อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.09898 (26/11/2562) เฉลี่ย = 0.1070 สูงสุด = 0.1155 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.1152
HUF THB
8.6772
THB HUF
พุธ
0.1155
HUF THB
8.6595
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1131
HUF THB
8.8453
THB HUF
ศุกร์
0.1139
HUF THB
8.7829
THB HUF
จันทร์
0.1140
HUF THB
8.7708
THB HUF
อังคาร
0.1142
HUF THB
8.7539
THB HUF
พุธ
0.1140
HUF THB
8.7705
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1145
HUF THB
8.7330
THB HUF
ศุกร์
0.1145
HUF THB
8.7374
THB HUF
จันทร์
0.1139
HUF THB
8.7768
THB HUF
อังคาร
0.1133
HUF THB
8.8284
THB HUF
พุธ
0.1122
HUF THB
8.9108
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1126
HUF THB
8.8837
THB HUF
ศุกร์
0.1136
HUF THB
8.8005
THB HUF
จันทร์
0.1136
HUF THB
8.8026
THB HUF
อังคาร
0.1137
HUF THB
8.7918
THB HUF
พุธ
0.1133
HUF THB
8.8233
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1129
HUF THB
8.8536
THB HUF
ศุกร์
0.1127
HUF THB
8.8709
THB HUF
จันทร์
0.1133
HUF THB
8.8257
THB HUF
อังคาร
0.1137
HUF THB
8.7969
THB HUF
พุธ
0.1131
HUF THB
8.8449
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1134
HUF THB
8.8150
THB HUF
ศุกร์
0.1129
HUF THB
8.8612
THB HUF
จันทร์
0.1129
HUF THB
8.8590
THB HUF
อังคาร
0.1125
HUF THB
8.8888
THB HUF
พุธ
0.1118
HUF THB
8.9482
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1110
HUF THB
9.0058
THB HUF
ศุกร์
0.1119
HUF THB
8.9358
THB HUF
จันทร์
0.1110
HUF THB
9.0090
THB HUF
อังคาร
0.1112
HUF THB
8.9962
THB HUF
พุธ
0.1115
HUF THB
8.9677
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1107
HUF THB
9.0335
THB HUF
ศุกร์
0.1109
HUF THB
9.0201
THB HUF
จันทร์
0.1113
HUF THB
8.9864
THB HUF
อังคาร
0.1109
HUF THB
9.0201
THB HUF
พุธ
0.1110
HUF THB
9.0072
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1115
HUF THB
8.9718
THB HUF
ศุกร์
0.1118
HUF THB
8.9431
THB HUF
จันทร์
0.1118
HUF THB
8.9430
THB HUF
อังคาร
0.1122
HUF THB
8.9152
THB HUF
พุธ
0.1130
HUF THB
8.8502
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1135
HUF THB
8.8084
THB HUF
ศุกร์
0.1142
HUF THB
8.7568
THB HUF
จันทร์
0.1143
HUF THB
8.7514
THB HUF
อังคาร
0.1142
HUF THB
8.7598
THB HUF
พุธ
0.1142
HUF THB
8.7603
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1141
HUF THB
8.7643
THB HUF
ศุกร์
0.1128
HUF THB
8.8620
THB HUF
จันทร์
0.1131
HUF THB
8.8449
THB HUF
อังคาร
0.1130
HUF THB
8.8518
THB HUF
พุธ
0.1134
HUF THB
8.8189
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1143
HUF THB
8.7513
THB HUF
ศุกร์
0.1141
HUF THB
8.7610
THB HUF
จันทร์
0.1145
HUF THB
8.7373
THB HUF
อังคาร
0.1147
HUF THB
8.7182
THB HUF
พุธ
0.1152
HUF THB
8.6796
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1148
HUF THB
8.7090
THB HUF
ศุกร์
0.1135
HUF THB
8.8135
THB HUF
จันทร์
0.1129
HUF THB
8.8600
THB HUF
อังคาร
0.1134
HUF THB
8.8168
THB HUF
พุธ
0.1119
HUF THB
8.9331
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1117
HUF THB
8.9564
THB HUF
ศุกร์
0.1110
HUF THB
9.0090
THB HUF
จันทร์
0.1111
HUF THB
9.0030
THB HUF
อังคาร
0.1105
HUF THB
9.0529
THB HUF
พุธ
0.1116
HUF THB
8.9627
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1116
HUF THB
8.9645
THB HUF
ศุกร์
0.1116
HUF THB
8.9585
THB HUF
จันทร์
0.1117
HUF THB
8.9548
THB HUF
อังคาร
0.1114
HUF THB
8.9729
THB HUF
พุธ
0.1113
HUF THB
8.9820
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1116
HUF THB
8.9621
THB HUF
ศุกร์
0.1116
HUF THB
8.9639
THB HUF
จันทร์
0.1121
HUF THB
8.9184
THB HUF
อังคาร
0.1124
HUF THB
8.8970
THB HUF
พุธ
0.1125
HUF THB
8.8898
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1118
HUF THB
8.9450
THB HUF
ศุกร์
0.1118
HUF THB
8.9412
THB HUF
จันทร์
0.1119
HUF THB
8.9328
THB HUF
อังคาร
0.1120
HUF THB
8.9280
THB HUF
พุธ
0.1118
HUF THB
8.9445
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1109
HUF THB
9.0210
THB HUF
ศุกร์
0.1106
HUF THB
9.0439
THB HUF
จันทร์
0.1104
HUF THB
9.0611
THB HUF
อังคาร
0.1109
HUF THB
9.0177
THB HUF
พุธ
0.1106
HUF THB
9.0453
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1107
HUF THB
9.0327
THB HUF
ศุกร์
0.1104
HUF THB
9.0615
THB HUF
จันทร์
0.1104
HUF THB
9.0570
THB HUF
อังคาร
0.1102
HUF THB
9.0759
THB HUF
พุธ
0.1097
HUF THB
9.1126
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1099
HUF THB
9.1031
THB HUF
ศุกร์
0.1097
HUF THB
9.1174
THB HUF
จันทร์
0.1099
HUF THB
9.1033
THB HUF
อังคาร
0.1091
HUF THB
9.1636
THB HUF
พุธ
0.1089
HUF THB
9.1812
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1093
HUF THB
9.1531
THB HUF
ศุกร์
0.1087
HUF THB
9.2027
THB HUF
จันทร์
0.1089
HUF THB
9.1790
THB HUF
อังคาร
0.1089
HUF THB
9.1791
THB HUF
พุธ
0.1093
HUF THB
9.1528
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1089
HUF THB
9.1819
THB HUF
ศุกร์
0.1092
HUF THB
9.1538
THB HUF
จันทร์
0.1094
HUF THB
9.1391
THB HUF
อังคาร
0.1089
HUF THB
9.1791
THB HUF
พุธ
0.1086
HUF THB
9.2094
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1090
HUF THB
9.1780
THB HUF
ศุกร์
0.1089
HUF THB
9.1799
THB HUF
จันทร์
0.1085
HUF THB
9.2146
THB HUF
อังคาร
0.1093
HUF THB
9.1462
THB HUF
พุธ
0.1097
HUF THB
9.1120
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1096
HUF THB
9.1270
THB HUF
ศุกร์
0.1098
HUF THB
9.1108
THB HUF
จันทร์
0.1106
HUF THB
9.0404
THB HUF
อังคาร
0.1104
HUF THB
9.0544
THB HUF
พุธ
0.1100
HUF THB
9.0912
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1094
HUF THB
9.1397
THB HUF
ศุกร์
0.1091
HUF THB
9.1628
THB HUF
จันทร์
0.1091
HUF THB
9.1656
THB HUF
อังคาร
0.1081
HUF THB
9.2502
THB HUF
พุธ
0.1085
HUF THB
9.2130
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1078
HUF THB
9.2729
THB HUF
ศุกร์
0.1080
HUF THB
9.2627
THB HUF
อาทิตย์
0.1081
HUF THB
9.2533
THB HUF
จันทร์
0.1080
HUF THB
9.2600
THB HUF
อังคาร
0.1079
HUF THB
9.2638
THB HUF
พุธ
0.1082
HUF THB
9.2411
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1081
HUF THB
9.2491
THB HUF
ศุกร์
0.1080
HUF THB
9.2607
THB HUF
จันทร์
0.1070
HUF THB
9.3482
THB HUF
พุธ
0.1070
HUF THB
9.3421
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1071
HUF THB
9.3340
THB HUF
ศุกร์
0.1068
HUF THB
9.3648
THB HUF
จันทร์
0.1064
HUF THB
9.3978
THB HUF
อังคาร
0.1062
HUF THB
9.4204
THB HUF
พุธ
0.1061
HUF THB
9.4254
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1059
HUF THB
9.4405
THB HUF
ศุกร์
0.1068
HUF THB
9.3623
THB HUF
จันทร์
0.1070
HUF THB
9.3457
THB HUF
อังคาร
0.1065
HUF THB
9.3865
THB HUF
พุธ
0.1063
HUF THB
9.4103
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1061
HUF THB
9.4262
THB HUF
ศุกร์
0.1063
HUF THB
9.4101
THB HUF
จันทร์
0.1065
HUF THB
9.3860
THB HUF
อังคาร
0.1062
HUF THB
9.4157
THB HUF
พุธ
0.1058
HUF THB
9.4540
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1058
HUF THB
9.4521
THB HUF
ศุกร์
0.1054
HUF THB
9.4908
THB HUF
จันทร์
0.1050
HUF THB
9.5264
THB HUF
อังคาร
0.1048
HUF THB
9.5453
THB HUF
พุธ
0.1050
HUF THB
9.5234
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1044
HUF THB
9.5786
THB HUF
ศุกร์
0.1044
HUF THB
9.5830
THB HUF
จันทร์
0.1050
HUF THB
9.5222
THB HUF
อังคาร
0.1058
HUF THB
9.4557
THB HUF
พุธ
0.1059
HUF THB
9.4430
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1060
HUF THB
9.4307
THB HUF
ศุกร์
0.1060
HUF THB
9.4381
THB HUF
จันทร์
0.1063
HUF THB
9.4039
THB HUF
อังคาร
0.1068
HUF THB
9.3667
THB HUF
พุธ
0.1064
HUF THB
9.4001
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1057
HUF THB
9.4631
THB HUF
ศุกร์
0.1054
HUF THB
9.4852
THB HUF
จันทร์
0.1053
HUF THB
9.4942
THB HUF
อังคาร
0.1043
HUF THB
9.5886
THB HUF
พุธ
0.1044
HUF THB
9.5791
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1040
HUF THB
9.6128
THB HUF
ศุกร์
0.1035
HUF THB
9.6661
THB HUF
จันทร์
0.1034
HUF THB
9.6697
THB HUF
อังคาร
0.1033
HUF THB
9.6822
THB HUF
พุธ
0.1030
HUF THB
9.7129
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1027
HUF THB
9.7400
THB HUF
ศุกร์
0.1021
HUF THB
9.7954
THB HUF
จันทร์
0.1014
HUF THB
9.8594
THB HUF
อังคาร
0.1014
HUF THB
9.8608
THB HUF
พุธ
0.1025
HUF THB
9.7550
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1025
HUF THB
9.7519
THB HUF
ศุกร์
0.1025
HUF THB
9.7607
THB HUF
จันทร์
0.1024
HUF THB
9.7609
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8122
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8569
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1013
HUF THB
9.8753
THB HUF
ศุกร์
0.1018
HUF THB
9.8255
THB HUF
จันทร์
0.1015
HUF THB
9.8537
THB HUF
อังคาร
0.1009
HUF THB
9.9113
THB HUF
พุธ
0.1013
HUF THB
9.8719
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8482
THB HUF
ศุกร์
0.1011
HUF THB
9.8924
THB HUF
จันทร์
0.1001
HUF THB
9.9856
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9922
THB HUF
พุธ
0.1004
HUF THB
9.9574
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1001
HUF THB
9.9885
THB HUF
ศุกร์
0.09972
HUF THB
10.028
THB HUF
จันทร์
0.09977
HUF THB
10.023
THB HUF
อังคาร
0.09994
HUF THB
10.006
THB HUF
พุธ
0.1001
HUF THB
9.9858
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1004
HUF THB
9.9573
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9495
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9777
THB HUF
อังคาร
0.09995
HUF THB
10.005
THB HUF
พุธ
0.09963
HUF THB
10.037
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9538
THB HUF
ศุกร์
0.1011
HUF THB
9.8866
THB HUF
จันทร์
0.1011
HUF THB
9.8889
THB HUF
อังคาร
0.1006
HUF THB
9.9368
THB HUF
พุธ
0.1008
HUF THB
9.9207
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8577
THB HUF
ศุกร์
0.1020
HUF THB
9.8011
THB HUF
จันทร์
0.1023
HUF THB
9.7731
THB HUF
อังคาร
0.1023
HUF THB
9.7790
THB HUF
พุธ
0.1023
HUF THB
9.7708
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7803
THB HUF
ศุกร์
0.1019
HUF THB
9.8121
THB HUF
จันทร์
0.1020
HUF THB
9.7995
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8121
THB HUF
พุธ
0.1019
HUF THB
9.8104
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7849
THB HUF
ศุกร์
0.1025
HUF THB
9.7554
THB HUF
จันทร์
0.1027
HUF THB
9.7336
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8181
THB HUF
พุธ
0.1014
HUF THB
9.8636
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1012
HUF THB
9.8862
THB HUF
ศุกร์
0.1004
HUF THB
9.9582
THB HUF
จันทร์
0.1001
HUF THB
9.9853
THB HUF
อังคาร
0.1000
HUF THB
9.9998
THB HUF
พุธ
0.09948
HUF THB
10.052
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09952
HUF THB
10.049
THB HUF
ศุกร์
0.09963
HUF THB
10.038
THB HUF
จันทร์
0.09973
HUF THB
10.027
THB HUF
อังคาร
0.09987
HUF THB
10.013
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9771
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1002
HUF THB
9.9776
THB HUF
ศุกร์
0.09981
HUF THB
10.019
THB HUF
จันทร์
0.09943
HUF THB
10.057
THB HUF
อังคาร
0.09898
HUF THB
10.103
THB HUF
พุธ
0.09906
HUF THB
10.095
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09902
HUF THB
10.099
THB HUF
ศุกร์
0.09959
HUF THB
10.041
THB HUF
จันทร์
0.1002
HUF THB
9.9808
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9052
THB HUF
พุธ
0.1013
HUF THB
9.8730
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1017
HUF THB
9.8295
THB HUF
ศุกร์
0.1018
HUF THB
9.8202
THB HUF
จันทร์
0.1012
HUF THB
9.8796
THB HUF
อังคาร
0.1012
HUF THB
9.8798
THB HUF
พุธ
0.1014
HUF THB
9.8612
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1019
HUF THB
9.8130
THB HUF
ศุกร์
0.1027
HUF THB
9.7416
THB HUF
จันทร์
0.1024
HUF THB
9.7697
THB HUF
อังคาร
0.1021
HUF THB
9.7934
THB HUF
พุธ
0.1017
HUF THB
9.8290
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8520
THB HUF
ศุกร์
0.1015
HUF THB
9.8494
THB HUF
จันทร์
0.1011
HUF THB
9.8941
THB HUF
อังคาร
0.1008
HUF THB
9.9214
THB HUF
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9265
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1010
HUF THB
9.9034
THB HUF
ศุกร์
0.1015
HUF THB
9.8498
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8703
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9038
THB HUF