อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.09930 (5/3/2564) เฉลี่ย = 0.1055 สูงสุด = 0.1120 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.8977
THB HUF
จันทร์
0.1018
HUF THB
9.8212
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8091
THB HUF
พุธ
0.1031
HUF THB
9.7005
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1029
HUF THB
9.7177
THB HUF
ศุกร์
0.1022
HUF THB
9.7865
THB HUF
จันทร์
0.1017
HUF THB
9.8372
THB HUF
อังคาร
0.1015
HUF THB
9.8499
THB HUF
พุธ
0.1018
HUF THB
9.8243
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8646
THB HUF
ศุกร์
0.1013
HUF THB
9.8761
THB HUF
จันทร์
0.1007
HUF THB
9.9334
THB HUF
อังคาร
0.1015
HUF THB
9.8539
THB HUF
พุธ
0.1017
HUF THB
9.8314
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1017
HUF THB
9.8349
THB HUF
ศุกร์
0.1022
HUF THB
9.7849
THB HUF
จันทร์
0.1020
HUF THB
9.8031
THB HUF
อังคาร
0.1014
HUF THB
9.8589
THB HUF
พุธ
0.1011
HUF THB
9.8927
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1009
HUF THB
9.9081
THB HUF
ศุกร์
0.1012
HUF THB
9.8842
THB HUF
จันทร์
0.1015
HUF THB
9.8529
THB HUF
อังคาร
0.1015
HUF THB
9.8479
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8557
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1013
HUF THB
9.8668
THB HUF
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.8973
THB HUF
จันทร์
0.1008
HUF THB
9.9224
THB HUF
อังคาร
0.1011
HUF THB
9.8906
THB HUF
พุธ
0.1013
HUF THB
9.8697
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1013
HUF THB
9.8733
THB HUF
ศุกร์
0.1007
HUF THB
9.9280
THB HUF
จันทร์
0.1010
HUF THB
9.9013
THB HUF
อังคาร
0.1017
HUF THB
9.8363
THB HUF
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9287
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1009
HUF THB
9.9110
THB HUF
ศุกร์
0.1015
HUF THB
9.8533
THB HUF
จันทร์
0.1015
HUF THB
9.8542
THB HUF
อังคาร
0.1016
HUF THB
9.8460
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8520
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1023
HUF THB
9.7753
THB HUF
ศุกร์
0.1018
HUF THB
9.8217
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9764
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9865
THB HUF
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9276
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1003
HUF THB
9.9725
THB HUF
ศุกร์
0.09930
HUF THB
10.071
THB HUF
จันทร์
0.09950
HUF THB
10.050
THB HUF
อังคาร
0.09980
HUF THB
10.020
THB HUF
พุธ
0.09952
HUF THB
10.048
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09978
HUF THB
10.022
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9794
THB HUF
จันทร์
0.09984
HUF THB
10.016
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9933
THB HUF
พุธ
0.09977
HUF THB
10.023
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1001
HUF THB
9.9936
THB HUF
ศุกร์
0.09966
HUF THB
10.034
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9766
THB HUF
อังคาร
0.1004
HUF THB
9.9556
THB HUF
พุธ
0.1003
HUF THB
9.9693
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1007
HUF THB
9.9271
THB HUF
ศุกร์
0.1007
HUF THB
9.9323
THB HUF
จันทร์
0.1011
HUF THB
9.8879
THB HUF
อังคาร
0.1009
HUF THB
9.9132
THB HUF
พุธ
0.1009
HUF THB
9.9095
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8590
THB HUF
ศุกร์
0.1017
HUF THB
9.8295
THB HUF
จันทร์
0.1022
HUF THB
9.7866
THB HUF
อังคาร
0.1027
HUF THB
9.7369
THB HUF
พุธ
0.1036
HUF THB
9.6526
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1041
HUF THB
9.6069
THB HUF
ศุกร์
0.1042
HUF THB
9.5929
THB HUF
จันทร์
0.1053
HUF THB
9.4987
THB HUF
อังคาร
0.1047
HUF THB
9.5526
THB HUF
พุธ
0.1045
HUF THB
9.5713
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1042
HUF THB
9.5940
THB HUF
ศุกร์
0.1037
HUF THB
9.6465
THB HUF
จันทร์
0.1043
HUF THB
9.5875
THB HUF
อังคาร
0.1043
HUF THB
9.5855
THB HUF
พุธ
0.1039
HUF THB
9.6203
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1039
HUF THB
9.6247
THB HUF
ศุกร์
0.1041
HUF THB
9.6030
THB HUF
จันทร์
0.1044
HUF THB
9.5788
THB HUF
อังคาร
0.1044
HUF THB
9.5757
THB HUF
พุธ
0.1046
HUF THB
9.5562
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1049
HUF THB
9.5296
THB HUF
ศุกร์
0.1046
HUF THB
9.5589
THB HUF
จันทร์
0.1045
HUF THB
9.5697
THB HUF
อังคาร
0.1040
HUF THB
9.6198
THB HUF
พุธ
0.1039
HUF THB
9.6258
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1050
HUF THB
9.5204
THB HUF
ศุกร์
0.1050
HUF THB
9.5260
THB HUF
จันทร์
0.1058
HUF THB
9.4522
THB HUF
อังคาร
0.1054
HUF THB
9.4868
THB HUF
พุธ
0.1059
HUF THB
9.4437
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1060
HUF THB
9.4357
THB HUF
ศุกร์
0.1068
HUF THB
9.3668
THB HUF
จันทร์
0.1083
HUF THB
9.2295
THB HUF
อังคาร
0.1095
HUF THB
9.1339
THB HUF
พุธ
0.1092
HUF THB
9.1553
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1094
HUF THB
9.1429
THB HUF
ศุกร์
0.1100
HUF THB
9.0943
THB HUF
จันทร์
0.1102
HUF THB
9.0760
THB HUF
อังคาร
0.1104
HUF THB
9.0593
THB HUF
พุธ
0.1089
HUF THB
9.1796
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1098
HUF THB
9.1105
THB HUF
ศุกร์
0.1095
HUF THB
9.1350
THB HUF
จันทร์
0.1094
HUF THB
9.1440
THB HUF
อังคาร
0.1098
HUF THB
9.1061
THB HUF
พุธ
0.1095
HUF THB
9.1284
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1097
HUF THB
9.1196
THB HUF
ศุกร์
0.1091
HUF THB
9.1643
THB HUF
จันทร์
0.1096
HUF THB
9.1230
THB HUF
อังคาร
0.1092
HUF THB
9.1569
THB HUF
พุธ
0.1095
HUF THB
9.1350
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1096
HUF THB
9.1258
THB HUF
ศุกร์
0.1089
HUF THB
9.1787
THB HUF
จันทร์
0.1078
HUF THB
9.2750
THB HUF
อังคาร
0.1071
HUF THB
9.3394
THB HUF
พุธ
0.1075
HUF THB
9.3047
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1058
HUF THB
9.4505
THB HUF
ศุกร์
0.1055
HUF THB
9.4795
THB HUF
จันทร์
0.1062
HUF THB
9.4137
THB HUF
อังคาร
0.1065
HUF THB
9.3889
THB HUF
พุธ
0.1092
HUF THB
9.1546
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1086
HUF THB
9.2080
THB HUF
ศุกร์
0.1079
HUF THB
9.2698
THB HUF
จันทร์
0.1083
HUF THB
9.2298
THB HUF
อังคาร
0.1086
HUF THB
9.2049
THB HUF
พุธ
0.1084
HUF THB
9.2278
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1082
HUF THB
9.2440
THB HUF
ศุกร์
0.1082
HUF THB
9.2454
THB HUF
จันทร์
0.1086
HUF THB
9.2111
THB HUF
อังคาร
0.1078
HUF THB
9.2787
THB HUF
พุธ
0.1075
HUF THB
9.2985
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1074
HUF THB
9.3120
THB HUF
ศุกร์
0.1084
HUF THB
9.2265
THB HUF
จันทร์
0.1089
HUF THB
9.1834
THB HUF
อังคาร
0.1084
HUF THB
9.2291
THB HUF
พุธ
0.1075
HUF THB
9.2989
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1073
HUF THB
9.3157
THB HUF
ศุกร์
0.1075
HUF THB
9.3029
THB HUF
จันทร์
0.1075
HUF THB
9.3005
THB HUF
อังคาร
0.1078
HUF THB
9.2788
THB HUF
พุธ
0.1074
HUF THB
9.3116
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1082
HUF THB
9.2424
THB HUF
ศุกร์
0.1079
HUF THB
9.2675
THB HUF
จันทร์
0.1074
HUF THB
9.3131
THB HUF
อังคาร
0.1076
HUF THB
9.2928
THB HUF
พุธ
0.1078
HUF THB
9.2763
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1089
HUF THB
9.1799
THB HUF
ศุกร์
0.1094
HUF THB
9.1405
THB HUF
จันทร์
0.1097
HUF THB
9.1175
THB HUF
อังคาร
0.1107
HUF THB
9.0312
THB HUF
พุธ
0.1108
HUF THB
9.0252
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1111
HUF THB
8.9998
THB HUF
ศุกร์
0.1116
HUF THB
8.9612
THB HUF
จันทร์
0.1110
HUF THB
9.0079
THB HUF
อังคาร
0.1111
HUF THB
9.0040
THB HUF
พุธ
0.1101
HUF THB
9.0863
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1098
HUF THB
9.1055
THB HUF
ศุกร์
0.1111
HUF THB
9.0047
THB HUF
จันทร์
0.1120
HUF THB
8.9310
THB HUF
อังคาร
0.1114
HUF THB
8.9799
THB HUF
พุธ
0.1113
HUF THB
8.9885
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1111
HUF THB
9.0027
THB HUF
ศุกร์
0.1112
HUF THB
8.9915
THB HUF
จันทร์
0.1117
HUF THB
8.9526
THB HUF
อังคาร
0.1107
HUF THB
9.0359
THB HUF
พุธ
0.1104
HUF THB
9.0564
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1104
HUF THB
9.0552
THB HUF
ศุกร์
0.1095
HUF THB
9.1335
THB HUF
จันทร์
0.1099
HUF THB
9.0980
THB HUF
อังคาร
0.1093
HUF THB
9.1520
THB HUF
พุธ
0.1098
HUF THB
9.1042
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1105
HUF THB
9.0522
THB HUF
ศุกร์
0.1111
HUF THB
9.0031
THB HUF
จันทร์
0.1109
HUF THB
9.0170
THB HUF
อังคาร
0.1112
HUF THB
8.9946
THB HUF
พุธ
0.1108
HUF THB
9.0229
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1103
HUF THB
9.0668
THB HUF
ศุกร์
0.1102
HUF THB
9.0772
THB HUF
จันทร์
0.1110
HUF THB
9.0099
THB HUF
อังคาร
0.1112
HUF THB
8.9950
THB HUF
พุธ
0.1113
HUF THB
8.9812
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1113
HUF THB
8.9852
THB HUF
ศุกร์
0.1114
HUF THB
8.9782
THB HUF
จันทร์
0.1105
HUF THB
9.0502
THB HUF
อังคาร
0.1107
HUF THB
9.0335
THB HUF
พุธ
0.1105
HUF THB
9.0499
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1095
HUF THB
9.1295
THB HUF
ศุกร์
0.1099
HUF THB
9.1018
THB HUF
จันทร์
0.1098
HUF THB
9.1106
THB HUF
อังคาร
0.1097
HUF THB
9.1152
THB HUF
พุธ
0.1097
HUF THB
9.1149
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1088
HUF THB
9.1936
THB HUF
ศุกร์
0.1087
HUF THB
9.1966
THB HUF
จันทร์
0.1103
HUF THB
9.0683
THB HUF
อังคาร
0.1098
HUF THB
9.1113
THB HUF
พุธ
0.1089
HUF THB
9.1826
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1090
HUF THB
9.1730
THB HUF
ศุกร์
0.1088
HUF THB
9.1939
THB HUF
จันทร์
0.1085
HUF THB
9.2159
THB HUF
อังคาร
0.1070
HUF THB
9.3476
THB HUF
พุธ
0.1068
HUF THB
9.3591
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1074
HUF THB
9.3123
THB HUF
ศุกร์
0.1076
HUF THB
9.2934
THB HUF
จันทร์
0.1073
HUF THB
9.3205
THB HUF
อังคาร
0.1078
HUF THB
9.2772
THB HUF
พุธ
0.1071
HUF THB
9.3392
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1070
HUF THB
9.3451
THB HUF
ศุกร์
0.1067
HUF THB
9.3731
THB HUF
จันทร์
0.1054
HUF THB
9.4833
THB HUF
อังคาร
0.1051
HUF THB
9.5103
THB HUF
พุธ
0.1062
HUF THB
9.4166
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1062
HUF THB
9.4122
THB HUF
ศุกร์
0.1073
HUF THB
9.3238
THB HUF
จันทร์
0.1071
HUF THB
9.3400
THB HUF
อังคาร
0.1071
HUF THB
9.3358
THB HUF
พุธ
0.1075
HUF THB
9.3006
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1071
HUF THB
9.3370
THB HUF
ศุกร์
0.1067
HUF THB
9.3710
THB HUF
จันทร์
0.1062
HUF THB
9.4171
THB HUF
อังคาร
0.1050
HUF THB
9.5232
THB HUF
พุธ
0.1048
HUF THB
9.5394
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1031
HUF THB
9.7020
THB HUF
ศุกร์
0.1026
HUF THB
9.7494
THB HUF
จันทร์
0.1023
HUF THB
9.7761
THB HUF
อังคาร
0.1017
HUF THB
9.8298
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8511
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1018
HUF THB
9.8263
THB HUF
ศุกร์
0.1012
HUF THB
9.8840
THB HUF
จันทร์
0.1007
HUF THB
9.9280
THB HUF
อังคาร
0.1002
HUF THB
9.9766
THB HUF
พุธ
0.1012
HUF THB
9.8790
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1020
HUF THB
9.8042
THB HUF
ศุกร์
0.1031
HUF THB
9.6981
THB HUF
จันทร์
0.1030
HUF THB
9.7128
THB HUF
อังคาร
0.1040
HUF THB
9.6170
THB HUF
พุธ
0.1048
HUF THB
9.5464
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1055
HUF THB
9.4791
THB HUF
ศุกร์
0.1052
HUF THB
9.5055
THB HUF
จันทร์
0.1049
HUF THB
9.5352
THB HUF
อังคาร
0.1037
HUF THB
9.6465
THB HUF
พุธ
0.1026
HUF THB
9.7427
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1034
HUF THB
9.6689
THB HUF
ศุกร์
0.1037
HUF THB
9.6405
THB HUF
จันทร์
0.1025
HUF THB
9.7519
THB HUF
อังคาร
0.1032
HUF THB
9.6912
THB HUF
พุธ
0.1020
HUF THB
9.8046
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7879
THB HUF
ศุกร์
0.1027
HUF THB
9.7413
THB HUF
จันทร์
0.1030
HUF THB
9.7053
THB HUF
อังคาร
0.1035
HUF THB
9.6650
THB HUF
พุธ
0.1036
HUF THB
9.6499
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1028
HUF THB
9.7298
THB HUF
ศุกร์
0.1022
HUF THB
9.7801
THB HUF
จันทร์
0.1024
HUF THB
9.7687
THB HUF
อังคาร
0.1026
HUF THB
9.7489
THB HUF
พุธ
0.1024
HUF THB
9.7675
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1021
HUF THB
9.7946
THB HUF
ศุกร์
0.1017
HUF THB
9.8376
THB HUF