อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.08966 (16/1/2566) เฉลี่ย = 0.09865 สูงสุด = 0.1051 (28/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.09217
HUF THB
10.849
THB HUF
อังคาร
0.08993
HUF THB
11.119
THB HUF
พุธ
0.09087
HUF THB
11.004
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09091
HUF THB
11.000
THB HUF
ศุกร์
0.09009
HUF THB
11.100
THB HUF
จันทร์
0.09000
HUF THB
11.112
THB HUF
อังคาร
0.09016
HUF THB
11.091
THB HUF
พุธ
0.08967
HUF THB
11.152
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09000
HUF THB
11.111
THB HUF
ศุกร์
0.09040
HUF THB
11.062
THB HUF
จันทร์
0.08966
HUF THB
11.154
THB HUF
อังคาร
0.08985
HUF THB
11.129
THB HUF
พุธ
0.09011
HUF THB
11.098
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09048
HUF THB
11.053
THB HUF
ศุกร์
0.08990
HUF THB
11.123
THB HUF
จันทร์
0.09038
HUF THB
11.064
THB HUF
อังคาร
0.08973
HUF THB
11.145
THB HUF
พุธ
0.09171
HUF THB
10.904
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09189
HUF THB
10.883
THB HUF
ศุกร์
0.09217
HUF THB
10.850
THB HUF
จันทร์
0.09120
HUF THB
10.965
THB HUF
อังคาร
0.09194
HUF THB
10.876
THB HUF
พุธ
0.09184
HUF THB
10.888
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09305
HUF THB
10.747
THB HUF
ศุกร์
0.09341
HUF THB
10.705
THB HUF
จันทร์
0.09305
HUF THB
10.746
THB HUF
อังคาร
0.09162
HUF THB
10.914
THB HUF
พุธ
0.09271
HUF THB
10.787
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09365
HUF THB
10.677
THB HUF
ศุกร์
0.09282
HUF THB
10.773
THB HUF
จันทร์
0.09341
HUF THB
10.705
THB HUF
อังคาร
0.09528
HUF THB
10.495
THB HUF
พุธ
0.09696
HUF THB
10.314
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09595
HUF THB
10.422
THB HUF
ศุกร์
0.09555
HUF THB
10.465
THB HUF
จันทร์
0.09608
HUF THB
10.408
THB HUF
อังคาร
0.09617
HUF THB
10.398
THB HUF
พุธ
0.09587
HUF THB
10.430
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09641
HUF THB
10.372
THB HUF
ศุกร์
0.09694
HUF THB
10.316
THB HUF
จันทร์
0.09762
HUF THB
10.244
THB HUF
อังคาร
0.09916
HUF THB
10.084
THB HUF
พุธ
0.09878
HUF THB
10.124
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09880
HUF THB
10.122
THB HUF
ศุกร์
0.09711
HUF THB
10.297
THB HUF
จันทร์
0.09700
HUF THB
10.309
THB HUF
อังคาร
0.09757
HUF THB
10.249
THB HUF
พุธ
0.09740
HUF THB
10.266
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09764
HUF THB
10.242
THB HUF
ศุกร์
0.09691
HUF THB
10.319
THB HUF
จันทร์
0.09523
HUF THB
10.501
THB HUF
อังคาร
0.09445
HUF THB
10.588
THB HUF
พุธ
0.09317
HUF THB
10.733
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09220
HUF THB
10.846
THB HUF
ศุกร์
0.09199
HUF THB
10.871
THB HUF
จันทร์
0.09120
HUF THB
10.965
THB HUF
อังคาร
0.09450
HUF THB
10.582
THB HUF
พุธ
0.09561
HUF THB
10.459
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09647
HUF THB
10.366
THB HUF
ศุกร์
0.09412
HUF THB
10.625
THB HUF
จันทร์
0.09631
HUF THB
10.384
THB HUF
อังคาร
0.09676
HUF THB
10.335
THB HUF
พุธ
0.09778
HUF THB
10.227
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09764
HUF THB
10.241
THB HUF
ศุกร์
0.09770
HUF THB
10.236
THB HUF
จันทร์
0.09875
HUF THB
10.126
THB HUF
อังคาร
0.09918
HUF THB
10.083
THB HUF
พุธ
0.09866
HUF THB
10.136
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09871
HUF THB
10.131
THB HUF
ศุกร์
0.09905
HUF THB
10.096
THB HUF
จันทร์
0.09970
HUF THB
10.030
THB HUF
อังคาร
0.09963
HUF THB
10.038
THB HUF
พุธ
0.09941
HUF THB
10.060
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9522
THB HUF
ศุกร์
0.1007
HUF THB
9.9323
THB HUF
จันทร์
0.1017
HUF THB
9.8312
THB HUF
อังคาร
0.1014
HUF THB
9.8634
THB HUF
พุธ
0.09970
HUF THB
10.030
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09973
HUF THB
10.027
THB HUF
ศุกร์
0.09985
HUF THB
10.015
THB HUF
จันทร์
0.1010
HUF THB
9.9051
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9011
THB HUF
พุธ
0.1005
HUF THB
9.9495
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1008
HUF THB
9.9159
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9764
THB HUF
จันทร์
0.1011
HUF THB
9.8930
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9046
THB HUF
พุธ
0.09996
HUF THB
10.004
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1001
HUF THB
9.9878
THB HUF
ศุกร์
0.09976
HUF THB
10.024
THB HUF
จันทร์
0.1004
HUF THB
9.9597
THB HUF
อังคาร
0.09958
HUF THB
10.042
THB HUF
พุธ
0.09929
HUF THB
10.072
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09926
HUF THB
10.074
THB HUF
ศุกร์
0.09999
HUF THB
10.001
THB HUF
จันทร์
0.09954
HUF THB
10.046
THB HUF
อังคาร
0.1002
HUF THB
9.9781
THB HUF
พุธ
0.1005
HUF THB
9.9515
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09948
HUF THB
10.053
THB HUF
ศุกร์
0.09848
HUF THB
10.155
THB HUF
จันทร์
0.09945
HUF THB
10.055
THB HUF
อังคาร
0.09931
HUF THB
10.070
THB HUF
พุธ
0.09941
HUF THB
10.059
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09962
HUF THB
10.038
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9770
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9776
THB HUF
อังคาร
0.1008
HUF THB
9.9234
THB HUF
พุธ
0.1001
HUF THB
9.9906
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1006
HUF THB
9.9453
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9774
THB HUF
จันทร์
0.1010
HUF THB
9.9050
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9020
THB HUF
พุธ
0.1009
HUF THB
9.9127
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1013
HUF THB
9.8678
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9068
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8760
THB HUF
อังคาร
0.1006
HUF THB
9.9375
THB HUF
พุธ
0.1009
HUF THB
9.9085
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9540
THB HUF
ศุกร์
0.1014
HUF THB
9.8641
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8682
THB HUF
อังคาร
0.1017
HUF THB
9.8327
THB HUF
พุธ
0.1027
HUF THB
9.7408
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1043
HUF THB
9.5905
THB HUF
ศุกร์
0.1034
HUF THB
9.6752
THB HUF
จันทร์
0.1040
HUF THB
9.6170
THB HUF
อังคาร
0.1047
HUF THB
9.5479
THB HUF
พุธ
0.1051
HUF THB
9.5178
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1049
HUF THB
9.5357
THB HUF
ศุกร์
0.1034
HUF THB
9.6703
THB HUF
จันทร์
0.1024
HUF THB
9.7660
THB HUF
อังคาร
0.1013
HUF THB
9.8744
THB HUF
พุธ
0.1005
HUF THB
9.9516
THB HUF
พฤหัสบดี
0.10000
HUF THB
10.000
THB HUF
ศุกร์
0.09896
HUF THB
10.105
THB HUF
จันทร์
0.1004
HUF THB
9.9626
THB HUF
อังคาร
0.1008
HUF THB
9.9245
THB HUF
พุธ
0.1020
HUF THB
9.8057
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1028
HUF THB
9.7276
THB HUF
ศุกร์
0.1038
HUF THB
9.6346
THB HUF
จันทร์
0.1041
HUF THB
9.6018
THB HUF
อังคาร
0.1029
HUF THB
9.7223
THB HUF
พุธ
0.1022
HUF THB
9.7860
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9457
THB HUF
ศุกร์
0.1008
HUF THB
9.9189
THB HUF
จันทร์
0.1008
HUF THB
9.9244
THB HUF
อังคาร
0.1008
HUF THB
9.9219
THB HUF
พุธ
0.09922
HUF THB
10.079
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1000
HUF THB
9.9964
THB HUF
ศุกร์
0.09858
HUF THB
10.144
THB HUF
จันทร์
0.09794
HUF THB
10.211
THB HUF
อังคาร
0.09651
HUF THB
10.362
THB HUF
พุธ
0.09732
HUF THB
10.275
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09710
HUF THB
10.299
THB HUF
ศุกร์
0.09716
HUF THB
10.292
THB HUF
จันทร์
0.09779
HUF THB
10.226
THB HUF
อังคาร
0.09899
HUF THB
10.102
THB HUF
พุธ
0.09904
HUF THB
10.097
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1003
HUF THB
9.9673
THB HUF
ศุกร์
0.1006
HUF THB
9.9408
THB HUF
จันทร์
0.1008
HUF THB
9.9254
THB HUF
อังคาร
0.09987
HUF THB
10.013
THB HUF
พุธ
0.1001
HUF THB
9.9913
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09976
HUF THB
10.024
THB HUF
ศุกร์
0.1000
HUF THB
9.9951
THB HUF
จันทร์
0.1004
HUF THB
9.9598
THB HUF
อังคาร
0.09979
HUF THB
10.021
THB HUF
พุธ
0.09901
HUF THB
10.100
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09900
HUF THB
10.101
THB HUF
ศุกร์
0.09914
HUF THB
10.087
THB HUF
จันทร์
0.09956
HUF THB
10.044
THB HUF
อังคาร
0.09950
HUF THB
10.050
THB HUF
พุธ
0.1008
HUF THB
9.9239
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1000
HUF THB
9.9952
THB HUF
ศุกร์
0.09896
HUF THB
10.105
THB HUF
จันทร์
0.09943
HUF THB
10.057
THB HUF
อังคาร
0.09883
HUF THB
10.118
THB HUF
พุธ
0.09802
HUF THB
10.202
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09815
HUF THB
10.189
THB HUF
ศุกร์
0.09835
HUF THB
10.167
THB HUF
จันทร์
0.09913
HUF THB
10.088
THB HUF
อังคาร
0.09910
HUF THB
10.091
THB HUF
พุธ
0.09982
HUF THB
10.018
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09997
HUF THB
10.003
THB HUF
ศุกร์
0.09940
HUF THB
10.060
THB HUF
จันทร์
0.09929
HUF THB
10.071
THB HUF
อังคาร
0.1004
HUF THB
9.9628
THB HUF
พุธ
0.1005
HUF THB
9.9478
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09952
HUF THB
10.048
THB HUF
ศุกร์
0.09891
HUF THB
10.111
THB HUF
จันทร์
0.09833
HUF THB
10.170
THB HUF
อังคาร
0.09921
HUF THB
10.080
THB HUF
พุธ
0.09849
HUF THB
10.153
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09835
HUF THB
10.168
THB HUF
ศุกร์
0.09900
HUF THB
10.101
THB HUF
จันทร์
0.1003
HUF THB
9.9671
THB HUF
อังคาร
0.1006
HUF THB
9.9452
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9753
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1002
HUF THB
9.9763
THB HUF
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.9054
THB HUF
จันทร์
0.1005
HUF THB
9.9504
THB HUF
อังคาร
0.1004
HUF THB
9.9626
THB HUF
พุธ
0.09983
HUF THB
10.017
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09956
HUF THB
10.044
THB HUF
ศุกร์
0.09880
HUF THB
10.122
THB HUF
จันทร์
0.09864
HUF THB
10.138
THB HUF
อังคาร
0.09964
HUF THB
10.036
THB HUF
พุธ
0.09970
HUF THB
10.030
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1000
HUF THB
9.9975
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9151
THB HUF
จันทร์
0.1015
HUF THB
9.8542
THB HUF
อังคาร
0.1007
HUF THB
9.9284
THB HUF
พุธ
0.09914
HUF THB
10.087
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09969
HUF THB
10.031
THB HUF
ศุกร์
0.09978
HUF THB
10.022
THB HUF
จันทร์
0.09931
HUF THB
10.070
THB HUF
อังคาร
0.1004
HUF THB
9.9607
THB HUF
พุธ
0.09981
HUF THB
10.020
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09983
HUF THB
10.017
THB HUF
ศุกร์
0.09982
HUF THB
10.018
THB HUF
จันทร์
0.1007
HUF THB
9.9310
THB HUF
อังคาร
0.1003
HUF THB
9.9720
THB HUF
พุธ
0.1001
HUF THB
9.9858
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1004
HUF THB
9.9598
THB HUF
ศุกร์
0.1017
HUF THB
9.8315
THB HUF
จันทร์
0.1021
HUF THB
9.7937
THB HUF
อังคาร
0.1026
HUF THB
9.7465
THB HUF
พุธ
0.1022
HUF THB
9.7871
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7808
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9097
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8672
THB HUF
อังคาร
0.1014
HUF THB
9.8618
THB HUF
พุธ
0.1009
HUF THB
9.9139
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8634
THB HUF
ศุกร์
0.1018
HUF THB
9.8184
THB HUF
จันทร์
0.1012
HUF THB
9.8823
THB HUF
อังคาร
0.1007
HUF THB
9.9269
THB HUF
พุธ
0.1012
HUF THB
9.8790
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1013
HUF THB
9.8726
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9505
THB HUF
จันทร์
0.09999
HUF THB
10.001
THB HUF
อังคาร
0.1008
HUF THB
9.9240
THB HUF
พุธ
0.09968
HUF THB
10.032
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09961
HUF THB
10.039
THB HUF
ศุกร์
0.09974
HUF THB
10.026
THB HUF
จันทร์
0.1009
HUF THB
9.9134
THB HUF
อังคาร
0.1007
HUF THB
9.9336
THB HUF
พุธ
0.1010
HUF THB
9.9001
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1007
HUF THB
9.9287
THB HUF
ศุกร์
0.1001
HUF THB
9.9873
THB HUF
จันทร์
0.09943
HUF THB
10.057
THB HUF
อังคาร
0.09973
HUF THB
10.027
THB HUF
พุธ
0.09926
HUF THB
10.074
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09972
HUF THB
10.028
THB HUF
ศุกร์
0.09963
HUF THB
10.037
THB HUF
จันทร์
0.1000
HUF THB
9.9986
THB HUF
อังคาร
0.09961
HUF THB
10.039
THB HUF
พุธ
0.09973
HUF THB
10.027
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09933
HUF THB
10.068
THB HUF
ศุกร์
0.09934
HUF THB
10.067
THB HUF