อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 37.066 (27/12/2561) เฉลี่ย = 38.159 สูงสุด = 39.225 (5/2/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
39.044
EUR THB
0.02561
THB EUR
อังคาร
39.060
EUR THB
0.02560
THB EUR
พุธ
39.016
EUR THB
0.02563
THB EUR
พฤหัสบดี
38.773
EUR THB
0.02579
THB EUR
ศุกร์
38.849
EUR THB
0.02574
THB EUR
จันทร์
38.662
EUR THB
0.02587
THB EUR
อังคาร
38.568
EUR THB
0.02593
THB EUR
พุธ
38.431
EUR THB
0.02602
THB EUR
พฤหัสบดี
38.289
EUR THB
0.02612
THB EUR
ศุกร์
38.492
EUR THB
0.02598
THB EUR
จันทร์
39.000
EUR THB
0.02564
THB EUR
อังคาร
39.173
EUR THB
0.02553
THB EUR
พุธ
39.093
EUR THB
0.02558
THB EUR
พฤหัสบดี
38.947
EUR THB
0.02568
THB EUR
ศุกร์
39.034
EUR THB
0.02562
THB EUR
จันทร์
38.955
EUR THB
0.02567
THB EUR
อังคาร
38.990
EUR THB
0.02565
THB EUR
พุธ
39.018
EUR THB
0.02563
THB EUR
พฤหัสบดี
39.041
EUR THB
0.02561
THB EUR
ศุกร์
38.992
EUR THB
0.02565
THB EUR
จันทร์
38.889
EUR THB
0.02571
THB EUR
อังคาร
38.842
EUR THB
0.02575
THB EUR
พุธ
38.998
EUR THB
0.02564
THB EUR
พฤหัสบดี
38.866
EUR THB
0.02573
THB EUR
ศุกร์
39.213
EUR THB
0.02550
THB EUR
จันทร์
39.225
EUR THB
0.02549
THB EUR
อังคาร
39.079
EUR THB
0.02559
THB EUR
พุธ
39.052
EUR THB
0.02561
THB EUR
พฤหัสบดี
39.029
EUR THB
0.02562
THB EUR
ศุกร์
39.038
EUR THB
0.02562
THB EUR
จันทร์
38.872
EUR THB
0.02573
THB EUR
อังคาร
38.834
EUR THB
0.02575
THB EUR
พุธ
38.825
EUR THB
0.02576
THB EUR
พฤหัสบดี
39.011
EUR THB
0.02563
THB EUR
ศุกร์
39.161
EUR THB
0.02554
THB EUR
จันทร์
38.926
EUR THB
0.02569
THB EUR
อังคาร
38.964
EUR THB
0.02566
THB EUR
พุธ
38.869
EUR THB
0.02573
THB EUR
พฤหัสบดี
38.790
EUR THB
0.02578
THB EUR
ศุกร์
38.737
EUR THB
0.02582
THB EUR
จันทร์
38.632
EUR THB
0.02589
THB EUR
อังคาร
38.576
EUR THB
0.02592
THB EUR
พุธ
38.484
EUR THB
0.02598
THB EUR
พฤหัสบดี
38.463
EUR THB
0.02600
THB EUR
ศุกร์
38.596
EUR THB
0.02591
THB EUR
จันทร์
38.645
EUR THB
0.02588
THB EUR
อังคาร
38.721
EUR THB
0.02583
THB EUR
พุธ
38.954
EUR THB
0.02567
THB EUR
พฤหัสบดี
38.817
EUR THB
0.02576
THB EUR
ศุกร์
38.622
EUR THB
0.02589
THB EUR
จันทร์
38.576
EUR THB
0.02592
THB EUR
อังคาร
38.523
EUR THB
0.02596
THB EUR
พุธ
38.597
EUR THB
0.02591
THB EUR
พฤหัสบดี
38.574
EUR THB
0.02592
THB EUR
ศุกร์
38.446
EUR THB
0.02601
THB EUR
จันทร์
38.284
EUR THB
0.02612
THB EUR
อังคาร
38.506
EUR THB
0.02597
THB EUR
พุธ
38.324
EUR THB
0.02609
THB EUR
พฤหัสบดี
38.555
EUR THB
0.02594
THB EUR
ศุกร์
38.567
EUR THB
0.02593
THB EUR
จันทร์
38.525
EUR THB
0.02596
THB EUR
อังคาร
38.790
EUR THB
0.02578
THB EUR
พุธ
38.696
EUR THB
0.02584
THB EUR
พฤหัสบดี
38.449
EUR THB
0.02601
THB EUR
ศุกร์
38.440
EUR THB
0.02601
THB EUR
จันทร์
38.437
EUR THB
0.02602
THB EUR
อังคาร
38.446
EUR THB
0.02601
THB EUR
พุธ
38.311
EUR THB
0.02610
THB EUR
พฤหัสบดี
38.284
EUR THB
0.02612
THB EUR
ศุกร์
38.291
EUR THB
0.02612
THB EUR
จันทร์
38.376
EUR THB
0.02606
THB EUR
อังคาร
38.464
EUR THB
0.02600
THB EUR
พุธ
38.584
EUR THB
0.02592
THB EUR
พฤหัสบดี
38.549
EUR THB
0.02594
THB EUR
ศุกร์
38.419
EUR THB
0.02603
THB EUR
จันทร์
38.523
EUR THB
0.02596
THB EUR
อังคาร
38.677
EUR THB
0.02586
THB EUR
พุธ
38.642
EUR THB
0.02588
THB EUR
พฤหัสบดี
38.649
EUR THB
0.02587
THB EUR
ศุกร์
38.570
EUR THB
0.02593
THB EUR
จันทร์
38.622
EUR THB
0.02589
THB EUR
อังคาร
38.423
EUR THB
0.02603
THB EUR
พุธ
38.543
EUR THB
0.02595
THB EUR
พฤหัสบดี
38.466
EUR THB
0.02600
THB EUR
ศุกร์
38.215
EUR THB
0.02617
THB EUR
จันทร์
38.266
EUR THB
0.02613
THB EUR
อังคาร
38.118
EUR THB
0.02623
THB EUR
พุธ
38.093
EUR THB
0.02625
THB EUR
พฤหัสบดี
37.981
EUR THB
0.02633
THB EUR
ศุกร์
37.910
EUR THB
0.02638
THB EUR
จันทร์
38.039
EUR THB
0.02629
THB EUR
อังคาร
37.991
EUR THB
0.02632
THB EUR
พุธ
37.980
EUR THB
0.02633
THB EUR
พฤหัสบดี
38.095
EUR THB
0.02625
THB EUR
ศุกร์
38.043
EUR THB
0.02629
THB EUR
จันทร์
38.061
EUR THB
0.02627
THB EUR
อังคาร
38.094
EUR THB
0.02625
THB EUR
พุธ
37.964
EUR THB
0.02634
THB EUR
พฤหัสบดี
37.860
EUR THB
0.02641
THB EUR
ศุกร์
37.961
EUR THB
0.02634
THB EUR
จันทร์
37.848
EUR THB
0.02642
THB EUR
อังคาร
37.753
EUR THB
0.02649
THB EUR
พุธ
37.707
EUR THB
0.02652
THB EUR
พฤหัสบดี
37.647
EUR THB
0.02656
THB EUR
ศุกร์
37.373
EUR THB
0.02676
THB EUR
จันทร์
37.385
EUR THB
0.02675
THB EUR
อังคาร
37.190
EUR THB
0.02689
THB EUR
พุธ
37.205
EUR THB
0.02688
THB EUR
พฤหัสบดี
37.370
EUR THB
0.02676
THB EUR
ศุกร์
37.414
EUR THB
0.02673
THB EUR
อาทิตย์
37.374
EUR THB
0.02676
THB EUR
จันทร์
37.400
EUR THB
0.02674
THB EUR
อังคาร
37.383
EUR THB
0.02675
THB EUR
พุธ
37.375
EUR THB
0.02676
THB EUR
พฤหัสบดี
37.731
EUR THB
0.02650
THB EUR
ศุกร์
37.778
EUR THB
0.02647
THB EUR
อาทิตย์
37.637
EUR THB
0.02657
THB EUR
จันทร์
37.835
EUR THB
0.02643
THB EUR
อังคาร
37.807
EUR THB
0.02645
THB EUR
พุธ
37.722
EUR THB
0.02651
THB EUR
พฤหัสบดี
38.008
EUR THB
0.02631
THB EUR
ศุกร์
37.525
EUR THB
0.02665
THB EUR
อาทิตย์
37.909
EUR THB
0.02638
THB EUR
จันทร์
37.898
EUR THB
0.02639
THB EUR
อังคาร
37.973
EUR THB
0.02633
THB EUR
พุธ
37.864
EUR THB
0.02641
THB EUR
พฤหัสบดี
38.055
EUR THB
0.02628
THB EUR
ศุกร์
38.332
EUR THB
0.02609
THB EUR
จันทร์
38.404
EUR THB
0.02604
THB EUR
อังคาร
38.569
EUR THB
0.02593
THB EUR
พุธ
38.468
EUR THB
0.02600
THB EUR
พฤหัสบดี
38.229
EUR THB
0.02616
THB EUR
ศุกร์
38.545
EUR THB
0.02594
THB EUR
จันทร์
38.611
EUR THB
0.02590
THB EUR
อังคาร
38.673
EUR THB
0.02586
THB EUR
พุธ
38.644
EUR THB
0.02588
THB EUR
พฤหัสบดี
38.760
EUR THB
0.02580
THB EUR
ศุกร์
38.814
EUR THB
0.02576
THB EUR
จันทร์
38.961
EUR THB
0.02567
THB EUR
อังคาร
38.856
EUR THB
0.02574
THB EUR
พุธ
39.037
EUR THB
0.02562
THB EUR
พฤหัสบดี
38.811
EUR THB
0.02577
THB EUR
ศุกร์
38.763
EUR THB
0.02580
THB EUR
จันทร์
38.930
EUR THB
0.02569
THB EUR
อังคาร
39.005
EUR THB
0.02564
THB EUR
พุธ
38.810
EUR THB
0.02577
THB EUR
พฤหัสบดี
38.820
EUR THB
0.02576
THB EUR
ศุกร์
38.914
EUR THB
0.02570
THB EUR
จันทร์
39.105
EUR THB
0.02557
THB EUR
อังคาร
39.024
EUR THB
0.02563
THB EUR
พุธ
38.994
EUR THB
0.02564
THB EUR
พฤหัสบดี
39.034
EUR THB
0.02562
THB EUR
ศุกร์
38.911
EUR THB
0.02570
THB EUR
จันทร์
38.923
EUR THB
0.02569
THB EUR
อังคาร
38.975
EUR THB
0.02566
THB EUR
พุธ
38.771
EUR THB
0.02579
THB EUR
พฤหัสบดี
38.634
EUR THB
0.02588
THB EUR
ศุกร์
38.629
EUR THB
0.02589
THB EUR
จันทร์
38.485
EUR THB
0.02598
THB EUR
อังคาร
38.538
EUR THB
0.02595
THB EUR
พุธ
38.552
EUR THB
0.02594
THB EUR
พฤหัสบดี
38.496
EUR THB
0.02598
THB EUR
ศุกร์
38.156
EUR THB
0.02621
THB EUR
จันทร์
38.019
EUR THB
0.02630
THB EUR
อังคาร
38.012
EUR THB
0.02631
THB EUR
พุธ
37.795
EUR THB
0.02646
THB EUR
พฤหัสบดี
37.813
EUR THB
0.02645
THB EUR
ศุกร์
37.819
EUR THB
0.02644
THB EUR
จันทร์
37.858
EUR THB
0.02641
THB EUR
อังคาร
37.745
EUR THB
0.02649
THB EUR
พุธ
37.850
EUR THB
0.02642
THB EUR
พฤหัสบดี
37.969
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
37.898
EUR THB
0.02639
THB EUR
จันทร์
37.821
EUR THB
0.02644
THB EUR
อังคาร
38.061
EUR THB
0.02627
THB EUR
พุธ
38.194
EUR THB
0.02618
THB EUR
พฤหัสบดี
38.268
EUR THB
0.02613
THB EUR
ศุกร์
38.220
EUR THB
0.02616
THB EUR
จันทร์
37.945
EUR THB
0.02635
THB EUR
อังคาร
37.947
EUR THB
0.02635
THB EUR
พุธ
37.988
EUR THB
0.02632
THB EUR
พฤหัสบดี
38.153
EUR THB
0.02621
THB EUR
ศุกร์
38.178
EUR THB
0.02619
THB EUR
จันทร์
37.940
EUR THB
0.02636
THB EUR
อังคาร
38.114
EUR THB
0.02624
THB EUR
พุธ
37.994
EUR THB
0.02632
THB EUR
พฤหัสบดี
37.960
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
38.116
EUR THB
0.02624
THB EUR
จันทร์
37.995
EUR THB
0.02632
THB EUR
อังคาร
38.124
EUR THB
0.02623
THB EUR
พุธ
38.019
EUR THB
0.02630
THB EUR
พฤหัสบดี
37.853
EUR THB
0.02642
THB EUR
ศุกร์
38.168
EUR THB
0.02620
THB EUR
จันทร์
38.094
EUR THB
0.02625
THB EUR
อังคาร
38.164
EUR THB
0.02620
THB EUR
ศุกร์
37.674
EUR THB
0.02654
THB EUR
จันทร์
37.362
EUR THB
0.02677
THB EUR
อังคาร
37.326
EUR THB
0.02679
THB EUR
พุธ
37.446
EUR THB
0.02671
THB EUR
พฤหัสบดี
37.474
EUR THB
0.02669
THB EUR
ศุกร์
37.771
EUR THB
0.02648
THB EUR
จันทร์
37.929
EUR THB
0.02637
THB EUR
อังคาร
37.809
EUR THB
0.02645
THB EUR
พุธ
37.833
EUR THB
0.02643
THB EUR
พฤหัสบดี
37.947
EUR THB
0.02635
THB EUR
ศุกร์
37.966
EUR THB
0.02634
THB EUR
จันทร์
37.858
EUR THB
0.02641
THB EUR
อังคาร
37.839
EUR THB
0.02643
THB EUR
พุธ
37.631
EUR THB
0.02657
THB EUR
พฤหัสบดี
37.505
EUR THB
0.02666
THB EUR
ศุกร์
37.342
EUR THB
0.02678
THB EUR
จันทร์
37.656
EUR THB
0.02656
THB EUR
อังคาร
37.694
EUR THB
0.02653
THB EUR
พุธ
37.638
EUR THB
0.02657
THB EUR
พฤหัสบดี
37.596
EUR THB
0.02660
THB EUR
ศุกร์
37.593
EUR THB
0.02660
THB EUR
จันทร์
37.831
EUR THB
0.02643
THB EUR
อังคาร
37.834
EUR THB
0.02643
THB EUR
พุธ
37.755
EUR THB
0.02649
THB EUR
พฤหัสบดี
37.481
EUR THB
0.02668
THB EUR
ศุกร์
37.540
EUR THB
0.02664
THB EUR
จันทร์
37.570
EUR THB
0.02662
THB EUR
อังคาร
37.604
EUR THB
0.02659
THB EUR
พุธ
37.609
EUR THB
0.02659
THB EUR
พฤหัสบดี
37.508
EUR THB
0.02666
THB EUR
ศุกร์
37.464
EUR THB
0.02669
THB EUR
จันทร์
37.360
EUR THB
0.02677
THB EUR
อังคาร
37.080
EUR THB
0.02697
THB EUR
พุธ
37.143
EUR THB
0.02692
THB EUR
พฤหัสบดี
37.302
EUR THB
0.02681
THB EUR
ศุกร์
37.427
EUR THB
0.02672
THB EUR
จันทร์
37.605
EUR THB
0.02659
THB EUR
อังคาร
37.725
EUR THB
0.02651
THB EUR
พุธ
37.568
EUR THB
0.02662
THB EUR
พฤหัสบดี
37.620
EUR THB
0.02658
THB EUR
ศุกร์
37.676
EUR THB
0.02654
THB EUR
จันทร์
37.505
EUR THB
0.02666
THB EUR
อังคาร
37.418
EUR THB
0.02673
THB EUR
พุธ
37.319
EUR THB
0.02680
THB EUR
พฤหัสบดี
37.472
EUR THB
0.02669
THB EUR
ศุกร์
37.459
EUR THB
0.02670
THB EUR
จันทร์
37.264
EUR THB
0.02684
THB EUR
อังคาร
37.239
EUR THB
0.02685
THB EUR
พุธ
37.085
EUR THB
0.02697
THB EUR
พฤหัสบดี
37.219
EUR THB
0.02687
THB EUR
ศุกร์
37.343
EUR THB
0.02678
THB EUR
จันทร์
37.538
EUR THB
0.02664
THB EUR
อังคาร
37.329
EUR THB
0.02679
THB EUR
พุธ
37.138
EUR THB
0.02693
THB EUR
พฤหัสบดี
37.162
EUR THB
0.02691
THB EUR
ศุกร์
37.209
EUR THB
0.02688
THB EUR
จันทร์
37.098
EUR THB
0.02696
THB EUR
อังคาร
37.152
EUR THB
0.02692
THB EUR
พุธ
37.245
EUR THB
0.02685
THB EUR
พฤหัสบดี
37.351
EUR THB
0.02677
THB EUR
ศุกร์
37.437
EUR THB
0.02671
THB EUR
จันทร์
37.113
EUR THB
0.02694
THB EUR
อังคาร
37.184
EUR THB
0.02689
THB EUR
พุธ
37.136
EUR THB
0.02693
THB EUR
พฤหัสบดี
37.066
EUR THB
0.02698
THB EUR
ศุกร์
37.123
EUR THB
0.02694
THB EUR
จันทร์
37.181
EUR THB
0.02690
THB EUR