อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.03014 (21/12/2563) เฉลี่ย = 0.03254 สูงสุด = 0.03504 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.03131
RWF THB
31.937
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03170
RWF THB
31.542
THB RWF
ศุกร์
0.03166
RWF THB
31.586
THB RWF
จันทร์
0.03197
RWF THB
31.276
THB RWF
อังคาร
0.03174
RWF THB
31.509
THB RWF
พุธ
0.03184
RWF THB
31.403
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03188
RWF THB
31.369
THB RWF
ศุกร์
0.03183
RWF THB
31.413
THB RWF
จันทร์
0.03195
RWF THB
31.302
THB RWF
อังคาร
0.03195
RWF THB
31.298
THB RWF
พุธ
0.03190
RWF THB
31.347
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03204
RWF THB
31.211
THB RWF
ศุกร์
0.03191
RWF THB
31.337
THB RWF
จันทร์
0.03191
RWF THB
31.343
THB RWF
อังคาร
0.03207
RWF THB
31.181
THB RWF
พุธ
0.03196
RWF THB
31.291
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03217
RWF THB
31.083
THB RWF
ศุกร์
0.03205
RWF THB
31.198
THB RWF
จันทร์
0.03232
RWF THB
30.936
THB RWF
อังคาร
0.03251
RWF THB
30.757
THB RWF
พุธ
0.03260
RWF THB
30.674
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03283
RWF THB
30.459
THB RWF
ศุกร์
0.03282
RWF THB
30.466
THB RWF
จันทร์
0.03277
RWF THB
30.519
THB RWF
อังคาร
0.03259
RWF THB
30.687
THB RWF
พุธ
0.03250
RWF THB
30.770
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03264
RWF THB
30.641
THB RWF
ศุกร์
0.03275
RWF THB
30.530
THB RWF
จันทร์
0.03287
RWF THB
30.426
THB RWF
อังคาร
0.03283
RWF THB
30.460
THB RWF
พุธ
0.03280
RWF THB
30.492
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03267
RWF THB
30.613
THB RWF
ศุกร์
0.03273
RWF THB
30.557
THB RWF
จันทร์
0.03282
RWF THB
30.471
THB RWF
อังคาร
0.03282
RWF THB
30.471
THB RWF
พุธ
0.03271
RWF THB
30.571
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03311
RWF THB
30.199
THB RWF
ศุกร์
0.03328
RWF THB
30.048
THB RWF
จันทร์
0.03335
RWF THB
29.986
THB RWF
อังคาร
0.03341
RWF THB
29.931
THB RWF
พุธ
0.03361
RWF THB
29.754
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03345
RWF THB
29.900
THB RWF
ศุกร์
0.03344
RWF THB
29.901
THB RWF
อังคาร
0.03313
RWF THB
30.189
THB RWF
พุธ
0.03296
RWF THB
30.337
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03322
RWF THB
30.104
THB RWF
ศุกร์
0.03341
RWF THB
29.932
THB RWF
จันทร์
0.03333
RWF THB
30.006
THB RWF
อังคาร
0.03287
RWF THB
30.422
THB RWF
พุธ
0.03287
RWF THB
30.423
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03297
RWF THB
30.335
THB RWF
ศุกร์
0.03322
RWF THB
30.098
THB RWF
จันทร์
0.03380
RWF THB
29.588
THB RWF
อังคาร
0.03383
RWF THB
29.563
THB RWF
พุธ
0.03402
RWF THB
29.390
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03369
RWF THB
29.686
THB RWF
ศุกร์
0.03417
RWF THB
29.265
THB RWF
จันทร์
0.03453
RWF THB
28.964
THB RWF
อังคาร
0.03504
RWF THB
28.541
THB RWF
พุธ
0.03434
RWF THB
29.120
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03478
RWF THB
28.754
THB RWF
ศุกร์
0.03429
RWF THB
29.163
THB RWF
จันทร์
0.03451
RWF THB
28.980
THB RWF
อังคาร
0.03405
RWF THB
29.373
THB RWF
พุธ
0.03456
RWF THB
28.937
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03450
RWF THB
28.982
THB RWF
ศุกร์
0.03429
RWF THB
29.164
THB RWF
จันทร์
0.03450
RWF THB
28.983
THB RWF
อังคาร
0.03462
RWF THB
28.884
THB RWF
พุธ
0.03439
RWF THB
29.078
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03443
RWF THB
29.042
THB RWF
ศุกร์
0.03454
RWF THB
28.954
THB RWF
จันทร์
0.03448
RWF THB
29.003
THB RWF
อังคาร
0.03464
RWF THB
28.865
THB RWF
พุธ
0.03416
RWF THB
29.276
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03421
RWF THB
29.231
THB RWF
ศุกร์
0.03403
RWF THB
29.382
THB RWF
จันทร์
0.03422
RWF THB
29.226
THB RWF
อังคาร
0.03415
RWF THB
29.285
THB RWF
พุธ
0.03407
RWF THB
29.353
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03366
RWF THB
29.713
THB RWF
ศุกร์
0.03451
RWF THB
28.977
THB RWF
จันทร์
0.03409
RWF THB
29.332
THB RWF
อังคาร
0.03413
RWF THB
29.300
THB RWF
พุธ
0.03393
RWF THB
29.476
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03419
RWF THB
29.245
THB RWF
ศุกร์
0.03454
RWF THB
28.952
THB RWF
จันทร์
0.03441
RWF THB
29.064
THB RWF
อังคาร
0.03417
RWF THB
29.266
THB RWF
พุธ
0.03391
RWF THB
29.487
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03477
RWF THB
28.762
THB RWF
ศุกร์
0.03443
RWF THB
29.048
THB RWF
จันทร์
0.03400
RWF THB
29.412
THB RWF
อังคาร
0.03372
RWF THB
29.658
THB RWF
พุธ
0.03417
RWF THB
29.267
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03390
RWF THB
29.494
THB RWF
ศุกร์
0.03416
RWF THB
29.277
THB RWF
จันทร์
0.03380
RWF THB
29.589
THB RWF
อังคาร
0.03417
RWF THB
29.264
THB RWF
พุธ
0.03334
RWF THB
29.993
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03391
RWF THB
29.489
THB RWF
ศุกร์
0.03321
RWF THB
30.115
THB RWF
จันทร์
0.03352
RWF THB
29.833
THB RWF
อังคาร
0.03359
RWF THB
29.769
THB RWF
พุธ
0.03362
RWF THB
29.740
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03338
RWF THB
29.959
THB RWF
ศุกร์
0.03374
RWF THB
29.635
THB RWF
จันทร์
0.03315
RWF THB
30.162
THB RWF
อังคาร
0.03325
RWF THB
30.074
THB RWF
พุธ
0.03318
RWF THB
30.141
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03315
RWF THB
30.167
THB RWF
ศุกร์
0.03333
RWF THB
30.000
THB RWF
จันทร์
0.03278
RWF THB
30.507
THB RWF
อังคาร
0.03288
RWF THB
30.417
THB RWF
พุธ
0.03288
RWF THB
30.416
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03240
RWF THB
30.862
THB RWF
ศุกร์
0.03224
RWF THB
31.017
THB RWF
จันทร์
0.03244
RWF THB
30.824
THB RWF
อังคาร
0.03278
RWF THB
30.510
THB RWF
พุธ
0.03252
RWF THB
30.755
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03259
RWF THB
30.680
THB RWF
ศุกร์
0.03234
RWF THB
30.924
THB RWF
จันทร์
0.03254
RWF THB
30.727
THB RWF
อังคาร
0.03302
RWF THB
30.285
THB RWF
พุธ
0.03231
RWF THB
30.949
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03210
RWF THB
31.148
THB RWF
ศุกร์
0.03241
RWF THB
30.852
THB RWF
จันทร์
0.03247
RWF THB
30.795
THB RWF
อังคาร
0.03216
RWF THB
31.097
THB RWF
พุธ
0.03240
RWF THB
30.868
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03273
RWF THB
30.550
THB RWF
ศุกร์
0.03243
RWF THB
30.835
THB RWF
จันทร์
0.03305
RWF THB
30.259
THB RWF
อังคาร
0.03265
RWF THB
30.627
THB RWF
พุธ
0.03268
RWF THB
30.604
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03274
RWF THB
30.547
THB RWF
ศุกร์
0.03261
RWF THB
30.664
THB RWF
อังคาร
0.03311
RWF THB
30.203
THB RWF
พุธ
0.03311
RWF THB
30.206
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03299
RWF THB
30.317
THB RWF
ศุกร์
0.03322
RWF THB
30.100
THB RWF
อังคาร
0.03303
RWF THB
30.274
THB RWF
พุธ
0.03336
RWF THB
29.979
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03313
RWF THB
30.180
THB RWF
ศุกร์
0.03309
RWF THB
30.218
THB RWF
จันทร์
0.03330
RWF THB
30.026
THB RWF
อังคาร
0.03291
RWF THB
30.381
THB RWF
พุธ
0.03281
RWF THB
30.475
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03280
RWF THB
30.488
THB RWF
ศุกร์
0.03281
RWF THB
30.478
THB RWF
จันทร์
0.03222
RWF THB
31.032
THB RWF
อังคาร
0.03257
RWF THB
30.699
THB RWF
พุธ
0.03251
RWF THB
30.758
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03247
RWF THB
30.798
THB RWF
ศุกร์
0.03239
RWF THB
30.869
THB RWF
จันทร์
0.03224
RWF THB
31.021
THB RWF
อังคาร
0.03250
RWF THB
30.765
THB RWF
พุธ
0.03233
RWF THB
30.931
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03236
RWF THB
30.906
THB RWF
ศุกร์
0.03216
RWF THB
31.097
THB RWF
อังคาร
0.03236
RWF THB
30.907
THB RWF
พุธ
0.03243
RWF THB
30.831
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03229
RWF THB
30.970
THB RWF
ศุกร์
0.03254
RWF THB
30.731
THB RWF
จันทร์
0.03260
RWF THB
30.671
THB RWF
อังคาร
0.03259
RWF THB
30.685
THB RWF
พุธ
0.03238
RWF THB
30.881
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03234
RWF THB
30.923
THB RWF
ศุกร์
0.03247
RWF THB
30.799
THB RWF
จันทร์
0.03218
RWF THB
31.076
THB RWF
อังคาร
0.03230
RWF THB
30.956
THB RWF
พุธ
0.03196
RWF THB
31.293
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03239
RWF THB
30.873
THB RWF
ศุกร์
0.03253
RWF THB
30.745
THB RWF
จันทร์
0.03234
RWF THB
30.917
THB RWF
อังคาร
0.03241
RWF THB
30.855
THB RWF
พุธ
0.03231
RWF THB
30.950
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03258
RWF THB
30.693
THB RWF
ศุกร์
0.03243
RWF THB
30.833
THB RWF
จันทร์
0.03240
RWF THB
30.863
THB RWF
อังคาร
0.03223
RWF THB
31.023
THB RWF
พุธ
0.03205
RWF THB
31.204
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03204
RWF THB
31.215
THB RWF
ศุกร์
0.03224
RWF THB
31.020
THB RWF
จันทร์
0.03209
RWF THB
31.167
THB RWF
อังคาร
0.03228
RWF THB
30.979
THB RWF
พุธ
0.03232
RWF THB
30.942
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03242
RWF THB
30.847
THB RWF
ศุกร์
0.03262
RWF THB
30.654
THB RWF
จันทร์
0.03256
RWF THB
30.715
THB RWF
อังคาร
0.03250
RWF THB
30.769
THB RWF
พุธ
0.03249
RWF THB
30.783
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03246
RWF THB
30.810
THB RWF
ศุกร์
0.03226
RWF THB
30.994
THB RWF
จันทร์
0.03231
RWF THB
30.948
THB RWF
อังคาร
0.03206
RWF THB
31.188
THB RWF
พุธ
0.03193
RWF THB
31.315
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03194
RWF THB
31.305
THB RWF
ศุกร์
0.03191
RWF THB
31.334
THB RWF
จันทร์
0.03189
RWF THB
31.362
THB RWF
อังคาร
0.03183
RWF THB
31.420
THB RWF
พุธ
0.03177
RWF THB
31.479
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03188
RWF THB
31.365
THB RWF
ศุกร์
0.03190
RWF THB
31.352
THB RWF
จันทร์
0.03201
RWF THB
31.243
THB RWF
อังคาร
0.03212
RWF THB
31.134
THB RWF
พุธ
0.03207
RWF THB
31.187
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03191
RWF THB
31.338
THB RWF
ศุกร์
0.03199
RWF THB
31.264
THB RWF
จันทร์
0.03185
RWF THB
31.393
THB RWF
อังคาร
0.03189
RWF THB
31.361
THB RWF
พุธ
0.03165
RWF THB
31.596
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03189
RWF THB
31.357
THB RWF
ศุกร์
0.03176
RWF THB
31.486
THB RWF
จันทร์
0.03173
RWF THB
31.520
THB RWF
อังคาร
0.03184
RWF THB
31.403
THB RWF
พุธ
0.03174
RWF THB
31.503
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03175
RWF THB
31.495
THB RWF
ศุกร์
0.03133
RWF THB
31.916
THB RWF
จันทร์
0.03115
RWF THB
32.102
THB RWF
อังคาร
0.03081
RWF THB
32.462
THB RWF
พุธ
0.03086
RWF THB
32.402
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03098
RWF THB
32.283
THB RWF
ศุกร์
0.03058
RWF THB
32.705
THB RWF
จันทร์
0.03070
RWF THB
32.570
THB RWF
อังคาร
0.03064
RWF THB
32.633
THB RWF
พุธ
0.03064
RWF THB
32.637
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03068
RWF THB
32.598
THB RWF
ศุกร์
0.03071
RWF THB
32.558
THB RWF
จันทร์
0.03071
RWF THB
32.566
THB RWF
อังคาร
0.03068
RWF THB
32.596
THB RWF
พุธ
0.03077
RWF THB
32.499
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03070
RWF THB
32.575
THB RWF
ศุกร์
0.03072
RWF THB
32.556
THB RWF
จันทร์
0.03075
RWF THB
32.521
THB RWF
อังคาร
0.03054
RWF THB
32.747
THB RWF
พุธ
0.03077
RWF THB
32.497
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03068
RWF THB
32.596
THB RWF
ศุกร์
0.03059
RWF THB
32.695
THB RWF
จันทร์
0.03041
RWF THB
32.885
THB RWF
อังคาร
0.03039
RWF THB
32.906
THB RWF
พุธ
0.03041
RWF THB
32.885
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03033
RWF THB
32.970
THB RWF
ศุกร์
0.03047
RWF THB
32.821
THB RWF
จันทร์
0.03046
RWF THB
32.827
THB RWF
อังคาร
0.03037
RWF THB
32.932
THB RWF
พุธ
0.03036
RWF THB
32.933
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03024
RWF THB
33.064
THB RWF
ศุกร์
0.03014
RWF THB
33.174
THB RWF
จันทร์
0.03014
RWF THB
33.183
THB RWF
อังคาร
0.03065
RWF THB
32.622
THB RWF
พุธ
0.03035
RWF THB
32.950
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03039
RWF THB
32.909
THB RWF
ศุกร์
0.03025
RWF THB
33.053
THB RWF
จันทร์
0.03047
RWF THB
32.819
THB RWF
อังคาร
0.03045
RWF THB
32.839
THB RWF
พุธ
0.03028
RWF THB
33.021
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03023
RWF THB
33.085
THB RWF