อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 40.601 (1/1/2564) เฉลี่ย = 44.007 สูงสุด = 46.408 (9/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
40.601
GBP THB
0.02463
THB GBP
จันทร์
40.927
GBP THB
0.02443
THB GBP
อังคาร
40.685
GBP THB
0.02458
THB GBP
พุธ
40.789
GBP THB
0.02452
THB GBP
พฤหัสบดี
40.768
GBP THB
0.02453
THB GBP
ศุกร์
40.832
GBP THB
0.02449
THB GBP
จันทร์
40.650
GBP THB
0.02460
THB GBP
อังคาร
40.937
GBP THB
0.02443
THB GBP
พุธ
41.076
GBP THB
0.02435
THB GBP
พฤหัสบดี
40.934
GBP THB
0.02443
THB GBP
ศุกร์
41.015
GBP THB
0.02438
THB GBP
จันทร์
40.744
GBP THB
0.02454
THB GBP
อังคาร
40.877
GBP THB
0.02446
THB GBP
พุธ
41.063
GBP THB
0.02435
THB GBP
พฤหัสบดี
41.102
GBP THB
0.02433
THB GBP
ศุกร์
40.966
GBP THB
0.02441
THB GBP
จันทร์
41.025
GBP THB
0.02438
THB GBP
อังคาร
40.950
GBP THB
0.02442
THB GBP
พุธ
41.207
GBP THB
0.02427
THB GBP
พฤหัสบดี
41.027
GBP THB
0.02437
THB GBP
ศุกร์
40.929
GBP THB
0.02443
THB GBP
จันทร์
41.117
GBP THB
0.02432
THB GBP
อังคาร
41.007
GBP THB
0.02439
THB GBP
พุธ
40.975
GBP THB
0.02441
THB GBP
พฤหัสบดี
40.816
GBP THB
0.02450
THB GBP
ศุกร์
41.175
GBP THB
0.02429
THB GBP
จันทร์
41.106
GBP THB
0.02433
THB GBP
อังคาร
41.244
GBP THB
0.02425
THB GBP
พุธ
41.409
GBP THB
0.02415
THB GBP
พฤหัสบดี
41.294
GBP THB
0.02422
THB GBP
ศุกร์
41.186
GBP THB
0.02428
THB GBP
จันทร์
41.530
GBP THB
0.02408
THB GBP
อังคาร
41.626
GBP THB
0.02402
THB GBP
พุธ
41.576
GBP THB
0.02405
THB GBP
พฤหัสบดี
41.799
GBP THB
0.02392
THB GBP
ศุกร์
41.970
GBP THB
0.02383
THB GBP
จันทร์
42.115
GBP THB
0.02374
THB GBP
อังคาร
42.305
GBP THB
0.02364
THB GBP
พุธ
42.499
GBP THB
0.02353
THB GBP
พฤหัสบดี
42.666
GBP THB
0.02344
THB GBP
ศุกร์
42.189
GBP THB
0.02370
THB GBP
จันทร์
42.131
GBP THB
0.02374
THB GBP
อังคาร
42.076
GBP THB
0.02377
THB GBP
พุธ
42.377
GBP THB
0.02360
THB GBP
พฤหัสบดี
42.323
GBP THB
0.02363
THB GBP
ศุกร์
42.094
GBP THB
0.02376
THB GBP
จันทร์
42.607
GBP THB
0.02347
THB GBP
อังคาร
42.666
GBP THB
0.02344
THB GBP
พุธ
42.671
GBP THB
0.02344
THB GBP
พฤหัสบดี
42.643
GBP THB
0.02345
THB GBP
ศุกร์
42.870
GBP THB
0.02333
THB GBP
จันทร์
42.810
GBP THB
0.02336
THB GBP
อังคาร
42.581
GBP THB
0.02348
THB GBP
พุธ
42.833
GBP THB
0.02335
THB GBP
พฤหัสบดี
43.095
GBP THB
0.02320
THB GBP
ศุกร์
42.949
GBP THB
0.02328
THB GBP
จันทร์
42.808
GBP THB
0.02336
THB GBP
อังคาร
42.656
GBP THB
0.02344
THB GBP
พุธ
42.523
GBP THB
0.02352
THB GBP
พฤหัสบดี
42.636
GBP THB
0.02345
THB GBP
ศุกร์
42.846
GBP THB
0.02334
THB GBP
จันทร์
43.115
GBP THB
0.02319
THB GBP
อังคาร
42.975
GBP THB
0.02327
THB GBP
พุธ
43.025
GBP THB
0.02324
THB GBP
พฤหัสบดี
43.153
GBP THB
0.02317
THB GBP
ศุกร์
43.183
GBP THB
0.02316
THB GBP
จันทร์
43.518
GBP THB
0.02298
THB GBP
อังคาร
43.413
GBP THB
0.02303
THB GBP
พุธ
43.282
GBP THB
0.02310
THB GBP
พฤหัสบดี
43.242
GBP THB
0.02313
THB GBP
ศุกร์
43.127
GBP THB
0.02319
THB GBP
จันทร์
43.362
GBP THB
0.02306
THB GBP
อังคาร
43.372
GBP THB
0.02306
THB GBP
พุธ
43.188
GBP THB
0.02315
THB GBP
พฤหัสบดี
43.059
GBP THB
0.02322
THB GBP
ศุกร์
43.040
GBP THB
0.02323
THB GBP
จันทร์
43.412
GBP THB
0.02303
THB GBP
อังคาร
43.691
GBP THB
0.02289
THB GBP
พุธ
43.682
GBP THB
0.02289
THB GBP
พฤหัสบดี
43.553
GBP THB
0.02296
THB GBP
ศุกร์
43.580
GBP THB
0.02295
THB GBP
จันทร์
43.670
GBP THB
0.02290
THB GBP
อังคาร
43.657
GBP THB
0.02291
THB GBP
พุธ
43.495
GBP THB
0.02299
THB GBP
พฤหัสบดี
43.515
GBP THB
0.02298
THB GBP
ศุกร์
43.348
GBP THB
0.02307
THB GBP
จันทร์
43.267
GBP THB
0.02311
THB GBP
อังคาร
43.247
GBP THB
0.02312
THB GBP
พุธ
43.283
GBP THB
0.02310
THB GBP
พฤหัสบดี
43.418
GBP THB
0.02303
THB GBP
ศุกร์
43.356
GBP THB
0.02306
THB GBP
จันทร์
43.838
GBP THB
0.02281
THB GBP
อังคาร
43.898
GBP THB
0.02278
THB GBP
พุธ
44.168
GBP THB
0.02264
THB GBP
พฤหัสบดี
43.970
GBP THB
0.02274
THB GBP
ศุกร์
44.104
GBP THB
0.02267
THB GBP
จันทร์
44.286
GBP THB
0.02258
THB GBP
อังคาร
44.647
GBP THB
0.02240
THB GBP
พุธ
44.519
GBP THB
0.02246
THB GBP
พฤหัสบดี
44.341
GBP THB
0.02255
THB GBP
ศุกร์
44.628
GBP THB
0.02241
THB GBP
จันทร์
44.312
GBP THB
0.02257
THB GBP
อังคาร
44.436
GBP THB
0.02250
THB GBP
พุธ
44.291
GBP THB
0.02258
THB GBP
พฤหัสบดี
44.211
GBP THB
0.02262
THB GBP
ศุกร์
44.325
GBP THB
0.02256
THB GBP
จันทร์
44.203
GBP THB
0.02262
THB GBP
อังคาร
44.206
GBP THB
0.02262
THB GBP
พุธ
44.025
GBP THB
0.02271
THB GBP
พฤหัสบดี
44.149
GBP THB
0.02265
THB GBP
ศุกร์
44.155
GBP THB
0.02265
THB GBP
จันทร์
44.130
GBP THB
0.02266
THB GBP
อังคาร
44.114
GBP THB
0.02267
THB GBP
พุธ
44.168
GBP THB
0.02264
THB GBP
พฤหัสบดี
43.941
GBP THB
0.02276
THB GBP
ศุกร์
43.975
GBP THB
0.02274
THB GBP
จันทร์
43.900
GBP THB
0.02278
THB GBP
อังคาร
43.832
GBP THB
0.02281
THB GBP
พุธ
43.997
GBP THB
0.02273
THB GBP
พฤหัสบดี
43.805
GBP THB
0.02283
THB GBP
ศุกร์
43.710
GBP THB
0.02288
THB GBP
จันทร์
43.863
GBP THB
0.02280
THB GBP
อังคาร
44.055
GBP THB
0.02270
THB GBP
พุธ
44.479
GBP THB
0.02248
THB GBP
พฤหัสบดี
44.507
GBP THB
0.02247
THB GBP
ศุกร์
44.180
GBP THB
0.02263
THB GBP
จันทร์
44.424
GBP THB
0.02251
THB GBP
อังคาร
44.371
GBP THB
0.02254
THB GBP
พุธ
44.416
GBP THB
0.02251
THB GBP
พฤหัสบดี
44.209
GBP THB
0.02262
THB GBP
ศุกร์
44.230
GBP THB
0.02261
THB GBP
จันทร์
44.514
GBP THB
0.02246
THB GBP
อังคาร
44.562
GBP THB
0.02244
THB GBP
พุธ
44.588
GBP THB
0.02243
THB GBP
พฤหัสบดี
44.731
GBP THB
0.02236
THB GBP
ศุกร์
44.904
GBP THB
0.02227
THB GBP
จันทร์
45.268
GBP THB
0.02209
THB GBP
อังคาร
45.183
GBP THB
0.02213
THB GBP
พุธ
45.292
GBP THB
0.02208
THB GBP
พฤหัสบดี
45.314
GBP THB
0.02207
THB GBP
ศุกร์
45.209
GBP THB
0.02212
THB GBP
จันทร์
45.022
GBP THB
0.02221
THB GBP
อังคาร
44.719
GBP THB
0.02236
THB GBP
พุธ
44.693
GBP THB
0.02238
THB GBP
พฤหัสบดี
45.210
GBP THB
0.02212
THB GBP
ศุกร์
45.238
GBP THB
0.02211
THB GBP
จันทร์
45.438
GBP THB
0.02201
THB GBP
อังคาร
45.441
GBP THB
0.02201
THB GBP
พุธ
45.611
GBP THB
0.02192
THB GBP
พฤหัสบดี
45.886
GBP THB
0.02179
THB GBP
ศุกร์
45.904
GBP THB
0.02178
THB GBP
จันทร์
45.788
GBP THB
0.02184
THB GBP
อังคาร
46.029
GBP THB
0.02173
THB GBP
พุธ
46.122
GBP THB
0.02168
THB GBP
พฤหัสบดี
46.253
GBP THB
0.02162
THB GBP
ศุกร์
46.395
GBP THB
0.02155
THB GBP
จันทร์
46.408
GBP THB
0.02155
THB GBP
อังคาร
46.338
GBP THB
0.02158
THB GBP
พุธ
46.066
GBP THB
0.02171
THB GBP
พฤหัสบดี
45.772
GBP THB
0.02185
THB GBP
ศุกร์
46.013
GBP THB
0.02173
THB GBP
จันทร์
46.337
GBP THB
0.02158
THB GBP
อังคาร
45.884
GBP THB
0.02179
THB GBP
พุธ
45.829
GBP THB
0.02182
THB GBP
พฤหัสบดี
45.635
GBP THB
0.02191
THB GBP
ศุกร์
45.456
GBP THB
0.02200
THB GBP
จันทร์
45.602
GBP THB
0.02193
THB GBP
อังคาร
45.165
GBP THB
0.02214
THB GBP
พุธ
44.890
GBP THB
0.02228
THB GBP
พฤหัสบดี
44.962
GBP THB
0.02224
THB GBP
ศุกร์
44.736
GBP THB
0.02235
THB GBP
จันทร์
44.627
GBP THB
0.02241
THB GBP
อังคาร
44.403
GBP THB
0.02252
THB GBP
พุธ
44.507
GBP THB
0.02247
THB GBP
พฤหัสบดี
44.759
GBP THB
0.02234
THB GBP
ศุกร์
45.049
GBP THB
0.02220
THB GBP
จันทร์
44.889
GBP THB
0.02228
THB GBP
อังคาร
44.951
GBP THB
0.02225
THB GBP
พุธ
45.101
GBP THB
0.02217
THB GBP
พฤหัสบดี
45.178
GBP THB
0.02213
THB GBP
ศุกร์
45.324
GBP THB
0.02206
THB GBP
จันทร์
45.515
GBP THB
0.02197
THB GBP
อังคาร
45.692
GBP THB
0.02189
THB GBP
พุธ
45.433
GBP THB
0.02201
THB GBP
พฤหัสบดี
45.681
GBP THB
0.02189
THB GBP
ศุกร์
45.848
GBP THB
0.02181
THB GBP
จันทร์
45.654
GBP THB
0.02190
THB GBP
อังคาร
45.657
GBP THB
0.02190
THB GBP
พุธ
45.610
GBP THB
0.02192
THB GBP
พฤหัสบดี
45.468
GBP THB
0.02199
THB GBP
ศุกร์
45.741
GBP THB
0.02186
THB GBP
จันทร์
45.987
GBP THB
0.02175
THB GBP
อังคาร
45.921
GBP THB
0.02178
THB GBP
พุธ
45.733
GBP THB
0.02187
THB GBP
พฤหัสบดี
45.529
GBP THB
0.02196
THB GBP
ศุกร์
45.444
GBP THB
0.02201
THB GBP
จันทร์
45.926
GBP THB
0.02177
THB GBP
อังคาร
46.026
GBP THB
0.02173
THB GBP
พุธ
46.040
GBP THB
0.02172
THB GBP
พฤหัสบดี
45.907
GBP THB
0.02178
THB GBP
ศุกร์
46.159
GBP THB
0.02166
THB GBP
จันทร์
46.171
GBP THB
0.02166
THB GBP
อังคาร
45.397
GBP THB
0.02203
THB GBP
พุธ
45.356
GBP THB
0.02205
THB GBP
พฤหัสบดี
45.538
GBP THB
0.02196
THB GBP
ศุกร์
45.793
GBP THB
0.02184
THB GBP
จันทร์
45.937
GBP THB
0.02177
THB GBP
อังคาร
46.069
GBP THB
0.02171
THB GBP
พุธ
45.906
GBP THB
0.02178
THB GBP
พฤหัสบดี
46.079
GBP THB
0.02170
THB GBP
ศุกร์
45.926
GBP THB
0.02177
THB GBP
จันทร์
45.571
GBP THB
0.02194
THB GBP
อังคาร
45.742
GBP THB
0.02186
THB GBP
พุธ
45.742
GBP THB
0.02186
THB GBP
พฤหัสบดี
45.805
GBP THB
0.02183
THB GBP
ศุกร์
45.765
GBP THB
0.02185
THB GBP
จันทร์
45.542
GBP THB
0.02196
THB GBP
อังคาร
45.324
GBP THB
0.02206
THB GBP
พุธ
45.392
GBP THB
0.02203
THB GBP
พฤหัสบดี
45.567
GBP THB
0.02195
THB GBP
ศุกร์
44.762
GBP THB
0.02234
THB GBP
จันทร์
44.537
GBP THB
0.02245
THB GBP
อังคาร
44.534
GBP THB
0.02245
THB GBP
พุธ
44.355
GBP THB
0.02255
THB GBP
พฤหัสบดี
44.032
GBP THB
0.02271
THB GBP
ศุกร์
43.972
GBP THB
0.02274
THB GBP
จันทร์
43.938
GBP THB
0.02276
THB GBP
อังคาร
43.943
GBP THB
0.02276
THB GBP
พุธ
43.987
GBP THB
0.02273
THB GBP
พฤหัสบดี
43.934
GBP THB
0.02276
THB GBP
ศุกร์
43.983
GBP THB
0.02274
THB GBP
จันทร์
44.221
GBP THB
0.02261
THB GBP
อังคาร
44.213
GBP THB
0.02262
THB GBP
พุธ
44.530
GBP THB
0.02246
THB GBP
พฤหัสบดี
44.416
GBP THB
0.02251
THB GBP
ศุกร์
44.801
GBP THB
0.02232
THB GBP
จันทร์
44.930
GBP THB
0.02226
THB GBP
อังคาร
44.893
GBP THB
0.02227
THB GBP
พุธ
44.857
GBP THB
0.02229
THB GBP
พฤหัสบดี
45.083
GBP THB
0.02218
THB GBP
ศุกร์
44.953
GBP THB
0.02225
THB GBP
จันทร์
44.906
GBP THB
0.02227
THB GBP
อังคาร
44.630
GBP THB
0.02241
THB GBP
พุธ
44.226
GBP THB
0.02261
THB GBP
พฤหัสบดี
44.144
GBP THB
0.02265
THB GBP
ศุกร์
44.418
GBP THB
0.02251
THB GBP
จันทร์
44.174
GBP THB
0.02264
THB GBP
อังคาร
44.204
GBP THB
0.02262
THB GBP
พุธ
44.315
GBP THB
0.02257
THB GBP
พฤหัสบดี
44.376
GBP THB
0.02253
THB GBP
ศุกร์
44.313
GBP THB
0.02257
THB GBP
จันทร์
44.299
GBP THB
0.02257
THB GBP
อังคาร
44.645
GBP THB
0.02240
THB GBP
พุธ
44.941
GBP THB
0.02225
THB GBP
พฤหัสบดี
44.964
GBP THB
0.02224
THB GBP
ศุกร์
44.795
GBP THB
0.02232
THB GBP
จันทร์
44.979
GBP THB
0.02223
THB GBP
อังคาร
45.025
GBP THB
0.02221
THB GBP
พุธ
44.993
GBP THB
0.02223
THB GBP
พฤหัสบดี
44.980
GBP THB
0.02223
THB GBP
ศุกร์
44.773
GBP THB
0.02233
THB GBP