อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 9.5352 (20/3/2561) เฉลี่ย = 9.8385 สูงสุด = 10.217 (30/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
10.039
PEN THB
0.09962
THB PEN
อังคาร
10.032
PEN THB
0.09968
THB PEN
พุธ
10.021
PEN THB
0.09979
THB PEN
พฤหัสบดี
10.017
PEN THB
0.09983
THB PEN
ศุกร์
10.036
PEN THB
0.09964
THB PEN
จันทร์
10.030
PEN THB
0.09970
THB PEN
อังคาร
10.026
PEN THB
0.09974
THB PEN
พุธ
10.006
PEN THB
0.09994
THB PEN
พฤหัสบดี
9.9457
PEN THB
0.1005
THB PEN
ศุกร์
9.9290
PEN THB
0.1007
THB PEN
จันทร์
9.9295
PEN THB
0.1007
THB PEN
อังคาร
9.9484
PEN THB
0.1005
THB PEN
พุธ
9.9674
PEN THB
0.1003
THB PEN
พฤหัสบดี
9.9444
PEN THB
0.1006
THB PEN
ศุกร์
9.9081
PEN THB
0.1009
THB PEN
จันทร์
9.9258
PEN THB
0.1007
THB PEN
อังคาร
9.9080
PEN THB
0.1009
THB PEN
พุธ
9.8462
PEN THB
0.1016
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7750
PEN THB
0.1023
THB PEN
ศุกร์
9.7462
PEN THB
0.1026
THB PEN
จันทร์
9.7434
PEN THB
0.1026
THB PEN
อังคาร
9.7865
PEN THB
0.1022
THB PEN
พุธ
9.7402
PEN THB
0.1027
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7512
PEN THB
0.1026
THB PEN
ศุกร์
9.7752
PEN THB
0.1023
THB PEN
จันทร์
9.7879
PEN THB
0.1022
THB PEN
อังคาร
9.7483
PEN THB
0.1026
THB PEN
พุธ
9.7081
PEN THB
0.1030
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7915
PEN THB
0.1021
THB PEN
ศุกร์
9.7458
PEN THB
0.1026
THB PEN
จันทร์
9.6595
PEN THB
0.1035
THB PEN
อังคาร
9.6481
PEN THB
0.1036
THB PEN
พุธ
9.5829
PEN THB
0.1044
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5937
PEN THB
0.1042
THB PEN
ศุกร์
9.6203
PEN THB
0.1039
THB PEN
จันทร์
9.6447
PEN THB
0.1037
THB PEN
อังคาร
9.6966
PEN THB
0.1031
THB PEN
พุธ
9.6894
PEN THB
0.1032
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7197
PEN THB
0.1029
THB PEN
ศุกร์
9.7037
PEN THB
0.1031
THB PEN
จันทร์
9.6363
PEN THB
0.1038
THB PEN
อังคาร
9.6380
PEN THB
0.1038
THB PEN
พุธ
9.6716
PEN THB
0.1034
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6470
PEN THB
0.1037
THB PEN
ศุกร์
9.6498
PEN THB
0.1036
THB PEN
จันทร์
9.6538
PEN THB
0.1036
THB PEN
อังคาร
9.6494
PEN THB
0.1036
THB PEN
พุธ
9.6417
PEN THB
0.1037
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6234
PEN THB
0.1039
THB PEN
ศุกร์
9.6201
PEN THB
0.1039
THB PEN
จันทร์
9.6062
PEN THB
0.1041
THB PEN
อังคาร
9.6021
PEN THB
0.1041
THB PEN
พุธ
9.5388
PEN THB
0.1048
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5867
PEN THB
0.1043
THB PEN
ศุกร์
9.5677
PEN THB
0.1045
THB PEN
จันทร์
9.5443
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.5352
PEN THB
0.1049
THB PEN
พุธ
9.5681
PEN THB
0.1045
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6009
PEN THB
0.1042
THB PEN
ศุกร์
9.6516
PEN THB
0.1036
THB PEN
จันทร์
9.6665
PEN THB
0.1035
THB PEN
อังคาร
9.6804
PEN THB
0.1033
THB PEN
พุธ
9.6761
PEN THB
0.1033
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6759
PEN THB
0.1033
THB PEN
ศุกร์
9.6739
PEN THB
0.1034
THB PEN
จันทร์
9.6630
PEN THB
0.1035
THB PEN
อังคาร
9.6693
PEN THB
0.1034
THB PEN
พุธ
9.6891
PEN THB
0.1032
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6821
PEN THB
0.1033
THB PEN
ศุกร์
9.7010
PEN THB
0.1031
THB PEN
จันทร์
9.6542
PEN THB
0.1036
THB PEN
อังคาร
9.6463
PEN THB
0.1037
THB PEN
พุธ
9.6226
PEN THB
0.1039
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6443
PEN THB
0.1037
THB PEN
ศุกร์
9.6668
PEN THB
0.1034
THB PEN
จันทร์
9.6924
PEN THB
0.1032
THB PEN
อังคาร
9.6781
PEN THB
0.1033
THB PEN
พุธ
9.7115
PEN THB
0.1030
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7032
PEN THB
0.1031
THB PEN
ศุกร์
9.7101
PEN THB
0.1030
THB PEN
จันทร์
9.7742
PEN THB
0.1023
THB PEN
อังคาร
9.7358
PEN THB
0.1027
THB PEN
พุธ
9.7671
PEN THB
0.1024
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7635
PEN THB
0.1024
THB PEN
ศุกร์
9.7667
PEN THB
0.1024
THB PEN
จันทร์
9.7452
PEN THB
0.1026
THB PEN
อังคาร
9.7193
PEN THB
0.1029
THB PEN
พุธ
9.7488
PEN THB
0.1026
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7032
PEN THB
0.1031
THB PEN
ศุกร์
9.6792
PEN THB
0.1033
THB PEN
จันทร์
9.7462
PEN THB
0.1026
THB PEN
อังคาร
9.7256
PEN THB
0.1028
THB PEN
พุธ
9.7647
PEN THB
0.1024
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7435
PEN THB
0.1026
THB PEN
ศุกร์
9.7858
PEN THB
0.1022
THB PEN
จันทร์
9.7766
PEN THB
0.1023
THB PEN
อังคาร
9.8020
PEN THB
0.1020
THB PEN
พุธ
9.7858
PEN THB
0.1022
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8322
PEN THB
0.1017
THB PEN
ศุกร์
9.8139
PEN THB
0.1019
THB PEN
จันทร์
9.8140
PEN THB
0.1019
THB PEN
อังคาร
9.7776
PEN THB
0.1023
THB PEN
พุธ
9.8235
PEN THB
0.1018
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8396
PEN THB
0.1016
THB PEN
ศุกร์
9.7856
PEN THB
0.1022
THB PEN
จันทร์
9.7698
PEN THB
0.1024
THB PEN
อังคาร
9.7954
PEN THB
0.1021
THB PEN
พุธ
9.8068
PEN THB
0.1020
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7823
PEN THB
0.1022
THB PEN
ศุกร์
9.7876
PEN THB
0.1022
THB PEN
อาทิตย์
9.7604
PEN THB
0.1025
THB PEN
จันทร์
9.7879
PEN THB
0.1022
THB PEN
อังคาร
9.7694
PEN THB
0.1024
THB PEN
พุธ
9.7521
PEN THB
0.1025
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7914
PEN THB
0.1021
THB PEN
ศุกร์
9.8285
PEN THB
0.1017
THB PEN
อาทิตย์
9.8327
PEN THB
0.1017
THB PEN
จันทร์
9.8239
PEN THB
0.1018
THB PEN
อังคาร
9.8301
PEN THB
0.1017
THB PEN
พุธ
9.8233
PEN THB
0.1018
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8298
PEN THB
0.1017
THB PEN
ศุกร์
9.8871
PEN THB
0.1011
THB PEN
อาทิตย์
9.9772
PEN THB
0.1002
THB PEN
จันทร์
9.9781
PEN THB
0.1002
THB PEN
อังคาร
10.005
PEN THB
0.09995
THB PEN
พุธ
9.9741
PEN THB
0.1003
THB PEN
พฤหัสบดี
10.060
PEN THB
0.09940
THB PEN
ศุกร์
10.035
PEN THB
0.09965
THB PEN
จันทร์
10.103
PEN THB
0.09898
THB PEN
อังคาร
10.086
PEN THB
0.09915
THB PEN
พุธ
10.091
PEN THB
0.09910
THB PEN
พฤหัสบดี
10.102
PEN THB
0.09899
THB PEN
ศุกร์
10.124
PEN THB
0.09878
THB PEN
จันทร์
10.085
PEN THB
0.09916
THB PEN
อังคาร
10.101
PEN THB
0.09900
THB PEN
พุธ
10.070
PEN THB
0.09930
THB PEN
พฤหัสบดี
10.107
PEN THB
0.09894
THB PEN
ศุกร์
10.098
PEN THB
0.09903
THB PEN
จันทร์
10.089
PEN THB
0.09912
THB PEN
อังคาร
10.094
PEN THB
0.09907
THB PEN
พุธ
10.165
PEN THB
0.09838
THB PEN
พฤหัสบดี
10.132
PEN THB
0.09870
THB PEN
ศุกร์
10.173
PEN THB
0.09830
THB PEN
จันทร์
10.185
PEN THB
0.09818
THB PEN
อังคาร
10.178
PEN THB
0.09825
THB PEN
พุธ
10.199
PEN THB
0.09805
THB PEN
พฤหัสบดี
10.210
PEN THB
0.09794
THB PEN
ศุกร์
10.193
PEN THB
0.09811
THB PEN
จันทร์
10.189
PEN THB
0.09814
THB PEN
อังคาร
10.205
PEN THB
0.09799
THB PEN
พุธ
10.174
PEN THB
0.09829
THB PEN
พฤหัสบดี
10.176
PEN THB
0.09827
THB PEN
ศุกร์
10.209
PEN THB
0.09796
THB PEN
จันทร์
10.217
PEN THB
0.09788
THB PEN
อังคาร
10.169
PEN THB
0.09834
THB PEN
พุธ
10.148
PEN THB
0.09854
THB PEN
พฤหัสบดี
10.161
PEN THB
0.09841
THB PEN
ศุกร์
10.196
PEN THB
0.09807
THB PEN
จันทร์
10.189
PEN THB
0.09814
THB PEN
อังคาร
10.182
PEN THB
0.09821
THB PEN
พุธ
10.162
PEN THB
0.09841
THB PEN
พฤหัสบดี
10.151
PEN THB
0.09851
THB PEN
ศุกร์
10.177
PEN THB
0.09826
THB PEN
จันทร์
10.171
PEN THB
0.09832
THB PEN
อังคาร
10.124
PEN THB
0.09877
THB PEN
พุธ
10.104
PEN THB
0.09897
THB PEN
พฤหัสบดี
10.018
PEN THB
0.09982
THB PEN
ศุกร์
10.027
PEN THB
0.09973
THB PEN
จันทร์
10.019
PEN THB
0.09981
THB PEN
อังคาร
9.9095
PEN THB
0.1009
THB PEN
พุธ
9.9377
PEN THB
0.1006
THB PEN
พฤหัสบดี
9.9932
PEN THB
0.1001
THB PEN
ศุกร์
9.9175
PEN THB
0.1008
THB PEN
จันทร์
9.8996
PEN THB
0.1010
THB PEN
อังคาร
9.9021
PEN THB
0.1010
THB PEN
พุธ
9.9428
PEN THB
0.1006
THB PEN
พฤหัสบดี
9.9320
PEN THB
0.1007
THB PEN
ศุกร์
9.9069
PEN THB
0.1009
THB PEN
จันทร์
9.9121
PEN THB
0.1009
THB PEN
อังคาร
9.9261
PEN THB
0.1007
THB PEN
พุธ
9.8978
PEN THB
0.1010
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8982
PEN THB
0.1010
THB PEN
ศุกร์
9.8692
PEN THB
0.1013
THB PEN
จันทร์
9.8880
PEN THB
0.1011
THB PEN
อังคาร
9.8382
PEN THB
0.1016
THB PEN
พุธ
9.8409
PEN THB
0.1016
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8056
PEN THB
0.1020
THB PEN
ศุกร์
9.8256
PEN THB
0.1018
THB PEN
จันทร์
9.8720
PEN THB
0.1013
THB PEN
อังคาร
9.8461
PEN THB
0.1016
THB PEN
พุธ
9.8500
PEN THB
0.1015
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8073
PEN THB
0.1020
THB PEN
ศุกร์
9.8235
PEN THB
0.1018
THB PEN
จันทร์
9.8581
PEN THB
0.1014
THB PEN
อังคาร
9.8284
PEN THB
0.1017
THB PEN
ศุกร์
9.8133
PEN THB
0.1019
THB PEN
จันทร์
9.7695
PEN THB
0.1024
THB PEN
อังคาร
9.7840
PEN THB
0.1022
THB PEN
พุธ
9.7592
PEN THB
0.1025
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8165
PEN THB
0.1019
THB PEN
ศุกร์
9.8577
PEN THB
0.1014
THB PEN
จันทร์
9.9263
PEN THB
0.1007
THB PEN
อังคาร
9.9148
PEN THB
0.1009
THB PEN
พุธ
9.8843
PEN THB
0.1012
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8709
PEN THB
0.1013
THB PEN
ศุกร์
9.8327
PEN THB
0.1017
THB PEN
จันทร์
9.8167
PEN THB
0.1019
THB PEN
อังคาร
9.7976
PEN THB
0.1021
THB PEN
พุธ
9.7572
PEN THB
0.1025
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7903
PEN THB
0.1021
THB PEN
ศุกร์
9.7766
PEN THB
0.1023
THB PEN
จันทร์
9.7925
PEN THB
0.1021
THB PEN
อังคาร
9.8635
PEN THB
0.1014
THB PEN
พุธ
9.8366
PEN THB
0.1017
THB PEN
พฤหัสบดี
9.8567
PEN THB
0.1015
THB PEN
ศุกร์
9.8872
PEN THB
0.1011
THB PEN
จันทร์
9.9203
PEN THB
0.1008
THB PEN
อังคาร
9.9046
PEN THB
0.1010
THB PEN
พุธ
9.8974
PEN THB
0.1010
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7919
PEN THB
0.1021
THB PEN
ศุกร์
9.7488
PEN THB
0.1026
THB PEN
จันทร์
9.7831
PEN THB
0.1022
THB PEN
อังคาร
9.7879
PEN THB
0.1022
THB PEN
พุธ
9.7569
PEN THB
0.1025
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7587
PEN THB
0.1025
THB PEN
ศุกร์
9.8158
PEN THB
0.1019
THB PEN
จันทร์
9.8327
PEN THB
0.1017
THB PEN
อังคาร
9.7679
PEN THB
0.1024
THB PEN
พุธ
9.7275
PEN THB
0.1028
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7165
PEN THB
0.1029
THB PEN
ศุกร์
9.7485
PEN THB
0.1026
THB PEN
จันทร์
9.7756
PEN THB
0.1023
THB PEN
อังคาร
9.7618
PEN THB
0.1024
THB PEN
พุธ
9.7415
PEN THB
0.1027
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7727
PEN THB
0.1023
THB PEN
ศุกร์
9.7871
PEN THB
0.1022
THB PEN
จันทร์
9.7780
PEN THB
0.1023
THB PEN
อังคาร
9.7752
PEN THB
0.1023
THB PEN
พุธ
9.7742
PEN THB
0.1023
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7632
PEN THB
0.1024
THB PEN
ศุกร์
9.7307
PEN THB
0.1028
THB PEN
จันทร์
9.6957
PEN THB
0.1031
THB PEN
อังคาร
9.6759
PEN THB
0.1033
THB PEN
พุธ
9.6803
PEN THB
0.1033
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7250
PEN THB
0.1028
THB PEN
ศุกร์
9.7254
PEN THB
0.1028
THB PEN
จันทร์
9.7520
PEN THB
0.1025
THB PEN
อังคาร
9.7565
PEN THB
0.1025
THB PEN
พุธ
9.7603
PEN THB
0.1025
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7350
PEN THB
0.1027
THB PEN
ศุกร์
9.7855
PEN THB
0.1022
THB PEN
จันทร์
9.8026
PEN THB
0.1020
THB PEN
อังคาร
9.8116
PEN THB
0.1019
THB PEN
พุธ
9.7700
PEN THB
0.1024
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7717
PEN THB
0.1023
THB PEN
ศุกร์
9.7544
PEN THB
0.1025
THB PEN
จันทร์
9.7054
PEN THB
0.1030
THB PEN
อังคาร
9.7001
PEN THB
0.1031
THB PEN
พุธ
9.6971
PEN THB
0.1031
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6582
PEN THB
0.1035
THB PEN
ศุกร์
9.6135
PEN THB
0.1040
THB PEN
จันทร์
9.6485
PEN THB
0.1036
THB PEN