อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ยูโร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ยูโร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ยูโร
ต่ำสุด = 33.218 (14/11/2562) เฉลี่ย = 34.772 สูงสุด = 37.094 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ยูโร และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
37.044
EUR THB
0.02699
THB EUR
พุธ
37.094
EUR THB
0.02696
THB EUR
พฤหัสบดี
36.460
EUR THB
0.02743
THB EUR
ศุกร์
36.589
EUR THB
0.02733
THB EUR
จันทร์
36.635
EUR THB
0.02730
THB EUR
อังคาร
36.724
EUR THB
0.02723
THB EUR
พุธ
36.688
EUR THB
0.02726
THB EUR
พฤหัสบดี
36.811
EUR THB
0.02717
THB EUR
ศุกร์
36.780
EUR THB
0.02719
THB EUR
จันทร์
36.602
EUR THB
0.02732
THB EUR
อังคาร
36.462
EUR THB
0.02743
THB EUR
พุธ
36.136
EUR THB
0.02767
THB EUR
พฤหัสบดี
36.169
EUR THB
0.02765
THB EUR
ศุกร์
36.195
EUR THB
0.02763
THB EUR
จันทร์
36.146
EUR THB
0.02767
THB EUR
อังคาร
36.162
EUR THB
0.02765
THB EUR
พุธ
36.057
EUR THB
0.02773
THB EUR
พฤหัสบดี
36.005
EUR THB
0.02777
THB EUR
ศุกร์
35.886
EUR THB
0.02787
THB EUR
จันทร์
36.020
EUR THB
0.02776
THB EUR
อังคาร
36.053
EUR THB
0.02774
THB EUR
พุธ
35.846
EUR THB
0.02790
THB EUR
พฤหัสบดี
35.870
EUR THB
0.02788
THB EUR
ศุกร์
35.875
EUR THB
0.02787
THB EUR
จันทร์
35.861
EUR THB
0.02789
THB EUR
อังคาร
35.722
EUR THB
0.02799
THB EUR
พุธ
35.598
EUR THB
0.02809
THB EUR
พฤหัสบดี
35.438
EUR THB
0.02822
THB EUR
ศุกร์
35.677
EUR THB
0.02803
THB EUR
จันทร์
35.496
EUR THB
0.02817
THB EUR
อังคาร
35.364
EUR THB
0.02828
THB EUR
พุธ
35.462
EUR THB
0.02820
THB EUR
พฤหัสบดี
35.328
EUR THB
0.02831
THB EUR
ศุกร์
35.258
EUR THB
0.02836
THB EUR
จันทร์
35.379
EUR THB
0.02827
THB EUR
อังคาร
35.291
EUR THB
0.02834
THB EUR
พุธ
35.262
EUR THB
0.02836
THB EUR
พฤหัสบดี
35.370
EUR THB
0.02827
THB EUR
ศุกร์
35.539
EUR THB
0.02814
THB EUR
จันทร์
35.533
EUR THB
0.02814
THB EUR
อังคาร
35.566
EUR THB
0.02812
THB EUR
พุธ
35.759
EUR THB
0.02796
THB EUR
พฤหัสบดี
35.903
EUR THB
0.02785
THB EUR
ศุกร์
36.069
EUR THB
0.02772
THB EUR
จันทร์
36.121
EUR THB
0.02768
THB EUR
อังคาร
36.023
EUR THB
0.02776
THB EUR
พุธ
36.016
EUR THB
0.02777
THB EUR
พฤหัสบดี
35.991
EUR THB
0.02778
THB EUR
ศุกร์
35.642
EUR THB
0.02806
THB EUR
จันทร์
35.679
EUR THB
0.02803
THB EUR
อังคาร
35.651
EUR THB
0.02805
THB EUR
พุธ
35.684
EUR THB
0.02802
THB EUR
พฤหัสบดี
35.941
EUR THB
0.02782
THB EUR
ศุกร์
35.883
EUR THB
0.02787
THB EUR
จันทร์
35.976
EUR THB
0.02780
THB EUR
อังคาร
35.959
EUR THB
0.02781
THB EUR
พุธ
36.038
EUR THB
0.02775
THB EUR
พฤหัสบดี
36.107
EUR THB
0.02770
THB EUR
ศุกร์
35.840
EUR THB
0.02790
THB EUR
จันทร์
35.746
EUR THB
0.02798
THB EUR
อังคาร
35.815
EUR THB
0.02792
THB EUR
พุธ
35.887
EUR THB
0.02787
THB EUR
พฤหัสบดี
35.762
EUR THB
0.02796
THB EUR
ศุกร์
35.620
EUR THB
0.02807
THB EUR
จันทร์
35.632
EUR THB
0.02806
THB EUR
อังคาร
35.558
EUR THB
0.02812
THB EUR
พุธ
35.685
EUR THB
0.02802
THB EUR
พฤหัสบดี
35.669
EUR THB
0.02804
THB EUR
ศุกร์
35.814
EUR THB
0.02792
THB EUR
จันทร์
35.920
EUR THB
0.02784
THB EUR
อังคาร
35.840
EUR THB
0.02790
THB EUR
พุธ
35.827
EUR THB
0.02791
THB EUR
พฤหัสบดี
35.870
EUR THB
0.02788
THB EUR
ศุกร์
35.943
EUR THB
0.02782
THB EUR
จันทร์
35.925
EUR THB
0.02784
THB EUR
อังคาร
35.953
EUR THB
0.02781
THB EUR
พุธ
35.937
EUR THB
0.02783
THB EUR
พฤหัสบดี
35.809
EUR THB
0.02793
THB EUR
ศุกร์
35.786
EUR THB
0.02794
THB EUR
จันทร์
35.818
EUR THB
0.02792
THB EUR
อังคาร
35.949
EUR THB
0.02782
THB EUR
พุธ
35.881
EUR THB
0.02787
THB EUR
พฤหัสบดี
35.727
EUR THB
0.02799
THB EUR
ศุกร์
35.615
EUR THB
0.02808
THB EUR
จันทร์
35.616
EUR THB
0.02808
THB EUR
อังคาร
35.799
EUR THB
0.02793
THB EUR
พุธ
35.859
EUR THB
0.02789
THB EUR
พฤหัสบดี
35.885
EUR THB
0.02787
THB EUR
ศุกร์
35.717
EUR THB
0.02800
THB EUR
จันทร์
35.709
EUR THB
0.02800
THB EUR
อังคาร
35.720
EUR THB
0.02800
THB EUR
พุธ
35.622
EUR THB
0.02807
THB EUR
พฤหัสบดี
35.566
EUR THB
0.02812
THB EUR
ศุกร์
35.467
EUR THB
0.02819
THB EUR
จันทร์
35.595
EUR THB
0.02809
THB EUR
อังคาร
35.377
EUR THB
0.02827
THB EUR
พุธ
35.378
EUR THB
0.02827
THB EUR
พฤหัสบดี
35.387
EUR THB
0.02826
THB EUR
ศุกร์
35.458
EUR THB
0.02820
THB EUR
จันทร์
35.530
EUR THB
0.02815
THB EUR
อังคาร
35.599
EUR THB
0.02809
THB EUR
พุธ
35.664
EUR THB
0.02804
THB EUR
พฤหัสบดี
35.608
EUR THB
0.02808
THB EUR
ศุกร์
35.615
EUR THB
0.02808
THB EUR
จันทร์
35.634
EUR THB
0.02806
THB EUR
อังคาร
35.602
EUR THB
0.02809
THB EUR
พุธ
35.489
EUR THB
0.02818
THB EUR
พฤหัสบดี
35.414
EUR THB
0.02824
THB EUR
ศุกร์
35.330
EUR THB
0.02830
THB EUR
จันทร์
35.159
EUR THB
0.02844
THB EUR
อังคาร
35.242
EUR THB
0.02838
THB EUR
พุธ
35.297
EUR THB
0.02833
THB EUR
พฤหัสบดี
35.215
EUR THB
0.02840
THB EUR
ศุกร์
35.297
EUR THB
0.02833
THB EUR
จันทร์
35.427
EUR THB
0.02823
THB EUR
อังคาร
35.423
EUR THB
0.02823
THB EUR
พุธ
35.359
EUR THB
0.02828
THB EUR
พฤหัสบดี
35.265
EUR THB
0.02836
THB EUR
ศุกร์
35.108
EUR THB
0.02848
THB EUR
จันทร์
35.162
EUR THB
0.02844
THB EUR
อังคาร
34.950
EUR THB
0.02861
THB EUR
พุธ
35.094
EUR THB
0.02849
THB EUR
พฤหัสบดี
34.850
EUR THB
0.02869
THB EUR
ศุกร์
35.007
EUR THB
0.02857
THB EUR
อาทิตย์
35.014
EUR THB
0.02856
THB EUR
จันทร์
34.951
EUR THB
0.02861
THB EUR
อังคาร
34.910
EUR THB
0.02865
THB EUR
พุธ
34.998
EUR THB
0.02857
THB EUR
พฤหัสบดี
35.001
EUR THB
0.02857
THB EUR
ศุกร์
34.888
EUR THB
0.02866
THB EUR
จันทร์
34.595
EUR THB
0.02891
THB EUR
พุธ
34.531
EUR THB
0.02896
THB EUR
พฤหัสบดี
34.592
EUR THB
0.02891
THB EUR
ศุกร์
34.538
EUR THB
0.02895
THB EUR
จันทร์
34.538
EUR THB
0.02895
THB EUR
อังคาร
34.543
EUR THB
0.02895
THB EUR
พุธ
34.575
EUR THB
0.02892
THB EUR
พฤหัสบดี
34.512
EUR THB
0.02898
THB EUR
ศุกร์
34.798
EUR THB
0.02874
THB EUR
จันทร์
34.860
EUR THB
0.02869
THB EUR
อังคาร
34.678
EUR THB
0.02884
THB EUR
พุธ
34.707
EUR THB
0.02881
THB EUR
พฤหัสบดี
34.640
EUR THB
0.02887
THB EUR
ศุกร์
34.584
EUR THB
0.02892
THB EUR
จันทร์
34.622
EUR THB
0.02888
THB EUR
อังคาร
34.560
EUR THB
0.02894
THB EUR
พุธ
34.444
EUR THB
0.02903
THB EUR
พฤหัสบดี
34.418
EUR THB
0.02905
THB EUR
ศุกร์
34.400
EUR THB
0.02907
THB EUR
จันทร์
34.325
EUR THB
0.02913
THB EUR
อังคาร
34.349
EUR THB
0.02911
THB EUR
พุธ
34.281
EUR THB
0.02917
THB EUR
พฤหัสบดี
34.077
EUR THB
0.02935
THB EUR
ศุกร์
34.145
EUR THB
0.02929
THB EUR
จันทร์
34.395
EUR THB
0.02907
THB EUR
อังคาร
34.465
EUR THB
0.02901
THB EUR
พุธ
34.449
EUR THB
0.02903
THB EUR
พฤหัสบดี
34.453
EUR THB
0.02903
THB EUR
ศุกร์
34.427
EUR THB
0.02905
THB EUR
จันทร์
34.527
EUR THB
0.02896
THB EUR
อังคาร
34.598
EUR THB
0.02890
THB EUR
พุธ
34.469
EUR THB
0.02901
THB EUR
พฤหัสบดี
34.444
EUR THB
0.02903
THB EUR
ศุกร์
34.228
EUR THB
0.02922
THB EUR
จันทร์
34.249
EUR THB
0.02920
THB EUR
อังคาร
34.120
EUR THB
0.02931
THB EUR
พุธ
34.170
EUR THB
0.02927
THB EUR
พฤหัสบดี
34.110
EUR THB
0.02932
THB EUR
ศุกร์
33.967
EUR THB
0.02944
THB EUR
จันทร์
34.034
EUR THB
0.02938
THB EUR
อังคาร
33.955
EUR THB
0.02945
THB EUR
พุธ
33.968
EUR THB
0.02944
THB EUR
พฤหัสบดี
33.900
EUR THB
0.02950
THB EUR
ศุกร์
33.769
EUR THB
0.02961
THB EUR
จันทร์
33.601
EUR THB
0.02976
THB EUR
อังคาร
33.547
EUR THB
0.02981
THB EUR
พุธ
33.716
EUR THB
0.02966
THB EUR
พฤหัสบดี
33.787
EUR THB
0.02960
THB EUR
ศุกร์
33.826
EUR THB
0.02956
THB EUR
จันทร์
33.783
EUR THB
0.02960
THB EUR
อังคาร
33.802
EUR THB
0.02958
THB EUR
พุธ
33.670
EUR THB
0.02970
THB EUR
พฤหัสบดี
33.576
EUR THB
0.02978
THB EUR
ศุกร์
33.757
EUR THB
0.02962
THB EUR
จันทร์
33.701
EUR THB
0.02967
THB EUR
อังคาร
33.699
EUR THB
0.02967
THB EUR
พุธ
33.720
EUR THB
0.02966
THB EUR
พฤหัสบดี
33.799
EUR THB
0.02959
THB EUR
ศุกร์
33.649
EUR THB
0.02972
THB EUR
จันทร์
33.507
EUR THB
0.02984
THB EUR
อังคาร
33.583
EUR THB
0.02978
THB EUR
พุธ
33.593
EUR THB
0.02977
THB EUR
พฤหัสบดี
33.481
EUR THB
0.02987
THB EUR
ศุกร์
33.516
EUR THB
0.02984
THB EUR
จันทร์
33.407
EUR THB
0.02993
THB EUR
อังคาร
33.438
EUR THB
0.02991
THB EUR
พุธ
33.476
EUR THB
0.02987
THB EUR
พฤหัสบดี
33.485
EUR THB
0.02986
THB EUR
ศุกร์
33.419
EUR THB
0.02992
THB EUR
จันทร์
33.423
EUR THB
0.02992
THB EUR
อังคาร
33.422
EUR THB
0.02992
THB EUR
พุธ
33.308
EUR THB
0.03002
THB EUR
พฤหัสบดี
33.519
EUR THB
0.02983
THB EUR
ศุกร์
33.569
EUR THB
0.02979
THB EUR
จันทร์
33.530
EUR THB
0.02982
THB EUR
อังคาร
33.457
EUR THB
0.02989
THB EUR
พุธ
33.534
EUR THB
0.02982
THB EUR
พฤหัสบดี
33.693
EUR THB
0.02968
THB EUR
ศุกร์
33.728
EUR THB
0.02965
THB EUR
จันทร์
33.778
EUR THB
0.02961
THB EUR
อังคาร
33.760
EUR THB
0.02962
THB EUR
พุธ
33.687
EUR THB
0.02969
THB EUR
พฤหัสบดี
33.690
EUR THB
0.02968
THB EUR
ศุกร์
33.527
EUR THB
0.02983
THB EUR
จันทร์
33.496
EUR THB
0.02985
THB EUR
อังคาร
33.487
EUR THB
0.02986
THB EUR
พุธ
33.605
EUR THB
0.02976
THB EUR
พฤหัสบดี
33.663
EUR THB
0.02971
THB EUR
ศุกร์
33.625
EUR THB
0.02974
THB EUR
จันทร์
33.703
EUR THB
0.02967
THB EUR
อังคาร
33.574
EUR THB
0.02978
THB EUR
พุธ
33.603
EUR THB
0.02976
THB EUR
พฤหัสบดี
33.643
EUR THB
0.02972
THB EUR
ศุกร์
33.491
EUR THB
0.02986
THB EUR
จันทร์
33.468
EUR THB
0.02988
THB EUR
อังคาร
33.448
EUR THB
0.02990
THB EUR
พุธ
33.316
EUR THB
0.03002
THB EUR
พฤหัสบดี
33.218
EUR THB
0.03010
THB EUR
ศุกร์
33.357
EUR THB
0.02998
THB EUR
จันทร์
33.451
EUR THB
0.02989
THB EUR
อังคาร
33.442
EUR THB
0.02990
THB EUR
พุธ
33.401
EUR THB
0.02994
THB EUR
พฤหัสบดี
33.472
EUR THB
0.02988
THB EUR
ศุกร์
33.386
EUR THB
0.02995
THB EUR
จันทร์
33.287
EUR THB
0.03004
THB EUR
อังคาร
33.286
EUR THB
0.03004
THB EUR
พุธ
33.272
EUR THB
0.03006
THB EUR
พฤหัสบดี
33.298
EUR THB
0.03003
THB EUR
ศุกร์
33.251
EUR THB
0.03007
THB EUR
จันทร์
33.353
EUR THB
0.02998
THB EUR
อังคาร
33.525
EUR THB
0.02983
THB EUR
พุธ
33.551
EUR THB
0.02981
THB EUR
พฤหัสบดี
33.653
EUR THB
0.02972
THB EUR
ศุกร์
33.649
EUR THB
0.02972
THB EUR
จันทร์
33.554
EUR THB
0.02980
THB EUR
อังคาร
33.567
EUR THB
0.02979
THB EUR
พุธ
33.532
EUR THB
0.02982
THB EUR
พฤหัสบดี
33.574
EUR THB
0.02978
THB EUR
ศุกร์
33.763
EUR THB
0.02962
THB EUR
จันทร์
33.679
EUR THB
0.02969
THB EUR
อังคาร
33.713
EUR THB
0.02966
THB EUR
พุธ
33.641
EUR THB
0.02973
THB EUR
พฤหัสบดี
33.639
EUR THB
0.02973
THB EUR
ศุกร์
33.551
EUR THB
0.02981
THB EUR
จันทร์
33.448
EUR THB
0.02990
THB EUR
อังคาร
33.391
EUR THB
0.02995
THB EUR
พุธ
33.436
EUR THB
0.02991
THB EUR
พฤหัสบดี
33.396
EUR THB
0.02994
THB EUR
ศุกร์
33.589
EUR THB
0.02977
THB EUR
จันทร์
33.501
EUR THB
0.02985
THB EUR
อังคาร
33.375
EUR THB
0.02996
THB EUR