อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.08513 (13/10/2565) เฉลี่ย = 0.09448 สูงสุด = 0.1073 (14/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.1024
HUF THB
9.7703
THB HUF
อังคาร
0.1028
HUF THB
9.7281
THB HUF
พุธ
0.1037
HUF THB
9.6462
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1051
HUF THB
9.5182
THB HUF
ศุกร์
0.1061
HUF THB
9.4243
THB HUF
จันทร์
0.1065
HUF THB
9.3894
THB HUF
อังคาร
0.1059
HUF THB
9.4415
THB HUF
พุธ
0.1063
HUF THB
9.4069
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1071
HUF THB
9.3347
THB HUF
ศุกร์
0.1073
HUF THB
9.3198
THB HUF
จันทร์
0.1062
HUF THB
9.4133
THB HUF
อังคาร
0.1057
HUF THB
9.4633
THB HUF
พุธ
0.1051
HUF THB
9.5145
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1048
HUF THB
9.5420
THB HUF
ศุกร์
0.1044
HUF THB
9.5793
THB HUF
จันทร์
0.1040
HUF THB
9.6130
THB HUF
อังคาร
0.1034
HUF THB
9.6705
THB HUF
พุธ
0.1033
HUF THB
9.6767
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1037
HUF THB
9.6456
THB HUF
ศุกร์
0.1038
HUF THB
9.6356
THB HUF
จันทร์
0.1040
HUF THB
9.6164
THB HUF
อังคาร
0.1051
HUF THB
9.5142
THB HUF
พุธ
0.1056
HUF THB
9.4705
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1057
HUF THB
9.4647
THB HUF
ศุกร์
0.1069
HUF THB
9.3532
THB HUF
จันทร์
0.1066
HUF THB
9.3768
THB HUF
อังคาร
0.1065
HUF THB
9.3932
THB HUF
พุธ
0.1060
HUF THB
9.4315
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1055
HUF THB
9.4821
THB HUF
ศุกร์
0.1053
HUF THB
9.4978
THB HUF
จันทร์
0.1033
HUF THB
9.6767
THB HUF
อังคาร
0.1034
HUF THB
9.6757
THB HUF
พุธ
0.1037
HUF THB
9.6413
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1027
HUF THB
9.7411
THB HUF
ศุกร์
0.1025
HUF THB
9.7578
THB HUF
จันทร์
0.1026
HUF THB
9.7500
THB HUF
อังคาร
0.1033
HUF THB
9.6770
THB HUF
พุธ
0.1025
HUF THB
9.7522
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09978
HUF THB
10.022
THB HUF
ศุกร์
0.09870
HUF THB
10.132
THB HUF
จันทร์
0.09940
HUF THB
10.060
THB HUF
อังคาร
0.09751
HUF THB
10.255
THB HUF
พุธ
0.09504
HUF THB
10.522
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09535
HUF THB
10.487
THB HUF
ศุกร์
0.09408
HUF THB
10.629
THB HUF
จันทร์
0.08973
HUF THB
11.145
THB HUF
อังคาร
0.09392
HUF THB
10.648
THB HUF
พุธ
0.09476
HUF THB
10.553
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09584
HUF THB
10.434
THB HUF
ศุกร์
0.09576
HUF THB
10.443
THB HUF
จันทร์
0.09727
HUF THB
10.280
THB HUF
อังคาร
0.09886
HUF THB
10.116
THB HUF
พุธ
0.09869
HUF THB
10.133
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09897
HUF THB
10.104
THB HUF
ศุกร์
0.09855
HUF THB
10.147
THB HUF
จันทร์
0.09889
HUF THB
10.112
THB HUF
อังคาร
0.09892
HUF THB
10.110
THB HUF
พุธ
0.09954
HUF THB
10.046
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09850
HUF THB
10.153
THB HUF
ศุกร์
0.09866
HUF THB
10.135
THB HUF
จันทร์
0.09905
HUF THB
10.096
THB HUF
อังคาร
0.1000
HUF THB
9.9966
THB HUF
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9285
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09956
HUF THB
10.045
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9511
THB HUF
จันทร์
0.09972
HUF THB
10.028
THB HUF
อังคาร
0.09894
HUF THB
10.107
THB HUF
พุธ
0.09670
HUF THB
10.341
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09585
HUF THB
10.433
THB HUF
ศุกร์
0.09696
HUF THB
10.314
THB HUF
จันทร์
0.09692
HUF THB
10.318
THB HUF
อังคาร
0.09688
HUF THB
10.322
THB HUF
พุธ
0.09593
HUF THB
10.424
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09769
HUF THB
10.237
THB HUF
ศุกร์
0.09700
HUF THB
10.309
THB HUF
จันทร์
0.09794
HUF THB
10.210
THB HUF
อังคาร
0.09765
HUF THB
10.241
THB HUF
พุธ
0.09872
HUF THB
10.130
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09927
HUF THB
10.073
THB HUF
ศุกร์
0.09895
HUF THB
10.106
THB HUF
จันทร์
0.09768
HUF THB
10.238
THB HUF
อังคาร
0.09760
HUF THB
10.245
THB HUF
พุธ
0.09586
HUF THB
10.432
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09579
HUF THB
10.439
THB HUF
ศุกร์
0.09565
HUF THB
10.454
THB HUF
จันทร์
0.09560
HUF THB
10.460
THB HUF
อังคาร
0.09485
HUF THB
10.543
THB HUF
พุธ
0.09580
HUF THB
10.439
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09534
HUF THB
10.489
THB HUF
ศุกร์
0.09526
HUF THB
10.498
THB HUF
จันทร์
0.09530
HUF THB
10.493
THB HUF
อังคาร
0.09628
HUF THB
10.386
THB HUF
พุธ
0.09624
HUF THB
10.391
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09459
HUF THB
10.572
THB HUF
ศุกร์
0.09394
HUF THB
10.645
THB HUF
จันทร์
0.09430
HUF THB
10.605
THB HUF
อังคาร
0.09376
HUF THB
10.666
THB HUF
พุธ
0.09483
HUF THB
10.545
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09407
HUF THB
10.630
THB HUF
ศุกร์
0.09437
HUF THB
10.597
THB HUF
จันทร์
0.09537
HUF THB
10.486
THB HUF
อังคาร
0.09527
HUF THB
10.497
THB HUF
พุธ
0.09463
HUF THB
10.567
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09379
HUF THB
10.662
THB HUF
ศุกร์
0.09297
HUF THB
10.756
THB HUF
จันทร์
0.09356
HUF THB
10.688
THB HUF
อังคาร
0.09289
HUF THB
10.765
THB HUF
พุธ
0.09323
HUF THB
10.727
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09291
HUF THB
10.764
THB HUF
ศุกร์
0.09303
HUF THB
10.749
THB HUF
จันทร์
0.09470
HUF THB
10.559
THB HUF
อังคาร
0.09423
HUF THB
10.612
THB HUF
พุธ
0.09490
HUF THB
10.537
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09377
HUF THB
10.665
THB HUF
ศุกร์
0.09238
HUF THB
10.825
THB HUF
จันทร์
0.09134
HUF THB
10.948
THB HUF
อังคาร
0.09156
HUF THB
10.921
THB HUF
พุธ
0.09209
HUF THB
10.859
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09176
HUF THB
10.898
THB HUF
ศุกร์
0.09285
HUF THB
10.770
THB HUF
จันทร์
0.09327
HUF THB
10.722
THB HUF
อังคาร
0.09411
HUF THB
10.626
THB HUF
พุธ
0.09445
HUF THB
10.587
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09313
HUF THB
10.737
THB HUF
ศุกร์
0.09322
HUF THB
10.727
THB HUF
จันทร์
0.09282
HUF THB
10.773
THB HUF
อังคาร
0.09288
HUF THB
10.767
THB HUF
พุธ
0.09360
HUF THB
10.684
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09280
HUF THB
10.776
THB HUF
ศุกร์
0.09312
HUF THB
10.739
THB HUF
จันทร์
0.09297
HUF THB
10.756
THB HUF
อังคาร
0.09086
HUF THB
11.006
THB HUF
พุธ
0.08930
HUF THB
11.198
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08959
HUF THB
11.162
THB HUF
ศุกร์
0.08978
HUF THB
11.138
THB HUF
จันทร์
0.08951
HUF THB
11.172
THB HUF
อังคาร
0.08813
HUF THB
11.347
THB HUF
พุธ
0.08865
HUF THB
11.281
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09001
HUF THB
11.110
THB HUF
ศุกร์
0.09115
HUF THB
10.971
THB HUF
จันทร์
0.09228
HUF THB
10.836
THB HUF
อังคาร
0.09441
HUF THB
10.592
THB HUF
พุธ
0.09369
HUF THB
10.673
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09373
HUF THB
10.669
THB HUF
ศุกร์
0.09385
HUF THB
10.656
THB HUF
จันทร์
0.09477
HUF THB
10.552
THB HUF
อังคาร
0.09310
HUF THB
10.741
THB HUF
พุธ
0.09276
HUF THB
10.780
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09101
HUF THB
10.988
THB HUF
ศุกร์
0.09195
HUF THB
10.876
THB HUF
จันทร์
0.09250
HUF THB
10.811
THB HUF
อังคาร
0.09306
HUF THB
10.746
THB HUF
พุธ
0.09346
HUF THB
10.700
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09259
HUF THB
10.800
THB HUF
ศุกร์
0.09232
HUF THB
10.832
THB HUF
จันทร์
0.09267
HUF THB
10.791
THB HUF
อังคาร
0.09179
HUF THB
10.895
THB HUF
พุธ
0.09145
HUF THB
10.935
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09212
HUF THB
10.855
THB HUF
ศุกร์
0.09256
HUF THB
10.804
THB HUF
จันทร์
0.09113
HUF THB
10.974
THB HUF
อังคาร
0.08851
HUF THB
11.298
THB HUF
พุธ
0.08916
HUF THB
11.216
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08958
HUF THB
11.163
THB HUF
ศุกร์
0.08829
HUF THB
11.326
THB HUF
จันทร์
0.08868
HUF THB
11.277
THB HUF
อังคาร
0.08725
HUF THB
11.461
THB HUF
พุธ
0.08718
HUF THB
11.471
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08745
HUF THB
11.435
THB HUF
ศุกร์
0.08802
HUF THB
11.361
THB HUF
จันทร์
0.08836
HUF THB
11.318
THB HUF
อังคาร
0.08973
HUF THB
11.145
THB HUF
พุธ
0.08976
HUF THB
11.141
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09237
HUF THB
10.826
THB HUF
ศุกร์
0.09219
HUF THB
10.847
THB HUF
จันทร์
0.08984
HUF THB
11.131
THB HUF
อังคาร
0.09003
HUF THB
11.108
THB HUF
พุธ
0.09057
HUF THB
11.041
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09187
HUF THB
10.885
THB HUF
ศุกร์
0.09238
HUF THB
10.824
THB HUF
จันทร์
0.09315
HUF THB
10.735
THB HUF
อังคาร
0.09292
HUF THB
10.761
THB HUF
พุธ
0.09094
HUF THB
10.997
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09027
HUF THB
11.078
THB HUF
ศุกร์
0.09149
HUF THB
10.931
THB HUF
จันทร์
0.09221
HUF THB
10.845
THB HUF
อังคาร
0.09285
HUF THB
10.771
THB HUF
พุธ
0.09123
HUF THB
10.962
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09115
HUF THB
10.971
THB HUF
ศุกร์
0.09002
HUF THB
11.109
THB HUF
จันทร์
0.08977
HUF THB
11.140
THB HUF
อังคาร
0.08948
HUF THB
11.176
THB HUF
พุธ
0.08931
HUF THB
11.197
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08815
HUF THB
11.345
THB HUF
ศุกร์
0.08747
HUF THB
11.433
THB HUF
จันทร์
0.08778
HUF THB
11.392
THB HUF
อังคาร
0.08896
HUF THB
11.241
THB HUF
พุธ
0.08751
HUF THB
11.427
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08735
HUF THB
11.448
THB HUF
ศุกร์
0.08630
HUF THB
11.587
THB HUF
จันทร์
0.08607
HUF THB
11.618
THB HUF
อังคาร
0.08648
HUF THB
11.564
THB HUF
พุธ
0.08601
HUF THB
11.626
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08513
HUF THB
11.747
THB HUF
ศุกร์
0.08930
HUF THB
11.198
THB HUF
จันทร์
0.08902
HUF THB
11.234
THB HUF
อังคาร
0.09058
HUF THB
11.040
THB HUF
พุธ
0.09056
HUF THB
11.042
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09067
HUF THB
11.029
THB HUF
ศุกร์
0.09051
HUF THB
11.049
THB HUF
จันทร์
0.09080
HUF THB
11.013
THB HUF
อังคาร
0.09169
HUF THB
10.907
THB HUF
พุธ
0.09294
HUF THB
10.760
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09243
HUF THB
10.819
THB HUF
ศุกร์
0.09159
HUF THB
10.918
THB HUF
จันทร์
0.09231
HUF THB
10.833
THB HUF
อังคาร
0.09194
HUF THB
10.877
THB HUF
พุธ
0.09124
HUF THB
10.960
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09060
HUF THB
11.038
THB HUF
ศุกร์
0.09111
HUF THB
10.976
THB HUF
จันทร์
0.09299
HUF THB
10.753
THB HUF
อังคาร
0.09289
HUF THB
10.765
THB HUF
พุธ
0.09158
HUF THB
10.920
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09158
HUF THB
10.920
THB HUF
ศุกร์
0.09150
HUF THB
10.929
THB HUF
จันทร์
0.09096
HUF THB
10.994
THB HUF
อังคาร
0.09118
HUF THB
10.967
THB HUF
พุธ
0.09115
HUF THB
10.971
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08988
HUF THB
11.126
THB HUF
ศุกร์
0.09083
HUF THB
11.009
THB HUF
จันทร์
0.09045
HUF THB
11.056
THB HUF
อังคาร
0.09098
HUF THB
10.992
THB HUF
พุธ
0.09210
HUF THB
10.858
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09012
HUF THB
11.097
THB HUF
ศุกร์
0.09089
HUF THB
11.003
THB HUF
จันทร์
0.09121
HUF THB
10.963
THB HUF
อังคาร
0.09027
HUF THB
11.078
THB HUF
พุธ
0.08966
HUF THB
11.153
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08834
HUF THB
11.321
THB HUF
ศุกร์
0.08947
HUF THB
11.177
THB HUF
จันทร์
0.08891
HUF THB
11.247
THB HUF
อังคาร
0.08862
HUF THB
11.285
THB HUF
พุธ
0.09007
HUF THB
11.103
THB HUF
พฤหัสบดี
0.08813
HUF THB
11.348
THB HUF
ศุกร์
0.08836
HUF THB
11.317
THB HUF
จันทร์
0.08789
HUF THB
11.377
THB HUF
อังคาร
0.08926
HUF THB
11.203
THB HUF
พุธ
0.09049
HUF THB
11.051
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09167
HUF THB
10.909
THB HUF
ศุกร์
0.09126
HUF THB
10.958
THB HUF
จันทร์
0.09164
HUF THB
10.913
THB HUF
อังคาร
0.09161
HUF THB
10.916
THB HUF
พุธ
0.09162
HUF THB
10.915
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09157
HUF THB
10.921
THB HUF
ศุกร์
0.09210
HUF THB
10.858
THB HUF
จันทร์
0.09215
HUF THB
10.852
THB HUF
อังคาร
0.09161
HUF THB
10.915
THB HUF
พุธ
0.09161
HUF THB
10.916
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09153
HUF THB
10.925
THB HUF
ศุกร์
0.09200
HUF THB
10.870
THB HUF