อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 35.704 (7/3/2565) เฉลี่ย = 36.857 สูงสุด = 38.080 (13/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
37.651
EUR THB
0.02656
THB EUR
อังคาร
37.570
EUR THB
0.02662
THB EUR
พุธ
37.513
EUR THB
0.02666
THB EUR
พฤหัสบดี
37.900
EUR THB
0.02639
THB EUR
ศุกร์
38.074
EUR THB
0.02626
THB EUR
จันทร์
38.072
EUR THB
0.02627
THB EUR
อังคาร
37.851
EUR THB
0.02642
THB EUR
พุธ
37.870
EUR THB
0.02641
THB EUR
พฤหัสบดี
38.080
EUR THB
0.02626
THB EUR
ศุกร์
38.041
EUR THB
0.02629
THB EUR
จันทร์
37.796
EUR THB
0.02646
THB EUR
อังคาร
37.695
EUR THB
0.02653
THB EUR
พุธ
37.436
EUR THB
0.02671
THB EUR
พฤหัสบดี
37.361
EUR THB
0.02677
THB EUR
ศุกร์
37.308
EUR THB
0.02680
THB EUR
จันทร์
37.400
EUR THB
0.02674
THB EUR
อังคาร
37.276
EUR THB
0.02683
THB EUR
พุธ
37.185
EUR THB
0.02689
THB EUR
พฤหัสบดี
37.157
EUR THB
0.02691
THB EUR
ศุกร์
37.177
EUR THB
0.02690
THB EUR
จันทร์
37.222
EUR THB
0.02687
THB EUR
อังคาร
37.405
EUR THB
0.02673
THB EUR
พุธ
37.553
EUR THB
0.02663
THB EUR
พฤหัสบดี
37.389
EUR THB
0.02675
THB EUR
ศุกร์
37.803
EUR THB
0.02645
THB EUR
จันทร์
37.665
EUR THB
0.02655
THB EUR
อังคาร
37.597
EUR THB
0.02660
THB EUR
พุธ
37.440
EUR THB
0.02671
THB EUR
พฤหัสบดี
37.343
EUR THB
0.02678
THB EUR
ศุกร์
37.247
EUR THB
0.02685
THB EUR
จันทร์
36.820
EUR THB
0.02716
THB EUR
อังคาร
36.722
EUR THB
0.02723
THB EUR
พุธ
36.800
EUR THB
0.02717
THB EUR
พฤหัสบดี
36.535
EUR THB
0.02737
THB EUR
ศุกร์
36.556
EUR THB
0.02736
THB EUR
จันทร์
36.561
EUR THB
0.02735
THB EUR
อังคาร
36.750
EUR THB
0.02721
THB EUR
พุธ
36.623
EUR THB
0.02731
THB EUR
พฤหัสบดี
36.522
EUR THB
0.02738
THB EUR
ศุกร์
36.306
EUR THB
0.02754
THB EUR
จันทร์
36.632
EUR THB
0.02730
THB EUR
อังคาร
36.490
EUR THB
0.02740
THB EUR
พุธ
36.276
EUR THB
0.02757
THB EUR
พฤหัสบดี
36.139
EUR THB
0.02767
THB EUR
ศุกร์
35.975
EUR THB
0.02780
THB EUR
จันทร์
35.704
EUR THB
0.02801
THB EUR
อังคาร
36.173
EUR THB
0.02764
THB EUR
พุธ
36.230
EUR THB
0.02760
THB EUR
พฤหัสบดี
36.542
EUR THB
0.02737
THB EUR
ศุกร์
36.548
EUR THB
0.02736
THB EUR
จันทร์
36.602
EUR THB
0.02732
THB EUR
อังคาร
36.862
EUR THB
0.02713
THB EUR
พุธ
36.674
EUR THB
0.02727
THB EUR
พฤหัสบดี
36.741
EUR THB
0.02722
THB EUR
ศุกร์
36.821
EUR THB
0.02716
THB EUR
จันทร์
37.047
EUR THB
0.02699
THB EUR
อังคาร
36.849
EUR THB
0.02714
THB EUR
พุธ
36.960
EUR THB
0.02706
THB EUR
พฤหัสบดี
36.898
EUR THB
0.02710
THB EUR
ศุกร์
36.949
EUR THB
0.02706
THB EUR
จันทร์
37.065
EUR THB
0.02698
THB EUR
อังคาร
37.129
EUR THB
0.02693
THB EUR
พุธ
37.116
EUR THB
0.02694
THB EUR
พฤหัสบดี
36.902
EUR THB
0.02710
THB EUR
ศุกร์
36.998
EUR THB
0.02703
THB EUR
จันทร์
36.877
EUR THB
0.02712
THB EUR
อังคาร
36.688
EUR THB
0.02726
THB EUR
พุธ
36.606
EUR THB
0.02732
THB EUR
พฤหัสบดี
36.471
EUR THB
0.02742
THB EUR
ศุกร์
36.555
EUR THB
0.02736
THB EUR
จันทร์
36.641
EUR THB
0.02729
THB EUR
อังคาร
36.578
EUR THB
0.02734
THB EUR
พุธ
36.291
EUR THB
0.02756
THB EUR
พฤหัสบดี
36.757
EUR THB
0.02721
THB EUR
ศุกร์
36.459
EUR THB
0.02743
THB EUR
จันทร์
36.744
EUR THB
0.02722
THB EUR
อังคาร
36.413
EUR THB
0.02746
THB EUR
พุธ
36.655
EUR THB
0.02728
THB EUR
พฤหัสบดี
36.911
EUR THB
0.02709
THB EUR
ศุกร์
36.675
EUR THB
0.02727
THB EUR
จันทร์
36.518
EUR THB
0.02738
THB EUR
อังคาร
36.635
EUR THB
0.02730
THB EUR
พุธ
36.379
EUR THB
0.02749
THB EUR
พฤหัสบดี
36.152
EUR THB
0.02766
THB EUR
ศุกร์
36.125
EUR THB
0.02768
THB EUR
จันทร์
36.188
EUR THB
0.02763
THB EUR
อังคาร
36.246
EUR THB
0.02759
THB EUR
พุธ
36.124
EUR THB
0.02768
THB EUR
พฤหัสบดี
36.067
EUR THB
0.02773
THB EUR
ศุกร์
36.322
EUR THB
0.02753
THB EUR
จันทร์
36.511
EUR THB
0.02739
THB EUR
อังคาร
36.462
EUR THB
0.02743
THB EUR
พุธ
36.541
EUR THB
0.02737
THB EUR
พฤหัสบดี
36.200
EUR THB
0.02762
THB EUR
ศุกร์
36.118
EUR THB
0.02769
THB EUR
จันทร์
36.324
EUR THB
0.02753
THB EUR
อังคาร
36.251
EUR THB
0.02759
THB EUR
พุธ
36.392
EUR THB
0.02748
THB EUR
พฤหัสบดี
36.331
EUR THB
0.02752
THB EUR
ศุกร์
36.278
EUR THB
0.02756
THB EUR
จันทร์
36.462
EUR THB
0.02743
THB EUR
อังคาร
36.532
EUR THB
0.02737
THB EUR
พุธ
36.543
EUR THB
0.02737
THB EUR
พฤหัสบดี
36.650
EUR THB
0.02729
THB EUR
ศุกร์
36.533
EUR THB
0.02737
THB EUR
จันทร์
36.686
EUR THB
0.02726
THB EUR
อังคาร
36.671
EUR THB
0.02727
THB EUR
พุธ
36.832
EUR THB
0.02715
THB EUR
พฤหัสบดี
36.679
EUR THB
0.02726
THB EUR
ศุกร์
36.746
EUR THB
0.02721
THB EUR
จันทร์
36.790
EUR THB
0.02718
THB EUR
อังคาร
36.771
EUR THB
0.02720
THB EUR
พุธ
37.029
EUR THB
0.02701
THB EUR
พฤหัสบดี
36.978
EUR THB
0.02704
THB EUR
ศุกร์
36.836
EUR THB
0.02715
THB EUR
จันทร์
36.411
EUR THB
0.02746
THB EUR
อังคาร
36.487
EUR THB
0.02741
THB EUR
พุธ
36.708
EUR THB
0.02724
THB EUR
พฤหัสบดี
36.569
EUR THB
0.02735
THB EUR
ศุกร์
37.043
EUR THB
0.02700
THB EUR
จันทร์
37.189
EUR THB
0.02689
THB EUR
อังคาร
37.291
EUR THB
0.02682
THB EUR
พุธ
37.328
EUR THB
0.02679
THB EUR
พฤหัสบดี
37.287
EUR THB
0.02682
THB EUR
ศุกร์
37.404
EUR THB
0.02674
THB EUR
จันทร์
37.390
EUR THB
0.02674
THB EUR
อังคาร
37.194
EUR THB
0.02689
THB EUR
พุธ
36.966
EUR THB
0.02705
THB EUR
พฤหัสบดี
36.792
EUR THB
0.02718
THB EUR
ศุกร์
37.252
EUR THB
0.02684
THB EUR
จันทร์
37.268
EUR THB
0.02683
THB EUR
อังคาร
36.883
EUR THB
0.02711
THB EUR
พุธ
36.819
EUR THB
0.02716
THB EUR
พฤหัสบดี
36.797
EUR THB
0.02718
THB EUR
ศุกร์
36.505
EUR THB
0.02739
THB EUR
จันทร์
36.590
EUR THB
0.02733
THB EUR
อังคาร
36.307
EUR THB
0.02754
THB EUR
พุธ
36.361
EUR THB
0.02750
THB EUR
พฤหัสบดี
36.683
EUR THB
0.02726
THB EUR
ศุกร์
36.832
EUR THB
0.02715
THB EUR
จันทร์
37.179
EUR THB
0.02690
THB EUR
อังคาร
37.575
EUR THB
0.02661
THB EUR
พุธ
37.385
EUR THB
0.02675
THB EUR
พฤหัสบดี
37.596
EUR THB
0.02660
THB EUR
ศุกร์
37.333
EUR THB
0.02679
THB EUR
จันทร์
37.511
EUR THB
0.02666
THB EUR
อังคาร
37.266
EUR THB
0.02683
THB EUR
พุธ
37.419
EUR THB
0.02672
THB EUR
พฤหัสบดี
37.114
EUR THB
0.02694
THB EUR
ศุกร์
37.101
EUR THB
0.02695
THB EUR
จันทร์
37.056
EUR THB
0.02699
THB EUR
อังคาร
36.951
EUR THB
0.02706
THB EUR
พุธ
36.961
EUR THB
0.02706
THB EUR
พฤหัสบดี
36.670
EUR THB
0.02727
THB EUR
ศุกร์
36.366
EUR THB
0.02750
THB EUR
จันทร์
36.405
EUR THB
0.02747
THB EUR
อังคาร
36.257
EUR THB
0.02758
THB EUR
พุธ
36.409
EUR THB
0.02747
THB EUR
พฤหัสบดี
36.363
EUR THB
0.02750
THB EUR
ศุกร์
36.397
EUR THB
0.02747
THB EUR
จันทร์
36.204
EUR THB
0.02762
THB EUR
อังคาร
35.934
EUR THB
0.02783
THB EUR
พุธ
36.057
EUR THB
0.02773
THB EUR
พฤหัสบดี
36.220
EUR THB
0.02761
THB EUR
ศุกร์
35.941
EUR THB
0.02782
THB EUR
จันทร์
36.126
EUR THB
0.02768
THB EUR
อังคาร
35.848
EUR THB
0.02790
THB EUR
พุธ
35.874
EUR THB
0.02788
THB EUR
พฤหัสบดี
35.766
EUR THB
0.02796
THB EUR
ศุกร์
36.069
EUR THB
0.02772
THB EUR
จันทร์
36.352
EUR THB
0.02751
THB EUR
อังคาร
36.495
EUR THB
0.02740
THB EUR
พุธ
36.388
EUR THB
0.02748
THB EUR
พฤหัสบดี
36.777
EUR THB
0.02719
THB EUR
ศุกร์
36.728
EUR THB
0.02723
THB EUR
จันทร์
36.315
EUR THB
0.02754
THB EUR
อังคาร
36.230
EUR THB
0.02760
THB EUR
พุธ
36.353
EUR THB
0.02751
THB EUR
พฤหัสบดี
36.413
EUR THB
0.02746
THB EUR
ศุกร์
36.552
EUR THB
0.02736
THB EUR
จันทร์
36.843
EUR THB
0.02714
THB EUR
อังคาร
36.902
EUR THB
0.02710
THB EUR
พุธ
36.624
EUR THB
0.02730
THB EUR
พฤหัสบดี
36.751
EUR THB
0.02721
THB EUR
ศุกร์
36.904
EUR THB
0.02710
THB EUR
จันทร์
36.998
EUR THB
0.02703
THB EUR
อังคาร
36.987
EUR THB
0.02704
THB EUR
พุธ
36.863
EUR THB
0.02713
THB EUR
พฤหัสบดี
36.892
EUR THB
0.02711
THB EUR
ศุกร์
36.611
EUR THB
0.02731
THB EUR
จันทร์
36.521
EUR THB
0.02738
THB EUR
อังคาร
36.556
EUR THB
0.02736
THB EUR
พุธ
36.646
EUR THB
0.02729
THB EUR
พฤหัสบดี
36.964
EUR THB
0.02705
THB EUR
ศุกร์
36.880
EUR THB
0.02712
THB EUR
จันทร์
37.244
EUR THB
0.02685
THB EUR
อังคาร
37.125
EUR THB
0.02694
THB EUR
พุธ
37.095
EUR THB
0.02696
THB EUR
พฤหัสบดี
36.905
EUR THB
0.02710
THB EUR
ศุกร์
36.609
EUR THB
0.02732
THB EUR
จันทร์
36.755
EUR THB
0.02721
THB EUR
อังคาร
37.023
EUR THB
0.02701
THB EUR
พุธ
36.950
EUR THB
0.02706
THB EUR
พฤหัสบดี
36.813
EUR THB
0.02716
THB EUR
ศุกร์
37.199
EUR THB
0.02688
THB EUR
จันทร์
37.264
EUR THB
0.02684
THB EUR
อังคาร
37.428
EUR THB
0.02672
THB EUR
พุธ
37.443
EUR THB
0.02671
THB EUR
พฤหัสบดี
37.314
EUR THB
0.02680
THB EUR
ศุกร์
37.405
EUR THB
0.02673
THB EUR
จันทร์
37.466
EUR THB
0.02669
THB EUR
อังคาร
37.738
EUR THB
0.02650
THB EUR
พุธ
37.817
EUR THB
0.02644
THB EUR
พฤหัสบดี
37.959
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
37.734
EUR THB
0.02650
THB EUR
จันทร์
37.871
EUR THB
0.02641
THB EUR
อังคาร
37.493
EUR THB
0.02667
THB EUR
พุธ
37.200
EUR THB
0.02688
THB EUR
พฤหัสบดี
37.056
EUR THB
0.02699
THB EUR
ศุกร์
36.736
EUR THB
0.02722
THB EUR
จันทร์
37.331
EUR THB
0.02679
THB EUR
อังคาร
37.260
EUR THB
0.02684
THB EUR
พุธ
37.038
EUR THB
0.02700
THB EUR
พฤหัสบดี
36.719
EUR THB
0.02723
THB EUR
ศุกร์
36.851
EUR THB
0.02714
THB EUR
จันทร์
36.968
EUR THB
0.02705
THB EUR
อังคาร
37.005
EUR THB
0.02702
THB EUR
พุธ
37.084
EUR THB
0.02697
THB EUR
พฤหัสบดี
37.200
EUR THB
0.02688
THB EUR
ศุกร์
37.039
EUR THB
0.02700
THB EUR
จันทร์
37.092
EUR THB
0.02696
THB EUR
อังคาร
37.138
EUR THB
0.02693
THB EUR
พุธ
37.382
EUR THB
0.02675
THB EUR
พฤหัสบดี
37.238
EUR THB
0.02685
THB EUR
ศุกร์
37.289
EUR THB
0.02682
THB EUR
จันทร์
37.242
EUR THB
0.02685
THB EUR
อังคาร
36.744
EUR THB
0.02722
THB EUR
พุธ
36.522
EUR THB
0.02738
THB EUR
พฤหัสบดี
36.440
EUR THB
0.02744
THB EUR
ศุกร์
36.579
EUR THB
0.02734
THB EUR
จันทร์
36.581
EUR THB
0.02734
THB EUR
อังคาร
36.829
EUR THB
0.02715
THB EUR
พุธ
36.834
EUR THB
0.02715
THB EUR
พฤหัสบดี
36.570
EUR THB
0.02734
THB EUR
ศุกร์
36.735
EUR THB
0.02722
THB EUR
จันทร์
36.689
EUR THB
0.02726
THB EUR
อังคาร
36.651
EUR THB
0.02728
THB EUR
พุธ
36.862
EUR THB
0.02713
THB EUR
พฤหัสบดี
37.113
EUR THB
0.02694
THB EUR
ศุกร์
37.133
EUR THB
0.02693
THB EUR
จันทร์
36.978
EUR THB
0.02704
THB EUR
อังคาร
36.916
EUR THB
0.02709
THB EUR
พุธ
36.881
EUR THB
0.02711
THB EUR
พฤหัสบดี
36.853
EUR THB
0.02713
THB EUR
ศุกร์
36.886
EUR THB
0.02711
THB EUR
จันทร์
36.911
EUR THB
0.02709
THB EUR
อังคาร
36.919
EUR THB
0.02709
THB EUR
พุธ
36.929
EUR THB
0.02708
THB EUR
พฤหัสบดี
36.859
EUR THB
0.02713
THB EUR
ศุกร์
36.881
EUR THB
0.02711
THB EUR