อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.03145 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.03402 สูงสุด = 0.03621 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.03621
RWF THB
27.616
THB RWF
พุธ
0.03621
RWF THB
27.615
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03560
RWF THB
28.092
THB RWF
ศุกร์
0.03611
RWF THB
27.692
THB RWF
จันทร์
0.03586
RWF THB
27.887
THB RWF
อังคาร
0.03596
RWF THB
27.807
THB RWF
พุธ
0.03578
RWF THB
27.946
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03568
RWF THB
28.026
THB RWF
ศุกร์
0.03564
RWF THB
28.060
THB RWF
จันทร์
0.03568
RWF THB
28.025
THB RWF
อังคาร
0.03568
RWF THB
28.023
THB RWF
พุธ
0.03537
RWF THB
28.272
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03552
RWF THB
28.157
THB RWF
ศุกร์
0.03543
RWF THB
28.222
THB RWF
จันทร์
0.03539
RWF THB
28.253
THB RWF
อังคาร
0.03552
RWF THB
28.155
THB RWF
พุธ
0.03565
RWF THB
28.050
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03569
RWF THB
28.021
THB RWF
ศุกร์
0.03559
RWF THB
28.097
THB RWF
จันทร์
0.03553
RWF THB
28.142
THB RWF
อังคาร
0.03551
RWF THB
28.161
THB RWF
พุธ
0.03531
RWF THB
28.317
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03517
RWF THB
28.437
THB RWF
ศุกร์
0.03516
RWF THB
28.443
THB RWF
จันทร์
0.03489
RWF THB
28.665
THB RWF
อังคาร
0.03484
RWF THB
28.705
THB RWF
พุธ
0.03477
RWF THB
28.760
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03478
RWF THB
28.748
THB RWF
ศุกร์
0.03511
RWF THB
28.479
THB RWF
จันทร์
0.03498
RWF THB
28.590
THB RWF
อังคาร
0.03514
RWF THB
28.458
THB RWF
พุธ
0.03514
RWF THB
28.459
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03515
RWF THB
28.447
THB RWF
ศุกร์
0.03507
RWF THB
28.513
THB RWF
จันทร์
0.03504
RWF THB
28.539
THB RWF
อังคาร
0.03477
RWF THB
28.758
THB RWF
พุธ
0.03480
RWF THB
28.737
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03471
RWF THB
28.811
THB RWF
ศุกร์
0.03482
RWF THB
28.718
THB RWF
จันทร์
0.03478
RWF THB
28.754
THB RWF
อังคาร
0.03479
RWF THB
28.743
THB RWF
พุธ
0.03497
RWF THB
28.594
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03494
RWF THB
28.619
THB RWF
ศุกร์
0.03511
RWF THB
28.485
THB RWF
จันทร์
0.03535
RWF THB
28.286
THB RWF
อังคาร
0.03533
RWF THB
28.303
THB RWF
พุธ
0.03528
RWF THB
28.341
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03535
RWF THB
28.287
THB RWF
ศุกร์
0.03491
RWF THB
28.645
THB RWF
จันทร์
0.03528
RWF THB
28.344
THB RWF
อังคาร
0.03516
RWF THB
28.444
THB RWF
พุธ
0.03538
RWF THB
28.265
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03543
RWF THB
28.221
THB RWF
ศุกร์
0.03521
RWF THB
28.398
THB RWF
จันทร์
0.03517
RWF THB
28.437
THB RWF
อังคาร
0.03506
RWF THB
28.522
THB RWF
พุธ
0.03527
RWF THB
28.353
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03526
RWF THB
28.362
THB RWF
ศุกร์
0.03507
RWF THB
28.513
THB RWF
จันทร์
0.03508
RWF THB
28.506
THB RWF
อังคาร
0.03508
RWF THB
28.506
THB RWF
พุธ
0.03511
RWF THB
28.480
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03511
RWF THB
28.483
THB RWF
ศุกร์
0.03516
RWF THB
28.440
THB RWF
จันทร์
0.03510
RWF THB
28.489
THB RWF
อังคาร
0.03507
RWF THB
28.515
THB RWF
พุธ
0.03515
RWF THB
28.450
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03516
RWF THB
28.438
THB RWF
ศุกร์
0.03528
RWF THB
28.342
THB RWF
จันทร์
0.03533
RWF THB
28.306
THB RWF
อังคาร
0.03519
RWF THB
28.414
THB RWF
พุธ
0.03511
RWF THB
28.485
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03516
RWF THB
28.445
THB RWF
ศุกร์
0.03505
RWF THB
28.529
THB RWF
จันทร์
0.03510
RWF THB
28.488
THB RWF
อังคาร
0.03515
RWF THB
28.450
THB RWF
พุธ
0.03507
RWF THB
28.518
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03513
RWF THB
28.468
THB RWF
ศุกร์
0.03510
RWF THB
28.486
THB RWF
จันทร์
0.03515
RWF THB
28.448
THB RWF
อังคาร
0.03532
RWF THB
28.316
THB RWF
พุธ
0.03528
RWF THB
28.344
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03529
RWF THB
28.333
THB RWF
ศุกร์
0.03534
RWF THB
28.294
THB RWF
จันทร์
0.03533
RWF THB
28.303
THB RWF
อังคาร
0.03532
RWF THB
28.312
THB RWF
พุธ
0.03526
RWF THB
28.358
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03535
RWF THB
28.292
THB RWF
ศุกร์
0.03525
RWF THB
28.370
THB RWF
จันทร์
0.03529
RWF THB
28.335
THB RWF
อังคาร
0.03521
RWF THB
28.400
THB RWF
พุธ
0.03505
RWF THB
28.533
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03504
RWF THB
28.537
THB RWF
ศุกร์
0.03491
RWF THB
28.644
THB RWF
จันทร์
0.03495
RWF THB
28.610
THB RWF
อังคาร
0.03474
RWF THB
28.786
THB RWF
พุธ
0.03477
RWF THB
28.757
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03486
RWF THB
28.684
THB RWF
ศุกร์
0.03492
RWF THB
28.641
THB RWF
จันทร์
0.03511
RWF THB
28.480
THB RWF
อังคาร
0.03526
RWF THB
28.361
THB RWF
พุธ
0.03526
RWF THB
28.362
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03521
RWF THB
28.400
THB RWF
ศุกร์
0.03525
RWF THB
28.365
THB RWF
จันทร์
0.03511
RWF THB
28.485
THB RWF
อังคาร
0.03506
RWF THB
28.523
THB RWF
พุธ
0.03493
RWF THB
28.627
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03493
RWF THB
28.631
THB RWF
ศุกร์
0.03485
RWF THB
28.698
THB RWF
จันทร์
0.03470
RWF THB
28.816
THB RWF
อังคาร
0.03462
RWF THB
28.884
THB RWF
พุธ
0.03446
RWF THB
29.020
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03438
RWF THB
29.090
THB RWF
ศุกร์
0.03460
RWF THB
28.901
THB RWF
จันทร์
0.03462
RWF THB
28.887
THB RWF
อังคาร
0.03502
RWF THB
28.557
THB RWF
พุธ
0.03439
RWF THB
29.076
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03426
RWF THB
29.186
THB RWF
ศุกร์
0.03424
RWF THB
29.202
THB RWF
จันทร์
0.03431
RWF THB
29.143
THB RWF
อังคาร
0.03446
RWF THB
29.019
THB RWF
พุธ
0.03448
RWF THB
29.006
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03404
RWF THB
29.373
THB RWF
ศุกร์
0.03389
RWF THB
29.509
THB RWF
อาทิตย์
0.03389
RWF THB
29.503
THB RWF
จันทร์
0.03380
RWF THB
29.588
THB RWF
อังคาร
0.03365
RWF THB
29.714
THB RWF
พุธ
0.03379
RWF THB
29.599
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03375
RWF THB
29.631
THB RWF
ศุกร์
0.03356
RWF THB
29.798
THB RWF
จันทร์
0.03341
RWF THB
29.932
THB RWF
พุธ
0.03346
RWF THB
29.890
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03352
RWF THB
29.833
THB RWF
ศุกร์
0.03350
RWF THB
29.852
THB RWF
จันทร์
0.03361
RWF THB
29.755
THB RWF
อังคาร
0.03371
RWF THB
29.662
THB RWF
พุธ
0.03378
RWF THB
29.605
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03367
RWF THB
29.700
THB RWF
ศุกร์
0.03378
RWF THB
29.602
THB RWF
จันทร์
0.03388
RWF THB
29.518
THB RWF
อังคาร
0.03363
RWF THB
29.731
THB RWF
พุธ
0.03383
RWF THB
29.562
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03374
RWF THB
29.642
THB RWF
ศุกร์
0.03369
RWF THB
29.681
THB RWF
จันทร์
0.03365
RWF THB
29.716
THB RWF
อังคาร
0.03364
RWF THB
29.726
THB RWF
พุธ
0.03363
RWF THB
29.739
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03369
RWF THB
29.680
THB RWF
ศุกร์
0.03372
RWF THB
29.660
THB RWF
จันทร์
0.03367
RWF THB
29.701
THB RWF
อังคาร
0.03371
RWF THB
29.667
THB RWF
พุธ
0.03354
RWF THB
29.813
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03333
RWF THB
30.000
THB RWF
ศุกร์
0.03374
RWF THB
29.638
THB RWF
จันทร์
0.03380
RWF THB
29.589
THB RWF
อังคาร
0.03364
RWF THB
29.729
THB RWF
พุธ
0.03352
RWF THB
29.830
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03358
RWF THB
29.780
THB RWF
ศุกร์
0.03350
RWF THB
29.849
THB RWF
จันทร์
0.03377
RWF THB
29.609
THB RWF
อังคาร
0.03367
RWF THB
29.696
THB RWF
พุธ
0.03348
RWF THB
29.868
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03356
RWF THB
29.797
THB RWF
ศุกร์
0.03343
RWF THB
29.915
THB RWF
จันทร์
0.03387
RWF THB
29.528
THB RWF
อังคาร
0.03345
RWF THB
29.897
THB RWF
พุธ
0.03357
RWF THB
29.793
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03344
RWF THB
29.901
THB RWF
ศุกร์
0.03340
RWF THB
29.941
THB RWF
จันทร์
0.03350
RWF THB
29.847
THB RWF
อังคาร
0.03323
RWF THB
30.096
THB RWF
พุธ
0.03328
RWF THB
30.049
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03325
RWF THB
30.077
THB RWF
ศุกร์
0.03317
RWF THB
30.146
THB RWF
จันทร์
0.03311
RWF THB
30.205
THB RWF
อังคาร
0.03323
RWF THB
30.096
THB RWF
พุธ
0.03348
RWF THB
29.870
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03330
RWF THB
30.026
THB RWF
ศุกร์
0.03322
RWF THB
30.102
THB RWF
จันทร์
0.03325
RWF THB
30.077
THB RWF
อังคาร
0.03327
RWF THB
30.060
THB RWF
พุธ
0.03309
RWF THB
30.217
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03309
RWF THB
30.217
THB RWF
ศุกร์
0.03322
RWF THB
30.107
THB RWF
จันทร์
0.03296
RWF THB
30.344
THB RWF
อังคาร
0.03311
RWF THB
30.203
THB RWF
พุธ
0.03317
RWF THB
30.148
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03319
RWF THB
30.134
THB RWF
ศุกร์
0.03297
RWF THB
30.328
THB RWF
จันทร์
0.03289
RWF THB
30.400
THB RWF
อังคาร
0.03314
RWF THB
30.173
THB RWF
พุธ
0.03312
RWF THB
30.193
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03299
RWF THB
30.313
THB RWF
ศุกร์
0.03321
RWF THB
30.111
THB RWF
จันทร์
0.03308
RWF THB
30.233
THB RWF
อังคาร
0.03315
RWF THB
30.163
THB RWF
พุธ
0.03320
RWF THB
30.123
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03314
RWF THB
30.172
THB RWF
ศุกร์
0.03296
RWF THB
30.336
THB RWF
จันทร์
0.03287
RWF THB
30.422
THB RWF
อังคาร
0.03290
RWF THB
30.399
THB RWF
พุธ
0.03275
RWF THB
30.530
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03298
RWF THB
30.323
THB RWF
ศุกร์
0.03289
RWF THB
30.406
THB RWF
อังคาร
0.03276
RWF THB
30.526
THB RWF
พุธ
0.03288
RWF THB
30.417
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03274
RWF THB
30.545
THB RWF
ศุกร์
0.03277
RWF THB
30.513
THB RWF
อังคาร
0.03265
RWF THB
30.624
THB RWF
พุธ
0.03274
RWF THB
30.546
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03274
RWF THB
30.543
THB RWF
ศุกร์
0.03253
RWF THB
30.741
THB RWF
จันทร์
0.03250
RWF THB
30.769
THB RWF
อังคาร
0.03254
RWF THB
30.736
THB RWF
พุธ
0.03306
RWF THB
30.246
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03285
RWF THB
30.443
THB RWF
ศุกร์
0.03256
RWF THB
30.715
THB RWF
จันทร์
0.03292
RWF THB
30.376
THB RWF
อังคาร
0.03238
RWF THB
30.885
THB RWF
พุธ
0.03244
RWF THB
30.822
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03258
RWF THB
30.693
THB RWF
ศุกร์
0.03244
RWF THB
30.828
THB RWF
จันทร์
0.03256
RWF THB
30.713
THB RWF
อังคาร
0.03254
RWF THB
30.728
THB RWF
พุธ
0.03244
RWF THB
30.827
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03236
RWF THB
30.898
THB RWF
ศุกร์
0.03256
RWF THB
30.717
THB RWF
จันทร์
0.03252
RWF THB
30.753
THB RWF
อังคาร
0.03242
RWF THB
30.841
THB RWF
พุธ
0.03233
RWF THB
30.933
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03245
RWF THB
30.813
THB RWF
ศุกร์
0.03228
RWF THB
30.976
THB RWF
จันทร์
0.03224
RWF THB
31.015
THB RWF
อังคาร
0.03238
RWF THB
30.880
THB RWF
พุธ
0.03236
RWF THB
30.902
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03241
RWF THB
30.858
THB RWF
ศุกร์
0.03238
RWF THB
30.884
THB RWF
จันทร์
0.03250
RWF THB
30.772
THB RWF
อังคาร
0.03262
RWF THB
30.657
THB RWF
พุธ
0.03245
RWF THB
30.819
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03256
RWF THB
30.717
THB RWF
ศุกร์
0.03248
RWF THB
30.785
THB RWF
จันทร์
0.03237
RWF THB
30.890
THB RWF
อังคาร
0.03245
RWF THB
30.820
THB RWF
พุธ
0.03238
RWF THB
30.886
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03242
RWF THB
30.846
THB RWF
ศุกร์
0.03245
RWF THB
30.816
THB RWF
จันทร์
0.03224
RWF THB
31.016
THB RWF
อังคาร
0.03223
RWF THB
31.025
THB RWF
พุธ
0.03224
RWF THB
31.014
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03190
RWF THB
31.345
THB RWF
ศุกร์
0.03182
RWF THB
31.429
THB RWF
จันทร์
0.03180
RWF THB
31.446
THB RWF
อังคาร
0.03179
RWF THB
31.452
THB RWF
พุธ
0.03185
RWF THB
31.395
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03181
RWF THB
31.433
THB RWF
ศุกร์
0.03200
RWF THB
31.252
THB RWF
จันทร์
0.03170
RWF THB
31.544
THB RWF
อังคาร
0.03145
RWF THB
31.792
THB RWF