อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 37.640 (19/3/2563) เฉลี่ย = 40.141 สูงสุด = 41.819 (1/9/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
39.398
GBP THB
0.02538
THB GBP
พฤหัสบดี
39.815
GBP THB
0.02512
THB GBP
ศุกร์
39.432
GBP THB
0.02536
THB GBP
จันทร์
39.640
GBP THB
0.02523
THB GBP
อังคาร
39.703
GBP THB
0.02519
THB GBP
พุธ
39.822
GBP THB
0.02511
THB GBP
พฤหัสบดี
39.504
GBP THB
0.02531
THB GBP
ศุกร์
39.473
GBP THB
0.02533
THB GBP
จันทร์
39.271
GBP THB
0.02546
THB GBP
อังคาร
39.312
GBP THB
0.02544
THB GBP
พุธ
39.343
GBP THB
0.02542
THB GBP
พฤหัสบดี
39.678
GBP THB
0.02520
THB GBP
ศุกร์
39.664
GBP THB
0.02521
THB GBP
จันทร์
39.415
GBP THB
0.02537
THB GBP
อังคาร
39.628
GBP THB
0.02523
THB GBP
พุธ
39.698
GBP THB
0.02519
THB GBP
พฤหัสบดี
40.056
GBP THB
0.02497
THB GBP
ศุกร์
40.061
GBP THB
0.02496
THB GBP
จันทร์
40.213
GBP THB
0.02487
THB GBP
อังคาร
40.199
GBP THB
0.02488
THB GBP
พุธ
40.328
GBP THB
0.02480
THB GBP
พฤหัสบดี
40.519
GBP THB
0.02468
THB GBP
ศุกร์
40.821
GBP THB
0.02450
THB GBP
จันทร์
40.545
GBP THB
0.02466
THB GBP
อังคาร
40.288
GBP THB
0.02482
THB GBP
พุธ
40.427
GBP THB
0.02474
THB GBP
พฤหัสบดี
40.265
GBP THB
0.02484
THB GBP
ศุกร์
40.412
GBP THB
0.02475
THB GBP
จันทร์
40.378
GBP THB
0.02477
THB GBP
อังคาร
40.449
GBP THB
0.02472
THB GBP
พุธ
40.457
GBP THB
0.02472
THB GBP
พฤหัสบดี
40.467
GBP THB
0.02471
THB GBP
ศุกร์
40.605
GBP THB
0.02463
THB GBP
จันทร์
40.630
GBP THB
0.02461
THB GBP
อังคาร
40.710
GBP THB
0.02456
THB GBP
พุธ
40.480
GBP THB
0.02470
THB GBP
พฤหัสบดี
40.559
GBP THB
0.02466
THB GBP
ศุกร์
40.864
GBP THB
0.02447
THB GBP
จันทร์
40.871
GBP THB
0.02447
THB GBP
อังคาร
41.156
GBP THB
0.02430
THB GBP
พุธ
41.142
GBP THB
0.02431
THB GBP
พฤหัสบดี
40.746
GBP THB
0.02454
THB GBP
ศุกร์
40.648
GBP THB
0.02460
THB GBP
จันทร์
40.214
GBP THB
0.02487
THB GBP
อังคาร
40.325
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
39.999
GBP THB
0.02500
THB GBP
พฤหัสบดี
40.770
GBP THB
0.02453
THB GBP
ศุกร์
40.827
GBP THB
0.02449
THB GBP
จันทร์
41.195
GBP THB
0.02427
THB GBP
อังคาร
41.088
GBP THB
0.02434
THB GBP
พุธ
40.565
GBP THB
0.02465
THB GBP
พฤหัสบดี
40.347
GBP THB
0.02478
THB GBP
ศุกร์
40.077
GBP THB
0.02495
THB GBP
จันทร์
39.521
GBP THB
0.02530
THB GBP
อังคาร
39.129
GBP THB
0.02556
THB GBP
พุธ
38.872
GBP THB
0.02573
THB GBP
พฤหัสบดี
37.640
GBP THB
0.02657
THB GBP
ศุกร์
38.396
GBP THB
0.02604
THB GBP
จันทร์
38.092
GBP THB
0.02625
THB GBP
อังคาร
38.597
GBP THB
0.02591
THB GBP
พุธ
39.014
GBP THB
0.02563
THB GBP
พฤหัสบดี
39.044
GBP THB
0.02561
THB GBP
ศุกร์
39.870
GBP THB
0.02508
THB GBP
จันทร์
40.554
GBP THB
0.02466
THB GBP
อังคาร
40.472
GBP THB
0.02471
THB GBP
พุธ
40.765
GBP THB
0.02453
THB GBP
พฤหัสบดี
40.958
GBP THB
0.02442
THB GBP
ศุกร์
40.498
GBP THB
0.02469
THB GBP
จันทร์
40.442
GBP THB
0.02473
THB GBP
อังคาร
40.244
GBP THB
0.02485
THB GBP
พุธ
40.440
GBP THB
0.02473
THB GBP
พฤหัสบดี
40.828
GBP THB
0.02449
THB GBP
ศุกร์
40.741
GBP THB
0.02455
THB GBP
จันทร์
40.767
GBP THB
0.02453
THB GBP
อังคาร
41.045
GBP THB
0.02436
THB GBP
พุธ
40.816
GBP THB
0.02450
THB GBP
พฤหัสบดี
40.796
GBP THB
0.02451
THB GBP
ศุกร์
40.502
GBP THB
0.02469
THB GBP
จันทร์
40.502
GBP THB
0.02469
THB GBP
อังคาร
40.105
GBP THB
0.02493
THB GBP
พุธ
39.977
GBP THB
0.02501
THB GBP
พฤหัสบดี
39.954
GBP THB
0.02503
THB GBP
ศุกร์
40.068
GBP THB
0.02496
THB GBP
จันทร์
40.432
GBP THB
0.02473
THB GBP
อังคาร
40.542
GBP THB
0.02467
THB GBP
พุธ
40.200
GBP THB
0.02488
THB GBP
พฤหัสบดี
40.453
GBP THB
0.02472
THB GBP
ศุกร์
40.624
GBP THB
0.02462
THB GBP
จันทร์
40.177
GBP THB
0.02489
THB GBP
อังคาร
40.356
GBP THB
0.02478
THB GBP
พุธ
40.118
GBP THB
0.02493
THB GBP
พฤหัสบดี
40.034
GBP THB
0.02498
THB GBP
ศุกร์
39.879
GBP THB
0.02508
THB GBP
จันทร์
39.690
GBP THB
0.02520
THB GBP
อังคาร
39.632
GBP THB
0.02523
THB GBP
พุธ
39.412
GBP THB
0.02537
THB GBP
พฤหัสบดี
39.192
GBP THB
0.02552
THB GBP
ศุกร์
39.137
GBP THB
0.02555
THB GBP
จันทร์
38.796
GBP THB
0.02578
THB GBP
อังคาร
39.086
GBP THB
0.02558
THB GBP
พุธ
39.035
GBP THB
0.02562
THB GBP
พฤหัสบดี
38.925
GBP THB
0.02569
THB GBP
ศุกร์
38.853
GBP THB
0.02574
THB GBP
จันทร์
38.954
GBP THB
0.02567
THB GBP
อังคาร
39.227
GBP THB
0.02549
THB GBP
พุธ
39.321
GBP THB
0.02543
THB GBP
พฤหัสบดี
39.023
GBP THB
0.02563
THB GBP
ศุกร์
39.238
GBP THB
0.02549
THB GBP
จันทร์
39.240
GBP THB
0.02548
THB GBP
อังคาร
39.590
GBP THB
0.02526
THB GBP
พุธ
39.711
GBP THB
0.02518
THB GBP
พฤหัสบดี
39.611
GBP THB
0.02525
THB GBP
ศุกร์
39.747
GBP THB
0.02516
THB GBP
จันทร์
39.732
GBP THB
0.02517
THB GBP
อังคาร
39.634
GBP THB
0.02523
THB GBP
พุธ
39.768
GBP THB
0.02515
THB GBP
พฤหัสบดี
39.227
GBP THB
0.02549
THB GBP
ศุกร์
39.078
GBP THB
0.02559
THB GBP
จันทร์
38.961
GBP THB
0.02567
THB GBP
อังคาร
39.336
GBP THB
0.02542
THB GBP
พุธ
39.270
GBP THB
0.02546
THB GBP
พฤหัสบดี
38.981
GBP THB
0.02565
THB GBP
ศุกร์
38.417
GBP THB
0.02603
THB GBP
จันทร์
38.437
GBP THB
0.02602
THB GBP
อังคาร
38.546
GBP THB
0.02594
THB GBP
พุธ
38.592
GBP THB
0.02591
THB GBP
พฤหัสบดี
38.484
GBP THB
0.02599
THB GBP
ศุกร์
38.370
GBP THB
0.02606
THB GBP
จันทร์
38.016
GBP THB
0.02631
THB GBP
อังคาร
37.950
GBP THB
0.02635
THB GBP
พุธ
38.424
GBP THB
0.02603
THB GBP
พฤหัสบดี
38.858
GBP THB
0.02573
THB GBP
ศุกร์
38.769
GBP THB
0.02579
THB GBP
จันทร์
38.829
GBP THB
0.02575
THB GBP
อังคาร
39.062
GBP THB
0.02560
THB GBP
พุธ
39.130
GBP THB
0.02556
THB GBP
พฤหัสบดี
39.408
GBP THB
0.02538
THB GBP
ศุกร์
39.436
GBP THB
0.02536
THB GBP
จันทร์
39.567
GBP THB
0.02527
THB GBP
อังคาร
39.522
GBP THB
0.02530
THB GBP
พุธ
39.759
GBP THB
0.02515
THB GBP
พฤหัสบดี
39.713
GBP THB
0.02518
THB GBP
ศุกร์
39.797
GBP THB
0.02513
THB GBP
จันทร์
40.077
GBP THB
0.02495
THB GBP
อังคาร
40.220
GBP THB
0.02486
THB GBP
พุธ
40.082
GBP THB
0.02495
THB GBP
พฤหัสบดี
40.270
GBP THB
0.02483
THB GBP
ศุกร์
40.375
GBP THB
0.02477
THB GBP
จันทร์
40.585
GBP THB
0.02464
THB GBP
อังคาร
40.602
GBP THB
0.02463
THB GBP
พุธ
40.752
GBP THB
0.02454
THB GBP
พฤหัสบดี
40.931
GBP THB
0.02443
THB GBP
ศุกร์
40.969
GBP THB
0.02441
THB GBP
จันทร์
40.645
GBP THB
0.02460
THB GBP
อังคาร
40.558
GBP THB
0.02466
THB GBP
พุธ
40.695
GBP THB
0.02457
THB GBP
พฤหัสบดี
40.997
GBP THB
0.02439
THB GBP
ศุกร์
40.719
GBP THB
0.02456
THB GBP
จันทร์
40.542
GBP THB
0.02467
THB GBP
อังคาร
40.682
GBP THB
0.02458
THB GBP
พุธ
40.531
GBP THB
0.02467
THB GBP
พฤหัสบดี
40.685
GBP THB
0.02458
THB GBP
ศุกร์
40.776
GBP THB
0.02452
THB GBP
จันทร์
40.868
GBP THB
0.02447
THB GBP
อังคาร
40.969
GBP THB
0.02441
THB GBP
พุธ
41.272
GBP THB
0.02423
THB GBP
พฤหัสบดี
41.275
GBP THB
0.02423
THB GBP
ศุกร์
41.473
GBP THB
0.02411
THB GBP
จันทร์
41.224
GBP THB
0.02426
THB GBP
อังคาร
41.361
GBP THB
0.02418
THB GBP
พุธ
41.208
GBP THB
0.02427
THB GBP
พฤหัสบดี
41.238
GBP THB
0.02425
THB GBP
ศุกร์
41.412
GBP THB
0.02415
THB GBP
จันทร์
41.380
GBP THB
0.02417
THB GBP
อังคาร
41.819
GBP THB
0.02391
THB GBP
พุธ
41.743
GBP THB
0.02396
THB GBP
พฤหัสบดี
41.702
GBP THB
0.02398
THB GBP
ศุกร์
41.671
GBP THB
0.02400
THB GBP
จันทร์
41.254
GBP THB
0.02424
THB GBP
อังคาร
41.019
GBP THB
0.02438
THB GBP
พุธ
40.590
GBP THB
0.02464
THB GBP
พฤหัสบดี
40.783
GBP THB
0.02452
THB GBP
ศุกร์
40.215
GBP THB
0.02487
THB GBP
จันทร์
40.359
GBP THB
0.02478
THB GBP
อังคาร
40.221
GBP THB
0.02486
THB GBP
พุธ
40.355
GBP THB
0.02478
THB GBP
พฤหัสบดี
40.468
GBP THB
0.02471
THB GBP
ศุกร์
40.410
GBP THB
0.02475
THB GBP
จันทร์
40.164
GBP THB
0.02490
THB GBP
อังคาร
40.321
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
40.040
GBP THB
0.02497
THB GBP
พฤหัสบดี
40.313
GBP THB
0.02481
THB GBP
ศุกร์
40.204
GBP THB
0.02487
THB GBP
จันทร์
40.895
GBP THB
0.02445
THB GBP
อังคาร
40.637
GBP THB
0.02461
THB GBP
พุธ
40.622
GBP THB
0.02462
THB GBP
พฤหัสบดี
40.529
GBP THB
0.02467
THB GBP
ศุกร์
40.762
GBP THB
0.02453
THB GBP
จันทร์
40.692
GBP THB
0.02457
THB GBP
อังคาร
40.368
GBP THB
0.02477
THB GBP
พุธ
40.170
GBP THB
0.02489
THB GBP
พฤหัสบดี
40.230
GBP THB
0.02486
THB GBP
ศุกร์
40.170
GBP THB
0.02489
THB GBP
จันทร์
40.554
GBP THB
0.02466
THB GBP
อังคาร
40.611
GBP THB
0.02462
THB GBP
พุธ
40.393
GBP THB
0.02476
THB GBP
พฤหัสบดี
40.417
GBP THB
0.02474
THB GBP
ศุกร์
40.183
GBP THB
0.02489
THB GBP
จันทร์
40.506
GBP THB
0.02469
THB GBP
อังคาร
40.528
GBP THB
0.02467
THB GBP
พุธ
40.833
GBP THB
0.02449
THB GBP
พฤหัสบดี
40.996
GBP THB
0.02439
THB GBP
ศุกร์
40.849
GBP THB
0.02448
THB GBP
จันทร์
40.795
GBP THB
0.02451
THB GBP
อังคาร
40.696
GBP THB
0.02457
THB GBP
พุธ
40.463
GBP THB
0.02471
THB GBP
พฤหัสบดี
40.591
GBP THB
0.02464
THB GBP
ศุกร์
40.440
GBP THB
0.02473
THB GBP
จันทร์
40.210
GBP THB
0.02487
THB GBP
อังคาร
40.326
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
40.450
GBP THB
0.02472
THB GBP
พฤหัสบดี
40.276
GBP THB
0.02483
THB GBP
ศุกร์
40.156
GBP THB
0.02490
THB GBP
จันทร์
40.102
GBP THB
0.02494
THB GBP
อังคาร
40.322
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
40.142
GBP THB
0.02491
THB GBP
พฤหัสบดี
39.890
GBP THB
0.02507
THB GBP
ศุกร์
39.744
GBP THB
0.02516
THB GBP
จันทร์
39.886
GBP THB
0.02507
THB GBP
อังคาร
39.945
GBP THB
0.02503
THB GBP
พุธ
40.235
GBP THB
0.02485
THB GBP
พฤหัสบดี
40.299
GBP THB
0.02481
THB GBP
ศุกร์
40.198
GBP THB
0.02488
THB GBP
จันทร์
40.486
GBP THB
0.02470
THB GBP
อังคาร
40.581
GBP THB
0.02464
THB GBP
พุธ
40.390
GBP THB
0.02476
THB GBP
พฤหัสบดี
40.431
GBP THB
0.02473
THB GBP
ศุกร์
40.379
GBP THB
0.02477
THB GBP
จันทร์
40.322
GBP THB
0.02480
THB GBP
อังคาร
40.397
GBP THB
0.02475
THB GBP
พุธ
40.373
GBP THB
0.02477
THB GBP
พฤหัสบดี
40.503
GBP THB
0.02469
THB GBP
ศุกร์
40.591
GBP THB
0.02464
THB GBP
จันทร์
40.129
GBP THB
0.02492
THB GBP
อังคาร
40.144
GBP THB
0.02491
THB GBP
พุธ
40.440
GBP THB
0.02473
THB GBP
พฤหัสบดี
39.995
GBP THB
0.02500
THB GBP
ศุกร์
39.699
GBP THB
0.02519
THB GBP
จันทร์
40.399
GBP THB
0.02475
THB GBP
อังคาร
40.041
GBP THB
0.02497
THB GBP
พุธ
40.472
GBP THB
0.02471
THB GBP
พฤหัสบดี
40.609
GBP THB
0.02462
THB GBP
ศุกร์
40.310
GBP THB
0.02481
THB GBP
จันทร์
39.852
GBP THB
0.02509
THB GBP
อังคาร
40.578
GBP THB
0.02464
THB GBP
พุธ
40.586
GBP THB
0.02464
THB GBP
พฤหัสบดี
40.935
GBP THB
0.02443
THB GBP
ศุกร์
39.836
GBP THB
0.02510
THB GBP
จันทร์
40.685
GBP THB
0.02458
THB GBP
อังคาร
40.505
GBP THB
0.02469
THB GBP
พุธ
40.730
GBP THB
0.02455
THB GBP
พฤหัสบดี
40.932
GBP THB
0.02443
THB GBP