อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร
ต่ำสุด = 40.644 (26/9/2565) เฉลี่ย = 43.241 สูงสุด = 45.666 (13/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
44.800
GBP THB
0.02232
THB GBP
อังคาร
44.907
GBP THB
0.02227
THB GBP
พุธ
44.893
GBP THB
0.02228
THB GBP
พฤหัสบดี
45.329
GBP THB
0.02206
THB GBP
ศุกร์
45.618
GBP THB
0.02192
THB GBP
จันทร์
45.662
GBP THB
0.02190
THB GBP
อังคาร
45.448
GBP THB
0.02200
THB GBP
พุธ
45.440
GBP THB
0.02201
THB GBP
พฤหัสบดี
45.666
GBP THB
0.02190
THB GBP
ศุกร์
45.587
GBP THB
0.02194
THB GBP
จันทร์
45.274
GBP THB
0.02209
THB GBP
อังคาร
45.050
GBP THB
0.02220
THB GBP
พุธ
44.971
GBP THB
0.02224
THB GBP
พฤหัสบดี
44.844
GBP THB
0.02230
THB GBP
ศุกร์
44.639
GBP THB
0.02240
THB GBP
จันทร์
44.603
GBP THB
0.02242
THB GBP
อังคาร
44.510
GBP THB
0.02247
THB GBP
พุธ
44.543
GBP THB
0.02245
THB GBP
พฤหัสบดี
44.526
GBP THB
0.02246
THB GBP
ศุกร์
44.712
GBP THB
0.02237
THB GBP
จันทร์
44.791
GBP THB
0.02233
THB GBP
อังคาร
44.829
GBP THB
0.02231
THB GBP
พุธ
45.002
GBP THB
0.02222
THB GBP
พฤหัสบดี
44.908
GBP THB
0.02227
THB GBP
ศุกร์
44.707
GBP THB
0.02237
THB GBP
จันทร์
44.511
GBP THB
0.02247
THB GBP
อังคาร
44.596
GBP THB
0.02242
THB GBP
พุธ
44.451
GBP THB
0.02250
THB GBP
พฤหัสบดี
44.309
GBP THB
0.02257
THB GBP
ศุกร์
44.344
GBP THB
0.02255
THB GBP
จันทร์
43.992
GBP THB
0.02273
THB GBP
อังคาร
43.851
GBP THB
0.02280
THB GBP
พุธ
43.875
GBP THB
0.02279
THB GBP
พฤหัสบดี
43.714
GBP THB
0.02288
THB GBP
ศุกร์
43.799
GBP THB
0.02283
THB GBP
จันทร์
43.882
GBP THB
0.02279
THB GBP
อังคาร
43.940
GBP THB
0.02276
THB GBP
พุธ
43.882
GBP THB
0.02279
THB GBP
พฤหัสบดี
43.862
GBP THB
0.02280
THB GBP
ศุกร์
43.450
GBP THB
0.02302
THB GBP
จันทร์
43.749
GBP THB
0.02286
THB GBP
อังคาร
43.709
GBP THB
0.02288
THB GBP
พุธ
43.536
GBP THB
0.02297
THB GBP
พฤหัสบดี
43.617
GBP THB
0.02293
THB GBP
ศุกร์
43.533
GBP THB
0.02297
THB GBP
จันทร์
43.353
GBP THB
0.02307
THB GBP
อังคาร
43.553
GBP THB
0.02296
THB GBP
พุธ
43.493
GBP THB
0.02299
THB GBP
พฤหัสบดี
43.579
GBP THB
0.02295
THB GBP
ศุกร์
43.555
GBP THB
0.02296
THB GBP
จันทร์
43.545
GBP THB
0.02297
THB GBP
อังคาร
43.700
GBP THB
0.02288
THB GBP
พุธ
43.535
GBP THB
0.02297
THB GBP
พฤหัสบดี
43.856
GBP THB
0.02280
THB GBP
ศุกร์
43.791
GBP THB
0.02284
THB GBP
จันทร์
44.059
GBP THB
0.02270
THB GBP
อังคาร
44.244
GBP THB
0.02260
THB GBP
พุธ
44.406
GBP THB
0.02252
THB GBP
พฤหัสบดี
44.312
GBP THB
0.02257
THB GBP
ศุกร์
44.244
GBP THB
0.02260
THB GBP
จันทร์
44.373
GBP THB
0.02254
THB GBP
อังคาร
44.015
GBP THB
0.02272
THB GBP
พุธ
43.821
GBP THB
0.02282
THB GBP
พฤหัสบดี
43.645
GBP THB
0.02291
THB GBP
ศุกร์
43.944
GBP THB
0.02276
THB GBP
จันทร์
43.893
GBP THB
0.02278
THB GBP
อังคาร
43.896
GBP THB
0.02278
THB GBP
พุธ
43.889
GBP THB
0.02278
THB GBP
พฤหัสบดี
43.761
GBP THB
0.02285
THB GBP
ศุกร์
43.796
GBP THB
0.02283
THB GBP
จันทร์
43.801
GBP THB
0.02283
THB GBP
อังคาร
43.810
GBP THB
0.02283
THB GBP
พุธ
43.582
GBP THB
0.02295
THB GBP
พฤหัสบดี
44.260
GBP THB
0.02259
THB GBP
ศุกร์
44.078
GBP THB
0.02269
THB GBP
จันทร์
44.321
GBP THB
0.02256
THB GBP
อังคาร
43.952
GBP THB
0.02275
THB GBP
พุธ
44.080
GBP THB
0.02269
THB GBP
พฤหัสบดี
44.243
GBP THB
0.02260
THB GBP
ศุกร์
43.772
GBP THB
0.02285
THB GBP
จันทร์
43.270
GBP THB
0.02311
THB GBP
อังคาร
43.579
GBP THB
0.02295
THB GBP
พุธ
43.173
GBP THB
0.02316
THB GBP
พฤหัสบดี
42.937
GBP THB
0.02329
THB GBP
ศุกร์
42.978
GBP THB
0.02327
THB GBP
จันทร์
43.211
GBP THB
0.02314
THB GBP
อังคาร
43.121
GBP THB
0.02319
THB GBP
พุธ
42.950
GBP THB
0.02328
THB GBP
พฤหัสบดี
42.771
GBP THB
0.02338
THB GBP
ศุกร์
42.448
GBP THB
0.02356
THB GBP
จันทร์
42.729
GBP THB
0.02340
THB GBP
อังคาร
42.678
GBP THB
0.02343
THB GBP
พุธ
42.752
GBP THB
0.02339
THB GBP
พฤหัสบดี
42.340
GBP THB
0.02362
THB GBP
ศุกร์
42.416
GBP THB
0.02358
THB GBP
จันทร์
42.697
GBP THB
0.02342
THB GBP
อังคาร
42.974
GBP THB
0.02327
THB GBP
พุธ
42.898
GBP THB
0.02331
THB GBP
พฤหัสบดี
42.870
GBP THB
0.02333
THB GBP
ศุกร์
42.778
GBP THB
0.02338
THB GBP
จันทร์
42.971
GBP THB
0.02327
THB GBP
อังคาร
42.676
GBP THB
0.02343
THB GBP
พุธ
42.795
GBP THB
0.02337
THB GBP
พฤหัสบดี
43.138
GBP THB
0.02318
THB GBP
ศุกร์
42.999
GBP THB
0.02326
THB GBP
จันทร์
43.044
GBP THB
0.02323
THB GBP
อังคาร
43.163
GBP THB
0.02317
THB GBP
พุธ
43.248
GBP THB
0.02312
THB GBP
พฤหัสบดี
43.034
GBP THB
0.02324
THB GBP
ศุกร์
42.996
GBP THB
0.02326
THB GBP
จันทร์
43.055
GBP THB
0.02323
THB GBP
อังคาร
43.044
GBP THB
0.02323
THB GBP
พุธ
43.305
GBP THB
0.02309
THB GBP
พฤหัสบดี
43.241
GBP THB
0.02313
THB GBP
ศุกร์
43.265
GBP THB
0.02311
THB GBP
จันทร์
42.439
GBP THB
0.02356
THB GBP
อังคาร
42.260
GBP THB
0.02366
THB GBP
พุธ
42.346
GBP THB
0.02362
THB GBP
พฤหัสบดี
42.731
GBP THB
0.02340
THB GBP
ศุกร์
43.305
GBP THB
0.02309
THB GBP
จันทร์
43.255
GBP THB
0.02312
THB GBP
อังคาร
43.403
GBP THB
0.02304
THB GBP
พุธ
43.466
GBP THB
0.02301
THB GBP
พฤหัสบดี
43.341
GBP THB
0.02307
THB GBP
ศุกร์
43.670
GBP THB
0.02290
THB GBP
จันทร์
43.367
GBP THB
0.02306
THB GBP
อังคาร
43.041
GBP THB
0.02323
THB GBP
พุธ
42.723
GBP THB
0.02341
THB GBP
พฤหัสบดี
42.835
GBP THB
0.02335
THB GBP
ศุกร์
42.973
GBP THB
0.02327
THB GBP
จันทร์
43.283
GBP THB
0.02310
THB GBP
อังคาร
43.063
GBP THB
0.02322
THB GBP
พุธ
43.054
GBP THB
0.02323
THB GBP
พฤหัสบดี
43.308
GBP THB
0.02309
THB GBP
ศุกร์
43.160
GBP THB
0.02317
THB GBP
จันทร์
43.262
GBP THB
0.02312
THB GBP
อังคาร
42.916
GBP THB
0.02330
THB GBP
พุธ
43.066
GBP THB
0.02322
THB GBP
พฤหัสบดี
43.324
GBP THB
0.02308
THB GBP
ศุกร์
43.357
GBP THB
0.02306
THB GBP
จันทร์
43.860
GBP THB
0.02280
THB GBP
อังคาร
44.029
GBP THB
0.02271
THB GBP
พุธ
43.921
GBP THB
0.02277
THB GBP
พฤหัสบดี
44.138
GBP THB
0.02266
THB GBP
ศุกร์
43.887
GBP THB
0.02279
THB GBP
จันทร์
44.181
GBP THB
0.02263
THB GBP
อังคาร
44.053
GBP THB
0.02270
THB GBP
พุธ
44.440
GBP THB
0.02250
THB GBP
พฤหัสบดี
44.382
GBP THB
0.02253
THB GBP
ศุกร์
44.136
GBP THB
0.02266
THB GBP
จันทร์
44.250
GBP THB
0.02260
THB GBP
อังคาร
44.094
GBP THB
0.02268
THB GBP
พุธ
44.193
GBP THB
0.02263
THB GBP
พฤหัสบดี
43.837
GBP THB
0.02281
THB GBP
ศุกร์
43.113
GBP THB
0.02319
THB GBP
จันทร์
43.238
GBP THB
0.02313
THB GBP
อังคาร
42.929
GBP THB
0.02329
THB GBP
พุธ
43.001
GBP THB
0.02326
THB GBP
พฤหัสบดี
42.937
GBP THB
0.02329
THB GBP
ศุกร์
42.898
GBP THB
0.02331
THB GBP
จันทร์
42.902
GBP THB
0.02331
THB GBP
อังคาร
42.633
GBP THB
0.02346
THB GBP
พุธ
42.887
GBP THB
0.02332
THB GBP
พฤหัสบดี
42.912
GBP THB
0.02330
THB GBP
ศุกร์
42.315
GBP THB
0.02363
THB GBP
จันทร์
42.601
GBP THB
0.02347
THB GBP
อังคาร
42.489
GBP THB
0.02354
THB GBP
พุธ
42.576
GBP THB
0.02349
THB GBP
พฤหัสบดี
42.380
GBP THB
0.02360
THB GBP
ศุกร์
42.622
GBP THB
0.02346
THB GBP
จันทร์
42.573
GBP THB
0.02349
THB GBP
อังคาร
42.626
GBP THB
0.02346
THB GBP
พุธ
42.356
GBP THB
0.02361
THB GBP
พฤหัสบดี
42.423
GBP THB
0.02357
THB GBP
ศุกร์
42.497
GBP THB
0.02353
THB GBP
จันทร์
42.074
GBP THB
0.02377
THB GBP
อังคาร
42.235
GBP THB
0.02368
THB GBP
พุธ
42.036
GBP THB
0.02379
THB GBP
พฤหัสบดี
41.980
GBP THB
0.02382
THB GBP
ศุกร์
42.135
GBP THB
0.02373
THB GBP
จันทร์
42.458
GBP THB
0.02355
THB GBP
อังคาร
42.530
GBP THB
0.02351
THB GBP
พุธ
42.300
GBP THB
0.02364
THB GBP
พฤหัสบดี
42.366
GBP THB
0.02360
THB GBP
ศุกร์
42.150
GBP THB
0.02372
THB GBP
จันทร์
42.123
GBP THB
0.02374
THB GBP
อังคาร
42.276
GBP THB
0.02365
THB GBP
พุธ
42.140
GBP THB
0.02373
THB GBP
พฤหัสบดี
42.398
GBP THB
0.02359
THB GBP
ศุกร์
41.405
GBP THB
0.02415
THB GBP
จันทร์
40.644
GBP THB
0.02460
THB GBP
อังคาร
41.010
GBP THB
0.02438
THB GBP
พุธ
40.841
GBP THB
0.02449
THB GBP
พฤหัสบดี
41.212
GBP THB
0.02426
THB GBP
ศุกร์
41.810
GBP THB
0.02392
THB GBP
จันทร์
42.650
GBP THB
0.02345
THB GBP
อังคาร
42.580
GBP THB
0.02349
THB GBP
พุธ
42.522
GBP THB
0.02352
THB GBP
พฤหัสบดี
42.015
GBP THB
0.02380
THB GBP
ศุกร์
41.836
GBP THB
0.02390
THB GBP
จันทร์
41.894
GBP THB
0.02387
THB GBP
อังคาร
42.179
GBP THB
0.02371
THB GBP
พุธ
42.129
GBP THB
0.02374
THB GBP
พฤหัสบดี
42.217
GBP THB
0.02369
THB GBP
ศุกร์
42.979
GBP THB
0.02327
THB GBP
จันทร์
43.099
GBP THB
0.02320
THB GBP
อังคาร
42.916
GBP THB
0.02330
THB GBP
พุธ
43.087
GBP THB
0.02321
THB GBP
พฤหัสบดี
42.683
GBP THB
0.02343
THB GBP
ศุกร์
42.672
GBP THB
0.02343
THB GBP
จันทร์
43.116
GBP THB
0.02319
THB GBP
อังคาร
43.386
GBP THB
0.02305
THB GBP
พุธ
43.634
GBP THB
0.02292
THB GBP
พฤหัสบดี
43.724
GBP THB
0.02287
THB GBP
ศุกร์
43.758
GBP THB
0.02285
THB GBP
จันทร์
44.014
GBP THB
0.02272
THB GBP
อังคาร
43.548
GBP THB
0.02296
THB GBP
พุธ
43.234
GBP THB
0.02313
THB GBP
พฤหัสบดี
42.834
GBP THB
0.02335
THB GBP
ศุกร์
42.093
GBP THB
0.02376
THB GBP
จันทร์
42.830
GBP THB
0.02335
THB GBP
อังคาร
42.705
GBP THB
0.02342
THB GBP
พุธ
42.168
GBP THB
0.02371
THB GBP
พฤหัสบดี
42.037
GBP THB
0.02379
THB GBP
ศุกร์
42.128
GBP THB
0.02374
THB GBP
จันทร์
42.243
GBP THB
0.02367
THB GBP
อังคาร
42.113
GBP THB
0.02375
THB GBP
พุธ
42.408
GBP THB
0.02358
THB GBP
พฤหัสบดี
42.701
GBP THB
0.02342
THB GBP
ศุกร์
42.547
GBP THB
0.02350
THB GBP
จันทร์
42.814
GBP THB
0.02336
THB GBP
อังคาร
42.861
GBP THB
0.02333
THB GBP
พุธ
43.231
GBP THB
0.02313
THB GBP
พฤหัสบดี
43.336
GBP THB
0.02308
THB GBP
ศุกร์
43.354
GBP THB
0.02307
THB GBP
จันทร์
42.974
GBP THB
0.02327
THB GBP
อังคาร
42.505
GBP THB
0.02353
THB GBP
พุธ
42.294
GBP THB
0.02364
THB GBP
พฤหัสบดี
42.462
GBP THB
0.02355
THB GBP
ศุกร์
42.644
GBP THB
0.02345
THB GBP
จันทร์
42.522
GBP THB
0.02352
THB GBP
อังคาร
42.694
GBP THB
0.02342
THB GBP
พุธ
42.714
GBP THB
0.02341
THB GBP
พฤหัสบดี
42.330
GBP THB
0.02362
THB GBP
ศุกร์
42.632
GBP THB
0.02346
THB GBP
จันทร์
42.666
GBP THB
0.02344
THB GBP
อังคาร
42.722
GBP THB
0.02341
THB GBP
พุธ
42.816
GBP THB
0.02336
THB GBP
พฤหัสบดี
43.115
GBP THB
0.02319
THB GBP
ศุกร์
42.559
GBP THB
0.02350
THB GBP
จันทร์
42.509
GBP THB
0.02352
THB GBP
อังคาร
42.288
GBP THB
0.02365
THB GBP
พุธ
42.138
GBP THB
0.02373
THB GBP
พฤหัสบดี
41.899
GBP THB
0.02387
THB GBP
ศุกร์
41.946
GBP THB
0.02384
THB GBP
จันทร์
41.940
GBP THB
0.02384
THB GBP
อังคาร
41.753
GBP THB
0.02395
THB GBP
พุธ
41.890
GBP THB
0.02387
THB GBP
พฤหัสบดี
41.705
GBP THB
0.02398
THB GBP
ศุกร์
41.639
GBP THB
0.02402
THB GBP