อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 40.323 (13/1/2566) เฉลี่ย = 42.925 สูงสุด = 45.441 (14/7/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
41.665
GBP THB
0.02400
THB GBP
อังคาร
41.003
GBP THB
0.02439
THB GBP
พุธ
41.052
GBP THB
0.02436
THB GBP
พฤหัสบดี
40.730
GBP THB
0.02455
THB GBP
ศุกร์
40.369
GBP THB
0.02477
THB GBP
จันทร์
40.631
GBP THB
0.02461
THB GBP
อังคาร
40.799
GBP THB
0.02451
THB GBP
พุธ
40.464
GBP THB
0.02471
THB GBP
พฤหัสบดี
40.678
GBP THB
0.02458
THB GBP
ศุกร์
40.323
GBP THB
0.02480
THB GBP
จันทร์
40.339
GBP THB
0.02479
THB GBP
อังคาร
40.480
GBP THB
0.02470
THB GBP
พุธ
40.604
GBP THB
0.02463
THB GBP
พฤหัสบดี
40.770
GBP THB
0.02453
THB GBP
ศุกร์
40.550
GBP THB
0.02466
THB GBP
จันทร์
40.546
GBP THB
0.02466
THB GBP
อังคาร
40.417
GBP THB
0.02474
THB GBP
พุธ
40.418
GBP THB
0.02474
THB GBP
พฤหัสบดี
40.572
GBP THB
0.02465
THB GBP
ศุกร์
40.646
GBP THB
0.02460
THB GBP
จันทร์
40.542
GBP THB
0.02467
THB GBP
อังคาร
40.736
GBP THB
0.02455
THB GBP
พุธ
40.532
GBP THB
0.02467
THB GBP
พฤหัสบดี
40.452
GBP THB
0.02472
THB GBP
ศุกร์
40.410
GBP THB
0.02475
THB GBP
จันทร์
40.527
GBP THB
0.02467
THB GBP
อังคาร
40.327
GBP THB
0.02480
THB GBP
พุธ
40.527
GBP THB
0.02468
THB GBP
พฤหัสบดี
40.649
GBP THB
0.02460
THB GBP
ศุกร์
40.932
GBP THB
0.02443
THB GBP
จันทร์
40.792
GBP THB
0.02451
THB GBP
อังคาร
41.243
GBP THB
0.02425
THB GBP
พุธ
41.450
GBP THB
0.02413
THB GBP
พฤหัสบดี
41.383
GBP THB
0.02416
THB GBP
ศุกร์
41.333
GBP THB
0.02419
THB GBP
จันทร์
41.390
GBP THB
0.02416
THB GBP
อังคาร
41.837
GBP THB
0.02390
THB GBP
พุธ
41.815
GBP THB
0.02392
THB GBP
พฤหัสบดี
41.758
GBP THB
0.02395
THB GBP
ศุกร์
41.823
GBP THB
0.02391
THB GBP
จันทร์
42.025
GBP THB
0.02380
THB GBP
อังคาร
42.779
GBP THB
0.02338
THB GBP
พุธ
41.801
GBP THB
0.02392
THB GBP
พฤหัสบดี
41.668
GBP THB
0.02400
THB GBP
ศุกร์
41.616
GBP THB
0.02403
THB GBP
จันทร์
41.470
GBP THB
0.02411
THB GBP
อังคาร
41.519
GBP THB
0.02409
THB GBP
พุธ
41.547
GBP THB
0.02407
THB GBP
พฤหัสบดี
41.688
GBP THB
0.02399
THB GBP
ศุกร์
41.927
GBP THB
0.02385
THB GBP
จันทร์
41.758
GBP THB
0.02395
THB GBP
อังคาร
41.997
GBP THB
0.02381
THB GBP
พุธ
41.836
GBP THB
0.02390
THB GBP
พฤหัสบดี
41.471
GBP THB
0.02411
THB GBP
ศุกร์
41.526
GBP THB
0.02408
THB GBP
จันทร์
41.663
GBP THB
0.02400
THB GBP
อังคาร
42.015
GBP THB
0.02380
THB GBP
พุธ
42.274
GBP THB
0.02365
THB GBP
พฤหัสบดี
41.915
GBP THB
0.02386
THB GBP
ศุกร์
41.646
GBP THB
0.02401
THB GBP
จันทร์
42.262
GBP THB
0.02366
THB GBP
อังคาร
42.206
GBP THB
0.02369
THB GBP
พุธ
42.161
GBP THB
0.02372
THB GBP
พฤหัสบดี
42.233
GBP THB
0.02368
THB GBP
ศุกร์
42.308
GBP THB
0.02364
THB GBP
จันทร์
42.510
GBP THB
0.02352
THB GBP
อังคาร
42.789
GBP THB
0.02337
THB GBP
พุธ
42.262
GBP THB
0.02366
THB GBP
พฤหัสบดี
42.487
GBP THB
0.02354
THB GBP
ศุกร์
42.409
GBP THB
0.02358
THB GBP
จันทร์
42.660
GBP THB
0.02344
THB GBP
อังคาร
42.620
GBP THB
0.02346
THB GBP
พุธ
42.492
GBP THB
0.02353
THB GBP
พฤหัสบดี
42.673
GBP THB
0.02343
THB GBP
ศุกร์
42.636
GBP THB
0.02345
THB GBP
จันทร์
42.655
GBP THB
0.02344
THB GBP
อังคาร
42.649
GBP THB
0.02345
THB GBP
พุธ
42.825
GBP THB
0.02335
THB GBP
พฤหัสบดี
42.712
GBP THB
0.02341
THB GBP
ศุกร์
42.573
GBP THB
0.02349
THB GBP
จันทร์
42.785
GBP THB
0.02337
THB GBP
อังคาร
42.885
GBP THB
0.02332
THB GBP
พุธ
42.670
GBP THB
0.02344
THB GBP
พฤหัสบดี
42.503
GBP THB
0.02353
THB GBP
ศุกร์
42.537
GBP THB
0.02351
THB GBP
จันทร์
42.858
GBP THB
0.02333
THB GBP
อังคาร
42.663
GBP THB
0.02344
THB GBP
พุธ
42.564
GBP THB
0.02349
THB GBP
พฤหัสบดี
42.501
GBP THB
0.02353
THB GBP
ศุกร์
42.543
GBP THB
0.02351
THB GBP
จันทร์
42.852
GBP THB
0.02334
THB GBP
อังคาร
42.476
GBP THB
0.02354
THB GBP
พุธ
42.435
GBP THB
0.02357
THB GBP
พฤหัสบดี
42.417
GBP THB
0.02358
THB GBP
ศุกร์
42.602
GBP THB
0.02347
THB GBP
จันทร์
42.247
GBP THB
0.02367
THB GBP
อังคาร
42.550
GBP THB
0.02350
THB GBP
พุธ
42.648
GBP THB
0.02345
THB GBP
พฤหัสบดี
42.695
GBP THB
0.02342
THB GBP
ศุกร์
42.734
GBP THB
0.02340
THB GBP
จันทร์
42.878
GBP THB
0.02332
THB GBP
อังคาร
43.009
GBP THB
0.02325
THB GBP
พุธ
42.796
GBP THB
0.02337
THB GBP
พฤหัสบดี
42.810
GBP THB
0.02336
THB GBP
ศุกร์
42.903
GBP THB
0.02331
THB GBP
จันทร์
42.892
GBP THB
0.02331
THB GBP
อังคาร
43.188
GBP THB
0.02315
THB GBP
พุธ
43.036
GBP THB
0.02324
THB GBP
พฤหัสบดี
43.317
GBP THB
0.02309
THB GBP
ศุกร์
43.321
GBP THB
0.02308
THB GBP
จันทร์
43.241
GBP THB
0.02313
THB GBP
อังคาร
43.164
GBP THB
0.02317
THB GBP
พุธ
43.236
GBP THB
0.02313
THB GBP
พฤหัสบดี
43.415
GBP THB
0.02303
THB GBP
ศุกร์
43.428
GBP THB
0.02303
THB GBP
จันทร์
43.492
GBP THB
0.02299
THB GBP
อังคาร
43.431
GBP THB
0.02303
THB GBP
พุธ
43.848
GBP THB
0.02281
THB GBP
พฤหัสบดี
44.099
GBP THB
0.02268
THB GBP
ศุกร์
44.351
GBP THB
0.02255
THB GBP
จันทร์
44.534
GBP THB
0.02245
THB GBP
อังคาร
44.373
GBP THB
0.02254
THB GBP
พุธ
44.247
GBP THB
0.02260
THB GBP
พฤหัสบดี
44.789
GBP THB
0.02233
THB GBP
ศุกร์
44.776
GBP THB
0.02233
THB GBP
จันทร์
44.723
GBP THB
0.02236
THB GBP
อังคาร
44.902
GBP THB
0.02227
THB GBP
พุธ
45.196
GBP THB
0.02213
THB GBP
พฤหัสบดี
45.018
GBP THB
0.02221
THB GBP
ศุกร์
44.796
GBP THB
0.02232
THB GBP
จันทร์
44.619
GBP THB
0.02241
THB GBP
อังคาร
44.360
GBP THB
0.02254
THB GBP
พุธ
44.323
GBP THB
0.02256
THB GBP
พฤหัสบดี
44.748
GBP THB
0.02235
THB GBP
ศุกร์
44.976
GBP THB
0.02223
THB GBP
จันทร์
44.926
GBP THB
0.02226
THB GBP
อังคาร
44.892
GBP THB
0.02228
THB GBP
พุธ
45.103
GBP THB
0.02217
THB GBP
พฤหัสบดี
45.144
GBP THB
0.02215
THB GBP
ศุกร์
45.441
GBP THB
0.02201
THB GBP
จันทร์
45.249
GBP THB
0.02210
THB GBP
อังคาร
44.860
GBP THB
0.02229
THB GBP
พุธ
44.087
GBP THB
0.02268
THB GBP
พฤหัสบดี
43.854
GBP THB
0.02280
THB GBP
ศุกร์
44.236
GBP THB
0.02261
THB GBP
จันทร์
44.214
GBP THB
0.02262
THB GBP
อังคาร
44.327
GBP THB
0.02256
THB GBP
พุธ
44.281
GBP THB
0.02258
THB GBP
พฤหัสบดี
44.177
GBP THB
0.02264
THB GBP
ศุกร์
44.252
GBP THB
0.02260
THB GBP
จันทร์
44.044
GBP THB
0.02270
THB GBP
อังคาร
43.804
GBP THB
0.02283
THB GBP
พุธ
43.812
GBP THB
0.02282
THB GBP
พฤหัสบดี
43.926
GBP THB
0.02277
THB GBP
ศุกร์
44.204
GBP THB
0.02262
THB GBP
จันทร์
44.339
GBP THB
0.02255
THB GBP
อังคาร
44.540
GBP THB
0.02245
THB GBP
พุธ
44.490
GBP THB
0.02248
THB GBP
พฤหัสบดี
44.800
GBP THB
0.02232
THB GBP
ศุกร์
44.601
GBP THB
0.02242
THB GBP
จันทร์
44.689
GBP THB
0.02238
THB GBP
อังคาร
44.983
GBP THB
0.02223
THB GBP
พุธ
45.060
GBP THB
0.02219
THB GBP
พฤหัสบดี
45.155
GBP THB
0.02215
THB GBP
ศุกร์
44.997
GBP THB
0.02222
THB GBP
จันทร์
44.835
GBP THB
0.02230
THB GBP
อังคาร
44.676
GBP THB
0.02238
THB GBP
พุธ
44.357
GBP THB
0.02254
THB GBP
พฤหัสบดี
44.359
GBP THB
0.02254
THB GBP
ศุกร์
44.246
GBP THB
0.02260
THB GBP
จันทร์
44.384
GBP THB
0.02253
THB GBP
อังคาร
44.288
GBP THB
0.02258
THB GBP
พุธ
44.444
GBP THB
0.02250
THB GBP
พฤหัสบดี
44.359
GBP THB
0.02254
THB GBP
ศุกร์
44.363
GBP THB
0.02254
THB GBP
จันทร์
44.478
GBP THB
0.02248
THB GBP
อังคาร
44.554
GBP THB
0.02244
THB GBP
พุธ
44.555
GBP THB
0.02244
THB GBP
พฤหัสบดี
44.362
GBP THB
0.02254
THB GBP
ศุกร์
44.337
GBP THB
0.02255
THB GBP
จันทร์
44.431
GBP THB
0.02251
THB GBP
อังคาร
44.472
GBP THB
0.02249
THB GBP
พุธ
44.611
GBP THB
0.02242
THB GBP
พฤหัสบดี
44.597
GBP THB
0.02242
THB GBP
ศุกร์
44.470
GBP THB
0.02249
THB GBP
จันทร์
44.307
GBP THB
0.02257
THB GBP
อังคาร
44.578
GBP THB
0.02243
THB GBP
พุธ
44.564
GBP THB
0.02244
THB GBP
พฤหัสบดี
44.439
GBP THB
0.02250
THB GBP
ศุกร์
44.090
GBP THB
0.02268
THB GBP