อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 8.9027 (22/11/2562) เฉลี่ย = 9.3061 สูงสุด = 9.6971 (8/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
9.5791
PEN THB
0.1044
THB PEN
พุธ
9.5887
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5214
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.5292
PEN THB
0.1049
THB PEN
จันทร์
9.5763
PEN THB
0.1044
THB PEN
อังคาร
9.5747
PEN THB
0.1044
THB PEN
พุธ
9.5891
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5657
PEN THB
0.1045
THB PEN
ศุกร์
9.5422
PEN THB
0.1048
THB PEN
จันทร์
9.5422
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.5424
PEN THB
0.1048
THB PEN
พุธ
9.5095
PEN THB
0.1052
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5260
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.5475
PEN THB
0.1047
THB PEN
จันทร์
9.5736
PEN THB
0.1045
THB PEN
อังคาร
9.5654
PEN THB
0.1045
THB PEN
พุธ
9.5252
PEN THB
0.1050
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5048
PEN THB
0.1052
THB PEN
ศุกร์
9.4564
PEN THB
0.1057
THB PEN
จันทร์
9.4393
PEN THB
0.1059
THB PEN
อังคาร
9.3884
PEN THB
0.1065
THB PEN
พุธ
9.3467
PEN THB
0.1070
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3262
PEN THB
0.1072
THB PEN
ศุกร์
9.4008
PEN THB
0.1064
THB PEN
จันทร์
9.4123
PEN THB
0.1062
THB PEN
อังคาร
9.3984
PEN THB
0.1064
THB PEN
พุธ
9.3953
PEN THB
0.1064
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4065
PEN THB
0.1063
THB PEN
ศุกร์
9.4666
PEN THB
0.1056
THB PEN
จันทร์
9.4493
PEN THB
0.1058
THB PEN
อังคาร
9.4047
PEN THB
0.1063
THB PEN
พุธ
9.4048
PEN THB
0.1063
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3875
PEN THB
0.1065
THB PEN
ศุกร์
9.3749
PEN THB
0.1067
THB PEN
จันทร์
9.3882
PEN THB
0.1065
THB PEN
อังคาร
9.4020
PEN THB
0.1064
THB PEN
พุธ
9.3809
PEN THB
0.1066
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3840
PEN THB
0.1066
THB PEN
ศุกร์
9.4541
PEN THB
0.1058
THB PEN
จันทร์
9.4553
PEN THB
0.1058
THB PEN
อังคาร
9.4663
PEN THB
0.1056
THB PEN
พุธ
9.4898
PEN THB
0.1054
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5444
PEN THB
0.1048
THB PEN
ศุกร์
9.5975
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.6341
PEN THB
0.1038
THB PEN
อังคาร
9.6175
PEN THB
0.1040
THB PEN
พุธ
9.6180
PEN THB
0.1040
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6149
PEN THB
0.1040
THB PEN
ศุกร์
9.5956
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.5688
PEN THB
0.1045
THB PEN
อังคาร
9.5656
PEN THB
0.1045
THB PEN
พุธ
9.5685
PEN THB
0.1045
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6479
PEN THB
0.1036
THB PEN
ศุกร์
9.6131
PEN THB
0.1040
THB PEN
จันทร์
9.6089
PEN THB
0.1041
THB PEN
อังคาร
9.5958
PEN THB
0.1042
THB PEN
พุธ
9.6278
PEN THB
0.1039
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6277
PEN THB
0.1039
THB PEN
ศุกร์
9.6389
PEN THB
0.1037
THB PEN
จันทร์
9.5855
PEN THB
0.1043
THB PEN
อังคาร
9.5834
PEN THB
0.1043
THB PEN
พุธ
9.6240
PEN THB
0.1039
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5792
PEN THB
0.1044
THB PEN
ศุกร์
9.5562
PEN THB
0.1046
THB PEN
จันทร์
9.5608
PEN THB
0.1046
THB PEN
อังคาร
9.5979
PEN THB
0.1042
THB PEN
พุธ
9.5887
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6268
PEN THB
0.1039
THB PEN
ศุกร์
9.6680
PEN THB
0.1034
THB PEN
จันทร์
9.6971
PEN THB
0.1031
THB PEN
อังคาร
9.6640
PEN THB
0.1035
THB PEN
พุธ
9.6391
PEN THB
0.1037
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6495
PEN THB
0.1036
THB PEN
ศุกร์
9.6330
PEN THB
0.1038
THB PEN
จันทร์
9.6348
PEN THB
0.1038
THB PEN
อังคาร
9.6495
PEN THB
0.1036
THB PEN
พุธ
9.6268
PEN THB
0.1039
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6341
PEN THB
0.1038
THB PEN
ศุกร์
9.6579
PEN THB
0.1035
THB PEN
จันทร์
9.6524
PEN THB
0.1036
THB PEN
อังคาร
9.6577
PEN THB
0.1035
THB PEN
พุธ
9.6522
PEN THB
0.1036
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6596
PEN THB
0.1035
THB PEN
ศุกร์
9.6109
PEN THB
0.1040
THB PEN
จันทร์
9.6305
PEN THB
0.1038
THB PEN
อังคาร
9.6445
PEN THB
0.1037
THB PEN
พุธ
9.6507
PEN THB
0.1036
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6870
PEN THB
0.1032
THB PEN
ศุกร์
9.6714
PEN THB
0.1034
THB PEN
จันทร์
9.6680
PEN THB
0.1034
THB PEN
อังคาร
9.6273
PEN THB
0.1039
THB PEN
พุธ
9.5858
PEN THB
0.1043
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5833
PEN THB
0.1043
THB PEN
ศุกร์
9.5205
PEN THB
0.1050
THB PEN
จันทร์
9.5575
PEN THB
0.1046
THB PEN
อังคาร
9.4644
PEN THB
0.1057
THB PEN
พุธ
9.5103
PEN THB
0.1051
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5053
PEN THB
0.1052
THB PEN
ศุกร์
9.5709
PEN THB
0.1045
THB PEN
จันทร์
9.5538
PEN THB
0.1047
THB PEN
อังคาร
9.5437
PEN THB
0.1048
THB PEN
พุธ
9.5442
PEN THB
0.1048
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5406
PEN THB
0.1048
THB PEN
ศุกร์
9.5050
PEN THB
0.1052
THB PEN
จันทร์
9.5231
PEN THB
0.1050
THB PEN
อังคาร
9.5113
PEN THB
0.1051
THB PEN
พุธ
9.4897
PEN THB
0.1054
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4706
PEN THB
0.1056
THB PEN
ศุกร์
9.4289
PEN THB
0.1061
THB PEN
จันทร์
9.2991
PEN THB
0.1075
THB PEN
อังคาร
9.3210
PEN THB
0.1073
THB PEN
พุธ
9.3551
PEN THB
0.1069
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3792
PEN THB
0.1066
THB PEN
ศุกร์
9.3740
PEN THB
0.1067
THB PEN
จันทร์
9.4149
PEN THB
0.1062
THB PEN
อังคาร
9.3900
PEN THB
0.1065
THB PEN
พุธ
9.3811
PEN THB
0.1066
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3483
PEN THB
0.1070
THB PEN
ศุกร์
9.3425
PEN THB
0.1070
THB PEN
จันทร์
9.3506
PEN THB
0.1069
THB PEN
อังคาร
9.3518
PEN THB
0.1069
THB PEN
พุธ
9.3709
PEN THB
0.1067
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3205
PEN THB
0.1073
THB PEN
ศุกร์
9.3190
PEN THB
0.1073
THB PEN
อาทิตย์
9.3155
PEN THB
0.1073
THB PEN
จันทร์
9.2919
PEN THB
0.1076
THB PEN
อังคาร
9.3233
PEN THB
0.1073
THB PEN
พุธ
9.3105
PEN THB
0.1074
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3436
PEN THB
0.1070
THB PEN
ศุกร์
9.3441
PEN THB
0.1070
THB PEN
จันทร์
9.3032
PEN THB
0.1075
THB PEN
พุธ
9.2759
PEN THB
0.1078
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3039
PEN THB
0.1075
THB PEN
ศุกร์
9.3073
PEN THB
0.1074
THB PEN
จันทร์
9.3187
PEN THB
0.1073
THB PEN
อังคาร
9.3590
PEN THB
0.1068
THB PEN
พุธ
9.3699
PEN THB
0.1067
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3407
PEN THB
0.1071
THB PEN
ศุกร์
9.3922
PEN THB
0.1065
THB PEN
จันทร์
9.4229
PEN THB
0.1061
THB PEN
อังคาร
9.4053
PEN THB
0.1063
THB PEN
พุธ
9.4025
PEN THB
0.1064
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4060
PEN THB
0.1063
THB PEN
ศุกร์
9.3604
PEN THB
0.1068
THB PEN
จันทร์
9.3693
PEN THB
0.1067
THB PEN
อังคาร
9.4073
PEN THB
0.1063
THB PEN
พุธ
9.3831
PEN THB
0.1066
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3745
PEN THB
0.1067
THB PEN
ศุกร์
9.3719
PEN THB
0.1067
THB PEN
จันทร์
9.3508
PEN THB
0.1069
THB PEN
อังคาร
9.3516
PEN THB
0.1069
THB PEN
พุธ
9.3265
PEN THB
0.1072
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3473
PEN THB
0.1070
THB PEN
ศุกร์
9.2604
PEN THB
0.1080
THB PEN
จันทร์
9.1901
PEN THB
0.1088
THB PEN
อังคาร
9.0855
PEN THB
0.1101
THB PEN
พุธ
9.1245
PEN THB
0.1096
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0746
PEN THB
0.1102
THB PEN
ศุกร์
9.0828
PEN THB
0.1101
THB PEN
จันทร์
9.1201
PEN THB
0.1096
THB PEN
อังคาร
9.1195
PEN THB
0.1097
THB PEN
พุธ
9.1100
PEN THB
0.1098
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0906
PEN THB
0.1100
THB PEN
ศุกร์
9.1069
PEN THB
0.1098
THB PEN
จันทร์
9.1234
PEN THB
0.1096
THB PEN
อังคาร
9.0912
PEN THB
0.1100
THB PEN
พุธ
9.0985
PEN THB
0.1099
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1246
PEN THB
0.1096
THB PEN
ศุกร์
9.1124
PEN THB
0.1097
THB PEN
จันทร์
9.0661
PEN THB
0.1103
THB PEN
อังคาร
9.0386
PEN THB
0.1106
THB PEN
พุธ
9.0358
PEN THB
0.1107
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0121
PEN THB
0.1110
THB PEN
ศุกร์
9.0112
PEN THB
0.1110
THB PEN
จันทร์
9.0278
PEN THB
0.1108
THB PEN
อังคาร
9.0046
PEN THB
0.1111
THB PEN
พุธ
8.9871
PEN THB
0.1113
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0428
PEN THB
0.1106
THB PEN
ศุกร์
9.1166
PEN THB
0.1097
THB PEN
จันทร์
9.1657
PEN THB
0.1091
THB PEN
อังคาร
9.1421
PEN THB
0.1094
THB PEN
พุธ
9.1395
PEN THB
0.1094
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1187
PEN THB
0.1097
THB PEN
ศุกร์
9.1521
PEN THB
0.1093
THB PEN
จันทร์
9.1720
PEN THB
0.1090
THB PEN
อังคาร
9.1727
PEN THB
0.1090
THB PEN
พุธ
9.1461
PEN THB
0.1093
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1117
PEN THB
0.1097
THB PEN
ศุกร์
9.0714
PEN THB
0.1102
THB PEN
จันทร์
9.0749
PEN THB
0.1102
THB PEN
อังคาร
9.1060
PEN THB
0.1098
THB PEN
พุธ
9.1413
PEN THB
0.1094
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1275
PEN THB
0.1096
THB PEN
ศุกร์
9.0568
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.0449
PEN THB
0.1106
THB PEN
อังคาร
9.1009
PEN THB
0.1099
THB PEN
พุธ
9.1128
PEN THB
0.1097
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0461
PEN THB
0.1105
THB PEN
ศุกร์
8.9986
PEN THB
0.1111
THB PEN
จันทร์
9.0145
PEN THB
0.1109
THB PEN
อังคาร
9.0096
PEN THB
0.1110
THB PEN
พุธ
8.9588
PEN THB
0.1116
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0199
PEN THB
0.1109
THB PEN
ศุกร์
9.0434
PEN THB
0.1106
THB PEN
จันทร์
9.0257
PEN THB
0.1108
THB PEN
อังคาร
9.0266
PEN THB
0.1108
THB PEN
พุธ
9.0395
PEN THB
0.1106
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0182
PEN THB
0.1109
THB PEN
ศุกร์
9.0276
PEN THB
0.1108
THB PEN
จันทร์
9.0506
PEN THB
0.1105
THB PEN
อังคาร
9.0619
PEN THB
0.1104
THB PEN
พุธ
9.0535
PEN THB
0.1105
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0543
PEN THB
0.1104
THB PEN
ศุกร์
9.0034
PEN THB
0.1111
THB PEN
จันทร์
8.9951
PEN THB
0.1112
THB PEN
อังคาร
9.0393
PEN THB
0.1106
THB PEN
พุธ
9.0977
PEN THB
0.1099
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0780
PEN THB
0.1102
THB PEN
ศุกร์
9.0157
PEN THB
0.1109
THB PEN
จันทร์
9.0320
PEN THB
0.1107
THB PEN
อังคาร
8.9897
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
9.0665
PEN THB
0.1103
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0932
PEN THB
0.1100
THB PEN
ศุกร์
9.0543
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.0746
PEN THB
0.1102
THB PEN
อังคาร
9.0280
PEN THB
0.1108
THB PEN
พุธ
8.9941
PEN THB
0.1112
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9190
PEN THB
0.1121
THB PEN
ศุกร์
8.9571
PEN THB
0.1116
THB PEN
จันทร์
8.9499
PEN THB
0.1117
THB PEN
อังคาร
8.9891
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
8.9379
PEN THB
0.1119
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9646
PEN THB
0.1115
THB PEN
ศุกร์
8.9027
PEN THB
0.1123
THB PEN
จันทร์
8.9110
PEN THB
0.1122
THB PEN
อังคาร
8.9179
PEN THB
0.1121
THB PEN
พุธ
8.9230
PEN THB
0.1121
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9357
PEN THB
0.1119
THB PEN
ศุกร์
8.9296
PEN THB
0.1120
THB PEN
จันทร์
8.9339
PEN THB
0.1119
THB PEN
อังคาร
8.9455
PEN THB
0.1118
THB PEN
พุธ
8.9312
PEN THB
0.1120
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9686
PEN THB
0.1115
THB PEN
ศุกร์
8.9750
PEN THB
0.1114
THB PEN
จันทร์
8.9516
PEN THB
0.1117
THB PEN
อังคาร
8.9751
PEN THB
0.1114
THB PEN
พุธ
8.9636
PEN THB
0.1116
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9146
PEN THB
0.1122
THB PEN
ศุกร์
8.9401
PEN THB
0.1119
THB PEN
จันทร์
8.9240
PEN THB
0.1121
THB PEN
อังคาร
8.9923
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
8.9896
PEN THB
0.1112
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0508
PEN THB
0.1105
THB PEN
ศุกร์
9.0278
PEN THB
0.1108
THB PEN
จันทร์
9.0376
PEN THB
0.1106
THB PEN
อังคาร
9.0887
PEN THB
0.1100
THB PEN
พุธ
9.0960
PEN THB
0.1099
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0850
PEN THB
0.1101
THB PEN
ศุกร์
9.1376
PEN THB
0.1094
THB PEN
จันทร์
9.0531
PEN THB
0.1105
THB PEN
อังคาร
8.9972
PEN THB
0.1111
THB PEN