อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 36.903 (3/9/2562) เฉลี่ย = 39.644 สูงสุด = 42.143 (4/3/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
41.131
GBP THB
0.02431
THB GBP
พุธ
41.196
GBP THB
0.02427
THB GBP
พฤหัสบดี
40.251
GBP THB
0.02484
THB GBP
ศุกร์
40.673
GBP THB
0.02459
THB GBP
จันทร์
40.773
GBP THB
0.02453
THB GBP
อังคาร
40.934
GBP THB
0.02443
THB GBP
พุธ
40.770
GBP THB
0.02453
THB GBP
พฤหัสบดี
40.716
GBP THB
0.02456
THB GBP
ศุกร์
40.892
GBP THB
0.02445
THB GBP
จันทร์
41.008
GBP THB
0.02439
THB GBP
อังคาร
40.963
GBP THB
0.02441
THB GBP
พุธ
40.771
GBP THB
0.02453
THB GBP
พฤหัสบดี
40.874
GBP THB
0.02447
THB GBP
ศุกร์
41.077
GBP THB
0.02434
THB GBP
จันทร์
40.849
GBP THB
0.02448
THB GBP
อังคาร
41.103
GBP THB
0.02433
THB GBP
พุธ
41.253
GBP THB
0.02424
THB GBP
พฤหัสบดี
41.389
GBP THB
0.02416
THB GBP
ศุกร์
41.386
GBP THB
0.02416
THB GBP
จันทร์
41.562
GBP THB
0.02406
THB GBP
อังคาร
41.489
GBP THB
0.02410
THB GBP
พุธ
41.068
GBP THB
0.02435
THB GBP
พฤหัสบดี
41.050
GBP THB
0.02436
THB GBP
ศุกร์
40.848
GBP THB
0.02448
THB GBP
จันทร์
40.890
GBP THB
0.02446
THB GBP
อังคาร
40.711
GBP THB
0.02456
THB GBP
พุธ
40.494
GBP THB
0.02469
THB GBP
พฤหัสบดี
40.319
GBP THB
0.02480
THB GBP
ศุกร์
40.794
GBP THB
0.02451
THB GBP
จันทร์
40.522
GBP THB
0.02468
THB GBP
อังคาร
40.269
GBP THB
0.02483
THB GBP
พุธ
40.369
GBP THB
0.02477
THB GBP
พฤหัสบดี
40.225
GBP THB
0.02486
THB GBP
ศุกร์
40.069
GBP THB
0.02496
THB GBP
จันทร์
40.402
GBP THB
0.02475
THB GBP
อังคาร
40.343
GBP THB
0.02479
THB GBP
พุธ
40.525
GBP THB
0.02468
THB GBP
พฤหัสบดี
40.746
GBP THB
0.02454
THB GBP
ศุกร์
40.797
GBP THB
0.02451
THB GBP
จันทร์
40.856
GBP THB
0.02448
THB GBP
อังคาร
41.359
GBP THB
0.02418
THB GBP
พุธ
41.723
GBP THB
0.02397
THB GBP
พฤหัสบดี
41.875
GBP THB
0.02388
THB GBP
ศุกร์
41.992
GBP THB
0.02381
THB GBP
จันทร์
42.143
GBP THB
0.02373
THB GBP
อังคาร
41.857
GBP THB
0.02389
THB GBP
พุธ
41.873
GBP THB
0.02388
THB GBP
พฤหัสบดี
41.849
GBP THB
0.02390
THB GBP
ศุกร์
41.580
GBP THB
0.02405
THB GBP
จันทร์
41.227
GBP THB
0.02426
THB GBP
อังคาร
41.626
GBP THB
0.02402
THB GBP
พุธ
41.547
GBP THB
0.02407
THB GBP
พฤหัสบดี
42.058
GBP THB
0.02378
THB GBP
ศุกร์
42.019
GBP THB
0.02380
THB GBP
จันทร์
42.003
GBP THB
0.02381
THB GBP
อังคาร
42.093
GBP THB
0.02376
THB GBP
พุธ
42.043
GBP THB
0.02378
THB GBP
พฤหัสบดี
41.627
GBP THB
0.02402
THB GBP
ศุกร์
41.677
GBP THB
0.02399
THB GBP
จันทร์
41.633
GBP THB
0.02402
THB GBP
อังคาร
41.848
GBP THB
0.02390
THB GBP
พุธ
42.033
GBP THB
0.02379
THB GBP
พฤหัสบดี
41.824
GBP THB
0.02391
THB GBP
ศุกร์
41.510
GBP THB
0.02409
THB GBP
จันทร์
41.575
GBP THB
0.02405
THB GBP
อังคาร
41.469
GBP THB
0.02411
THB GBP
พุธ
41.805
GBP THB
0.02392
THB GBP
พฤหัสบดี
41.764
GBP THB
0.02394
THB GBP
ศุกร์
41.671
GBP THB
0.02400
THB GBP
จันทร์
41.698
GBP THB
0.02398
THB GBP
อังคาร
41.586
GBP THB
0.02405
THB GBP
พุธ
41.564
GBP THB
0.02406
THB GBP
พฤหัสบดี
41.635
GBP THB
0.02402
THB GBP
ศุกร์
41.568
GBP THB
0.02406
THB GBP
จันทร์
41.641
GBP THB
0.02401
THB GBP
อังคาร
41.632
GBP THB
0.02402
THB GBP
พุธ
41.455
GBP THB
0.02412
THB GBP
พฤหัสบดี
41.387
GBP THB
0.02416
THB GBP
ศุกร์
41.371
GBP THB
0.02417
THB GBP
จันทร์
41.354
GBP THB
0.02418
THB GBP
อังคาร
41.551
GBP THB
0.02407
THB GBP
พุธ
41.416
GBP THB
0.02415
THB GBP
พฤหัสบดี
41.321
GBP THB
0.02420
THB GBP
ศุกร์
41.293
GBP THB
0.02422
THB GBP
จันทร์
41.260
GBP THB
0.02424
THB GBP
อังคาร
41.540
GBP THB
0.02407
THB GBP
พุธ
41.690
GBP THB
0.02399
THB GBP
พฤหัสบดี
41.854
GBP THB
0.02389
THB GBP
ศุกร์
41.628
GBP THB
0.02402
THB GBP
จันทร์
41.796
GBP THB
0.02393
THB GBP
อังคาร
41.753
GBP THB
0.02395
THB GBP
พุธ
41.384
GBP THB
0.02416
THB GBP
พฤหัสบดี
41.263
GBP THB
0.02423
THB GBP
ศุกร์
41.119
GBP THB
0.02432
THB GBP
จันทร์
41.268
GBP THB
0.02423
THB GBP
อังคาร
40.802
GBP THB
0.02451
THB GBP
พุธ
40.787
GBP THB
0.02452
THB GBP
พฤหัสบดี
40.490
GBP THB
0.02470
THB GBP
ศุกร์
40.506
GBP THB
0.02469
THB GBP
จันทร์
40.584
GBP THB
0.02464
THB GBP
อังคาร
40.548
GBP THB
0.02466
THB GBP
พุธ
40.452
GBP THB
0.02472
THB GBP
พฤหัสบดี
40.437
GBP THB
0.02473
THB GBP
ศุกร์
40.405
GBP THB
0.02475
THB GBP
จันทร์
40.389
GBP THB
0.02476
THB GBP
อังคาร
40.329
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
40.217
GBP THB
0.02486
THB GBP
พฤหัสบดี
40.163
GBP THB
0.02490
THB GBP
ศุกร์
39.872
GBP THB
0.02508
THB GBP
จันทร์
39.756
GBP THB
0.02515
THB GBP
อังคาร
39.721
GBP THB
0.02518
THB GBP
พุธ
39.834
GBP THB
0.02510
THB GBP
พฤหัสบดี
39.777
GBP THB
0.02514
THB GBP
ศุกร์
39.852
GBP THB
0.02509
THB GBP
จันทร์
39.711
GBP THB
0.02518
THB GBP
อังคาร
39.762
GBP THB
0.02515
THB GBP
พุธ
39.787
GBP THB
0.02513
THB GBP
พฤหัสบดี
39.590
GBP THB
0.02526
THB GBP
ศุกร์
39.397
GBP THB
0.02538
THB GBP
จันทร์
39.479
GBP THB
0.02533
THB GBP
อังคาร
39.201
GBP THB
0.02551
THB GBP
พุธ
39.514
GBP THB
0.02531
THB GBP
พฤหัสบดี
39.206
GBP THB
0.02551
THB GBP
ศุกร์
39.133
GBP THB
0.02555
THB GBP
อาทิตย์
39.214
GBP THB
0.02550
THB GBP
จันทร์
39.050
GBP THB
0.02561
THB GBP
อังคาร
38.967
GBP THB
0.02566
THB GBP
พุธ
39.057
GBP THB
0.02560
THB GBP
พฤหัสบดี
39.005
GBP THB
0.02564
THB GBP
ศุกร์
38.962
GBP THB
0.02567
THB GBP
จันทร์
38.742
GBP THB
0.02581
THB GBP
พุธ
38.420
GBP THB
0.02603
THB GBP
พฤหัสบดี
38.543
GBP THB
0.02594
THB GBP
ศุกร์
38.477
GBP THB
0.02599
THB GBP
จันทร์
38.569
GBP THB
0.02593
THB GBP
อังคาร
38.439
GBP THB
0.02602
THB GBP
พุธ
38.438
GBP THB
0.02602
THB GBP
พฤหัสบดี
38.457
GBP THB
0.02600
THB GBP
ศุกร์
38.732
GBP THB
0.02582
THB GBP
จันทร์
38.781
GBP THB
0.02579
THB GBP
อังคาร
38.372
GBP THB
0.02606
THB GBP
พุธ
38.376
GBP THB
0.02606
THB GBP
พฤหัสบดี
38.550
GBP THB
0.02594
THB GBP
ศุกร์
38.597
GBP THB
0.02591
THB GBP
จันทร์
38.472
GBP THB
0.02599
THB GBP
อังคาร
38.509
GBP THB
0.02597
THB GBP
พุธ
38.661
GBP THB
0.02587
THB GBP
พฤหัสบดี
38.606
GBP THB
0.02590
THB GBP
ศุกร์
38.407
GBP THB
0.02604
THB GBP
จันทร์
38.013
GBP THB
0.02631
THB GBP
อังคาร
37.508
GBP THB
0.02666
THB GBP
พุธ
37.414
GBP THB
0.02673
THB GBP
พฤหัสบดี
37.389
GBP THB
0.02675
THB GBP
ศุกร์
37.249
GBP THB
0.02685
THB GBP
จันทร์
37.458
GBP THB
0.02670
THB GBP
อังคาร
37.489
GBP THB
0.02667
THB GBP
พุธ
37.383
GBP THB
0.02675
THB GBP
พฤหัสบดี
37.383
GBP THB
0.02675
THB GBP
ศุกร์
37.150
GBP THB
0.02692
THB GBP
จันทร์
37.277
GBP THB
0.02683
THB GBP
อังคาร
37.278
GBP THB
0.02683
THB GBP
พุธ
37.290
GBP THB
0.02682
THB GBP
พฤหัสบดี
37.344
GBP THB
0.02678
THB GBP
ศุกร์
37.573
GBP THB
0.02661
THB GBP
จันทร์
37.383
GBP THB
0.02675
THB GBP
อังคาร
37.170
GBP THB
0.02690
THB GBP
พุธ
37.300
GBP THB
0.02681
THB GBP
พฤหัสบดี
37.409
GBP THB
0.02673
THB GBP
ศุกร์
37.539
GBP THB
0.02664
THB GBP
จันทร์
37.466
GBP THB
0.02669
THB GBP
อังคาร
37.458
GBP THB
0.02670
THB GBP
พุธ
37.379
GBP THB
0.02675
THB GBP
พฤหัสบดี
37.342
GBP THB
0.02678
THB GBP
ศุกร์
37.242
GBP THB
0.02685
THB GBP
จันทร์
36.991
GBP THB
0.02703
THB GBP
อังคาร
36.903
GBP THB
0.02710
THB GBP
พุธ
37.353
GBP THB
0.02677
THB GBP
พฤหัสบดี
37.692
GBP THB
0.02653
THB GBP
ศุกร์
37.710
GBP THB
0.02652
THB GBP
จันทร์
37.895
GBP THB
0.02639
THB GBP
อังคาร
37.772
GBP THB
0.02647
THB GBP
พุธ
37.790
GBP THB
0.02646
THB GBP
พฤหัสบดี
37.519
GBP THB
0.02665
THB GBP
ศุกร์
37.884
GBP THB
0.02640
THB GBP
จันทร์
38.016
GBP THB
0.02630
THB GBP
อังคาร
37.927
GBP THB
0.02637
THB GBP
พุธ
38.054
GBP THB
0.02628
THB GBP
พฤหัสบดี
38.046
GBP THB
0.02628
THB GBP
ศุกร์
38.095
GBP THB
0.02625
THB GBP
จันทร์
37.967
GBP THB
0.02634
THB GBP
อังคาร
38.038
GBP THB
0.02629
THB GBP
พุธ
37.933
GBP THB
0.02636
THB GBP
พฤหัสบดี
37.805
GBP THB
0.02645
THB GBP
ศุกร์
37.700
GBP THB
0.02653
THB GBP
จันทร์
37.625
GBP THB
0.02658
THB GBP
อังคาร
37.736
GBP THB
0.02650
THB GBP
พุธ
37.552
GBP THB
0.02663
THB GBP
พฤหัสบดี
37.566
GBP THB
0.02662
THB GBP
ศุกร์
37.522
GBP THB
0.02665
THB GBP
จันทร์
37.539
GBP THB
0.02664
THB GBP
อังคาร
37.162
GBP THB
0.02691
THB GBP
พุธ
37.074
GBP THB
0.02697
THB GBP
พฤหัสบดี
37.224
GBP THB
0.02686
THB GBP
ศุกร์
38.200
GBP THB
0.02618
THB GBP
จันทร์
38.165
GBP THB
0.02620
THB GBP
อังคาร
38.402
GBP THB
0.02604
THB GBP
พุธ
38.794
GBP THB
0.02578
THB GBP
พฤหัสบดี
38.974
GBP THB
0.02566
THB GBP
ศุกร์
39.056
GBP THB
0.02560
THB GBP
จันทร์
39.266
GBP THB
0.02547
THB GBP
อังคาร
39.259
GBP THB
0.02547
THB GBP
พุธ
38.982
GBP THB
0.02565
THB GBP
พฤหัสบดี
39.028
GBP THB
0.02562
THB GBP
ศุกร์
38.699
GBP THB
0.02584
THB GBP
จันทร์
38.738
GBP THB
0.02581
THB GBP
อังคาร
38.851
GBP THB
0.02574
THB GBP
พุธ
38.962
GBP THB
0.02567
THB GBP
พฤหัสบดี
39.061
GBP THB
0.02560
THB GBP
ศุกร์
39.073
GBP THB
0.02559
THB GBP
จันทร์
39.009
GBP THB
0.02564
THB GBP
อังคาร
38.963
GBP THB
0.02567
THB GBP
พุธ
39.050
GBP THB
0.02561
THB GBP
พฤหัสบดี
39.034
GBP THB
0.02562
THB GBP
ศุกร์
38.869
GBP THB
0.02573
THB GBP
จันทร์
38.886
GBP THB
0.02572
THB GBP
อังคาร
38.944
GBP THB
0.02568
THB GBP
พุธ
38.896
GBP THB
0.02571
THB GBP
พฤหัสบดี
38.832
GBP THB
0.02575
THB GBP
ศุกร์
38.936
GBP THB
0.02568
THB GBP
จันทร์
39.210
GBP THB
0.02550
THB GBP
อังคาร
39.069
GBP THB
0.02560
THB GBP
พุธ
38.941
GBP THB
0.02568
THB GBP
พฤหัสบดี
39.094
GBP THB
0.02558
THB GBP
ศุกร์
38.898
GBP THB
0.02571
THB GBP
จันทร์
38.939
GBP THB
0.02568
THB GBP
อังคาร
38.834
GBP THB
0.02575
THB GBP
พุธ
38.952
GBP THB
0.02567
THB GBP
พฤหัสบดี
39.116
GBP THB
0.02557
THB GBP
ศุกร์
38.956
GBP THB
0.02567
THB GBP
จันทร์
39.065
GBP THB
0.02560
THB GBP
อังคาร
39.305
GBP THB
0.02544
THB GBP
พุธ
39.534
GBP THB
0.02529
THB GBP
พฤหัสบดี
39.869
GBP THB
0.02508
THB GBP
ศุกร์
39.834
GBP THB
0.02510
THB GBP
จันทร์
39.906
GBP THB
0.02506
THB GBP
อังคาร
39.929
GBP THB
0.02504
THB GBP
พุธ
39.799
GBP THB
0.02513
THB GBP
พฤหัสบดี
39.815
GBP THB
0.02512
THB GBP
ศุกร์
40.448
GBP THB
0.02472
THB GBP
จันทร์
40.416
GBP THB
0.02474
THB GBP
อังคาร
39.891
GBP THB
0.02507
THB GBP
พุธ
39.580
GBP THB
0.02527
THB GBP
พฤหัสบดี
39.554
GBP THB
0.02528
THB GBP
ศุกร์
39.389
GBP THB
0.02539
THB GBP
จันทร์
39.166
GBP THB
0.02553
THB GBP
อังคาร
39.023
GBP THB
0.02563
THB GBP
พุธ
39.006
GBP THB
0.02564
THB GBP
พฤหัสบดี
39.069
GBP THB
0.02560
THB GBP
ศุกร์
39.372
GBP THB
0.02540
THB GBP
จันทร์
39.263
GBP THB
0.02547
THB GBP
อังคาร
39.197
GBP THB
0.02551
THB GBP