อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 36.030 (5/2/2564) เฉลี่ย = 37.822 สูงสุด = 39.486 (29/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
36.642
EUR THB
0.02729
THB EUR
จันทร์
36.743
EUR THB
0.02722
THB EUR
อังคาร
36.768
EUR THB
0.02720
THB EUR
พุธ
36.859
EUR THB
0.02713
THB EUR
พฤหัสบดี
36.806
EUR THB
0.02717
THB EUR
ศุกร์
36.791
EUR THB
0.02718
THB EUR
จันทร์
36.646
EUR THB
0.02729
THB EUR
อังคาร
36.621
EUR THB
0.02731
THB EUR
พุธ
36.589
EUR THB
0.02733
THB EUR
พฤหัสบดี
36.481
EUR THB
0.02741
THB EUR
ศุกร์
36.438
EUR THB
0.02744
THB EUR
จันทร์
36.313
EUR THB
0.02754
THB EUR
อังคาร
36.413
EUR THB
0.02746
THB EUR
พุธ
36.318
EUR THB
0.02753
THB EUR
พฤหัสบดี
36.335
EUR THB
0.02752
THB EUR
ศุกร์
36.495
EUR THB
0.02740
THB EUR
จันทร์
36.416
EUR THB
0.02746
THB EUR
อังคาร
36.362
EUR THB
0.02750
THB EUR
พุธ
36.375
EUR THB
0.02749
THB EUR
พฤหัสบดี
36.350
EUR THB
0.02751
THB EUR
ศุกร์
36.278
EUR THB
0.02756
THB EUR
จันทร์
36.204
EUR THB
0.02762
THB EUR
อังคาร
36.095
EUR THB
0.02770
THB EUR
พุธ
36.107
EUR THB
0.02770
THB EUR
พฤหัสบดี
36.043
EUR THB
0.02774
THB EUR
ศุกร์
36.030
EUR THB
0.02775
THB EUR
จันทร์
36.125
EUR THB
0.02768
THB EUR
อังคาร
36.259
EUR THB
0.02758
THB EUR
พุธ
36.273
EUR THB
0.02757
THB EUR
พฤหัสบดี
36.221
EUR THB
0.02761
THB EUR
ศุกร์
36.165
EUR THB
0.02765
THB EUR
จันทร์
36.237
EUR THB
0.02760
THB EUR
อังคาร
36.338
EUR THB
0.02752
THB EUR
พุธ
36.173
EUR THB
0.02764
THB EUR
พฤหัสบดี
36.216
EUR THB
0.02761
THB EUR
ศุกร์
36.396
EUR THB
0.02748
THB EUR
จันทร์
36.424
EUR THB
0.02745
THB EUR
อังคาร
36.485
EUR THB
0.02741
THB EUR
พุธ
36.509
EUR THB
0.02739
THB EUR
พฤหัสบดี
36.834
EUR THB
0.02715
THB EUR
ศุกร์
36.796
EUR THB
0.02718
THB EUR
จันทร์
36.361
EUR THB
0.02750
THB EUR
อังคาร
36.412
EUR THB
0.02746
THB EUR
พุธ
36.624
EUR THB
0.02730
THB EUR
พฤหัสบดี
36.565
EUR THB
0.02735
THB EUR
ศุกร์
36.397
EUR THB
0.02747
THB EUR
จันทร์
36.558
EUR THB
0.02735
THB EUR
อังคาร
36.587
EUR THB
0.02733
THB EUR
พุธ
36.541
EUR THB
0.02737
THB EUR
พฤหัสบดี
36.543
EUR THB
0.02737
THB EUR
ศุกร์
36.684
EUR THB
0.02726
THB EUR
จันทร์
36.663
EUR THB
0.02728
THB EUR
อังคาร
36.731
EUR THB
0.02722
THB EUR
พุธ
36.670
EUR THB
0.02727
THB EUR
พฤหัสบดี
36.790
EUR THB
0.02718
THB EUR
ศุกร์
36.684
EUR THB
0.02726
THB EUR
จันทร์
36.804
EUR THB
0.02717
THB EUR
อังคาร
36.820
EUR THB
0.02716
THB EUR
พุธ
36.683
EUR THB
0.02726
THB EUR
พฤหัสบดี
36.721
EUR THB
0.02723
THB EUR
ศุกร์
36.638
EUR THB
0.02729
THB EUR
จันทร์
36.699
EUR THB
0.02725
THB EUR
อังคาร
36.671
EUR THB
0.02727
THB EUR
พุธ
36.684
EUR THB
0.02726
THB EUR
พฤหัสบดี
36.764
EUR THB
0.02720
THB EUR
ศุกร์
36.754
EUR THB
0.02721
THB EUR
จันทร์
36.879
EUR THB
0.02712
THB EUR
อังคาร
37.058
EUR THB
0.02698
THB EUR
พุธ
37.263
EUR THB
0.02684
THB EUR
พฤหัสบดี
37.333
EUR THB
0.02679
THB EUR
ศุกร์
37.365
EUR THB
0.02676
THB EUR
จันทร์
37.531
EUR THB
0.02664
THB EUR
อังคาร
37.553
EUR THB
0.02663
THB EUR
พุธ
37.512
EUR THB
0.02666
THB EUR
พฤหัสบดี
37.421
EUR THB
0.02672
THB EUR
ศุกร์
37.425
EUR THB
0.02672
THB EUR
จันทร์
37.562
EUR THB
0.02662
THB EUR
อังคาร
37.678
EUR THB
0.02654
THB EUR
พุธ
37.649
EUR THB
0.02656
THB EUR
พฤหัสบดี
37.748
EUR THB
0.02649
THB EUR
ศุกร์
37.835
EUR THB
0.02643
THB EUR
จันทร์
37.995
EUR THB
0.02632
THB EUR
อังคาร
37.921
EUR THB
0.02637
THB EUR
พุธ
37.847
EUR THB
0.02642
THB EUR
พฤหัสบดี
37.832
EUR THB
0.02643
THB EUR
ศุกร์
37.652
EUR THB
0.02656
THB EUR
จันทร์
37.606
EUR THB
0.02659
THB EUR
อังคาร
37.431
EUR THB
0.02672
THB EUR
พุธ
37.386
EUR THB
0.02675
THB EUR
พฤหัสบดี
37.624
EUR THB
0.02658
THB EUR
ศุกร์
37.618
EUR THB
0.02658
THB EUR
จันทร์
37.816
EUR THB
0.02644
THB EUR
อังคาร
37.793
EUR THB
0.02646
THB EUR
พุธ
37.868
EUR THB
0.02641
THB EUR
พฤหัสบดี
37.846
EUR THB
0.02642
THB EUR
ศุกร์
37.972
EUR THB
0.02634
THB EUR
จันทร์
38.224
EUR THB
0.02616
THB EUR
อังคาร
38.412
EUR THB
0.02603
THB EUR
พุธ
38.380
EUR THB
0.02606
THB EUR
พฤหัสบดี
38.274
EUR THB
0.02613
THB EUR
ศุกร์
38.359
EUR THB
0.02607
THB EUR
จันทร์
38.307
EUR THB
0.02610
THB EUR
อังคาร
38.438
EUR THB
0.02602
THB EUR
พุธ
38.247
EUR THB
0.02615
THB EUR
พฤหัสบดี
38.200
EUR THB
0.02618
THB EUR
ศุกร์
38.069
EUR THB
0.02627
THB EUR
จันทร์
38.016
EUR THB
0.02630
THB EUR
อังคาร
38.104
EUR THB
0.02624
THB EUR
พุธ
37.942
EUR THB
0.02636
THB EUR
พฤหัสบดี
37.948
EUR THB
0.02635
THB EUR
ศุกร์
37.866
EUR THB
0.02641
THB EUR
จันทร์
37.912
EUR THB
0.02638
THB EUR
อังคาร
37.986
EUR THB
0.02633
THB EUR
พุธ
37.995
EUR THB
0.02632
THB EUR
พฤหัสบดี
37.932
EUR THB
0.02636
THB EUR
ศุกร์
37.739
EUR THB
0.02650
THB EUR
จันทร์
37.719
EUR THB
0.02651
THB EUR
อังคาร
37.714
EUR THB
0.02652
THB EUR
พุธ
37.763
EUR THB
0.02648
THB EUR
พฤหัสบดี
37.480
EUR THB
0.02668
THB EUR
ศุกร์
37.462
EUR THB
0.02669
THB EUR
จันทร์
37.596
EUR THB
0.02660
THB EUR
อังคาร
37.753
EUR THB
0.02649
THB EUR
พุธ
38.037
EUR THB
0.02629
THB EUR
พฤหัสบดี
38.031
EUR THB
0.02629
THB EUR
ศุกร์
37.970
EUR THB
0.02634
THB EUR
จันทร์
38.124
EUR THB
0.02623
THB EUR
อังคาร
38.167
EUR THB
0.02620
THB EUR
พุธ
38.100
EUR THB
0.02625
THB EUR
พฤหัสบดี
38.041
EUR THB
0.02629
THB EUR
ศุกร์
38.073
EUR THB
0.02627
THB EUR
จันทร์
38.144
EUR THB
0.02622
THB EUR
อังคาร
38.101
EUR THB
0.02625
THB EUR
พุธ
38.125
EUR THB
0.02623
THB EUR
พฤหัสบดี
38.458
EUR THB
0.02600
THB EUR
ศุกร์
38.554
EUR THB
0.02594
THB EUR
จันทร์
38.710
EUR THB
0.02583
THB EUR
อังคาร
38.629
EUR THB
0.02589
THB EUR
พุธ
38.548
EUR THB
0.02594
THB EUR
พฤหัสบดี
38.604
EUR THB
0.02590
THB EUR
ศุกร์
38.647
EUR THB
0.02588
THB EUR
จันทร์
38.685
EUR THB
0.02585
THB EUR
อังคาร
38.684
EUR THB
0.02585
THB EUR
พุธ
38.661
EUR THB
0.02587
THB EUR
พฤหัสบดี
38.747
EUR THB
0.02581
THB EUR
ศุกร์
38.742
EUR THB
0.02581
THB EUR
จันทร์
38.868
EUR THB
0.02573
THB EUR
อังคาร
38.839
EUR THB
0.02575
THB EUR
พุธ
38.785
EUR THB
0.02578
THB EUR
พฤหัสบดี
39.037
EUR THB
0.02562
THB EUR
ศุกร์
39.103
EUR THB
0.02557
THB EUR
จันทร์
39.166
EUR THB
0.02553
THB EUR
อังคาร
39.267
EUR THB
0.02547
THB EUR
พุธ
39.270
EUR THB
0.02546
THB EUR
พฤหัสบดี
39.358
EUR THB
0.02541
THB EUR
ศุกร์
39.377
EUR THB
0.02540
THB EUR
จันทร์
39.300
EUR THB
0.02545
THB EUR
อังคาร
39.206
EUR THB
0.02551
THB EUR
พุธ
39.055
EUR THB
0.02560
THB EUR
พฤหัสบดี
38.783
EUR THB
0.02578
THB EUR
ศุกร์
39.177
EUR THB
0.02553
THB EUR
จันทร์
39.384
EUR THB
0.02539
THB EUR
อังคาร
39.142
EUR THB
0.02555
THB EUR
พุธ
39.032
EUR THB
0.02562
THB EUR
พฤหัสบดี
38.984
EUR THB
0.02565
THB EUR
ศุกร์
38.982
EUR THB
0.02565
THB EUR
จันทร์
39.101
EUR THB
0.02557
THB EUR
อังคาร
38.631
EUR THB
0.02589
THB EUR
พุธ
38.432
EUR THB
0.02602
THB EUR
พฤหัสบดี
38.538
EUR THB
0.02595
THB EUR
ศุกร์
38.381
EUR THB
0.02605
THB EUR
จันทร์
38.276
EUR THB
0.02613
THB EUR
อังคาร
38.162
EUR THB
0.02620
THB EUR
พุธ
38.235
EUR THB
0.02615
THB EUR
พฤหัสบดี
38.468
EUR THB
0.02600
THB EUR
ศุกร์
38.694
EUR THB
0.02584
THB EUR
จันทร์
38.498
EUR THB
0.02598
THB EUR
อังคาร
38.697
EUR THB
0.02584
THB EUR
พุธ
38.721
EUR THB
0.02583
THB EUR
พฤหัสบดี
38.702
EUR THB
0.02584
THB EUR
ศุกร์
38.650
EUR THB
0.02587
THB EUR
จันทร์
38.763
EUR THB
0.02580
THB EUR
อังคาร
38.890
EUR THB
0.02571
THB EUR
พุธ
38.868
EUR THB
0.02573
THB EUR
พฤหัสบดี
38.883
EUR THB
0.02572
THB EUR
ศุกร์
39.166
EUR THB
0.02553
THB EUR
จันทร์
39.050
EUR THB
0.02561
THB EUR
อังคาร
39.152
EUR THB
0.02554
THB EUR
พุธ
39.242
EUR THB
0.02548
THB EUR
พฤหัสบดี
38.931
EUR THB
0.02569
THB EUR
ศุกร์
39.188
EUR THB
0.02552
THB EUR
จันทร์
39.302
EUR THB
0.02544
THB EUR
อังคาร
39.438
EUR THB
0.02536
THB EUR
พุธ
39.486
EUR THB
0.02533
THB EUR
พฤหัสบดี
39.217
EUR THB
0.02550
THB EUR
ศุกร์
38.951
EUR THB
0.02567
THB EUR
จันทร์
39.267
EUR THB
0.02547
THB EUR
อังคาร
39.166
EUR THB
0.02553
THB EUR
พุธ
39.135
EUR THB
0.02555
THB EUR
พฤหัสบดี
39.041
EUR THB
0.02561
THB EUR
ศุกร์
39.164
EUR THB
0.02553
THB EUR
จันทร์
39.179
EUR THB
0.02552
THB EUR
อังคาร
38.517
EUR THB
0.02596
THB EUR
พุธ
38.493
EUR THB
0.02598
THB EUR
พฤหัสบดี
38.564
EUR THB
0.02593
THB EUR
ศุกร์
38.681
EUR THB
0.02585
THB EUR
จันทร์
38.788
EUR THB
0.02578
THB EUR
อังคาร
38.851
EUR THB
0.02574
THB EUR
พุธ
38.808
EUR THB
0.02577
THB EUR
พฤหัสบดี
38.855
EUR THB
0.02574
THB EUR
ศุกร์
38.772
EUR THB
0.02579
THB EUR
จันทร์
38.465
EUR THB
0.02600
THB EUR
อังคาร
38.454
EUR THB
0.02601
THB EUR
พุธ
38.677
EUR THB
0.02586
THB EUR
พฤหัสบดี
38.635
EUR THB
0.02588
THB EUR
ศุกร์
38.688
EUR THB
0.02585
THB EUR
จันทร์
38.596
EUR THB
0.02591
THB EUR
อังคาร
38.570
EUR THB
0.02593
THB EUR
พุธ
38.617
EUR THB
0.02590
THB EUR
พฤหัสบดี
38.589
EUR THB
0.02591
THB EUR
ศุกร์
38.413
EUR THB
0.02603
THB EUR
จันทร์
38.190
EUR THB
0.02618
THB EUR
อังคาร
37.990
EUR THB
0.02632
THB EUR
พุธ
37.930
EUR THB
0.02636
THB EUR
พฤหัสบดี
37.701
EUR THB
0.02652
THB EUR
ศุกร์
37.570
EUR THB
0.02662
THB EUR
จันทร์
37.476
EUR THB
0.02668
THB EUR
อังคาร
37.136
EUR THB
0.02693
THB EUR
พุธ
37.010
EUR THB
0.02702
THB EUR
พฤหัสบดี
36.922
EUR THB
0.02708
THB EUR
ศุกร์
37.006
EUR THB
0.02702
THB EUR
จันทร์
37.137
EUR THB
0.02693
THB EUR
อังคาร
37.244
EUR THB
0.02685
THB EUR
พุธ
37.373
EUR THB
0.02676
THB EUR
พฤหัสบดี
37.427
EUR THB
0.02672
THB EUR
ศุกร์
37.958
EUR THB
0.02634
THB EUR
จันทร์
37.972
EUR THB
0.02634
THB EUR
อังคาร
38.198
EUR THB
0.02618
THB EUR
พุธ
38.149
EUR THB
0.02621
THB EUR
พฤหัสบดี
38.365
EUR THB
0.02607
THB EUR
ศุกร์
38.275
EUR THB
0.02613
THB EUR
จันทร์
38.256
EUR THB
0.02614
THB EUR
อังคาร
37.914
EUR THB
0.02638
THB EUR
พุธ
37.794
EUR THB
0.02646
THB EUR
พฤหัสบดี
37.871
EUR THB
0.02641
THB EUR
ศุกร์
37.945
EUR THB
0.02635
THB EUR
จันทร์
37.569
EUR THB
0.02662
THB EUR
อังคาร
37.789
EUR THB
0.02646
THB EUR
พุธ
37.653
EUR THB
0.02656
THB EUR
พฤหัสบดี
37.750
EUR THB
0.02649
THB EUR
ศุกร์
37.763
EUR THB
0.02648
THB EUR
จันทร์
37.812
EUR THB
0.02645
THB EUR
อังคาร
38.049
EUR THB
0.02628
THB EUR
พุธ
38.117
EUR THB
0.02624
THB EUR
พฤหัสบดี
37.958
EUR THB
0.02634
THB EUR
ศุกร์
37.877
EUR THB
0.02640
THB EUR
จันทร์
37.980
EUR THB
0.02633
THB EUR
อังคาร
37.932
EUR THB
0.02636
THB EUR
พุธ
37.818
EUR THB
0.02644
THB EUR
พฤหัสบดี
37.755
EUR THB
0.02649
THB EUR
ศุกร์
37.569
EUR THB
0.02662
THB EUR