อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.02994 (17/2/2564) เฉลี่ย = 0.03175 สูงสุด = 0.03354 (22/12/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.03012
RWF THB
33.199
THB RWF
จันทร์
0.03020
RWF THB
33.107
THB RWF
อังคาร
0.03018
RWF THB
33.134
THB RWF
พุธ
0.03028
RWF THB
33.026
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03010
RWF THB
33.225
THB RWF
ศุกร์
0.03029
RWF THB
33.019
THB RWF
จันทร์
0.03018
RWF THB
33.137
THB RWF
อังคาร
0.03036
RWF THB
32.936
THB RWF
พุธ
0.03037
RWF THB
32.924
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03025
RWF THB
33.057
THB RWF
ศุกร์
0.03024
RWF THB
33.067
THB RWF
จันทร์
0.03021
RWF THB
33.105
THB RWF
อังคาร
0.03043
RWF THB
32.857
THB RWF
พุธ
0.03020
RWF THB
33.117
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03024
RWF THB
33.063
THB RWF
ศุกร์
0.03051
RWF THB
32.774
THB RWF
จันทร์
0.03014
RWF THB
33.176
THB RWF
อังคาร
0.03015
RWF THB
33.168
THB RWF
พุธ
0.03021
RWF THB
33.106
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03051
RWF THB
32.773
THB RWF
ศุกร์
0.03021
RWF THB
33.101
THB RWF
จันทร์
0.03008
RWF THB
33.241
THB RWF
อังคาร
0.03011
RWF THB
33.217
THB RWF
พุธ
0.03025
RWF THB
33.061
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03022
RWF THB
33.089
THB RWF
ศุกร์
0.03028
RWF THB
33.022
THB RWF
จันทร์
0.03038
RWF THB
32.918
THB RWF
อังคาร
0.03036
RWF THB
32.935
THB RWF
พุธ
0.03018
RWF THB
33.132
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03009
RWF THB
33.234
THB RWF
ศุกร์
0.03003
RWF THB
33.295
THB RWF
จันทร์
0.03014
RWF THB
33.175
THB RWF
อังคาร
0.03016
RWF THB
33.157
THB RWF
พุธ
0.02994
RWF THB
33.396
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03023
RWF THB
33.075
THB RWF
ศุกร์
0.03036
RWF THB
32.939
THB RWF
จันทร์
0.03022
RWF THB
33.095
THB RWF
อังคาร
0.03027
RWF THB
33.037
THB RWF
พุธ
0.03025
RWF THB
33.060
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03071
RWF THB
32.566
THB RWF
ศุกร์
0.03029
RWF THB
33.013
THB RWF
จันทร์
0.03024
RWF THB
33.073
THB RWF
อังคาร
0.03043
RWF THB
32.858
THB RWF
พุธ
0.03064
RWF THB
32.634
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03051
RWF THB
32.774
THB RWF
ศุกร์
0.03044
RWF THB
32.848
THB RWF
จันทร์
0.03084
RWF THB
32.426
THB RWF
อังคาร
0.03103
RWF THB
32.228
THB RWF
พุธ
0.03090
RWF THB
32.366
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03093
RWF THB
32.329
THB RWF
ศุกร์
0.03086
RWF THB
32.404
THB RWF
จันทร์
0.03096
RWF THB
32.296
THB RWF
อังคาร
0.03100
RWF THB
32.254
THB RWF
พุธ
0.03089
RWF THB
32.376
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03112
RWF THB
32.129
THB RWF
ศุกร์
0.03091
RWF THB
32.353
THB RWF
อังคาร
0.03106
RWF THB
32.201
THB RWF
พุธ
0.03106
RWF THB
32.193
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03121
RWF THB
32.037
THB RWF
ศุกร์
0.03175
RWF THB
31.499
THB RWF
จันทร์
0.03135
RWF THB
31.899
THB RWF
อังคาร
0.03133
RWF THB
31.916
THB RWF
พุธ
0.03144
RWF THB
31.802
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03151
RWF THB
31.740
THB RWF
ศุกร์
0.03149
RWF THB
31.760
THB RWF
จันทร์
0.03159
RWF THB
31.652
THB RWF
อังคาร
0.03175
RWF THB
31.499
THB RWF
พุธ
0.03173
RWF THB
31.519
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03156
RWF THB
31.685
THB RWF
ศุกร์
0.03187
RWF THB
31.373
THB RWF
จันทร์
0.03174
RWF THB
31.503
THB RWF
อังคาร
0.03153
RWF THB
31.717
THB RWF
พุธ
0.03154
RWF THB
31.703
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03130
RWF THB
31.949
THB RWF
ศุกร์
0.03128
RWF THB
31.973
THB RWF
จันทร์
0.03132
RWF THB
31.929
THB RWF
อังคาร
0.03128
RWF THB
31.973
THB RWF
พุธ
0.03123
RWF THB
32.018
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03142
RWF THB
31.832
THB RWF
ศุกร์
0.03138
RWF THB
31.867
THB RWF
จันทร์
0.03149
RWF THB
31.752
THB RWF
อังคาร
0.03134
RWF THB
31.907
THB RWF
พุธ
0.03130
RWF THB
31.949
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03133
RWF THB
31.920
THB RWF
ศุกร์
0.03103
RWF THB
32.223
THB RWF
จันทร์
0.03110
RWF THB
32.152
THB RWF
อังคาร
0.03102
RWF THB
32.241
THB RWF
พุธ
0.03110
RWF THB
32.157
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03128
RWF THB
31.969
THB RWF
ศุกร์
0.03121
RWF THB
32.041
THB RWF
จันทร์
0.03130
RWF THB
31.952
THB RWF
อังคาร
0.03103
RWF THB
32.222
THB RWF
พุธ
0.03111
RWF THB
32.149
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03118
RWF THB
32.077
THB RWF
ศุกร์
0.03143
RWF THB
31.821
THB RWF
จันทร์
0.03152
RWF THB
31.730
THB RWF
อังคาร
0.03153
RWF THB
31.717
THB RWF
พุธ
0.03140
RWF THB
31.852
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03131
RWF THB
31.939
THB RWF
ศุกร์
0.03141
RWF THB
31.838
THB RWF
จันทร์
0.03130
RWF THB
31.947
THB RWF
อังคาร
0.03142
RWF THB
31.826
THB RWF
พุธ
0.03118
RWF THB
32.076
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03116
RWF THB
32.094
THB RWF
ศุกร์
0.03113
RWF THB
32.119
THB RWF
จันทร์
0.03116
RWF THB
32.094
THB RWF
อังคาร
0.03134
RWF THB
31.912
THB RWF
พุธ
0.03098
RWF THB
32.283
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03110
RWF THB
32.149
THB RWF
ศุกร์
0.03100
RWF THB
32.257
THB RWF
จันทร์
0.03124
RWF THB
32.012
THB RWF
อังคาร
0.03117
RWF THB
32.078
THB RWF
พุธ
0.03113
RWF THB
32.128
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03095
RWF THB
32.305
THB RWF
ศุกร์
0.03086
RWF THB
32.406
THB RWF
จันทร์
0.03089
RWF THB
32.377
THB RWF
อังคาร
0.03096
RWF THB
32.305
THB RWF
พุธ
0.03100
RWF THB
32.258
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03077
RWF THB
32.501
THB RWF
ศุกร์
0.03123
RWF THB
32.020
THB RWF
จันทร์
0.03138
RWF THB
31.867
THB RWF
อังคาร
0.03156
RWF THB
31.683
THB RWF
พุธ
0.03180
RWF THB
31.444
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03201
RWF THB
31.245
THB RWF
ศุกร์
0.03161
RWF THB
31.638
THB RWF
จันทร์
0.03173
RWF THB
31.515
THB RWF
อังคาร
0.03178
RWF THB
31.464
THB RWF
พุธ
0.03181
RWF THB
31.436
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03181
RWF THB
31.441
THB RWF
ศุกร์
0.03189
RWF THB
31.353
THB RWF
จันทร์
0.03206
RWF THB
31.193
THB RWF
อังคาร
0.03189
RWF THB
31.361
THB RWF
พุธ
0.03200
RWF THB
31.246
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03233
RWF THB
30.928
THB RWF
ศุกร์
0.03235
RWF THB
30.908
THB RWF
จันทร์
0.03244
RWF THB
30.827
THB RWF
อังคาร
0.03240
RWF THB
30.865
THB RWF
พุธ
0.03233
RWF THB
30.932
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03251
RWF THB
30.764
THB RWF
ศุกร์
0.03248
RWF THB
30.785
THB RWF
จันทร์
0.03255
RWF THB
30.717
THB RWF
อังคาร
0.03263
RWF THB
30.649
THB RWF
พุธ
0.03259
RWF THB
30.683
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03269
RWF THB
30.589
THB RWF
ศุกร์
0.03294
RWF THB
30.361
THB RWF
จันทร์
0.03281
RWF THB
30.480
THB RWF
อังคาร
0.03270
RWF THB
30.580
THB RWF
พุธ
0.03266
RWF THB
30.622
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03283
RWF THB
30.457
THB RWF
ศุกร์
0.03269
RWF THB
30.591
THB RWF
จันทร์
0.03267
RWF THB
30.612
THB RWF
อังคาร
0.03278
RWF THB
30.510
THB RWF
พุธ
0.03279
RWF THB
30.499
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03295
RWF THB
30.353
THB RWF
ศุกร์
0.03299
RWF THB
30.316
THB RWF
จันทร์
0.03304
RWF THB
30.268
THB RWF
อังคาร
0.03310
RWF THB
30.208
THB RWF
พุธ
0.03305
RWF THB
30.258
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03314
RWF THB
30.174
THB RWF
ศุกร์
0.03312
RWF THB
30.193
THB RWF
จันทร์
0.03325
RWF THB
30.071
THB RWF
อังคาร
0.03296
RWF THB
30.341
THB RWF
พุธ
0.03290
RWF THB
30.391
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03302
RWF THB
30.289
THB RWF
ศุกร์
0.03306
RWF THB
30.244
THB RWF
อังคาร
0.03266
RWF THB
30.616
THB RWF
พุธ
0.03247
RWF THB
30.798
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03252
RWF THB
30.746
THB RWF
ศุกร์
0.03231
RWF THB
30.948
THB RWF
จันทร์
0.03227
RWF THB
30.993
THB RWF
อังคาร
0.03206
RWF THB
31.187
THB RWF
พุธ
0.03202
RWF THB
31.228
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03225
RWF THB
31.009
THB RWF
ศุกร์
0.03234
RWF THB
30.922
THB RWF
จันทร์
0.03213
RWF THB
31.122
THB RWF
อังคาร
0.03231
RWF THB
30.951
THB RWF
พุธ
0.03230
RWF THB
30.961
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03244
RWF THB
30.828
THB RWF
ศุกร์
0.03235
RWF THB
30.913
THB RWF
จันทร์
0.03244
RWF THB
30.823
THB RWF
อังคาร
0.03270
RWF THB
30.581
THB RWF
พุธ
0.03261
RWF THB
30.669
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03239
RWF THB
30.875
THB RWF
ศุกร์
0.03279
RWF THB
30.497
THB RWF
จันทร์
0.03265
RWF THB
30.631
THB RWF
อังคาร
0.03292
RWF THB
30.378
THB RWF
พุธ
0.03293
RWF THB
30.370
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03267
RWF THB
30.608
THB RWF
ศุกร์
0.03293
RWF THB
30.365
THB RWF
อังคาร
0.03316
RWF THB
30.156
THB RWF
พุธ
0.03327
RWF THB
30.057
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03310
RWF THB
30.209
THB RWF
ศุกร์
0.03312
RWF THB
30.189
THB RWF
จันทร์
0.03335
RWF THB
29.981
THB RWF
อังคาร
0.03316
RWF THB
30.160
THB RWF
พุธ
0.03320
RWF THB
30.122
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03328
RWF THB
30.048
THB RWF
ศุกร์
0.03331
RWF THB
30.019
THB RWF
จันทร์
0.03331
RWF THB
30.017
THB RWF
อังคาร
0.03274
RWF THB
30.545
THB RWF
พุธ
0.03275
RWF THB
30.530
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03279
RWF THB
30.500
THB RWF
ศุกร์
0.03274
RWF THB
30.542
THB RWF
จันทร์
0.03283
RWF THB
30.459
THB RWF
อังคาร
0.03294
RWF THB
30.362
THB RWF
พุธ
0.03270
RWF THB
30.578
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03281
RWF THB
30.477
THB RWF
ศุกร์
0.03272
RWF THB
30.562
THB RWF
จันทร์
0.03247
RWF THB
30.801
THB RWF
อังคาร
0.03249
RWF THB
30.779
THB RWF
พุธ
0.03268
RWF THB
30.601
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03272
RWF THB
30.565
THB RWF
ศุกร์
0.03272
RWF THB
30.559
THB RWF
จันทร์
0.03251
RWF THB
30.759
THB RWF
อังคาร
0.03271
RWF THB
30.568
THB RWF
พุธ
0.03263
RWF THB
30.645
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03268
RWF THB
30.598
THB RWF
ศุกร์
0.03262
RWF THB
30.653
THB RWF
จันทร์
0.03249
RWF THB
30.778
THB RWF
อังคาร
0.03221
RWF THB
31.044
THB RWF
พุธ
0.03214
RWF THB
31.119
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03202
RWF THB
31.227
THB RWF
ศุกร์
0.03213
RWF THB
31.126
THB RWF
จันทร์
0.03210
RWF THB
31.153
THB RWF
อังคาร
0.03180
RWF THB
31.442
THB RWF
พุธ
0.03193
RWF THB
31.321
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03197
RWF THB
31.280
THB RWF
ศุกร์
0.03198
RWF THB
31.266
THB RWF
จันทร์
0.03178
RWF THB
31.466
THB RWF
อังคาร
0.03191
RWF THB
31.341
THB RWF
พุธ
0.03211
RWF THB
31.142
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03223
RWF THB
31.031
THB RWF
ศุกร์
0.03267
RWF THB
30.605
THB RWF
จันทร์
0.03251
RWF THB
30.757
THB RWF
อังคาร
0.03266
RWF THB
30.617
THB RWF
พุธ
0.03246
RWF THB
30.809
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03271
RWF THB
30.567
THB RWF
ศุกร์
0.03258
RWF THB
30.693
THB RWF
จันทร์
0.03265
RWF THB
30.625
THB RWF
อังคาร
0.03240
RWF THB
30.862
THB RWF
พุธ
0.03240
RWF THB
30.866
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03241
RWF THB
30.857
THB RWF
ศุกร์
0.03235
RWF THB
30.910
THB RWF
จันทร์
0.03217
RWF THB
31.085
THB RWF
อังคาร
0.03234
RWF THB
30.924
THB RWF
พุธ
0.03209
RWF THB
31.160
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03231
RWF THB
30.949
THB RWF
ศุกร์
0.03224
RWF THB
31.015
THB RWF
จันทร์
0.03222
RWF THB
31.034
THB RWF
อังคาร
0.03256
RWF THB
30.711
THB RWF
พุธ
0.03354
RWF THB
29.817
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03239
RWF THB
30.872
THB RWF
ศุกร์
0.03226
RWF THB
31.001
THB RWF
จันทร์
0.03233
RWF THB
30.930
THB RWF
อังคาร
0.03233
RWF THB
30.934
THB RWF
พุธ
0.03218
RWF THB
31.079
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03221
RWF THB
31.045
THB RWF
ศุกร์
0.03198
RWF THB
31.270
THB RWF