อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 8.4151 (27/1/2566) เฉลี่ย = 9.3045 สูงสุด = 9.7641 (28/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
9.1490
PEN THB
0.1093
THB PEN
อังคาร
9.0302
PEN THB
0.1107
THB PEN
พุธ
8.9714
PEN THB
0.1115
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8740
PEN THB
0.1127
THB PEN
ศุกร์
8.9517
PEN THB
0.1117
THB PEN
จันทร์
8.9563
PEN THB
0.1117
THB PEN
อังคาร
8.8838
PEN THB
0.1126
THB PEN
พุธ
8.7608
PEN THB
0.1141
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8100
PEN THB
0.1135
THB PEN
ศุกร์
8.7781
PEN THB
0.1139
THB PEN
จันทร์
8.7464
PEN THB
0.1143
THB PEN
อังคาร
8.6854
PEN THB
0.1151
THB PEN
พุธ
8.5511
PEN THB
0.1169
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6087
PEN THB
0.1162
THB PEN
ศุกร์
8.5677
PEN THB
0.1167
THB PEN
จันทร์
8.5410
PEN THB
0.1171
THB PEN
อังคาร
8.5088
PEN THB
0.1175
THB PEN
พุธ
8.5000
PEN THB
0.1176
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4410
PEN THB
0.1185
THB PEN
ศุกร์
8.4151
PEN THB
0.1188
THB PEN
จันทร์
8.5160
PEN THB
0.1174
THB PEN
อังคาร
8.6193
PEN THB
0.1160
THB PEN
พุธ
8.5544
PEN THB
0.1169
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6371
PEN THB
0.1158
THB PEN
ศุกร์
8.4716
PEN THB
0.1180
THB PEN
จันทร์
8.6976
PEN THB
0.1150
THB PEN
อังคาร
8.7582
PEN THB
0.1142
THB PEN
พุธ
8.7218
PEN THB
0.1147
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7198
PEN THB
0.1147
THB PEN
ศุกร์
8.7308
PEN THB
0.1145
THB PEN
จันทร์
8.7528
PEN THB
0.1142
THB PEN
อังคาร
8.8633
PEN THB
0.1128
THB PEN
พุธ
8.8881
PEN THB
0.1125
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9229
PEN THB
0.1121
THB PEN
ศุกร์
8.9377
PEN THB
0.1119
THB PEN
จันทร์
8.9788
PEN THB
0.1114
THB PEN
อังคาร
8.9927
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
9.0108
PEN THB
0.1110
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0393
PEN THB
0.1106
THB PEN
ศุกร์
9.1497
PEN THB
0.1093
THB PEN
จันทร์
9.2056
PEN THB
0.1086
THB PEN
อังคาร
9.2686
PEN THB
0.1079
THB PEN
พุธ
9.0796
PEN THB
0.1101
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1532
PEN THB
0.1093
THB PEN
ศุกร์
9.1957
PEN THB
0.1087
THB PEN
จันทร์
9.1410
PEN THB
0.1094
THB PEN
อังคาร
9.1602
PEN THB
0.1092
THB PEN
พุธ
9.2938
PEN THB
0.1076
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2669
PEN THB
0.1079
THB PEN
ศุกร์
9.2301
PEN THB
0.1083
THB PEN
จันทร์
9.1347
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.1784
PEN THB
0.1090
THB PEN
พุธ
9.1413
PEN THB
0.1094
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0742
PEN THB
0.1102
THB PEN
ศุกร์
8.9887
PEN THB
0.1113
THB PEN
จันทร์
9.0337
PEN THB
0.1107
THB PEN
อังคาร
9.0526
PEN THB
0.1105
THB PEN
พุธ
9.1066
PEN THB
0.1098
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0171
PEN THB
0.1109
THB PEN
ศุกร์
9.0572
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.1324
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.0926
PEN THB
0.1100
THB PEN
พุธ
9.0684
PEN THB
0.1103
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1005
PEN THB
0.1099
THB PEN
ศุกร์
9.1053
PEN THB
0.1098
THB PEN
จันทร์
9.1483
PEN THB
0.1093
THB PEN
อังคาร
9.0974
PEN THB
0.1099
THB PEN
พุธ
8.9747
PEN THB
0.1114
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0340
PEN THB
0.1107
THB PEN
ศุกร์
9.0460
PEN THB
0.1105
THB PEN
จันทร์
9.1073
PEN THB
0.1098
THB PEN
อังคาร
9.1013
PEN THB
0.1099
THB PEN
พุธ
9.0475
PEN THB
0.1105
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0284
PEN THB
0.1108
THB PEN
ศุกร์
9.0279
PEN THB
0.1108
THB PEN
จันทร์
9.0325
PEN THB
0.1107
THB PEN
อังคาร
9.0329
PEN THB
0.1107
THB PEN
พุธ
9.1166
PEN THB
0.1097
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1103
PEN THB
0.1098
THB PEN
ศุกร์
9.0992
PEN THB
0.1099
THB PEN
จันทร์
9.1349
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.1851
PEN THB
0.1089
THB PEN
พุธ
9.0706
PEN THB
0.1102
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0717
PEN THB
0.1102
THB PEN
ศุกร์
9.1538
PEN THB
0.1092
THB PEN
จันทร์
9.2022
PEN THB
0.1087
THB PEN
อังคาร
9.2153
PEN THB
0.1085
THB PEN
พุธ
9.2339
PEN THB
0.1083
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1365
PEN THB
0.1095
THB PEN
ศุกร์
9.0564
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.1285
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.0362
PEN THB
0.1107
THB PEN
พุธ
9.0884
PEN THB
0.1100
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1668
PEN THB
0.1091
THB PEN
ศุกร์
9.2971
PEN THB
0.1076
THB PEN
จันทร์
9.1866
PEN THB
0.1089
THB PEN
อังคาร
9.2771
PEN THB
0.1078
THB PEN
พุธ
9.3490
PEN THB
0.1070
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3239
PEN THB
0.1073
THB PEN
ศุกร์
9.2614
PEN THB
0.1080
THB PEN
จันทร์
9.3365
PEN THB
0.1071
THB PEN
อังคาร
9.4159
PEN THB
0.1062
THB PEN
พุธ
9.3527
PEN THB
0.1069
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4203
PEN THB
0.1062
THB PEN
ศุกร์
9.4223
PEN THB
0.1061
THB PEN
จันทร์
9.4104
PEN THB
0.1063
THB PEN
อังคาร
9.4564
PEN THB
0.1057
THB PEN
พุธ
9.4729
PEN THB
0.1056
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4628
PEN THB
0.1057
THB PEN
ศุกร์
9.4599
PEN THB
0.1057
THB PEN
จันทร์
9.4056
PEN THB
0.1063
THB PEN
อังคาร
9.4509
PEN THB
0.1058
THB PEN
พุธ
9.4272
PEN THB
0.1061
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4673
PEN THB
0.1056
THB PEN
ศุกร์
9.4868
PEN THB
0.1054
THB PEN
จันทร์
9.4491
PEN THB
0.1058
THB PEN
อังคาร
9.4588
PEN THB
0.1057
THB PEN
พุธ
9.5270
PEN THB
0.1050
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5602
PEN THB
0.1046
THB PEN
ศุกร์
9.5937
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.5417
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.6061
PEN THB
0.1041
THB PEN
พุธ
9.5911
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6967
PEN THB
0.1031
THB PEN
ศุกร์
9.6525
PEN THB
0.1036
THB PEN
จันทร์
9.7250
PEN THB
0.1028
THB PEN
อังคาร
9.7011
PEN THB
0.1031
THB PEN
พุธ
9.7641
PEN THB
0.1024
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7406
PEN THB
0.1027
THB PEN
ศุกร์
9.7120
PEN THB
0.1030
THB PEN
จันทร์
9.7328
PEN THB
0.1027
THB PEN
อังคาร
9.6405
PEN THB
0.1037
THB PEN
พุธ
9.6216
PEN THB
0.1039
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6267
PEN THB
0.1039
THB PEN
ศุกร์
9.6974
PEN THB
0.1031
THB PEN
จันทร์
9.7231
PEN THB
0.1028
THB PEN
อังคาร
9.5809
PEN THB
0.1044
THB PEN
พุธ
9.6051
PEN THB
0.1041
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6340
PEN THB
0.1038
THB PEN
ศุกร์
9.7295
PEN THB
0.1028
THB PEN
จันทร์
9.6796
PEN THB
0.1033
THB PEN
อังคาร
9.6057
PEN THB
0.1041
THB PEN
พุธ
9.5611
PEN THB
0.1046
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5110
PEN THB
0.1051
THB PEN
ศุกร์
9.5505
PEN THB
0.1047
THB PEN
จันทร์
9.6044
PEN THB
0.1041
THB PEN
อังคาร
9.5954
PEN THB
0.1042
THB PEN
พุธ
9.5363
PEN THB
0.1049
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4726
PEN THB
0.1056
THB PEN
ศุกร์
9.5619
PEN THB
0.1046
THB PEN
จันทร์
9.5219
PEN THB
0.1050
THB PEN
อังคาร
9.4597
PEN THB
0.1057
THB PEN
พุธ
9.5098
PEN THB
0.1052
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4780
PEN THB
0.1055
THB PEN
ศุกร์
9.5591
PEN THB
0.1046
THB PEN
จันทร์
9.4953
PEN THB
0.1053
THB PEN
อังคาร
9.5127
PEN THB
0.1051
THB PEN
พุธ
9.4559
PEN THB
0.1058
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4675
PEN THB
0.1056
THB PEN
ศุกร์
9.4530
PEN THB
0.1058
THB PEN
จันทร์
9.5437
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.5642
PEN THB
0.1046
THB PEN
พุธ
9.5043
PEN THB
0.1052
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5222
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.4970
PEN THB
0.1053
THB PEN
จันทร์
9.4755
PEN THB
0.1055
THB PEN
อังคาร
9.4124
PEN THB
0.1062
THB PEN
พุธ
9.3851
PEN THB
0.1066
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4289
PEN THB
0.1061
THB PEN
ศุกร์
9.4246
PEN THB
0.1061
THB PEN
จันทร์
9.5469
PEN THB
0.1047
THB PEN
อังคาร
9.5278
PEN THB
0.1050
THB PEN
พุธ
9.5462
PEN THB
0.1048
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5214
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.4323
PEN THB
0.1060
THB PEN
จันทร์
9.4717
PEN THB
0.1056
THB PEN
อังคาร
9.5757
PEN THB
0.1044
THB PEN
พุธ
9.5922
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6159
PEN THB
0.1040
THB PEN
ศุกร์
9.5937
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.5726
PEN THB
0.1045
THB PEN
อังคาร
9.6008
PEN THB
0.1042
THB PEN
พุธ
9.7137
PEN THB
0.1029
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6743
PEN THB
0.1034
THB PEN
ศุกร์
9.6000
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.6258
PEN THB
0.1039
THB PEN
อังคาร
9.6895
PEN THB
0.1032
THB PEN
พุธ
9.6962
PEN THB
0.1031
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6924
PEN THB
0.1032
THB PEN
ศุกร์
9.6753
PEN THB
0.1034
THB PEN
จันทร์
9.6687
PEN THB
0.1034
THB PEN
อังคาร
9.6522
PEN THB
0.1036
THB PEN
พุธ
9.6382
PEN THB
0.1038
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6522
PEN THB
0.1036
THB PEN
ศุกร์
9.6243
PEN THB
0.1039
THB PEN
จันทร์
9.7112
PEN THB
0.1030
THB PEN
อังคาร
9.7244
PEN THB
0.1028
THB PEN
พุธ
9.7444
PEN THB
0.1026
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7536
PEN THB
0.1025
THB PEN
ศุกร์
9.7433
PEN THB
0.1026
THB PEN
จันทร์
9.7228
PEN THB
0.1029
THB PEN
อังคาร
9.6329
PEN THB
0.1038
THB PEN
พุธ
9.4942
PEN THB
0.1053
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4847
PEN THB
0.1054
THB PEN
ศุกร์
9.4605
PEN THB
0.1057
THB PEN
จันทร์
9.4394
PEN THB
0.1059
THB PEN
อังคาร
9.4498
PEN THB
0.1058
THB PEN
พุธ
9.4173
PEN THB
0.1062
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4542
PEN THB
0.1058
THB PEN
ศุกร์
9.4593
PEN THB
0.1057
THB PEN
จันทร์
9.4336
PEN THB
0.1060
THB PEN
อังคาร
9.3964
PEN THB
0.1064
THB PEN
พุธ
9.3389
PEN THB
0.1071
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3734
PEN THB
0.1067
THB PEN
ศุกร์
9.3626
PEN THB
0.1068
THB PEN
จันทร์
9.2999
PEN THB
0.1075
THB PEN
อังคาร
9.3487
PEN THB
0.1070
THB PEN
พุธ
9.4731
PEN THB
0.1056
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3954
PEN THB
0.1064
THB PEN
ศุกร์
9.3382
PEN THB
0.1071
THB PEN
จันทร์
9.4928
PEN THB
0.1053
THB PEN
อังคาร
9.4470
PEN THB
0.1059
THB PEN
พุธ
9.4780
PEN THB
0.1055
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4469
PEN THB
0.1059
THB PEN
ศุกร์
9.4272
PEN THB
0.1061
THB PEN
จันทร์
9.4712
PEN THB
0.1056
THB PEN
อังคาร
9.5339
PEN THB
0.1049
THB PEN
พุธ
9.4447
PEN THB
0.1059
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2982
PEN THB
0.1075
THB PEN
ศุกร์
9.1629
PEN THB
0.1091
THB PEN
จันทร์
9.1276
PEN THB
0.1096
THB PEN
อังคาร
9.3758
PEN THB
0.1067
THB PEN
พุธ
9.4059
PEN THB
0.1063
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4353
PEN THB
0.1060
THB PEN
ศุกร์
9.4748
PEN THB
0.1055
THB PEN
จันทร์
9.4131
PEN THB
0.1062
THB PEN
อังคาร
9.3590
PEN THB
0.1068
THB PEN
พุธ
9.4068
PEN THB
0.1063
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4642
PEN THB
0.1057
THB PEN
ศุกร์
9.3806
PEN THB
0.1066
THB PEN
จันทร์
9.3183
PEN THB
0.1073
THB PEN
อังคาร
9.4315
PEN THB
0.1060
THB PEN
พุธ
9.3484
PEN THB
0.1070
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3432
PEN THB
0.1070
THB PEN
ศุกร์
9.4319
PEN THB
0.1060
THB PEN
จันทร์
9.4824
PEN THB
0.1055
THB PEN
อังคาร
9.5276
PEN THB
0.1050
THB PEN
พุธ
9.4680
PEN THB
0.1056
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3648
PEN THB
0.1068
THB PEN
ศุกร์
9.2257
PEN THB
0.1084
THB PEN
จันทร์
9.2417
PEN THB
0.1082
THB PEN
อังคาร
9.3045
PEN THB
0.1075
THB PEN
พุธ
9.3766
PEN THB
0.1066
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4258
PEN THB
0.1061
THB PEN
ศุกร์
9.3408
PEN THB
0.1071
THB PEN
จันทร์
9.3491
PEN THB
0.1070
THB PEN
อังคาร
9.3441
PEN THB
0.1070
THB PEN
พุธ
9.3267
PEN THB
0.1072
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2969
PEN THB
0.1076
THB PEN
ศุกร์
9.2668
PEN THB
0.1079
THB PEN