร
0.4311
INR THB
2.3196
THB INR
พุธ
0.4274
INR THB
2.3397
THB INR
พฤหัสบดี
0.4303
INR THB
2.3237
THB INR
ศุกร์
0.4262
INR THB
2.3465
THB INR
จันทร์
0.4247
INR THB
2.3548
THB INR
อังคาร
0.4246
INR THB
2.3554
THB INR
พุธ
0.4264
INR THB
2.3450
THB INR
พฤหัสบดี
0.4261
INR THB
2.3467
THB INR
ศุกร์
0.4304
INR THB
2.3232
THB INR
จันทร์
0.4326
INR THB
2.3114
THB INR
อังคาร
0.4356
INR THB
2.2957
THB INR
พุธ
0.4367
INR THB
2.2897
THB INR
พฤหัสบดี
0.4330
INR THB
2.3097
THB INR
ศุกร์
0.4339
INR THB
2.3046
THB INR
จันทร์
0.4326
INR THB
2.3116
THB INR
อังคาร
0.4303
INR THB
2.3237
THB INR
พุธ
0.4295
INR THB
2.3284
THB INR
พฤหัสบดี
0.4342
INR THB
2.3030
THB INR
ศุกร์
0.4346
INR THB
2.3007
THB INR
จันทร์
0.4322
INR THB
2.3135
THB INR
อังคาร
0.4348
INR THB
2.3000
THB INR
พุธ
0.4370
INR THB
2.2881
THB INR
พฤหัสบดี
0.4312
INR THB
2.3192
THB INR
ศุกร์
0.4343
INR THB
2.3027
THB INR
จันทร์
0.4311
INR THB
2.3196
THB INR
อังคาร
0.4329
INR THB
2.3100
THB INR
พุธ
0.4300
INR THB
2.3254
THB INR
พฤหัสบดี
0.4304
INR THB
2.3233
THB INR
ศุกร์
0.4284
INR THB
2.3344
THB INR
จันทร์
0.4305
INR THB
2.3227
THB INR
อังคาร
0.4296
INR THB
2.3276
THB INR
พุธ
0.4272
INR THB
2.3408
THB INR
พฤหัสบดี
0.4249
INR THB
2.3534
THB INR
ศุกร์
0.4257
INR THB
2.3488
THB INR
จันทร์
0.4244
INR THB
2.3561
THB INR
อังคาร
0.4232
INR THB
2.3629
THB INR
พุธ
0.4228
INR THB
2.3654
THB INR
พฤหัสบดี
0.4248
INR THB
2.3539
THB INR
ศุกร์
0.4249
INR THB
2.3534
THB INR
จันทร์
0.4265
INR THB
2.3449
THB INR
อังคาร
0.4275
INR THB
2.3392
THB INR
พุธ
0.4280
INR THB
2.3362
THB INR
พฤหัสบดี
0.4311
INR THB
2.3197
THB INR
ศุกร์
0.4322
INR THB
2.3135
THB INR
จันทร์
0.4280
INR THB
2.3362
THB INR
อังคาร
0.4280
INR THB
2.3366
THB INR
พุธ
0.4275
INR THB
2.3394
THB INR
พฤหัสบดี
0.4274
INR THB
2.3399
THB INR
ศุกร์
0.4263
INR THB
2.3456
THB INR
จันทร์
0.4251
INR THB
2.3523
THB INR
อังคาร
0.4262
INR THB
2.3463
THB INR
พุธ
0.4257
INR THB
2.3492
THB INR
พฤหัสบดี
0.4257
INR THB
2.3491
THB INR
ศุกร์
0.4234
INR THB
2.3619
THB INR
จันทร์
0.4211
INR THB
2.3746
THB INR
อังคาร
0.4218
INR THB
2.3708
THB INR
พุธ
0.4205
INR THB
2.3780
THB INR
พฤหัสบดี
0.4214
INR THB
2.3730
THB INR
ศุกร์
0.4203
INR THB
2.3795
THB INR
จันทร์
0.4213
INR THB
2.3734
THB INR
อังคาร
0.4212
INR THB
2.3740
THB INR
พุธ
0.4215
INR THB
2.3722
THB INR
พฤหัสบดี
0.4203
INR THB
2.3790
THB INR
ศุกร์
0.4209
INR THB
2.3758
THB INR
จันทร์
0.4194
INR THB
2.3845
THB INR
อังคาร
0.4198
INR THB
2.3819
THB INR
พุธ
0.4179
INR THB
2.3932
THB INR
พฤหัสบดี
0.4183
INR THB
2.3908
THB INR
ศุกร์
0.4160
INR THB
2.4040
THB INR
จันทร์
0.4163
INR THB
2.4021
THB INR
อังคาร
0.4148
INR THB
2.4111
THB INR
พุธ
0.4123
INR THB
2.4251
THB INR
พฤหัสบดี
0.4084
INR THB
2.4484
THB INR
ศุกร์
0.4081
INR THB
2.4503
THB INR
จันทร์
0.4091
INR THB
2.4445
THB INR
อังคาร
0.4086
INR THB
2.4475
THB INR
พุธ
0.4100
INR THB
2.4391
THB INR
พฤหัสบดี
0.4084
INR THB
2.4485
THB INR
ศุกร์
0.4072
INR THB
2.4558
THB INR
จันทร์
0.4083
INR THB
2.4490
THB INR
อังคาร
0.4093
INR THB
2.4434
THB INR
พุธ
0.4075
INR THB
2.4538
THB INR
พฤหัสบดี
0.4093
INR THB
2.4434
THB INR
ศุกร์
0.4089
INR THB
2.4457
THB INR
จันทร์
0.4087
INR THB
2.4466
THB INR
อังคาร
0.4092
INR THB
2.4436
THB INR
พุธ
0.4098
INR THB
2.4405
THB INR
พฤหัสบดี
0.4154
INR THB
2.4071
THB INR
ศุกร์
0.4168
INR THB
2.3992
THB INR
จันทร์
0.4164
INR THB
2.4015
THB INR
อังคาร
0.4175
INR THB
2.3954
THB INR
พุธ
0.4163
INR THB
2.4024
THB INR
พฤหัสบดี
0.4157
INR THB
2.4057
THB INR
ศุกร์
0.4155
INR THB
2.4068
THB INR
จันทร์
0.4175
INR THB
2.3950
THB INR
อังคาร
0.4186
INR THB
2.3887
THB INR
พุธ
0.4191
INR THB
2.3861
THB INR
พฤหัสบดี
0.4212
INR THB
2.3740
THB INR
ศุกร์
0.4229
INR THB
2.3646
THB INR
จันทร์
0.4252
INR THB
2.3518
THB INR
อังคาร
0.4243
INR THB
2.3567
THB INR
พุธ
0.4237
INR THB
2.3602
THB INR
พฤหัสบดี
0.4237
INR THB
2.3603
THB INR
ศุกร์
0.4238
INR THB
2.3594
THB INR
จันทร์
0.4216
INR THB
2.3718
THB INR
อังคาร
0.4212
INR THB
2.3740
THB INR
พุธ
0.4207
INR THB
2.3767
THB INR
พฤหัสบดี
0.4199
INR THB
2.3816
THB INR
ศุกร์
0.4170
INR THB
2.3984
THB INR
จันทร์
0.4149
INR THB
2.4103
THB INR
อังคาร
0.4145
INR THB
2.4126
THB INR
พุธ
0.4144
INR THB
2.4132
THB INR
พฤหัสบดี
0.4152
INR THB
2.4082
THB INR
ศุกร์
0.4154
INR THB
2.4075
THB INR
จันทร์
0.4154
INR THB
2.4073
THB INR
อังคาร
0.4161
INR THB
2.4030
THB INR
พุธ
0.4154
INR THB
2.4073
THB INR
พฤหัสบดี
0.4150
INR THB
2.4097
THB INR
ศุกร์
0.4155
INR THB
2.4069
THB INR
จันทร์
0.4173
INR THB
2.3966
THB INR
อังคาร
0.4171
INR THB
2.3978
THB INR
พุธ
0.4173
INR THB
2.3964
THB INR
พฤหัสบดี
0.4186
INR THB
2.3887
THB INR
ศุกร์
0.4211
INR THB
2.3747
THB INR
จันทร์
0.4239
INR THB
2.3591
THB INR
อังคาร
0.4245
INR THB
2.3560
THB INR
พุธ
0.4220
INR THB
2.3694
THB INR
พฤหัสบดี
0.4224
INR THB
2.3673
THB INR
ศุกร์
0.4246
INR THB
2.3549
THB INR
จันทร์
0.4236
INR THB
2.3608
THB INR
อังคาร
0.4257
INR THB
2.3492
THB INR
พุธ
0.4269
INR THB
2.3427
THB INR
พฤหัสบดี
0.4279
INR THB
2.3370
THB INR
ศุกร์
0.4290
INR THB
2.3310
THB INR
จันทร์
0.4269
INR THB
2.3423
THB INR
อังคาร
0.4256
INR THB
2.3496
THB INR
พุธ
0.4266
INR THB
2.3442
THB INR
พฤหัสบดี
0.4264
INR THB
2.3454
THB INR
ศุกร์
0.4262
INR THB
2.3464
THB INR
จันทร์
0.4267
INR THB
2.3438
THB INR
อังคาร
0.4232
INR THB
2.3629
THB INR
พุธ
0.4233
INR THB
2.3623
THB INR
พฤหัสบดี
0.4242
INR THB
2.3575
THB INR
ศุกร์
0.4238
INR THB
2.3595
THB INR
จันทร์
0.4249
INR THB
2.3537
THB INR
อังคาร
0.4270
INR THB
2.3419
THB INR
พุธ
0.4283
INR THB
2.3346
THB INR
พฤหัสบดี
0.4281
INR THB
2.3360
THB INR
ศุกร์
0.4291
INR THB
2.3307
THB INR
จันทร์
0.4303
INR THB
2.3242
THB INR
อังคาร
0.4281
INR THB
2.3357
THB INR
พุธ
0.4293
INR THB
2.3296
THB INR
พฤหัสบดี
0.4316
INR THB
2.3169
THB INR
ศุกร์
0.4302
INR THB
2.3247
THB INR
จันทร์
0.4289
INR THB
2.3313
THB INR
อังคาร
0.4250
INR THB
2.3527
THB INR
พุธ
0.4260
INR THB
2.3471
THB INR
พฤหัสบดี
0.4259
INR THB
2.3477
THB INR
ศุกร์
0.4249
INR THB
2.3535
THB INR
จันทร์
0.4250
INR THB
2.3528
THB INR
อังคาร
0.4246
INR THB
2.3550
THB INR
พุธ
0.4256
INR THB
2.3497
THB INR
พฤหัสบดี
0.4250
INR THB
2.3529
THB INR
ศุกร์
0.4252
INR THB
2.3516
THB INR
จันทร์
0.4251
INR THB
2.3522
THB INR
อังคาร
0.4258
INR THB
2.3486
THB INR
พุธ
0.4239
INR THB
2.3589
THB INR
พฤหัสบดี
0.4247
INR THB
2.3545
THB INR
ศุกร์
0.4243
INR THB
2.3569
THB INR
จันทร์
0.4221
INR THB
2.3690
THB INR
อังคาร
0.4236
INR THB
2.3607
THB INR
พุธ
0.4223
INR THB
2.3681
THB INR
พฤหัสบดี
0.4198
INR THB
2.3818
THB INR
ศุกร์
0.4182
INR THB
2.3915
THB INR
จันทร์
0.4180
INR THB
2.3921
THB INR
อังคาร
0.4172
INR THB
2.3967
THB INR
พุธ
0.4166
INR THB
2.4004
THB INR
พฤหัสบดี
0.4159
INR THB
2.4042
THB INR
ศุกร์
0.4118
INR THB
2.4282
THB INR
จันทร์
0.4117
INR THB
2.4289
THB INR
อังคาร
0.4099
INR THB
2.4395
THB INR
พุธ
0.4073
INR THB
2.4551
THB INR
พฤหัสบดี
0.4055
INR THB
2.4661
THB INR
ศุกร์
0.4044
INR THB
2.4729
THB INR
จันทร์
0.4062
INR THB
2.4620
THB INR
อังคาร
0.4049
INR THB
2.4695
THB INR
พุธ
0.4080
INR THB
2.4510
THB INR
พฤหัสบดี
0.4097
INR THB
2.4405
THB INR
ศุกร์
0.4088
INR THB
2.4459
THB INR
จันทร์
0.4090
INR THB
2.4452
THB INR
อังคาร
0.4105
INR THB
2.4361
THB INR
พุธ
0.4108
INR THB
2.4345
THB INR
พฤหัสบดี
0.4100
INR THB
2.4390
THB INR
ศุกร์
0.4099
INR THB
2.4399
THB INR
จันทร์
0.4091
INR THB
2.4444
THB INR
อังคาร
0.4107
INR THB
2.4349
THB INR
พุธ
0.4098
INR THB
2.4400
THB INR
พฤหัสบดี
0.4084
INR THB
2.4486
THB INR
ศุกร์
0.4091
INR THB
2.4442
THB INR
จันทร์
0.4091
INR THB
2.4441
THB INR
อังคาร
0.4086
INR THB
2.4476
THB INR
พุธ
0.4085
INR THB
2.4482
THB INR
พฤหัสบดี
0.4080
INR THB
2.4512
THB INR
ศุกร์
0.4081
INR THB
2.4501
THB INR
จันทร์
0.4092
INR THB
2.4440
THB INR
อังคาร
0.4084
INR THB
2.4485
THB INR
พุธ
0.4074
INR THB
2.4546
THB INR
พฤหัสบดี
0.4059
INR THB
2.4634
THB INR
ศุกร์
0.4054
INR THB
2.4665
THB INR
จันทร์
0.4067
INR THB
2.4589
THB INR
อังคาร
0.4088
INR THB
2.4463
THB INR
พุธ
0.4101
INR THB
2.4383
THB INR
พฤหัสบดี
0.4092
INR THB
2.4438
THB INR
ศุกร์
0.4079
INR THB
2.4516
THB INR
จันทร์
0.4100
INR THB
2.4388
THB INR
อังคาร
0.4093
INR THB
2.4431
THB INR
พุธ
0.4090
INR THB
2.4450
THB INR
พฤหัสบดี
0.4099
INR THB
2.4396
THB INR