อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 33.331 (1/1/2563) เฉลี่ย = 35.698 สูงสุด = 37.271 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
33.331
EUR THB
0.03000
THB EUR
พฤหัสบดี
33.748
EUR THB
0.02963
THB EUR
ศุกร์
33.577
EUR THB
0.02978
THB EUR
จันทร์
33.745
EUR THB
0.02963
THB EUR
อังคาร
33.720
EUR THB
0.02966
THB EUR
พุธ
33.774
EUR THB
0.02961
THB EUR
พฤหัสบดี
33.649
EUR THB
0.02972
THB EUR
ศุกร์
33.538
EUR THB
0.02982
THB EUR
จันทร์
33.622
EUR THB
0.02974
THB EUR
อังคาร
33.709
EUR THB
0.02967
THB EUR
พุธ
33.693
EUR THB
0.02968
THB EUR
พฤหัสบดี
33.894
EUR THB
0.02950
THB EUR
ศุกร์
33.795
EUR THB
0.02959
THB EUR
จันทร์
33.649
EUR THB
0.02972
THB EUR
อังคาร
33.747
EUR THB
0.02963
THB EUR
พุธ
33.692
EUR THB
0.02968
THB EUR
พฤหัสบดี
33.835
EUR THB
0.02956
THB EUR
ศุกร์
33.752
EUR THB
0.02963
THB EUR
จันทร์
33.869
EUR THB
0.02953
THB EUR
อังคาร
34.039
EUR THB
0.02938
THB EUR
พุธ
34.091
EUR THB
0.02933
THB EUR
พฤหัสบดี
34.306
EUR THB
0.02915
THB EUR
ศุกร์
34.368
EUR THB
0.02910
THB EUR
จันทร์
34.352
EUR THB
0.02911
THB EUR
อังคาร
34.242
EUR THB
0.02920
THB EUR
พุธ
34.131
EUR THB
0.02930
THB EUR
พฤหัสบดี
34.174
EUR THB
0.02926
THB EUR
ศุกร์
34.238
EUR THB
0.02921
THB EUR
จันทร์
34.204
EUR THB
0.02924
THB EUR
อังคาร
34.165
EUR THB
0.02927
THB EUR
พุธ
34.018
EUR THB
0.02940
THB EUR
พฤหัสบดี
33.881
EUR THB
0.02952
THB EUR
ศุกร์
33.775
EUR THB
0.02961
THB EUR
จันทร์
33.814
EUR THB
0.02957
THB EUR
อังคาร
33.823
EUR THB
0.02957
THB EUR
พุธ
33.670
EUR THB
0.02970
THB EUR
พฤหัสบดี
33.984
EUR THB
0.02943
THB EUR
ศุกร์
34.174
EUR THB
0.02926
THB EUR
จันทร์
34.278
EUR THB
0.02917
THB EUR
อังคาร
34.390
EUR THB
0.02908
THB EUR
พุธ
34.649
EUR THB
0.02886
THB EUR
พฤหัสบดี
34.634
EUR THB
0.02887
THB EUR
ศุกร์
34.829
EUR THB
0.02871
THB EUR
จันทร์
34.880
EUR THB
0.02867
THB EUR
อังคาร
35.050
EUR THB
0.02853
THB EUR
พุธ
34.863
EUR THB
0.02868
THB EUR
พฤหัสบดี
35.239
EUR THB
0.02838
THB EUR
ศุกร์
35.554
EUR THB
0.02813
THB EUR
จันทร์
35.942
EUR THB
0.02782
THB EUR
อังคาร
35.740
EUR THB
0.02798
THB EUR
พุธ
35.541
EUR THB
0.02814
THB EUR
พฤหัสบดี
35.546
EUR THB
0.02813
THB EUR
ศุกร์
35.537
EUR THB
0.02814
THB EUR
จันทร์
35.888
EUR THB
0.02786
THB EUR
อังคาร
35.660
EUR THB
0.02804
THB EUR
พุธ
35.668
EUR THB
0.02804
THB EUR
พฤหัสบดี
35.202
EUR THB
0.02841
THB EUR
ศุกร์
34.970
EUR THB
0.02860
THB EUR
จันทร์
35.207
EUR THB
0.02840
THB EUR
อังคาร
35.649
EUR THB
0.02805
THB EUR
พุธ
35.477
EUR THB
0.02819
THB EUR
พฤหัสบดี
35.800
EUR THB
0.02793
THB EUR
ศุกร์
35.787
EUR THB
0.02794
THB EUR
จันทร์
36.165
EUR THB
0.02765
THB EUR
อังคาร
35.881
EUR THB
0.02787
THB EUR
พุธ
36.033
EUR THB
0.02775
THB EUR
พฤหัสบดี
35.958
EUR THB
0.02781
THB EUR
ศุกร์
35.657
EUR THB
0.02804
THB EUR
จันทร์
35.490
EUR THB
0.02818
THB EUR
อังคาร
35.609
EUR THB
0.02808
THB EUR
พุธ
35.606
EUR THB
0.02809
THB EUR
พฤหัสบดี
35.650
EUR THB
0.02805
THB EUR
ศุกร์
35.719
EUR THB
0.02800
THB EUR
จันทร์
35.658
EUR THB
0.02804
THB EUR
อังคาร
35.829
EUR THB
0.02791
THB EUR
พุธ
35.600
EUR THB
0.02809
THB EUR
พฤหัสบดี
35.537
EUR THB
0.02814
THB EUR
ศุกร์
35.264
EUR THB
0.02836
THB EUR
จันทร์
35.311
EUR THB
0.02832
THB EUR
อังคาร
35.233
EUR THB
0.02838
THB EUR
พุธ
35.151
EUR THB
0.02845
THB EUR
พฤหัสบดี
34.849
EUR THB
0.02870
THB EUR
ศุกร์
34.961
EUR THB
0.02860
THB EUR
จันทร์
35.245
EUR THB
0.02837
THB EUR
อังคาร
35.284
EUR THB
0.02834
THB EUR
พุธ
35.175
EUR THB
0.02843
THB EUR
พฤหัสบดี
35.188
EUR THB
0.02842
THB EUR
ศุกร์
35.544
EUR THB
0.02813
THB EUR
จันทร์
35.407
EUR THB
0.02824
THB EUR
อังคาร
35.117
EUR THB
0.02848
THB EUR
พุธ
35.021
EUR THB
0.02855
THB EUR
พฤหัสบดี
34.970
EUR THB
0.02860
THB EUR
ศุกร์
34.935
EUR THB
0.02862
THB EUR
จันทร์
34.849
EUR THB
0.02870
THB EUR
อังคาร
34.767
EUR THB
0.02876
THB EUR
พุธ
34.824
EUR THB
0.02872
THB EUR
พฤหัสบดี
34.659
EUR THB
0.02885
THB EUR
ศุกร์
34.682
EUR THB
0.02883
THB EUR
จันทร์
34.603
EUR THB
0.02890
THB EUR
อังคาร
34.987
EUR THB
0.02858
THB EUR
พุธ
34.864
EUR THB
0.02868
THB EUR
พฤหัสบดี
34.955
EUR THB
0.02861
THB EUR
ศุกร์
34.782
EUR THB
0.02875
THB EUR
จันทร์
34.851
EUR THB
0.02869
THB EUR
อังคาร
34.917
EUR THB
0.02864
THB EUR
พุธ
35.125
EUR THB
0.02847
THB EUR
พฤหัสบดี
35.068
EUR THB
0.02852
THB EUR
ศุกร์
35.423
EUR THB
0.02823
THB EUR
จันทร์
35.195
EUR THB
0.02841
THB EUR
อังคาร
35.225
EUR THB
0.02839
THB EUR
พุธ
35.349
EUR THB
0.02829
THB EUR
พฤหัสบดี
35.420
EUR THB
0.02823
THB EUR
ศุกร์
35.637
EUR THB
0.02806
THB EUR
จันทร์
35.435
EUR THB
0.02822
THB EUR
อังคาร
35.362
EUR THB
0.02828
THB EUR
พุธ
35.400
EUR THB
0.02825
THB EUR
พฤหัสบดี
35.175
EUR THB
0.02843
THB EUR
ศุกร์
34.999
EUR THB
0.02857
THB EUR
จันทร์
35.003
EUR THB
0.02857
THB EUR
อังคาร
35.188
EUR THB
0.02842
THB EUR
พุธ
35.121
EUR THB
0.02847
THB EUR
พฤหัสบดี
34.979
EUR THB
0.02859
THB EUR
ศุกร์
34.748
EUR THB
0.02878
THB EUR
จันทร์
34.812
EUR THB
0.02873
THB EUR
อังคาร
34.940
EUR THB
0.02862
THB EUR
พุธ
34.844
EUR THB
0.02870
THB EUR
พฤหัสบดี
34.670
EUR THB
0.02884
THB EUR
ศุกร์
34.702
EUR THB
0.02882
THB EUR
จันทร์
34.826
EUR THB
0.02871
THB EUR
อังคาร
34.670
EUR THB
0.02884
THB EUR
พุธ
34.700
EUR THB
0.02882
THB EUR
พฤหัสบดี
35.048
EUR THB
0.02853
THB EUR
ศุกร์
34.961
EUR THB
0.02860
THB EUR
จันทร์
35.104
EUR THB
0.02849
THB EUR
อังคาร
35.254
EUR THB
0.02837
THB EUR
พุธ
35.228
EUR THB
0.02839
THB EUR
พฤหัสบดี
35.307
EUR THB
0.02832
THB EUR
ศุกร์
35.310
EUR THB
0.02832
THB EUR
จันทร์
35.567
EUR THB
0.02812
THB EUR
อังคาร
35.885
EUR THB
0.02787
THB EUR
พุธ
36.021
EUR THB
0.02776
THB EUR
พฤหัสบดี
36.112
EUR THB
0.02769
THB EUR
ศุกร์
36.233
EUR THB
0.02760
THB EUR
จันทร์
36.417
EUR THB
0.02746
THB EUR
อังคาร
36.217
EUR THB
0.02761
THB EUR
พุธ
36.536
EUR THB
0.02737
THB EUR
พฤหัสบดี
36.714
EUR THB
0.02724
THB EUR
ศุกร์
36.735
EUR THB
0.02722
THB EUR
จันทร์
36.968
EUR THB
0.02705
THB EUR
อังคาร
36.997
EUR THB
0.02703
THB EUR
พุธ
36.918
EUR THB
0.02709
THB EUR
พฤหัสบดี
36.937
EUR THB
0.02707
THB EUR
ศุกร์
36.959
EUR THB
0.02706
THB EUR
จันทร์
36.616
EUR THB
0.02731
THB EUR
อังคาร
36.629
EUR THB
0.02730
THB EUR
พุธ
36.699
EUR THB
0.02725
THB EUR
พฤหัสบดี
36.858
EUR THB
0.02713
THB EUR
ศุกร์
36.807
EUR THB
0.02717
THB EUR
จันทร์
36.565
EUR THB
0.02735
THB EUR
อังคาร
36.637
EUR THB
0.02729
THB EUR
พุธ
36.589
EUR THB
0.02733
THB EUR
พฤหัสบดี
36.778
EUR THB
0.02719
THB EUR
ศุกร์
36.753
EUR THB
0.02721
THB EUR
จันทร์
37.007
EUR THB
0.02702
THB EUR
อังคาร
37.047
EUR THB
0.02699
THB EUR
พุธ
37.271
EUR THB
0.02683
THB EUR
พฤหัสบดี
37.227
EUR THB
0.02686
THB EUR
ศุกร์
37.217
EUR THB
0.02687
THB EUR
จันทร์
37.182
EUR THB
0.02689
THB EUR
อังคาร
37.261
EUR THB
0.02684
THB EUR
พุธ
37.009
EUR THB
0.02702
THB EUR
พฤหัสบดี
36.927
EUR THB
0.02708
THB EUR
ศุกร์
37.057
EUR THB
0.02699
THB EUR
จันทร์
37.041
EUR THB
0.02700
THB EUR
อังคาร
37.236
EUR THB
0.02686
THB EUR
พุธ
37.049
EUR THB
0.02699
THB EUR
พฤหัสบดี
37.166
EUR THB
0.02691
THB EUR
ศุกร์
37.170
EUR THB
0.02690
THB EUR
จันทร์
37.079
EUR THB
0.02697
THB EUR
อังคาร
37.072
EUR THB
0.02697
THB EUR
พุธ
36.907
EUR THB
0.02710
THB EUR
พฤหัสบดี
37.077
EUR THB
0.02697
THB EUR
ศุกร์
37.176
EUR THB
0.02690
THB EUR
จันทร์
37.210
EUR THB
0.02687
THB EUR
อังคาร
37.066
EUR THB
0.02698
THB EUR
พุธ
36.942
EUR THB
0.02707
THB EUR
พฤหัสบดี
36.839
EUR THB
0.02715
THB EUR
ศุกร์
36.855
EUR THB
0.02713
THB EUR
จันทร์
36.814
EUR THB
0.02716
THB EUR
อังคาร
36.881
EUR THB
0.02711
THB EUR
พุธ
36.849
EUR THB
0.02714
THB EUR
พฤหัสบดี
36.803
EUR THB
0.02717
THB EUR
ศุกร์
36.834
EUR THB
0.02715
THB EUR
จันทร์
36.964
EUR THB
0.02705
THB EUR
อังคาร
36.957
EUR THB
0.02706
THB EUR
พุธ
37.068
EUR THB
0.02698
THB EUR
พฤหัสบดี
37.080
EUR THB
0.02697
THB EUR
ศุกร์
36.968
EUR THB
0.02705
THB EUR
จันทร์
36.933
EUR THB
0.02708
THB EUR
อังคาร
36.774
EUR THB
0.02719
THB EUR
พุธ
36.719
EUR THB
0.02723
THB EUR
พฤหัสบดี
36.683
EUR THB
0.02726
THB EUR
ศุกร์
36.659
EUR THB
0.02728
THB EUR
จันทร์
36.763
EUR THB
0.02720
THB EUR
อังคาร
36.685
EUR THB
0.02726
THB EUR
พุธ
36.603
EUR THB
0.02732
THB EUR
พฤหัสบดี
36.563
EUR THB
0.02735
THB EUR
ศุกร์
36.538
EUR THB
0.02737
THB EUR
จันทร์
36.673
EUR THB
0.02727
THB EUR
อังคาร
36.959
EUR THB
0.02706
THB EUR
พุธ
37.047
EUR THB
0.02699
THB EUR
พฤหัสบดี
37.016
EUR THB
0.02702
THB EUR
ศุกร์
37.018
EUR THB
0.02701
THB EUR
จันทร์
36.919
EUR THB
0.02709
THB EUR
อังคาร
36.884
EUR THB
0.02711
THB EUR
พุธ
36.621
EUR THB
0.02731
THB EUR
พฤหัสบดี
36.630
EUR THB
0.02730
THB EUR
ศุกร์
36.382
EUR THB
0.02749
THB EUR
จันทร์
36.248
EUR THB
0.02759
THB EUR
อังคาร
36.320
EUR THB
0.02753
THB EUR
พุธ
36.382
EUR THB
0.02749
THB EUR
พฤหัสบดี
36.391
EUR THB
0.02748
THB EUR
ศุกร์
36.241
EUR THB
0.02759
THB EUR
จันทร์
36.239
EUR THB
0.02759
THB EUR
อังคาร
35.872
EUR THB
0.02788
THB EUR
พุธ
35.682
EUR THB
0.02803
THB EUR
พฤหัสบดี
35.720
EUR THB
0.02800
THB EUR
ศุกร์
35.660
EUR THB
0.02804
THB EUR
จันทร์
35.837
EUR THB
0.02790
THB EUR
อังคาร
35.806
EUR THB
0.02793
THB EUR
พุธ
35.953
EUR THB
0.02781
THB EUR
พฤหัสบดี
35.987
EUR THB
0.02779
THB EUR
ศุกร์
35.928
EUR THB
0.02783
THB EUR
จันทร์
36.032
EUR THB
0.02775
THB EUR
อังคาร
36.094
EUR THB
0.02771
THB EUR
พุธ
36.096
EUR THB
0.02770
THB EUR
พฤหัสบดี
36.061
EUR THB
0.02773
THB EUR
ศุกร์
36.148
EUR THB
0.02766
THB EUR
จันทร์
36.252
EUR THB
0.02758
THB EUR
อังคาร
36.203
EUR THB
0.02762
THB EUR
พุธ
36.431
EUR THB
0.02745
THB EUR
พฤหัสบดี
36.572
EUR THB
0.02734
THB EUR
ศุกร์
36.699
EUR THB
0.02725
THB EUR
จันทร์
36.608
EUR THB
0.02732
THB EUR
อังคาร
36.422
EUR THB
0.02746
THB EUR
พุธ
36.434
EUR THB
0.02745
THB EUR
พฤหัสบดี
36.359
EUR THB
0.02750
THB EUR
ศุกร์
36.457
EUR THB
0.02743
THB EUR
จันทร์
36.550
EUR THB
0.02736
THB EUR
อังคาร
36.536
EUR THB
0.02737
THB EUR
พุธ
36.556
EUR THB
0.02736
THB EUR
พฤหัสบดี
36.519
EUR THB
0.02738
THB EUR
ศุกร์
36.529
EUR THB
0.02738
THB EUR
จันทร์
36.577
EUR THB
0.02734
THB EUR
อังคาร
36.925
EUR THB
0.02708
THB EUR
พุธ
36.802
EUR THB
0.02717
THB EUR
พฤหัสบดี
36.699
EUR THB
0.02725
THB EUR
ศุกร์
36.555
EUR THB
0.02736
THB EUR
จันทร์
36.815
EUR THB
0.02716
THB EUR
อังคาร
36.790
EUR THB
0.02718
THB EUR
พุธ
36.753
EUR THB
0.02721
THB EUR
พฤหัสบดี
36.760
EUR THB
0.02720
THB EUR