อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.02705 (2/1/2567) เฉลี่ย = 0.02808 สูงสุด = 0.02884 (24/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.02723
RWF THB
36.722
THB RWF
อังคาร
0.02705
RWF THB
36.969
THB RWF
พุธ
0.02724
RWF THB
36.713
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02735
RWF THB
36.566
THB RWF
ศุกร์
0.02753
RWF THB
36.329
THB RWF
จันทร์
0.02775
RWF THB
36.041
THB RWF
อังคาร
0.02765
RWF THB
36.172
THB RWF
พุธ
0.02769
RWF THB
36.116
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02781
RWF THB
35.953
THB RWF
ศุกร์
0.02771
RWF THB
36.082
THB RWF
จันทร์
0.02721
RWF THB
36.745
THB RWF
อังคาร
0.02773
RWF THB
36.066
THB RWF
พุธ
0.02800
RWF THB
35.708
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02811
RWF THB
35.569
THB RWF
ศุกร์
0.02788
RWF THB
35.873
THB RWF
จันทร์
0.02777
RWF THB
36.012
THB RWF
อังคาร
0.02778
RWF THB
35.999
THB RWF
พุธ
0.02771
RWF THB
36.088
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02810
RWF THB
35.590
THB RWF
ศุกร์
0.02764
RWF THB
36.175
THB RWF
จันทร์
0.02793
RWF THB
35.799
THB RWF
อังคาร
0.02789
RWF THB
35.850
THB RWF
พุธ
0.02791
RWF THB
35.825
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02800
RWF THB
35.709
THB RWF
ศุกร์
0.02788
RWF THB
35.869
THB RWF
จันทร์
0.02786
RWF THB
35.899
THB RWF
อังคาร
0.02804
RWF THB
35.658
THB RWF
พุธ
0.02787
RWF THB
35.882
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02819
RWF THB
35.467
THB RWF
ศุกร์
0.02829
RWF THB
35.347
THB RWF
จันทร์
0.02827
RWF THB
35.379
THB RWF
อังคาร
0.02806
RWF THB
35.640
THB RWF
พุธ
0.02830
RWF THB
35.333
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02844
RWF THB
35.166
THB RWF
ศุกร์
0.02838
RWF THB
35.237
THB RWF
จันทร์
0.02829
RWF THB
35.348
THB RWF
อังคาร
0.02827
RWF THB
35.368
THB RWF
พุธ
0.02814
RWF THB
35.533
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02816
RWF THB
35.508
THB RWF
ศุกร์
0.02822
RWF THB
35.438
THB RWF
จันทร์
0.02808
RWF THB
35.613
THB RWF
อังคาร
0.02761
RWF THB
36.221
THB RWF
พุธ
0.02818
RWF THB
35.488
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02820
RWF THB
35.466
THB RWF
ศุกร์
0.02809
RWF THB
35.594
THB RWF
จันทร์
0.02778
RWF THB
35.995
THB RWF
อังคาร
0.02800
RWF THB
35.716
THB RWF
พุธ
0.02793
RWF THB
35.808
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02777
RWF THB
36.015
THB RWF
ศุกร์
0.02787
RWF THB
35.876
THB RWF
จันทร์
0.02746
RWF THB
36.413
THB RWF
อังคาร
0.02766
RWF THB
36.151
THB RWF
พุธ
0.02779
RWF THB
35.990
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02780
RWF THB
35.966
THB RWF
ศุกร์
0.02781
RWF THB
35.954
THB RWF
จันทร์
0.02803
RWF THB
35.679
THB RWF
อังคาร
0.02796
RWF THB
35.768
THB RWF
พุธ
0.02809
RWF THB
35.597
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02800
RWF THB
35.709
THB RWF
ศุกร์
0.02819
RWF THB
35.467
THB RWF
จันทร์
0.02833
RWF THB
35.295
THB RWF
อังคาร
0.02825
RWF THB
35.395
THB RWF
พุธ
0.02823
RWF THB
35.429
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02837
RWF THB
35.254
THB RWF
ศุกร์
0.02826
RWF THB
35.387
THB RWF
จันทร์
0.02835
RWF THB
35.270
THB RWF
อังคาร
0.02849
RWF THB
35.101
THB RWF
พุธ
0.02850
RWF THB
35.083
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02846
RWF THB
35.134
THB RWF
ศุกร์
0.02842
RWF THB
35.181
THB RWF
จันทร์
0.02849
RWF THB
35.104
THB RWF
อังคาร
0.02832
RWF THB
35.314
THB RWF
พุธ
0.02824
RWF THB
35.409
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02835
RWF THB
35.275
THB RWF
ศุกร์
0.02835
RWF THB
35.275
THB RWF
จันทร์
0.02850
RWF THB
35.090
THB RWF
อังคาร
0.02836
RWF THB
35.255
THB RWF
พุธ
0.02856
RWF THB
35.014
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02860
RWF THB
34.963
THB RWF
ศุกร์
0.02849
RWF THB
35.104
THB RWF
จันทร์
0.02871
RWF THB
34.829
THB RWF
อังคาร
0.02874
RWF THB
34.795
THB RWF
พุธ
0.02884
RWF THB
34.673
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02873
RWF THB
34.801
THB RWF
ศุกร์
0.02864
RWF THB
34.917
THB RWF
จันทร์
0.02864
RWF THB
34.913
THB RWF
อังคาร
0.02869
RWF THB
34.856
THB RWF
พุธ
0.02860
RWF THB
34.966
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02861
RWF THB
34.951
THB RWF
ศุกร์
0.02844
RWF THB
35.164
THB RWF
จันทร์
0.02851
RWF THB
35.070
THB RWF
อังคาร
0.02857
RWF THB
35.000
THB RWF
พุธ
0.02830
RWF THB
35.341
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02854
RWF THB
35.040
THB RWF
ศุกร์
0.02828
RWF THB
35.360
THB RWF
จันทร์
0.02834
RWF THB
35.292
THB RWF
อังคาร
0.02827
RWF THB
35.373
THB RWF
พุธ
0.02825
RWF THB
35.398
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02790
RWF THB
35.849
THB RWF
ศุกร์
0.02800
RWF THB
35.712
THB RWF
จันทร์
0.02793
RWF THB
35.799
THB RWF
อังคาร
0.02806
RWF THB
35.643
THB RWF
พุธ
0.02804
RWF THB
35.667
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02819
RWF THB
35.472
THB RWF
ศุกร์
0.02806
RWF THB
35.639
THB RWF
จันทร์
0.02787
RWF THB
35.885
THB RWF
อังคาร
0.02807
RWF THB
35.629
THB RWF
พุธ
0.02828
RWF THB
35.366
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02819
RWF THB
35.480
THB RWF
ศุกร์
0.02838
RWF THB
35.240
THB RWF
จันทร์
0.02838
RWF THB
35.237
THB RWF
อังคาร
0.02818
RWF THB
35.488
THB RWF
พุธ
0.02832
RWF THB
35.312
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02809
RWF THB
35.601
THB RWF
ศุกร์
0.02811
RWF THB
35.573
THB RWF
จันทร์
0.02796
RWF THB
35.771
THB RWF
อังคาร
0.02808
RWF THB
35.614
THB RWF
พุธ
0.02797
RWF THB
35.748
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02796
RWF THB
35.765
THB RWF
ศุกร์
0.02777
RWF THB
36.006
THB RWF
จันทร์
0.02805
RWF THB
35.650
THB RWF
อังคาร
0.02817
RWF THB
35.501
THB RWF
พุธ
0.02819
RWF THB
35.473
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02799
RWF THB
35.730
THB RWF
ศุกร์
0.02787
RWF THB
35.877
THB RWF
จันทร์
0.02795
RWF THB
35.779
THB RWF
อังคาร
0.02787
RWF THB
35.882
THB RWF
พุธ
0.02778
RWF THB
35.995
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02779
RWF THB
35.989
THB RWF
ศุกร์
0.02810
RWF THB
35.588
THB RWF
จันทร์
0.02819
RWF THB
35.467
THB RWF
อังคาร
0.02821
RWF THB
35.452
THB RWF
พุธ
0.02799
RWF THB
35.732
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02787
RWF THB
35.887
THB RWF
ศุกร์
0.02798
RWF THB
35.746
THB RWF
จันทร์
0.02763
RWF THB
36.198
THB RWF
อังคาร
0.02773
RWF THB
36.067
THB RWF
พุธ
0.02779
RWF THB
35.981
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02777
RWF THB
36.011
THB RWF
ศุกร์
0.02746
RWF THB
36.410
THB RWF