อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟอรินต์ฮังการี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟอรินต์ฮังการี
ต่ำสุด = 0.09703 (6/4/2563) เฉลี่ย = 0.1017 สูงสุด = 0.1073 (31/7/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟอรินต์ฮังการี และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9329
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1023
HUF THB
9.7741
THB HUF
ศุกร์
0.1018
HUF THB
9.8197
THB HUF
จันทร์
0.1023
HUF THB
9.7721
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8142
THB HUF
พุธ
0.1020
HUF THB
9.8001
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8666
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9522
THB HUF
จันทร์
0.1004
HUF THB
9.9578
THB HUF
อังคาร
0.1012
HUF THB
9.8812
THB HUF
พุธ
0.1014
HUF THB
9.8580
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1016
HUF THB
9.8469
THB HUF
ศุกร์
0.1007
HUF THB
9.9271
THB HUF
จันทร์
0.09993
HUF THB
10.007
THB HUF
อังคาร
0.1007
HUF THB
9.9344
THB HUF
พุธ
0.1004
HUF THB
9.9573
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1004
HUF THB
9.9552
THB HUF
ศุกร์
0.1005
HUF THB
9.9550
THB HUF
จันทร์
0.1006
HUF THB
9.9448
THB HUF
อังคาร
0.1009
HUF THB
9.9067
THB HUF
พุธ
0.1010
HUF THB
9.9038
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8566
THB HUF
ศุกร์
0.1021
HUF THB
9.7987
THB HUF
จันทร์
0.1016
HUF THB
9.8436
THB HUF
อังคาร
0.1018
HUF THB
9.8215
THB HUF
พุธ
0.1016
HUF THB
9.8437
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8565
THB HUF
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.8970
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8752
THB HUF
อังคาร
0.1011
HUF THB
9.8950
THB HUF
พุธ
0.1004
HUF THB
9.9589
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09995
HUF THB
10.005
THB HUF
ศุกร์
0.1008
HUF THB
9.9198
THB HUF
จันทร์
0.1011
HUF THB
9.8913
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.8962
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9814
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1006
HUF THB
9.9389
THB HUF
ศุกร์
0.1013
HUF THB
9.8743
THB HUF
จันทร์
0.1014
HUF THB
9.8581
THB HUF
อังคาร
0.1019
HUF THB
9.8178
THB HUF
พุธ
0.1021
HUF THB
9.7935
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7805
THB HUF
ศุกร์
0.1027
HUF THB
9.7331
THB HUF
จันทร์
0.1032
HUF THB
9.6885
THB HUF
อังคาร
0.1039
HUF THB
9.6206
THB HUF
พุธ
0.1040
HUF THB
9.6114
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1049
HUF THB
9.5291
THB HUF
ศุกร์
0.1055
HUF THB
9.4802
THB HUF
จันทร์
0.1069
HUF THB
9.3524
THB HUF
อังคาร
0.1064
HUF THB
9.4000
THB HUF
พุธ
0.1060
HUF THB
9.4298
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1054
HUF THB
9.4846
THB HUF
ศุกร์
0.1047
HUF THB
9.5530
THB HUF
จันทร์
0.1053
HUF THB
9.4993
THB HUF
อังคาร
0.1027
HUF THB
9.7392
THB HUF
พุธ
0.1020
HUF THB
9.8065
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09843
HUF THB
10.159
THB HUF
ศุกร์
0.1001
HUF THB
9.9921
THB HUF
จันทร์
0.09997
HUF THB
10.003
THB HUF
อังคาร
0.1018
HUF THB
9.8267
THB HUF
พุธ
0.1000
HUF THB
9.9999
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1007
HUF THB
9.9289
THB HUF
ศุกร์
0.1010
HUF THB
9.8963
THB HUF
จันทร์
0.1010
HUF THB
9.8992
THB HUF
อังคาร
0.09976
HUF THB
10.024
THB HUF
พุธ
0.09831
HUF THB
10.172
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09888
HUF THB
10.113
THB HUF
ศุกร์
0.09776
HUF THB
10.229
THB HUF
จันทร์
0.09703
HUF THB
10.306
THB HUF
อังคาร
0.09883
HUF THB
10.118
THB HUF
พุธ
0.09934
HUF THB
10.066
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1005
HUF THB
9.9491
THB HUF
ศุกร์
0.1011
HUF THB
9.8892
THB HUF
จันทร์
0.1008
HUF THB
9.9180
THB HUF
อังคาร
0.1020
HUF THB
9.8004
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8553
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1015
HUF THB
9.8532
THB HUF
ศุกร์
0.1001
HUF THB
9.9938
THB HUF
จันทร์
0.09972
HUF THB
10.028
THB HUF
อังคาร
0.09927
HUF THB
10.074
THB HUF
พุธ
0.09905
HUF THB
10.096
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09740
HUF THB
10.267
THB HUF
ศุกร์
0.09864
HUF THB
10.138
THB HUF
จันทร์
0.09953
HUF THB
10.047
THB HUF
อังคาร
0.09929
HUF THB
10.071
THB HUF
พุธ
0.09893
HUF THB
10.108
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09977
HUF THB
10.023
THB HUF
ศุกร์
0.1004
HUF THB
9.9612
THB HUF
จันทร์
0.1003
HUF THB
9.9731
THB HUF
อังคาร
0.09987
HUF THB
10.013
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9800
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09974
HUF THB
10.026
THB HUF
ศุกร์
0.09994
HUF THB
10.006
THB HUF
จันทร์
0.09956
HUF THB
10.044
THB HUF
อังคาร
0.09920
HUF THB
10.081
THB HUF
พุธ
0.09846
HUF THB
10.156
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09770
HUF THB
10.236
THB HUF
ศุกร์
0.09797
HUF THB
10.207
THB HUF
จันทร์
0.09786
HUF THB
10.219
THB HUF
อังคาร
0.1000
HUF THB
9.9989
THB HUF
พุธ
0.09952
HUF THB
10.048
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1002
HUF THB
9.9800
THB HUF
ศุกร์
0.09961
HUF THB
10.040
THB HUF
จันทร์
0.09942
HUF THB
10.058
THB HUF
อังคาร
0.09984
HUF THB
10.016
THB HUF
พุธ
0.1008
HUF THB
9.9210
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1002
HUF THB
9.9781
THB HUF
ศุกร์
0.1016
HUF THB
9.8470
THB HUF
จันทร์
0.1020
HUF THB
9.8054
THB HUF
อังคาร
0.1020
HUF THB
9.8062
THB HUF
พุธ
0.1021
HUF THB
9.7931
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1026
HUF THB
9.7506
THB HUF
ศุกร์
0.1033
HUF THB
9.6767
THB HUF
จันทร์
0.1031
HUF THB
9.7029
THB HUF
อังคาร
0.1025
HUF THB
9.7557
THB HUF
พุธ
0.1030
HUF THB
9.7099
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1022
HUF THB
9.7852
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9114
THB HUF
จันทร์
0.1009
HUF THB
9.9154
THB HUF
อังคาร
0.1018
HUF THB
9.8252
THB HUF
พุธ
0.1019
HUF THB
9.8164
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8591
THB HUF
ศุกร์
0.1004
HUF THB
9.9555
THB HUF
จันทร์
0.1005
HUF THB
9.9482
THB HUF
อังคาร
0.1001
HUF THB
9.9904
THB HUF
พุธ
0.09917
HUF THB
10.084
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09771
HUF THB
10.234
THB HUF
ศุกร์
0.09778
HUF THB
10.227
THB HUF
จันทร์
0.09777
HUF THB
10.228
THB HUF
อังคาร
0.09728
HUF THB
10.279
THB HUF
พุธ
0.09796
HUF THB
10.208
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09957
HUF THB
10.043
THB HUF
ศุกร์
0.09932
HUF THB
10.069
THB HUF
จันทร์
0.09947
HUF THB
10.053
THB HUF
อังคาร
0.09966
HUF THB
10.035
THB HUF
พุธ
0.09910
HUF THB
10.091
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09960
HUF THB
10.040
THB HUF
ศุกร์
0.09992
HUF THB
10.008
THB HUF
จันทร์
0.1005
HUF THB
9.9487
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9006
THB HUF
พุธ
0.1020
HUF THB
9.8060
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1020
HUF THB
9.8059
THB HUF
ศุกร์
0.1024
HUF THB
9.7640
THB HUF
จันทร์
0.1033
HUF THB
9.6801
THB HUF
อังคาร
0.1031
HUF THB
9.6972
THB HUF
พุธ
0.1045
HUF THB
9.5675
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1058
HUF THB
9.4555
THB HUF
ศุกร์
0.1059
HUF THB
9.4451
THB HUF
จันทร์
0.1068
HUF THB
9.3606
THB HUF
อังคาร
0.1069
HUF THB
9.3570
THB HUF
พุธ
0.1063
HUF THB
9.4096
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1069
HUF THB
9.3559
THB HUF
ศุกร์
0.1073
HUF THB
9.3204
THB HUF
จันทร์
0.1059
HUF THB
9.4446
THB HUF
อังคาร
0.1061
HUF THB
9.4243
THB HUF
พุธ
0.1064
HUF THB
9.3976
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1065
HUF THB
9.3932
THB HUF
ศุกร์
0.1064
HUF THB
9.3969
THB HUF
จันทร์
0.1059
HUF THB
9.4468
THB HUF
อังคาร
0.1061
HUF THB
9.4226
THB HUF
พุธ
0.1061
HUF THB
9.4230
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1066
HUF THB
9.3772
THB HUF
ศุกร์
0.1062
HUF THB
9.4165
THB HUF
จันทร์
0.1062
HUF THB
9.4123
THB HUF
อังคาร
0.1059
HUF THB
9.4435
THB HUF
พุธ
0.1065
HUF THB
9.3885
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1066
HUF THB
9.3829
THB HUF
ศุกร์
0.1062
HUF THB
9.4145
THB HUF
จันทร์
0.1057
HUF THB
9.4596
THB HUF
อังคาร
0.1054
HUF THB
9.4864
THB HUF
พุธ
0.1044
HUF THB
9.5813
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1036
HUF THB
9.6494
THB HUF
ศุกร์
0.1043
HUF THB
9.5891
THB HUF
จันทร์
0.1046
HUF THB
9.5605
THB HUF
อังคาร
0.1051
HUF THB
9.5173
THB HUF
พุธ
0.1032
HUF THB
9.6881
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1038
HUF THB
9.6316
THB HUF
ศุกร์
0.1034
HUF THB
9.6749
THB HUF
จันทร์
0.1030
HUF THB
9.7103
THB HUF
อังคาร
0.1028
HUF THB
9.7299
THB HUF
พุธ
0.1031
HUF THB
9.6969
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1036
HUF THB
9.6499
THB HUF
ศุกร์
0.1041
HUF THB
9.6079
THB HUF
จันทร์
0.1040
HUF THB
9.6156
THB HUF
อังคาร
0.1037
HUF THB
9.6478
THB HUF
พุธ
0.1031
HUF THB
9.6999
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1021
HUF THB
9.7911
THB HUF
ศุกร์
0.1023
HUF THB
9.7741
THB HUF
จันทร์
0.1014
HUF THB
9.8587
THB HUF
อังคาร
0.1022
HUF THB
9.7830
THB HUF
พุธ
0.1012
HUF THB
9.8835
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1012
HUF THB
9.8849
THB HUF
ศุกร์
0.1013
HUF THB
9.8764
THB HUF
จันทร์
0.1016
HUF THB
9.8444
THB HUF
อังคาร
0.1011
HUF THB
9.8869
THB HUF
พุธ
0.1015
HUF THB
9.8556
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1030
HUF THB
9.7064
THB HUF
ศุกร์
0.1031
HUF THB
9.6984
THB HUF
จันทร์
0.1031
HUF THB
9.6949
THB HUF
อังคาร
0.1022
HUF THB
9.7886
THB HUF
พุธ
0.1021
HUF THB
9.7962
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1026
HUF THB
9.7473
THB HUF
ศุกร์
0.1027
HUF THB
9.7369
THB HUF
จันทร์
0.1031
HUF THB
9.6985
THB HUF
อังคาร
0.1021
HUF THB
9.7922
THB HUF
พุธ
0.1007
HUF THB
9.9314
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1004
HUF THB
9.9606
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9803
THB HUF
จันทร์
0.1005
HUF THB
9.9538
THB HUF
อังคาร
0.1013
HUF THB
9.8752
THB HUF
พุธ
0.1018
HUF THB
9.8228
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1016
HUF THB
9.8434
THB HUF
ศุกร์
0.1017
HUF THB
9.8282
THB HUF
จันทร์
0.1012
HUF THB
9.8849
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.8991
THB HUF
พุธ
0.09968
HUF THB
10.032
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09934
HUF THB
10.066
THB HUF
ศุกร์
0.09900
HUF THB
10.101
THB HUF
จันทร์
0.09896
HUF THB
10.106
THB HUF
อังคาร
0.09997
HUF THB
10.003
THB HUF
พุธ
0.1004
HUF THB
9.9570
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1011
HUF THB
9.8873
THB HUF
ศุกร์
0.1011
HUF THB
9.8891
THB HUF
จันทร์
0.1009
HUF THB
9.9080
THB HUF
อังคาร
0.09999
HUF THB
10.001
THB HUF
พุธ
0.1002
HUF THB
9.9762
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1006
HUF THB
9.9356
THB HUF
ศุกร์
0.1002
HUF THB
9.9755
THB HUF
จันทร์
0.1001
HUF THB
9.9909
THB HUF
อังคาร
0.09910
HUF THB
10.091
THB HUF
พุธ
0.09967
HUF THB
10.033
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09957
HUF THB
10.043
THB HUF
ศุกร์
0.09996
HUF THB
10.004
THB HUF
จันทร์
0.09997
HUF THB
10.003
THB HUF
อังคาร
0.09996
HUF THB
10.004
THB HUF
พุธ
0.09996
HUF THB
10.004
THB HUF
พฤหัสบดี
0.09986
HUF THB
10.014
THB HUF
ศุกร์
0.09979
HUF THB
10.021
THB HUF
จันทร์
0.1010
HUF THB
9.9003
THB HUF
อังคาร
0.1011
HUF THB
9.8885
THB HUF
พุธ
0.1021
HUF THB
9.7972
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1020
HUF THB
9.8041
THB HUF
ศุกร์
0.1024
HUF THB
9.7613
THB HUF
จันทร์
0.1017
HUF THB
9.8373
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.8964
THB HUF
พุธ
0.1025
HUF THB
9.7570
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1023
HUF THB
9.7785
THB HUF
ศุกร์
0.1028
HUF THB
9.7278
THB HUF
จันทร์
0.1034
HUF THB
9.6709
THB HUF
อังคาร
0.1031
HUF THB
9.7032
THB HUF
พุธ
0.1029
HUF THB
9.7221
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1027
HUF THB
9.7399
THB HUF
ศุกร์
0.1024
HUF THB
9.7695
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8722
THB HUF
อังคาร
0.1021
HUF THB
9.7907
THB HUF
พุธ
0.1016
HUF THB
9.8402
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1014
HUF THB
9.8599
THB HUF
ศุกร์
0.1009
HUF THB
9.9132
THB HUF
จันทร์
0.1013
HUF THB
9.8761
THB HUF
อังคาร
0.1010
HUF THB
9.9050
THB HUF
พุธ
0.1008
HUF THB
9.9204
THB HUF
พฤหัสบดี
0.1008
HUF THB
9.9193
THB HUF