อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 35.541 (20/1/2566) เฉลี่ย = 37.643 สูงสุด = 39.075 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
36.935
EUR THB
0.02707
THB EUR
อังคาร
36.257
EUR THB
0.02758
THB EUR
พุธ
36.132
EUR THB
0.02768
THB EUR
พฤหัสบดี
35.964
EUR THB
0.02781
THB EUR
ศุกร์
35.779
EUR THB
0.02795
THB EUR
จันทร์
35.782
EUR THB
0.02795
THB EUR
อังคาร
35.989
EUR THB
0.02779
THB EUR
พุธ
35.841
EUR THB
0.02790
THB EUR
พฤหัสบดี
35.946
EUR THB
0.02782
THB EUR
ศุกร์
35.753
EUR THB
0.02797
THB EUR
จันทร์
35.764
EUR THB
0.02796
THB EUR
อังคาร
35.863
EUR THB
0.02788
THB EUR
พุธ
35.682
EUR THB
0.02802
THB EUR
พฤหัสบดี
35.789
EUR THB
0.02794
THB EUR
ศุกร์
35.541
EUR THB
0.02814
THB EUR
จันทร์
35.720
EUR THB
0.02800
THB EUR
อังคาร
35.645
EUR THB
0.02805
THB EUR
พุธ
35.697
EUR THB
0.02801
THB EUR
พฤหัสบดี
35.699
EUR THB
0.02801
THB EUR
ศุกร์
35.768
EUR THB
0.02796
THB EUR
จันทร์
35.647
EUR THB
0.02805
THB EUR
อังคาร
35.804
EUR THB
0.02793
THB EUR
พุธ
35.824
EUR THB
0.02791
THB EUR
พฤหัสบดี
36.075
EUR THB
0.02772
THB EUR
ศุกร์
36.055
EUR THB
0.02774
THB EUR
จันทร์
36.276
EUR THB
0.02757
THB EUR
อังคาร
36.019
EUR THB
0.02776
THB EUR
พุธ
36.012
EUR THB
0.02777
THB EUR
พฤหัสบดี
36.055
EUR THB
0.02774
THB EUR
ศุกร์
36.188
EUR THB
0.02763
THB EUR
จันทร์
36.181
EUR THB
0.02764
THB EUR
อังคาร
36.396
EUR THB
0.02748
THB EUR
พุธ
36.807
EUR THB
0.02717
THB EUR
พฤหัสบดี
36.754
EUR THB
0.02721
THB EUR
ศุกร์
36.837
EUR THB
0.02715
THB EUR
จันทร์
36.776
EUR THB
0.02719
THB EUR
อังคาร
36.856
EUR THB
0.02713
THB EUR
พุธ
36.775
EUR THB
0.02719
THB EUR
พฤหัสบดี
36.775
EUR THB
0.02719
THB EUR
ศุกร์
36.869
EUR THB
0.02712
THB EUR
จันทร์
37.078
EUR THB
0.02697
THB EUR
อังคาร
37.518
EUR THB
0.02665
THB EUR
พุธ
37.002
EUR THB
0.02703
THB EUR
พฤหัสบดี
36.980
EUR THB
0.02704
THB EUR
ศุกร์
36.836
EUR THB
0.02715
THB EUR
จันทร์
36.701
EUR THB
0.02725
THB EUR
อังคาร
36.851
EUR THB
0.02714
THB EUR
พุธ
36.994
EUR THB
0.02703
THB EUR
พฤหัสบดี
37.052
EUR THB
0.02699
THB EUR
ศุกร์
37.067
EUR THB
0.02698
THB EUR
จันทร์
36.960
EUR THB
0.02706
THB EUR
อังคาร
37.038
EUR THB
0.02700
THB EUR
พุธ
36.835
EUR THB
0.02715
THB EUR
พฤหัสบดี
36.539
EUR THB
0.02737
THB EUR
ศุกร์
36.385
EUR THB
0.02748
THB EUR
จันทร์
36.459
EUR THB
0.02743
THB EUR
อังคาร
36.896
EUR THB
0.02710
THB EUR
พุธ
37.128
EUR THB
0.02693
THB EUR
พฤหัสบดี
37.099
EUR THB
0.02695
THB EUR
ศุกร์
36.614
EUR THB
0.02731
THB EUR
จันทร์
37.110
EUR THB
0.02695
THB EUR
อังคาร
37.100
EUR THB
0.02695
THB EUR
พุธ
37.079
EUR THB
0.02697
THB EUR
พฤหัสบดี
37.234
EUR THB
0.02686
THB EUR
ศุกร์
37.160
EUR THB
0.02691
THB EUR
จันทร์
37.376
EUR THB
0.02676
THB EUR
อังคาร
37.372
EUR THB
0.02676
THB EUR
พุธ
37.096
EUR THB
0.02696
THB EUR
พฤหัสบดี
37.168
EUR THB
0.02690
THB EUR
ศุกร์
37.226
EUR THB
0.02686
THB EUR
จันทร์
37.430
EUR THB
0.02672
THB EUR
อังคาร
37.388
EUR THB
0.02675
THB EUR
พุธ
37.414
EUR THB
0.02673
THB EUR
พฤหัสบดี
37.582
EUR THB
0.02661
THB EUR
ศุกร์
37.677
EUR THB
0.02654
THB EUR
จันทร์
37.755
EUR THB
0.02649
THB EUR
อังคาร
37.644
EUR THB
0.02656
THB EUR
พุธ
37.717
EUR THB
0.02651
THB EUR
พฤหัสบดี
37.684
EUR THB
0.02654
THB EUR
ศุกร์
37.693
EUR THB
0.02653
THB EUR
จันทร์
37.870
EUR THB
0.02641
THB EUR
อังคาร
37.944
EUR THB
0.02635
THB EUR
พุธ
37.757
EUR THB
0.02649
THB EUR
พฤหัสบดี
37.652
EUR THB
0.02656
THB EUR
ศุกร์
37.488
EUR THB
0.02668
THB EUR
จันทร์
37.648
EUR THB
0.02656
THB EUR
อังคาร
37.484
EUR THB
0.02668
THB EUR
พุธ
37.554
EUR THB
0.02663
THB EUR
พฤหัสบดี
37.396
EUR THB
0.02674
THB EUR
ศุกร์
37.182
EUR THB
0.02689
THB EUR
จันทร์
37.386
EUR THB
0.02675
THB EUR
อังคาร
36.959
EUR THB
0.02706
THB EUR
พุธ
36.864
EUR THB
0.02713
THB EUR
พฤหัสบดี
36.843
EUR THB
0.02714
THB EUR
ศุกร์
37.067
EUR THB
0.02698
THB EUR
จันทร์
36.746
EUR THB
0.02721
THB EUR
อังคาร
36.990
EUR THB
0.02703
THB EUR
พุธ
37.106
EUR THB
0.02695
THB EUR
พฤหัสบดี
37.136
EUR THB
0.02693
THB EUR
ศุกร์
37.110
EUR THB
0.02695
THB EUR
จันทร์
37.273
EUR THB
0.02683
THB EUR
อังคาร
37.426
EUR THB
0.02672
THB EUR
พุธ
37.180
EUR THB
0.02690
THB EUR
พฤหัสบดี
37.149
EUR THB
0.02692
THB EUR
ศุกร์
37.240
EUR THB
0.02685
THB EUR
จันทร์
37.230
EUR THB
0.02686
THB EUR
อังคาร
37.295
EUR THB
0.02681
THB EUR
พุธ
37.154
EUR THB
0.02691
THB EUR
พฤหัสบดี
37.218
EUR THB
0.02687
THB EUR
ศุกร์
37.234
EUR THB
0.02686
THB EUR
จันทร์
37.312
EUR THB
0.02680
THB EUR
อังคาร
37.190
EUR THB
0.02689
THB EUR
พุธ
37.194
EUR THB
0.02689
THB EUR
พฤหัสบดี
37.371
EUR THB
0.02676
THB EUR
ศุกร์
37.249
EUR THB
0.02685
THB EUR
จันทร์
37.257
EUR THB
0.02684
THB EUR
อังคาร
37.314
EUR THB
0.02680
THB EUR
พุธ
37.490
EUR THB
0.02667
THB EUR
พฤหัสบดี
37.745
EUR THB
0.02649
THB EUR
ศุกร์
37.951
EUR THB
0.02635
THB EUR
จันทร์
37.968
EUR THB
0.02634
THB EUR
อังคาร
37.986
EUR THB
0.02633
THB EUR
พุธ
38.038
EUR THB
0.02629
THB EUR
พฤหัสบดี
38.546
EUR THB
0.02594
THB EUR
ศุกร์
38.259
EUR THB
0.02614
THB EUR
จันทร์
38.367
EUR THB
0.02606
THB EUR
อังคาร
38.620
EUR THB
0.02589
THB EUR
พุธ
38.999
EUR THB
0.02564
THB EUR
พฤหัสบดี
38.870
EUR THB
0.02573
THB EUR
ศุกร์
38.442
EUR THB
0.02601
THB EUR
จันทร์
38.351
EUR THB
0.02607
THB EUR
อังคาร
38.033
EUR THB
0.02629
THB EUR
พุธ
37.969
EUR THB
0.02634
THB EUR
พฤหัสบดี
38.145
EUR THB
0.02622
THB EUR
ศุกร์
38.385
EUR THB
0.02605
THB EUR
จันทร์
38.500
EUR THB
0.02597
THB EUR
อังคาร
38.263
EUR THB
0.02614
THB EUR
พุธ
38.488
EUR THB
0.02598
THB EUR
พฤหัสบดี
38.596
EUR THB
0.02591
THB EUR
ศุกร์
38.892
EUR THB
0.02571
THB EUR
จันทร์
38.860
EUR THB
0.02573
THB EUR
อังคาร
38.480
EUR THB
0.02599
THB EUR
พุธ
38.280
EUR THB
0.02612
THB EUR
พฤหัสบดี
38.100
EUR THB
0.02625
THB EUR
ศุกร์
38.315
EUR THB
0.02610
THB EUR
จันทร์
38.203
EUR THB
0.02618
THB EUR
อังคาร
38.136
EUR THB
0.02622
THB EUR
พุธ
37.984
EUR THB
0.02633
THB EUR
พฤหัสบดี
37.964
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
37.850
EUR THB
0.02642
THB EUR
จันทร์
37.777
EUR THB
0.02647
THB EUR
อังคาร
37.581
EUR THB
0.02661
THB EUR
พุธ
37.629
EUR THB
0.02658
THB EUR
พฤหัสบดี
37.930
EUR THB
0.02636
THB EUR
ศุกร์
38.090
EUR THB
0.02625
THB EUR
จันทร์
38.219
EUR THB
0.02616
THB EUR
อังคาร
38.353
EUR THB
0.02607
THB EUR
พุธ
38.345
EUR THB
0.02608
THB EUR
พฤหัสบดี
38.688
EUR THB
0.02585
THB EUR
ศุกร์
38.556
EUR THB
0.02594
THB EUR
จันทร์
38.509
EUR THB
0.02597
THB EUR
อังคาร
38.700
EUR THB
0.02584
THB EUR
พุธ
38.615
EUR THB
0.02590
THB EUR
พฤหัสบดี
38.547
EUR THB
0.02594
THB EUR
ศุกร์
38.432
EUR THB
0.02602
THB EUR
จันทร์
38.356
EUR THB
0.02607
THB EUR
อังคาร
38.103
EUR THB
0.02624
THB EUR
พุธ
37.956
EUR THB
0.02635
THB EUR
พฤหัสบดี
37.958
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
37.899
EUR THB
0.02639
THB EUR
จันทร์
38.134
EUR THB
0.02622
THB EUR
อังคาร
38.013
EUR THB
0.02631
THB EUR
พุธ
38.217
EUR THB
0.02617
THB EUR
พฤหัสบดี
38.040
EUR THB
0.02629
THB EUR
ศุกร์
37.951
EUR THB
0.02635
THB EUR
จันทร์
38.033
EUR THB
0.02629
THB EUR
อังคาร
38.109
EUR THB
0.02624
THB EUR
พุธ
38.121
EUR THB
0.02623
THB EUR
พฤหัสบดี
38.133
EUR THB
0.02622
THB EUR
ศุกร์
38.012
EUR THB
0.02631
THB EUR
จันทร์
38.096
EUR THB
0.02625
THB EUR
อังคาร
38.221
EUR THB
0.02616
THB EUR
พุธ
38.390
EUR THB
0.02605
THB EUR
พฤหัสบดี
38.415
EUR THB
0.02603
THB EUR
ศุกร์
38.176
EUR THB
0.02619
THB EUR
จันทร์
38.112
EUR THB
0.02624
THB EUR
อังคาร
38.483
EUR THB
0.02599
THB EUR
พุธ
38.574
EUR THB
0.02592
THB EUR
พฤหัสบดี
38.490
EUR THB
0.02598
THB EUR
ศุกร์
38.288
EUR THB
0.02612
THB EUR
จันทร์
38.405
EUR THB
0.02604
THB EUR
อังคาร
38.549
EUR THB
0.02594
THB EUR
พุธ
38.561
EUR THB
0.02593
THB EUR
พฤหัสบดี
38.682
EUR THB
0.02585
THB EUR
ศุกร์
38.639
EUR THB
0.02588
THB EUR
จันทร์
38.956
EUR THB
0.02567
THB EUR
อังคาร
38.858
EUR THB
0.02573
THB EUR
พุธ
38.894
EUR THB
0.02571
THB EUR
พฤหัสบดี
38.859
EUR THB
0.02573
THB EUR
ศุกร์
39.054
EUR THB
0.02561
THB EUR
จันทร์
39.075
EUR THB
0.02559
THB EUR
อังคาร
38.894
EUR THB
0.02571
THB EUR
พุธ
38.579
EUR THB
0.02592
THB EUR
พฤหัสบดี
38.409
EUR THB
0.02604
THB EUR
ศุกร์
38.314
EUR THB
0.02610
THB EUR
จันทร์
38.189
EUR THB
0.02619
THB EUR
อังคาร
38.393
EUR THB
0.02605
THB EUR
พุธ
38.336
EUR THB
0.02609
THB EUR
พฤหัสบดี
38.427
EUR THB
0.02602
THB EUR
ศุกร์
38.666
EUR THB
0.02586
THB EUR
จันทร์
38.719
EUR THB
0.02583
THB EUR
อังคาร
38.477
EUR THB
0.02599
THB EUR
พุธ
38.275
EUR THB
0.02613
THB EUR
พฤหัสบดี
38.224
EUR THB
0.02616
THB EUR
ศุกร์
38.254
EUR THB
0.02614
THB EUR
จันทร์
38.038
EUR THB
0.02629
THB EUR
อังคาร
38.352
EUR THB
0.02607
THB EUR
พุธ
38.205
EUR THB
0.02617
THB EUR
พฤหัสบดี
38.184
EUR THB
0.02619
THB EUR
ศุกร์
38.011
EUR THB
0.02631
THB EUR
จันทร์
38.200
EUR THB
0.02618
THB EUR
อังคาร
37.983
EUR THB
0.02633
THB EUR
พุธ
37.964
EUR THB
0.02634
THB EUR
พฤหัสบดี
38.044
EUR THB
0.02629
THB EUR
ศุกร์
38.344
EUR THB
0.02608
THB EUR
จันทร์
38.480
EUR THB
0.02599
THB EUR
อังคาร
38.680
EUR THB
0.02585
THB EUR
พุธ
38.537
EUR THB
0.02595
THB EUR
พฤหัสบดี
38.467
EUR THB
0.02600
THB EUR
ศุกร์
38.070
EUR THB
0.02627
THB EUR
จันทร์
38.417
EUR THB
0.02603
THB EUR
อังคาร
38.521
EUR THB
0.02596
THB EUR
พุธ
38.393
EUR THB
0.02605
THB EUR
พฤหัสบดี
38.511
EUR THB
0.02597
THB EUR
ศุกร์
38.687
EUR THB
0.02585
THB EUR
จันทร์
38.451
EUR THB
0.02601
THB EUR
อังคาร
38.267
EUR THB
0.02613
THB EUR
พุธ
38.278
EUR THB
0.02612
THB EUR
พฤหัสบดี
38.484
EUR THB
0.02598
THB EUR
ศุกร์
38.199
EUR THB
0.02618
THB EUR
จันทร์
37.972
EUR THB
0.02633
THB EUR
อังคาร
38.268
EUR THB
0.02613
THB EUR
พุธ
37.945
EUR THB
0.02635
THB EUR
พฤหัสบดี
37.915
EUR THB
0.02637
THB EUR
ศุกร์
38.112
EUR THB
0.02624
THB EUR
จันทร์
38.443
EUR THB
0.02601
THB EUR
อังคาร
38.518
EUR THB
0.02596
THB EUR
พุธ
38.553
EUR THB
0.02594
THB EUR
พฤหัสบดี
38.221
EUR THB
0.02616
THB EUR
ศุกร์
38.201
EUR THB
0.02618
THB EUR
จันทร์
38.219
EUR THB
0.02616
THB EUR
อังคาร
38.261
EUR THB
0.02614
THB EUR
พุธ
38.274
EUR THB
0.02613
THB EUR
พฤหัสบดี
38.227
EUR THB
0.02616
THB EUR
ศุกร์
38.116
EUR THB
0.02624
THB EUR
จันทร์
38.166
EUR THB
0.02620
THB EUR
อังคาร
38.084
EUR THB
0.02626
THB EUR
พุธ
38.052
EUR THB
0.02628
THB EUR
พฤหัสบดี
37.984
EUR THB
0.02633
THB EUR
ศุกร์
38.022
EUR THB
0.02630
THB EUR