อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.09811 (12/3/2567) เฉลี่ย = 0.1003 สูงสุด = 0.1039 (28/5/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.09900
HUF THB
10.101
THB HUF
อังคาร
0.09854
HUF THB
10.148
THB HUF
พุธ
0.09855
HUF THB
10.147
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09954
HUF THB
10.046
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9755
THB HUF
จันทร์
0.1015
HUF THB
9.8563
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.8994
THB HUF
พุธ
0.1013
HUF THB
9.8706
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8596
THB HUF
ศุกร์
0.1012
HUF THB
9.8786
THB HUF
จันทร์
0.1007
HUF THB
9.9294
THB HUF
อังคาร
0.1014
HUF THB
9.8632
THB HUF
พุธ
0.1014
HUF THB
9.8578
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8519
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9123
THB HUF
จันทร์
0.1016
HUF THB
9.8462
THB HUF
อังคาร
0.1009
HUF THB
9.9089
THB HUF
พุธ
0.1008
HUF THB
9.9248
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1009
HUF THB
9.9143
THB HUF
ศุกร์
0.09994
HUF THB
10.006
THB HUF
จันทร์
0.09877
HUF THB
10.125
THB HUF
อังคาร
0.09852
HUF THB
10.150
THB HUF
พุธ
0.09976
HUF THB
10.025
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09992
HUF THB
10.008
THB HUF
ศุกร์
0.09999
HUF THB
10.001
THB HUF
จันทร์
0.09990
HUF THB
10.010
THB HUF
อังคาร
0.09905
HUF THB
10.095
THB HUF
พุธ
0.09895
HUF THB
10.106
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09970
HUF THB
10.031
THB HUF
ศุกร์
0.09961
HUF THB
10.039
THB HUF
จันทร์
0.09975
HUF THB
10.025
THB HUF
อังคาร
0.09941
HUF THB
10.059
THB HUF
พุธ
0.09967
HUF THB
10.034
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09966
HUF THB
10.034
THB HUF
ศุกร์
0.09961
HUF THB
10.039
THB HUF
จันทร์
0.09971
HUF THB
10.029
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9889
THB HUF
พุธ
0.09967
HUF THB
10.033
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1004
HUF THB
9.9577
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9507
THB HUF
จันทร์
0.09977
HUF THB
10.023
THB HUF
อังคาร
0.09991
HUF THB
10.009
THB HUF
พุธ
0.09962
HUF THB
10.038
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09908
HUF THB
10.093
THB HUF
ศุกร์
0.09856
HUF THB
10.146
THB HUF
จันทร์
0.09844
HUF THB
10.158
THB HUF
อังคาร
0.09819
HUF THB
10.185
THB HUF
พุธ
0.09892
HUF THB
10.109
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09812
HUF THB
10.192
THB HUF
ศุกร์
0.09839
HUF THB
10.164
THB HUF
จันทร์
0.09815
HUF THB
10.188
THB HUF
อังคาร
0.09811
HUF THB
10.193
THB HUF
พุธ
0.09824
HUF THB
10.179
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09867
HUF THB
10.135
THB HUF
ศุกร์
0.09913
HUF THB
10.087
THB HUF
จันทร์
0.09929
HUF THB
10.072
THB HUF
อังคาร
0.09885
HUF THB
10.116
THB HUF
พุธ
0.09916
HUF THB
10.085
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09994
HUF THB
10.006
THB HUF
ศุกร์
0.09916
HUF THB
10.084
THB HUF
จันทร์
0.09914
HUF THB
10.087
THB HUF
อังคาร
0.09927
HUF THB
10.074
THB HUF
พุธ
0.09987
HUF THB
10.013
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09956
HUF THB
10.044
THB HUF
ศุกร์
0.09956
HUF THB
10.044
THB HUF
จันทร์
0.09972
HUF THB
10.028
THB HUF
อังคาร
0.09969
HUF THB
10.031
THB HUF
พุธ
0.1006
HUF THB
9.9400
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1018
HUF THB
9.8276
THB HUF
ศุกร์
0.1016
HUF THB
9.8415
THB HUF
จันทร์
0.1018
HUF THB
9.8229
THB HUF
อังคาร
0.1016
HUF THB
9.8447
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8514
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9518
THB HUF
ศุกร์
0.09921
HUF THB
10.080
THB HUF
จันทร์
0.09944
HUF THB
10.056
THB HUF
อังคาร
0.09867
HUF THB
10.135
THB HUF
พุธ
0.09978
HUF THB
10.022
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09945
HUF THB
10.055
THB HUF
ศุกร์
0.09935
HUF THB
10.066
THB HUF
จันทร์
0.09996
HUF THB
10.004
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9852
THB HUF
พุธ
0.1006
HUF THB
9.9400
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1012
HUF THB
9.8845
THB HUF
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.9021
THB HUF
จันทร์
0.1012
HUF THB
9.8810
THB HUF
อังคาร
0.1018
HUF THB
9.8190
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8547
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1017
HUF THB
9.8305
THB HUF
ศุกร์
0.1015
HUF THB
9.8515
THB HUF
จันทร์
0.1017
HUF THB
9.8295
THB HUF
อังคาร
0.1021
HUF THB
9.7988
THB HUF
พุธ
0.1021
HUF THB
9.7938
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7885
THB HUF
ศุกร์
0.1020
HUF THB
9.8018
THB HUF
จันทร์
0.1025
HUF THB
9.7534
THB HUF
อังคาร
0.1024
HUF THB
9.7616
THB HUF
พุธ
0.1025
HUF THB
9.7592
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1018
HUF THB
9.8266
THB HUF
ศุกร์
0.1015
HUF THB
9.8539
THB HUF
จันทร์
0.1016
HUF THB
9.8457
THB HUF
อังคาร
0.1025
HUF THB
9.7561
THB HUF
พุธ
0.1017
HUF THB
9.8284
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1023
HUF THB
9.7718
THB HUF
ศุกร์
0.1032
HUF THB
9.6860
THB HUF
จันทร์
0.1035
HUF THB
9.6644
THB HUF
อังคาร
0.1039
HUF THB
9.6262
THB HUF
พุธ
0.1032
HUF THB
9.6940
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1021
HUF THB
9.7982
THB HUF
ศุกร์
0.1027
HUF THB
9.7351
THB HUF
จันทร์
0.1019
HUF THB
9.8110
THB HUF
อังคาร
0.1013
HUF THB
9.8719
THB HUF
พุธ
0.1017
HUF THB
9.8346
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8620
THB HUF
ศุกร์
0.1022
HUF THB
9.7845
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9785
THB HUF
อังคาร
0.09991
HUF THB
10.009
THB HUF
พุธ
0.09992
HUF THB
10.008
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09971
HUF THB
10.029
THB HUF
ศุกร์
0.09864
HUF THB
10.138
THB HUF
จันทร์
0.09947
HUF THB
10.053
THB HUF
อังคาร
0.09971
HUF THB
10.029
THB HUF
พุธ
0.09948
HUF THB
10.052
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09917
HUF THB
10.084
THB HUF
ศุกร์
0.09845
HUF THB
10.157
THB HUF
จันทร์
0.09967
HUF THB
10.033
THB HUF
อังคาร
0.09915
HUF THB
10.086
THB HUF
พุธ
0.09937
HUF THB
10.063
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09934
HUF THB
10.066
THB HUF
ศุกร์
0.09953
HUF THB
10.047
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9849
THB HUF
อังคาร
0.09962
HUF THB
10.038
THB HUF
พุธ
0.1001
HUF THB
9.9871
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9502
THB HUF
ศุกร์
0.1007
HUF THB
9.9304
THB HUF
จันทร์
0.09983
HUF THB
10.017
THB HUF
อังคาร
0.09974
HUF THB
10.026
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9773
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09984
HUF THB
10.016
THB HUF
ศุกร์
0.1004
HUF THB
9.9610
THB HUF