อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 41.011 (12/12/2561) เฉลี่ย = 43.142 สูงสุด = 44.871 (25/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
43.854
GBP THB
0.02280
THB GBP
อังคาร
43.942
GBP THB
0.02276
THB GBP
พุธ
44.038
GBP THB
0.02271
THB GBP
พฤหัสบดี
43.593
GBP THB
0.02294
THB GBP
ศุกร์
43.678
GBP THB
0.02290
THB GBP
จันทร์
43.597
GBP THB
0.02294
THB GBP
อังคาร
43.727
GBP THB
0.02287
THB GBP
พุธ
43.549
GBP THB
0.02296
THB GBP
พฤหัสบดี
43.236
GBP THB
0.02313
THB GBP
ศุกร์
43.270
GBP THB
0.02311
THB GBP
จันทร์
43.880
GBP THB
0.02279
THB GBP
อังคาร
44.061
GBP THB
0.02270
THB GBP
พุธ
44.043
GBP THB
0.02270
THB GBP
พฤหัสบดี
44.160
GBP THB
0.02265
THB GBP
ศุกร์
44.254
GBP THB
0.02260
THB GBP
จันทร์
44.204
GBP THB
0.02262
THB GBP
อังคาร
44.492
GBP THB
0.02248
THB GBP
พุธ
44.457
GBP THB
0.02249
THB GBP
พฤหัสบดี
44.871
GBP THB
0.02229
THB GBP
ศุกร์
44.545
GBP THB
0.02245
THB GBP
จันทร์
44.259
GBP THB
0.02259
THB GBP
อังคาร
44.089
GBP THB
0.02268
THB GBP
พุธ
44.512
GBP THB
0.02247
THB GBP
พฤหัสบดี
44.432
GBP THB
0.02251
THB GBP
ศุกร์
44.750
GBP THB
0.02235
THB GBP
จันทร์
44.432
GBP THB
0.02251
THB GBP
อังคาร
44.117
GBP THB
0.02267
THB GBP
พุธ
43.990
GBP THB
0.02273
THB GBP
พฤหัสบดี
44.201
GBP THB
0.02262
THB GBP
ศุกร์
44.439
GBP THB
0.02250
THB GBP
จันทร์
43.838
GBP THB
0.02281
THB GBP
อังคาร
43.688
GBP THB
0.02289
THB GBP
พุธ
43.612
GBP THB
0.02293
THB GBP
พฤหัสบดี
43.849
GBP THB
0.02281
THB GBP
ศุกร์
44.132
GBP THB
0.02266
THB GBP
จันทร์
43.973
GBP THB
0.02274
THB GBP
อังคาร
43.977
GBP THB
0.02274
THB GBP
พุธ
44.082
GBP THB
0.02269
THB GBP
พฤหัสบดี
43.907
GBP THB
0.02278
THB GBP
ศุกร์
43.914
GBP THB
0.02277
THB GBP
จันทร์
43.942
GBP THB
0.02276
THB GBP
อังคาร
43.714
GBP THB
0.02288
THB GBP
พุธ
43.750
GBP THB
0.02286
THB GBP
พฤหัสบดี
43.385
GBP THB
0.02305
THB GBP
ศุกร์
43.367
GBP THB
0.02306
THB GBP
จันทร์
43.332
GBP THB
0.02308
THB GBP
อังคาร
43.405
GBP THB
0.02304
THB GBP
พุธ
43.584
GBP THB
0.02294
THB GBP
พฤหัสบดี
43.494
GBP THB
0.02299
THB GBP
ศุกร์
43.269
GBP THB
0.02311
THB GBP
จันทร์
43.394
GBP THB
0.02304
THB GBP
อังคาร
43.389
GBP THB
0.02305
THB GBP
พุธ
43.503
GBP THB
0.02299
THB GBP
พฤหัสบดี
43.597
GBP THB
0.02294
THB GBP
ศุกร์
43.535
GBP THB
0.02297
THB GBP
จันทร์
43.451
GBP THB
0.02301
THB GBP
อังคาร
43.807
GBP THB
0.02283
THB GBP
พุธ
43.768
GBP THB
0.02285
THB GBP
พฤหัสบดี
44.159
GBP THB
0.02265
THB GBP
ศุกร์
44.104
GBP THB
0.02267
THB GBP
จันทร์
44.129
GBP THB
0.02266
THB GBP
อังคาร
44.306
GBP THB
0.02257
THB GBP
พุธ
44.277
GBP THB
0.02259
THB GBP
พฤหัสบดี
43.899
GBP THB
0.02278
THB GBP
ศุกร์
43.816
GBP THB
0.02282
THB GBP
จันทร์
43.815
GBP THB
0.02282
THB GBP
อังคาร
43.895
GBP THB
0.02278
THB GBP
พุธ
43.931
GBP THB
0.02276
THB GBP
พฤหัสบดี
43.878
GBP THB
0.02279
THB GBP
ศุกร์
43.801
GBP THB
0.02283
THB GBP
จันทร์
44.073
GBP THB
0.02269
THB GBP
อังคาร
44.185
GBP THB
0.02263
THB GBP
พุธ
44.290
GBP THB
0.02258
THB GBP
พฤหัสบดี
44.218
GBP THB
0.02262
THB GBP
ศุกร์
44.426
GBP THB
0.02251
THB GBP
จันทร์
44.502
GBP THB
0.02247
THB GBP
อังคาร
44.796
GBP THB
0.02232
THB GBP
พุธ
44.671
GBP THB
0.02239
THB GBP
พฤหัสบดี
44.328
GBP THB
0.02256
THB GBP
ศุกร์
43.937
GBP THB
0.02276
THB GBP
จันทร์
44.113
GBP THB
0.02267
THB GBP
อังคาร
43.854
GBP THB
0.02280
THB GBP
พุธ
44.049
GBP THB
0.02270
THB GBP
พฤหัสบดี
44.034
GBP THB
0.02271
THB GBP
ศุกร์
44.003
GBP THB
0.02273
THB GBP
จันทร์
43.398
GBP THB
0.02304
THB GBP
อังคาร
43.456
GBP THB
0.02301
THB GBP
พุธ
43.167
GBP THB
0.02317
THB GBP
พฤหัสบดี
43.101
GBP THB
0.02320
THB GBP
ศุกร์
42.955
GBP THB
0.02328
THB GBP
จันทร์
43.159
GBP THB
0.02317
THB GBP
อังคาร
43.261
GBP THB
0.02312
THB GBP
พุธ
43.352
GBP THB
0.02307
THB GBP
พฤหัสบดี
43.516
GBP THB
0.02298
THB GBP
ศุกร์
43.214
GBP THB
0.02314
THB GBP
จันทร์
43.146
GBP THB
0.02318
THB GBP
อังคาร
43.281
GBP THB
0.02311
THB GBP
พุธ
43.310
GBP THB
0.02309
THB GBP
พฤหัสบดี
43.397
GBP THB
0.02304
THB GBP
ศุกร์
43.428
GBP THB
0.02303
THB GBP
จันทร์
43.291
GBP THB
0.02310
THB GBP
อังคาร
43.084
GBP THB
0.02321
THB GBP
พุธ
42.980
GBP THB
0.02327
THB GBP
พฤหัสบดี
42.937
GBP THB
0.02329
THB GBP
ศุกร์
42.661
GBP THB
0.02344
THB GBP
จันทร์
42.558
GBP THB
0.02350
THB GBP
อังคาร
42.616
GBP THB
0.02347
THB GBP
พุธ
42.628
GBP THB
0.02346
THB GBP
พฤหัสบดี
42.575
GBP THB
0.02349
THB GBP
ศุกร์
42.510
GBP THB
0.02352
THB GBP
อาทิตย์
42.773
GBP THB
0.02338
THB GBP
จันทร์
42.784
GBP THB
0.02337
THB GBP
อังคาร
42.578
GBP THB
0.02349
THB GBP
พุธ
42.731
GBP THB
0.02340
THB GBP
พฤหัสบดี
42.933
GBP THB
0.02329
THB GBP
ศุกร์
43.015
GBP THB
0.02325
THB GBP
อาทิตย์
42.861
GBP THB
0.02333
THB GBP
จันทร์
43.024
GBP THB
0.02324
THB GBP
อังคาร
42.896
GBP THB
0.02331
THB GBP
พุธ
42.905
GBP THB
0.02331
THB GBP
พฤหัสบดี
43.116
GBP THB
0.02319
THB GBP
ศุกร์
42.942
GBP THB
0.02329
THB GBP
อาทิตย์
43.404
GBP THB
0.02304
THB GBP
จันทร์
43.352
GBP THB
0.02307
THB GBP
อังคาร
43.301
GBP THB
0.02309
THB GBP
พุธ
43.065
GBP THB
0.02322
THB GBP
พฤหัสบดี
43.288
GBP THB
0.02310
THB GBP
ศุกร์
43.681
GBP THB
0.02289
THB GBP
จันทร์
43.715
GBP THB
0.02288
THB GBP
อังคาร
43.770
GBP THB
0.02285
THB GBP
พุธ
43.629
GBP THB
0.02292
THB GBP
พฤหัสบดี
43.344
GBP THB
0.02307
THB GBP
ศุกร์
43.433
GBP THB
0.02302
THB GBP
จันทร์
43.653
GBP THB
0.02291
THB GBP
อังคาร
43.673
GBP THB
0.02290
THB GBP
พุธ
43.747
GBP THB
0.02286
THB GBP
พฤหัสบดี
43.967
GBP THB
0.02274
THB GBP
ศุกร์
43.890
GBP THB
0.02278
THB GBP
จันทร์
44.051
GBP THB
0.02270
THB GBP
อังคาร
43.836
GBP THB
0.02281
THB GBP
พุธ
44.194
GBP THB
0.02263
THB GBP
พฤหัสบดี
43.906
GBP THB
0.02278
THB GBP
ศุกร์
43.798
GBP THB
0.02283
THB GBP
จันทร์
44.090
GBP THB
0.02268
THB GBP
อังคาร
44.068
GBP THB
0.02269
THB GBP
พุธ
43.682
GBP THB
0.02289
THB GBP
พฤหัสบดี
43.577
GBP THB
0.02295
THB GBP
ศุกร์
43.476
GBP THB
0.02300
THB GBP
จันทร์
43.836
GBP THB
0.02281
THB GBP
อังคาร
43.764
GBP THB
0.02285
THB GBP
พุธ
43.910
GBP THB
0.02277
THB GBP
พฤหัสบดี
43.935
GBP THB
0.02276
THB GBP
ศุกร์
43.766
GBP THB
0.02285
THB GBP
จันทร์
43.780
GBP THB
0.02284
THB GBP
อังคาร
43.677
GBP THB
0.02290
THB GBP
พุธ
43.523
GBP THB
0.02298
THB GBP
พฤหัสบดี
43.468
GBP THB
0.02301
THB GBP
ศุกร์
43.388
GBP THB
0.02305
THB GBP
จันทร์
43.262
GBP THB
0.02312
THB GBP
อังคาร
43.163
GBP THB
0.02317
THB GBP
พุธ
42.945
GBP THB
0.02329
THB GBP
พฤหัสบดี
42.712
GBP THB
0.02341
THB GBP
ศุกร์
42.570
GBP THB
0.02349
THB GBP
จันทร์
42.531
GBP THB
0.02351
THB GBP
อังคาร
42.577
GBP THB
0.02349
THB GBP
พุธ
42.402
GBP THB
0.02358
THB GBP
พฤหัสบดี
42.282
GBP THB
0.02365
THB GBP
ศุกร์
42.300
GBP THB
0.02364
THB GBP
จันทร์
42.259
GBP THB
0.02366
THB GBP
อังคาร
42.048
GBP THB
0.02378
THB GBP
พุธ
42.212
GBP THB
0.02369
THB GBP
พฤหัสบดี
42.271
GBP THB
0.02366
THB GBP
ศุกร์
42.028
GBP THB
0.02379
THB GBP
จันทร์
41.842
GBP THB
0.02390
THB GBP
อังคาร
41.952
GBP THB
0.02384
THB GBP
พุธ
42.072
GBP THB
0.02377
THB GBP
พฤหัสบดี
42.605
GBP THB
0.02347
THB GBP
ศุกร์
42.610
GBP THB
0.02347
THB GBP
จันทร์
42.239
GBP THB
0.02367
THB GBP
อังคาร
42.111
GBP THB
0.02375
THB GBP
พุธ
42.150
GBP THB
0.02372
THB GBP
พฤหัสบดี
42.387
GBP THB
0.02359
THB GBP
ศุกร์
42.420
GBP THB
0.02357
THB GBP
จันทร์
42.431
GBP THB
0.02357
THB GBP
อังคาร
42.791
GBP THB
0.02337
THB GBP
พุธ
42.673
GBP THB
0.02343
THB GBP
พฤหัสบดี
42.571
GBP THB
0.02349
THB GBP
ศุกร์
42.708
GBP THB
0.02341
THB GBP
จันทร์
42.745
GBP THB
0.02339
THB GBP
อังคาร
42.869
GBP THB
0.02333
THB GBP
พุธ
42.811
GBP THB
0.02336
THB GBP
พฤหัสบดี
42.608
GBP THB
0.02347
THB GBP
ศุกร์
42.906
GBP THB
0.02331
THB GBP
จันทร์
42.485
GBP THB
0.02354
THB GBP
อังคาร
42.538
GBP THB
0.02351
THB GBP
ศุกร์
42.340
GBP THB
0.02362
THB GBP
จันทร์
42.038
GBP THB
0.02379
THB GBP
อังคาร
42.092
GBP THB
0.02376
THB GBP
พุธ
42.038
GBP THB
0.02379
THB GBP
พฤหัสบดี
42.286
GBP THB
0.02365
THB GBP
ศุกร์
42.819
GBP THB
0.02335
THB GBP
จันทร์
43.141
GBP THB
0.02318
THB GBP
อังคาร
43.082
GBP THB
0.02321
THB GBP
พุธ
43.340
GBP THB
0.02307
THB GBP
พฤหัสบดี
43.377
GBP THB
0.02305
THB GBP
ศุกร์
43.365
GBP THB
0.02306
THB GBP
จันทร์
42.940
GBP THB
0.02329
THB GBP
อังคาร
43.021
GBP THB
0.02324
THB GBP
พุธ
42.889
GBP THB
0.02332
THB GBP
พฤหัสบดี
42.720
GBP THB
0.02341
THB GBP
ศุกร์
42.490
GBP THB
0.02354
THB GBP
จันทร์
42.665
GBP THB
0.02344
THB GBP
อังคาร
42.647
GBP THB
0.02345
THB GBP
พุธ
42.586
GBP THB
0.02348
THB GBP
พฤหัสบดี
42.530
GBP THB
0.02351
THB GBP
ศุกร์
42.354
GBP THB
0.02361
THB GBP
จันทร์
42.612
GBP THB
0.02347
THB GBP
อังคาร
42.556
GBP THB
0.02350
THB GBP
พุธ
42.333
GBP THB
0.02362
THB GBP
พฤหัสบดี
42.478
GBP THB
0.02354
THB GBP
ศุกร์
42.738
GBP THB
0.02340
THB GBP
จันทร์
42.902
GBP THB
0.02331
THB GBP
อังคาร
43.027
GBP THB
0.02324
THB GBP
พุธ
43.131
GBP THB
0.02319
THB GBP
พฤหัสบดี
43.061
GBP THB
0.02322
THB GBP
ศุกร์
43.043
GBP THB
0.02323
THB GBP
จันทร์
42.666
GBP THB
0.02344
THB GBP
อังคาร
42.472
GBP THB
0.02354
THB GBP
พุธ
42.765
GBP THB
0.02338
THB GBP
พฤหัสบดี
42.815
GBP THB
0.02336
THB GBP
ศุกร์
42.235
GBP THB
0.02368
THB GBP
จันทร์
42.325
GBP THB
0.02363
THB GBP
อังคาร
42.338
GBP THB
0.02362
THB GBP
พุธ
42.239
GBP THB
0.02367
THB GBP
พฤหัสบดี
42.193
GBP THB
0.02370
THB GBP
ศุกร์
42.498
GBP THB
0.02353
THB GBP
จันทร์
42.347
GBP THB
0.02361
THB GBP
อังคาร
42.219
GBP THB
0.02369
THB GBP
พุธ
42.149
GBP THB
0.02373
THB GBP
พฤหัสบดี
42.265
GBP THB
0.02366
THB GBP
ศุกร์
42.029
GBP THB
0.02379
THB GBP
จันทร์
41.913
GBP THB
0.02386
THB GBP
อังคาร
41.673
GBP THB
0.02400
THB GBP
พุธ
41.562
GBP THB
0.02406
THB GBP
พฤหัสบดี
41.757
GBP THB
0.02395
THB GBP
ศุกร์
41.935
GBP THB
0.02385
THB GBP
จันทร์
41.817
GBP THB
0.02391
THB GBP
อังคาร
41.288
GBP THB
0.02422
THB GBP
พุธ
41.011
GBP THB
0.02438
THB GBP
พฤหัสบดี
41.246
GBP THB
0.02424
THB GBP
ศุกร์
41.353
GBP THB
0.02418
THB GBP
จันทร์
41.268
GBP THB
0.02423
THB GBP
อังคาร
41.355
GBP THB
0.02418
THB GBP
พุธ
41.398
GBP THB
0.02416
THB GBP
พฤหัสบดี
41.442
GBP THB
0.02413
THB GBP
ศุกร์
41.405
GBP THB
0.02415
THB GBP
จันทร์
41.301
GBP THB
0.02421
THB GBP
อังคาร
41.328
GBP THB
0.02420
THB GBP
พุธ
41.370
GBP THB
0.02417
THB GBP
พฤหัสบดี
41.205
GBP THB
0.02427
THB GBP
ศุกร์
41.031
GBP THB
0.02437
THB GBP
จันทร์
41.265
GBP THB
0.02423
THB GBP