อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.02709 (28/12/2566) เฉลี่ย = 0.03012 สูงสุด = 0.03253 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.03213
RWF THB
31.128
THB RWF
อังคาร
0.03214
RWF THB
31.110
THB RWF
พุธ
0.03196
RWF THB
31.294
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03174
RWF THB
31.506
THB RWF
ศุกร์
0.03182
RWF THB
31.424
THB RWF
จันทร์
0.03186
RWF THB
31.390
THB RWF
อังคาร
0.03146
RWF THB
31.784
THB RWF
พุธ
0.03112
RWF THB
32.133
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03124
RWF THB
32.014
THB RWF
ศุกร์
0.03101
RWF THB
32.245
THB RWF
จันทร์
0.03093
RWF THB
32.328
THB RWF
อังคาร
0.03093
RWF THB
32.329
THB RWF
พุธ
0.03052
RWF THB
32.763
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03067
RWF THB
32.605
THB RWF
ศุกร์
0.03054
RWF THB
32.745
THB RWF
จันทร์
0.03068
RWF THB
32.598
THB RWF
อังคาร
0.03047
RWF THB
32.818
THB RWF
พุธ
0.03056
RWF THB
32.717
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03049
RWF THB
32.799
THB RWF
ศุกร์
0.03038
RWF THB
32.911
THB RWF
จันทร์
0.03024
RWF THB
33.070
THB RWF
อังคาร
0.03061
RWF THB
32.674
THB RWF
พุธ
0.03050
RWF THB
32.791
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03037
RWF THB
32.926
THB RWF
ศุกร์
0.03028
RWF THB
33.029
THB RWF
จันทร์
0.03071
RWF THB
32.558
THB RWF
อังคาร
0.03096
RWF THB
32.304
THB RWF
พุธ
0.03099
RWF THB
32.263
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03081
RWF THB
32.453
THB RWF
ศุกร์
0.03107
RWF THB
32.184
THB RWF
จันทร์
0.03114
RWF THB
32.113
THB RWF
อังคาร
0.03118
RWF THB
32.076
THB RWF
พุธ
0.03160
RWF THB
31.648
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03159
RWF THB
31.653
THB RWF
ศุกร์
0.03188
RWF THB
31.372
THB RWF
จันทร์
0.03181
RWF THB
31.435
THB RWF
อังคาร
0.03180
RWF THB
31.442
THB RWF
พุธ
0.03183
RWF THB
31.419
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03147
RWF THB
31.778
THB RWF
ศุกร์
0.03201
RWF THB
31.241
THB RWF
จันทร์
0.03216
RWF THB
31.099
THB RWF
อังคาร
0.03253
RWF THB
30.745
THB RWF
พุธ
0.03176
RWF THB
31.491
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03191
RWF THB
31.337
THB RWF
ศุกร์
0.03175
RWF THB
31.493
THB RWF
จันทร์
0.03175
RWF THB
31.492
THB RWF
อังคาร
0.03171
RWF THB
31.533
THB RWF
พุธ
0.03219
RWF THB
31.068
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03218
RWF THB
31.079
THB RWF
ศุกร์
0.03215
RWF THB
31.101
THB RWF
จันทร์
0.03058
RWF THB
32.696
THB RWF
อังคาร
0.03186
RWF THB
31.389
THB RWF
พุธ
0.03178
RWF THB
31.463
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03151
RWF THB
31.737
THB RWF
ศุกร์
0.03135
RWF THB
31.894
THB RWF
จันทร์
0.03128
RWF THB
31.973
THB RWF
อังคาร
0.03140
RWF THB
31.850
THB RWF
พุธ
0.03140
RWF THB
31.852
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03113
RWF THB
32.128
THB RWF
ศุกร์
0.03112
RWF THB
32.139
THB RWF
จันทร์
0.03136
RWF THB
31.891
THB RWF
อังคาร
0.03120
RWF THB
32.055
THB RWF
พุธ
0.03071
RWF THB
32.562
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03111
RWF THB
32.148
THB RWF
ศุกร์
0.03105
RWF THB
32.210
THB RWF
จันทร์
0.03101
RWF THB
32.246
THB RWF
อังคาร
0.03065
RWF THB
32.626
THB RWF
พุธ
0.03068
RWF THB
32.591
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03086
RWF THB
32.401
THB RWF
ศุกร์
0.03092
RWF THB
32.342
THB RWF
จันทร์
0.03107
RWF THB
32.189
THB RWF
อังคาร
0.03095
RWF THB
32.305
THB RWF
พุธ
0.03098
RWF THB
32.277
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03088
RWF THB
32.386
THB RWF
ศุกร์
0.03083
RWF THB
32.439
THB RWF
จันทร์
0.03084
RWF THB
32.428
THB RWF
อังคาร
0.03072
RWF THB
32.553
THB RWF
พุธ
0.03111
RWF THB
32.142
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03101
RWF THB
32.250
THB RWF
ศุกร์
0.03098
RWF THB
32.279
THB RWF
จันทร์
0.03103
RWF THB
32.222
THB RWF
อังคาร
0.03037
RWF THB
32.927
THB RWF
พุธ
0.03065
RWF THB
32.629
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03068
RWF THB
32.593
THB RWF
ศุกร์
0.03069
RWF THB
32.586
THB RWF
จันทร์
0.03049
RWF THB
32.794
THB RWF
อังคาร
0.03057
RWF THB
32.712
THB RWF
พุธ
0.03075
RWF THB
32.521
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03047
RWF THB
32.816
THB RWF
ศุกร์
0.03017
RWF THB
33.146
THB RWF
จันทร์
0.03035
RWF THB
32.945
THB RWF
อังคาร
0.03014
RWF THB
33.177
THB RWF
พุธ
0.03010
RWF THB
33.217
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03010
RWF THB
33.219
THB RWF
ศุกร์
0.03040
RWF THB
32.894
THB RWF
จันทร์
0.03006
RWF THB
33.265
THB RWF
อังคาร
0.03030
RWF THB
33.002
THB RWF
พุธ
0.03052
RWF THB
32.766
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03067
RWF THB
32.601
THB RWF
ศุกร์
0.03054
RWF THB
32.747
THB RWF
จันทร์
0.03078
RWF THB
32.489
THB RWF
อังคาร
0.03095
RWF THB
32.312
THB RWF
พุธ
0.03076
RWF THB
32.511
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03082
RWF THB
32.451
THB RWF
ศุกร์
0.03082
RWF THB
32.442
THB RWF
จันทร์
0.03083
RWF THB
32.436
THB RWF
อังคาร
0.03085
RWF THB
32.416
THB RWF
พุธ
0.03090
RWF THB
32.365
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03083
RWF THB
32.431
THB RWF
ศุกร์
0.03078
RWF THB
32.484
THB RWF
จันทร์
0.03067
RWF THB
32.606
THB RWF
อังคาร
0.03073
RWF THB
32.542
THB RWF
พุธ
0.03070
RWF THB
32.572
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03075
RWF THB
32.516
THB RWF
ศุกร์
0.03055
RWF THB
32.733
THB RWF
จันทร์
0.03044
RWF THB
32.857
THB RWF
อังคาร
0.03038
RWF THB
32.913
THB RWF
พุธ
0.03053
RWF THB
32.754
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03066
RWF THB
32.614
THB RWF
ศุกร์
0.03068
RWF THB
32.596
THB RWF
จันทร์
0.03045
RWF THB
32.846
THB RWF
อังคาร
0.03041
RWF THB
32.883
THB RWF
พุธ
0.03034
RWF THB
32.961
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03066
RWF THB
32.613
THB RWF
ศุกร์
0.03052
RWF THB
32.761
THB RWF
จันทร์
0.03061
RWF THB
32.670
THB RWF
อังคาร
0.02970
RWF THB
33.674
THB RWF
พุธ
0.03078
RWF THB
32.493
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03056
RWF THB
32.726
THB RWF
ศุกร์
0.03008
RWF THB
33.246
THB RWF
จันทร์
0.03050
RWF THB
32.791
THB RWF
อังคาร
0.03019
RWF THB
33.124
THB RWF
พุธ
0.03006
RWF THB
33.261
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03008
RWF THB
33.242
THB RWF
ศุกร์
0.03028
RWF THB
33.030
THB RWF
จันทร์
0.03038
RWF THB
32.916
THB RWF
อังคาร
0.03009
RWF THB
33.239
THB RWF
พุธ
0.02999
RWF THB
33.347
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02993
RWF THB
33.412
THB RWF
ศุกร์
0.02977
RWF THB
33.591
THB RWF
จันทร์
0.02965
RWF THB
33.728
THB RWF
อังคาร
0.02929
RWF THB
34.145
THB RWF
พุธ
0.02915
RWF THB
34.310
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02909
RWF THB
34.375
THB RWF
ศุกร์
0.02944
RWF THB
33.968
THB RWF
จันทร์
0.02945
RWF THB
33.956
THB RWF
อังคาร
0.02936
RWF THB
34.062
THB RWF
พุธ
0.02918
RWF THB
34.275
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02902
RWF THB
34.457
THB RWF
ศุกร์
0.02932
RWF THB
34.102
THB RWF
จันทร์
0.02868
RWF THB
34.869
THB RWF
อังคาร
0.02867
RWF THB
34.882
THB RWF
พุธ
0.02918
RWF THB
34.274
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02940
RWF THB
34.016
THB RWF
ศุกร์
0.02939
RWF THB
34.021
THB RWF
จันทร์
0.02977
RWF THB
33.588
THB RWF
อังคาร
0.02987
RWF THB
33.474
THB RWF
พุธ
0.02966
RWF THB
33.711
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02975
RWF THB
33.617
THB RWF
ศุกร์
0.02963
RWF THB
33.745
THB RWF
จันทร์
0.02967
RWF THB
33.708
THB RWF
อังคาร
0.02981
RWF THB
33.543
THB RWF
พุธ
0.02985
RWF THB
33.496
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02989
RWF THB
33.458
THB RWF
ศุกร์
0.02988
RWF THB
33.464
THB RWF
จันทร์
0.02979
RWF THB
33.569
THB RWF
อังคาร
0.02911
RWF THB
34.354
THB RWF
พุธ
0.02954
RWF THB
33.853
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02940
RWF THB
34.015
THB RWF
ศุกร์
0.02949
RWF THB
33.913
THB RWF
จันทร์
0.02972
RWF THB
33.652
THB RWF
อังคาร
0.02962
RWF THB
33.758
THB RWF
พุธ
0.02963
RWF THB
33.745
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02945
RWF THB
33.955
THB RWF
ศุกร์
0.02932
RWF THB
34.108
THB RWF
จันทร์
0.02940
RWF THB
34.019
THB RWF
อังคาร
0.02969
RWF THB
33.683
THB RWF
พุธ
0.02976
RWF THB
33.597
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02967
RWF THB
33.705
THB RWF
ศุกร์
0.02955
RWF THB
33.838
THB RWF
จันทร์
0.02951
RWF THB
33.882
THB RWF
อังคาร
0.02965
RWF THB
33.730
THB RWF
พุธ
0.02979
RWF THB
33.563
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02970
RWF THB
33.665
THB RWF
ศุกร์
0.02988
RWF THB
33.464
THB RWF
จันทร์
0.02964
RWF THB
33.736
THB RWF
อังคาร
0.03009
RWF THB
33.233
THB RWF
พุธ
0.03001
RWF THB
33.317
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02994
RWF THB
33.405
THB RWF
ศุกร์
0.03003
RWF THB
33.303
THB RWF
จันทร์
0.02984
RWF THB
33.513
THB RWF
อังคาร
0.03009
RWF THB
33.229
THB RWF
พุธ
0.03014
RWF THB
33.177
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03014
RWF THB
33.173
THB RWF
ศุกร์
0.02976
RWF THB
33.597
THB RWF
จันทร์
0.03014
RWF THB
33.177
THB RWF
อังคาร
0.03025
RWF THB
33.062
THB RWF
พุธ
0.03051
RWF THB
32.780
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03048
RWF THB
32.805
THB RWF
ศุกร์
0.03055
RWF THB
32.734
THB RWF
จันทร์
0.03054
RWF THB
32.741
THB RWF
อังคาร
0.02986
RWF THB
33.494
THB RWF
พุธ
0.02994
RWF THB
33.405
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02974
RWF THB
33.625
THB RWF
ศุกร์
0.02967
RWF THB
33.709
THB RWF
จันทร์
0.02974
RWF THB
33.621
THB RWF
อังคาร
0.02990
RWF THB
33.446
THB RWF
พุธ
0.02981
RWF THB
33.549
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02980
RWF THB
33.559
THB RWF
ศุกร์
0.02979
RWF THB
33.563
THB RWF
จันทร์
0.02990
RWF THB
33.446
THB RWF
อังคาร
0.02985
RWF THB
33.499
THB RWF
พุธ
0.02914
RWF THB
34.312
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02936
RWF THB
34.063
THB RWF
ศุกร์
0.02965
RWF THB
33.724
THB RWF
จันทร์
0.02939
RWF THB
34.030
THB RWF
อังคาร
0.02933
RWF THB
34.096
THB RWF
พุธ
0.02946
RWF THB
33.947
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02905
RWF THB
34.427
THB RWF
ศุกร์
0.02884
RWF THB
34.671
THB RWF
จันทร์
0.02917
RWF THB
34.278
THB RWF
อังคาร
0.02896
RWF THB
34.525
THB RWF
พุธ
0.02903
RWF THB
34.449
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02907
RWF THB
34.395
THB RWF
ศุกร์
0.02915
RWF THB
34.306
THB RWF
จันทร์
0.02928
RWF THB
34.151
THB RWF
อังคาร
0.02936
RWF THB
34.064
THB RWF
พุธ
0.02871
RWF THB
34.827
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02832
RWF THB
35.315
THB RWF
ศุกร์
0.02841
RWF THB
35.193
THB RWF
จันทร์
0.02862
RWF THB
34.941
THB RWF
อังคาร
0.02868
RWF THB
34.867
THB RWF
พุธ
0.02847
RWF THB
35.126
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02854
RWF THB
35.043
THB RWF
ศุกร์
0.02865
RWF THB
34.900
THB RWF
จันทร์
0.02848
RWF THB
35.112
THB RWF
อังคาร
0.02812
RWF THB
35.561
THB RWF
พุธ
0.02829
RWF THB
35.347
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02831
RWF THB
35.322
THB RWF
ศุกร์
0.02815
RWF THB
35.525
THB RWF
จันทร์
0.02805
RWF THB
35.655
THB RWF
อังคาร
0.02838
RWF THB
35.240
THB RWF
พุธ
0.02817
RWF THB
35.497
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02821
RWF THB
35.451
THB RWF
ศุกร์
0.02837
RWF THB
35.243
THB RWF
จันทร์
0.02832
RWF THB
35.314
THB RWF
อังคาร
0.02856
RWF THB
35.010
THB RWF
พุธ
0.02864
RWF THB
34.922
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02798
RWF THB
35.743
THB RWF
ศุกร์
0.02799
RWF THB
35.721
THB RWF
จันทร์
0.02782
RWF THB
35.951
THB RWF
อังคาร
0.02778
RWF THB
35.992
THB RWF
พุธ
0.02796
RWF THB
35.760
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02786
RWF THB
35.894
THB RWF
ศุกร์
0.02760
RWF THB
36.235
THB RWF
จันทร์
0.02749
RWF THB
36.379
THB RWF
อังคาร
0.02747
RWF THB
36.398
THB RWF
พุธ
0.02731
RWF THB
36.611
THB RWF
พฤหัสบดี
0.02709
RWF THB
36.908
THB RWF
ศุกร์
0.02721
RWF THB
36.750
THB RWF