อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.03086 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.03371 สูงสุด = 0.03638 (29/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.03206
RWF THB
31.189
THB RWF
อังคาร
0.03189
RWF THB
31.354
THB RWF
พุธ
0.03207
RWF THB
31.185
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03227
RWF THB
30.986
THB RWF
ศุกร์
0.03243
RWF THB
30.831
THB RWF
จันทร์
0.03246
RWF THB
30.810
THB RWF
อังคาร
0.03221
RWF THB
31.049
THB RWF
พุธ
0.03218
RWF THB
31.074
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03229
RWF THB
30.967
THB RWF
ศุกร์
0.03197
RWF THB
31.277
THB RWF
จันทร์
0.03179
RWF THB
31.454
THB RWF
อังคาร
0.03181
RWF THB
31.436
THB RWF
พุธ
0.03167
RWF THB
31.578
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03174
RWF THB
31.507
THB RWF
ศุกร์
0.03168
RWF THB
31.561
THB RWF
จันทร์
0.03179
RWF THB
31.456
THB RWF
อังคาร
0.03175
RWF THB
31.491
THB RWF
พุธ
0.03177
RWF THB
31.479
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03172
RWF THB
31.524
THB RWF
ศุกร์
0.03208
RWF THB
31.177
THB RWF
จันทร์
0.03219
RWF THB
31.070
THB RWF
อังคาร
0.03227
RWF THB
30.992
THB RWF
พุธ
0.03207
RWF THB
31.184
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03180
RWF THB
31.445
THB RWF
ศุกร์
0.03225
RWF THB
31.006
THB RWF
จันทร์
0.03158
RWF THB
31.669
THB RWF
อังคาร
0.03199
RWF THB
31.259
THB RWF
พุธ
0.03153
RWF THB
31.719
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03142
RWF THB
31.829
THB RWF
ศุกร์
0.03134
RWF THB
31.905
THB RWF
จันทร์
0.03108
RWF THB
32.170
THB RWF
อังคาร
0.03123
RWF THB
32.023
THB RWF
พุธ
0.03120
RWF THB
32.054
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03086
RWF THB
32.401
THB RWF
ศุกร์
0.03093
RWF THB
32.330
THB RWF
จันทร์
0.03177
RWF THB
31.480
THB RWF
อังคาร
0.03114
RWF THB
32.113
THB RWF
พุธ
0.03104
RWF THB
32.220
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03096
RWF THB
32.296
THB RWF
ศุกร์
0.03124
RWF THB
32.013
THB RWF
จันทร์
0.03231
RWF THB
30.950
THB RWF
อังคาร
0.03213
RWF THB
31.121
THB RWF
พุธ
0.03201
RWF THB
31.237
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03211
RWF THB
31.145
THB RWF
ศุกร์
0.03200
RWF THB
31.251
THB RWF
จันทร์
0.03158
RWF THB
31.663
THB RWF
อังคาร
0.03234
RWF THB
30.922
THB RWF
พุธ
0.03230
RWF THB
30.963
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03283
RWF THB
30.460
THB RWF
ศุกร์
0.03220
RWF THB
31.054
THB RWF
จันทร์
0.03275
RWF THB
30.535
THB RWF
อังคาร
0.03301
RWF THB
30.296
THB RWF
พุธ
0.03289
RWF THB
30.404
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03286
RWF THB
30.435
THB RWF
ศุกร์
0.03280
RWF THB
30.488
THB RWF
จันทร์
0.03285
RWF THB
30.439
THB RWF
อังคาร
0.03265
RWF THB
30.627
THB RWF
พุธ
0.03307
RWF THB
30.241
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03306
RWF THB
30.248
THB RWF
ศุกร์
0.03271
RWF THB
30.575
THB RWF
จันทร์
0.03310
RWF THB
30.212
THB RWF
อังคาร
0.03300
RWF THB
30.300
THB RWF
พุธ
0.03306
RWF THB
30.252
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03262
RWF THB
30.659
THB RWF
ศุกร์
0.03280
RWF THB
30.489
THB RWF
จันทร์
0.03276
RWF THB
30.522
THB RWF
อังคาร
0.03231
RWF THB
30.946
THB RWF
พุธ
0.03281
RWF THB
30.478
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03286
RWF THB
30.437
THB RWF
ศุกร์
0.03298
RWF THB
30.320
THB RWF
จันทร์
0.03308
RWF THB
30.230
THB RWF
อังคาร
0.03248
RWF THB
30.789
THB RWF
พุธ
0.03282
RWF THB
30.468
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03336
RWF THB
29.979
THB RWF
ศุกร์
0.03285
RWF THB
30.442
THB RWF
จันทร์
0.03311
RWF THB
30.206
THB RWF
อังคาร
0.03281
RWF THB
30.481
THB RWF
พุธ
0.03336
RWF THB
29.978
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03339
RWF THB
29.946
THB RWF
ศุกร์
0.03305
RWF THB
30.254
THB RWF
จันทร์
0.03316
RWF THB
30.159
THB RWF
อังคาร
0.03333
RWF THB
30.002
THB RWF
พุธ
0.03342
RWF THB
29.927
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03323
RWF THB
30.090
THB RWF
ศุกร์
0.03378
RWF THB
29.601
THB RWF
จันทร์
0.03363
RWF THB
29.736
THB RWF
อังคาร
0.03374
RWF THB
29.637
THB RWF
พุธ
0.03377
RWF THB
29.614
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03339
RWF THB
29.946
THB RWF
ศุกร์
0.03365
RWF THB
29.721
THB RWF
จันทร์
0.03384
RWF THB
29.548
THB RWF
อังคาร
0.03382
RWF THB
29.572
THB RWF
พุธ
0.03398
RWF THB
29.429
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03368
RWF THB
29.692
THB RWF
ศุกร์
0.03372
RWF THB
29.652
THB RWF
จันทร์
0.03401
RWF THB
29.399
THB RWF
อังคาร
0.03394
RWF THB
29.465
THB RWF
พุธ
0.03396
RWF THB
29.445
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03367
RWF THB
29.704
THB RWF
ศุกร์
0.03356
RWF THB
29.796
THB RWF
จันทร์
0.03353
RWF THB
29.828
THB RWF
อังคาร
0.03355
RWF THB
29.805
THB RWF
พุธ
0.03322
RWF THB
30.103
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03369
RWF THB
29.681
THB RWF
ศุกร์
0.03317
RWF THB
30.146
THB RWF
จันทร์
0.03337
RWF THB
29.963
THB RWF
อังคาร
0.03336
RWF THB
29.973
THB RWF
พุธ
0.03376
RWF THB
29.623
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03355
RWF THB
29.809
THB RWF
ศุกร์
0.03366
RWF THB
29.707
THB RWF
จันทร์
0.03357
RWF THB
29.792
THB RWF
อังคาร
0.03354
RWF THB
29.817
THB RWF
พุธ
0.03374
RWF THB
29.637
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03327
RWF THB
30.055
THB RWF
ศุกร์
0.03316
RWF THB
30.158
THB RWF
จันทร์
0.03342
RWF THB
29.926
THB RWF
อังคาร
0.03408
RWF THB
29.340
THB RWF
พุธ
0.03423
RWF THB
29.212
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03431
RWF THB
29.143
THB RWF
ศุกร์
0.03446
RWF THB
29.023
THB RWF
จันทร์
0.03448
RWF THB
28.999
THB RWF
อังคาร
0.03456
RWF THB
28.931
THB RWF
พุธ
0.03461
RWF THB
28.893
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03475
RWF THB
28.781
THB RWF
ศุกร์
0.03478
RWF THB
28.751
THB RWF
จันทร์
0.03463
RWF THB
28.876
THB RWF
อังคาร
0.03443
RWF THB
29.048
THB RWF
พุธ
0.03417
RWF THB
29.263
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03463
RWF THB
28.881
THB RWF
ศุกร์
0.03487
RWF THB
28.681
THB RWF
จันทร์
0.03481
RWF THB
28.730
THB RWF
อังคาร
0.03493
RWF THB
28.630
THB RWF
พุธ
0.03493
RWF THB
28.625
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03527
RWF THB
28.350
THB RWF
ศุกร์
0.03518
RWF THB
28.427
THB RWF
จันทร์
0.03515
RWF THB
28.446
THB RWF
อังคาร
0.03523
RWF THB
28.382
THB RWF
พุธ
0.03489
RWF THB
28.660
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03564
RWF THB
28.056
THB RWF
ศุกร์
0.03553
RWF THB
28.148
THB RWF
จันทร์
0.03562
RWF THB
28.071
THB RWF
อังคาร
0.03565
RWF THB
28.054
THB RWF
พุธ
0.03571
RWF THB
28.000
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03555
RWF THB
28.129
THB RWF
ศุกร์
0.03586
RWF THB
27.888
THB RWF
จันทร์
0.03553
RWF THB
28.143
THB RWF
อังคาร
0.03552
RWF THB
28.151
THB RWF
พุธ
0.03563
RWF THB
28.067
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03566
RWF THB
28.044
THB RWF
ศุกร์
0.03526
RWF THB
28.362
THB RWF
จันทร์
0.03488
RWF THB
28.669
THB RWF
อังคาร
0.03514
RWF THB
28.460
THB RWF
พุธ
0.03508
RWF THB
28.509
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03497
RWF THB
28.596
THB RWF
ศุกร์
0.03473
RWF THB
28.797
THB RWF
จันทร์
0.03450
RWF THB
28.983
THB RWF
อังคาร
0.03423
RWF THB
29.215
THB RWF
พุธ
0.03455
RWF THB
28.945
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03389
RWF THB
29.505
THB RWF
ศุกร์
0.03429
RWF THB
29.163
THB RWF
จันทร์
0.03411
RWF THB
29.317
THB RWF
อังคาร
0.03411
RWF THB
29.315
THB RWF
พุธ
0.03407
RWF THB
29.355
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03415
RWF THB
29.285
THB RWF
ศุกร์
0.03437
RWF THB
29.097
THB RWF
จันทร์
0.03495
RWF THB
28.611
THB RWF
อังคาร
0.03501
RWF THB
28.562
THB RWF
พุธ
0.03518
RWF THB
28.428
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03448
RWF THB
29.001
THB RWF
ศุกร์
0.03486
RWF THB
28.689
THB RWF
จันทร์
0.03498
RWF THB
28.584
THB RWF
อังคาร
0.03510
RWF THB
28.488
THB RWF
พุธ
0.03484
RWF THB
28.706
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03532
RWF THB
28.310
THB RWF
ศุกร์
0.03534
RWF THB
28.295
THB RWF
จันทร์
0.03509
RWF THB
28.496
THB RWF
อังคาร
0.03522
RWF THB
28.396
THB RWF
พุธ
0.03551
RWF THB
28.163
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03512
RWF THB
28.476
THB RWF
ศุกร์
0.03519
RWF THB
28.419
THB RWF
จันทร์
0.03511
RWF THB
28.484
THB RWF
อังคาร
0.03501
RWF THB
28.564
THB RWF
พุธ
0.03533
RWF THB
28.309
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03538
RWF THB
28.262
THB RWF
ศุกร์
0.03576
RWF THB
27.962
THB RWF
จันทร์
0.03501
RWF THB
28.565
THB RWF
อังคาร
0.03510
RWF THB
28.487
THB RWF
พุธ
0.03498
RWF THB
28.586
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03494
RWF THB
28.617
THB RWF
ศุกร์
0.03539
RWF THB
28.257
THB RWF
จันทร์
0.03559
RWF THB
28.096
THB RWF
อังคาร
0.03586
RWF THB
27.883
THB RWF
พุธ
0.03596
RWF THB
27.807
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03638
RWF THB
27.485
THB RWF
ศุกร์
0.03609
RWF THB
27.705
THB RWF
จันทร์
0.03612
RWF THB
27.682
THB RWF
อังคาร
0.03562
RWF THB
28.077
THB RWF
พุธ
0.03544
RWF THB
28.215
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03505
RWF THB
28.529
THB RWF
ศุกร์
0.03478
RWF THB
28.750
THB RWF
จันทร์
0.03540
RWF THB
28.245
THB RWF
อังคาร
0.03588
RWF THB
27.871
THB RWF
พุธ
0.03566
RWF THB
28.045
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03552
RWF THB
28.151
THB RWF
ศุกร์
0.03602
RWF THB
27.762
THB RWF
จันทร์
0.03590
RWF THB
27.857
THB RWF
อังคาร
0.03574
RWF THB
27.980
THB RWF
พุธ
0.03604
RWF THB
27.743
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03562
RWF THB
28.072
THB RWF
ศุกร์
0.03585
RWF THB
27.894
THB RWF
จันทร์
0.03612
RWF THB
27.688
THB RWF
อังคาร
0.03626
RWF THB
27.577
THB RWF
พุธ
0.03569
RWF THB
28.017
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03565
RWF THB
28.047
THB RWF
ศุกร์
0.03582
RWF THB
27.917
THB RWF
จันทร์
0.03574
RWF THB
27.983
THB RWF
อังคาร
0.03521
RWF THB
28.402
THB RWF
พุธ
0.03503
RWF THB
28.547
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03538
RWF THB
28.267
THB RWF
ศุกร์
0.03522
RWF THB
28.397
THB RWF
จันทร์
0.03549
RWF THB
28.174
THB RWF
อังคาร
0.03501
RWF THB
28.562
THB RWF
พุธ
0.03474
RWF THB
28.787
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03441
RWF THB
29.062
THB RWF
ศุกร์
0.03437
RWF THB
29.098
THB RWF
จันทร์
0.03370
RWF THB
29.672
THB RWF
อังคาร
0.03329
RWF THB
30.039
THB RWF
พุธ
0.03303
RWF THB
30.280
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03360
RWF THB
29.763
THB RWF
ศุกร์
0.03402
RWF THB
29.393
THB RWF
จันทร์
0.03335
RWF THB
29.981
THB RWF
อังคาร
0.03352
RWF THB
29.830
THB RWF
พุธ
0.03368
RWF THB
29.695
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03344
RWF THB
29.908
THB RWF
ศุกร์
0.03313
RWF THB
30.180
THB RWF
จันทร์
0.03275
RWF THB
30.535
THB RWF
อังคาร
0.03238
RWF THB
30.887
THB RWF
พุธ
0.03250
RWF THB
30.770
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03254
RWF THB
30.733
THB RWF
ศุกร์
0.03234
RWF THB
30.923
THB RWF
จันทร์
0.03217
RWF THB
31.083
THB RWF
อังคาร
0.03223
RWF THB
31.032
THB RWF
พุธ
0.03217
RWF THB
31.084
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03206
RWF THB
31.187
THB RWF
ศุกร์
0.03232
RWF THB
30.940
THB RWF
จันทร์
0.03226
RWF THB
30.995
THB RWF
อังคาร
0.03236
RWF THB
30.900
THB RWF
พุธ
0.03258
RWF THB
30.696
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03259
RWF THB
30.688
THB RWF
ศุกร์
0.03263
RWF THB
30.643
THB RWF
จันทร์
0.03267
RWF THB
30.611
THB RWF
อังคาร
0.03228
RWF THB
30.977
THB RWF
พุธ
0.03257
RWF THB
30.698
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03263
RWF THB
30.642
THB RWF
ศุกร์
0.03257
RWF THB
30.705
THB RWF
จันทร์
0.03260
RWF THB
30.678
THB RWF
อังคาร
0.03258
RWF THB
30.695
THB RWF
พุธ
0.03251
RWF THB
30.759
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03254
RWF THB
30.733
THB RWF
ศุกร์
0.03244
RWF THB
30.821
THB RWF