อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 8.2417 (18/11/2563) เฉลี่ย = 8.9689 สูงสุด = 9.7859 (14/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
8.9510
PEN THB
0.1117
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0630
PEN THB
0.1103
THB PEN
ศุกร์
9.0614
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.1888
PEN THB
0.1088
THB PEN
อังคาร
9.0753
PEN THB
0.1102
THB PEN
พุธ
9.0827
PEN THB
0.1101
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1044
PEN THB
0.1098
THB PEN
ศุกร์
9.1106
PEN THB
0.1098
THB PEN
จันทร์
9.1305
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.0933
PEN THB
0.1100
THB PEN
พุธ
9.0822
PEN THB
0.1101
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1506
PEN THB
0.1093
THB PEN
ศุกร์
9.1111
PEN THB
0.1098
THB PEN
จันทร์
9.1123
PEN THB
0.1097
THB PEN
อังคาร
9.1652
PEN THB
0.1091
THB PEN
พุธ
9.1462
PEN THB
0.1093
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2073
PEN THB
0.1086
THB PEN
ศุกร์
9.1707
PEN THB
0.1090
THB PEN
จันทร์
9.2442
PEN THB
0.1082
THB PEN
อังคาร
9.2886
PEN THB
0.1077
THB PEN
พุธ
9.2921
PEN THB
0.1076
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3390
PEN THB
0.1071
THB PEN
ศุกร์
9.3181
PEN THB
0.1073
THB PEN
จันทร์
9.2424
PEN THB
0.1082
THB PEN
อังคาร
9.1441
PEN THB
0.1094
THB PEN
พุธ
9.1560
PEN THB
0.1092
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2198
PEN THB
0.1085
THB PEN
ศุกร์
9.2575
PEN THB
0.1080
THB PEN
จันทร์
9.2508
PEN THB
0.1081
THB PEN
อังคาร
9.2054
PEN THB
0.1086
THB PEN
พุธ
9.1861
PEN THB
0.1089
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1657
PEN THB
0.1091
THB PEN
ศุกร์
9.2030
PEN THB
0.1087
THB PEN
จันทร์
9.2176
PEN THB
0.1085
THB PEN
อังคาร
9.2334
PEN THB
0.1083
THB PEN
พุธ
9.2090
PEN THB
0.1086
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3074
PEN THB
0.1074
THB PEN
ศุกร์
9.3576
PEN THB
0.1069
THB PEN
จันทร์
9.3531
PEN THB
0.1069
THB PEN
อังคาร
9.3859
PEN THB
0.1065
THB PEN
พุธ
9.3884
PEN THB
0.1065
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3328
PEN THB
0.1071
THB PEN
ศุกร์
9.3275
PEN THB
0.1072
THB PEN
จันทร์
9.2144
PEN THB
0.1085
THB PEN
อังคาร
9.1212
PEN THB
0.1096
THB PEN
พุธ
9.1269
PEN THB
0.1096
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2336
PEN THB
0.1083
THB PEN
ศุกร์
9.2986
PEN THB
0.1075
THB PEN
จันทร์
9.1609
PEN THB
0.1092
THB PEN
อังคาร
9.0123
PEN THB
0.1110
THB PEN
พุธ
8.9171
PEN THB
0.1121
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9597
PEN THB
0.1116
THB PEN
ศุกร์
8.9903
PEN THB
0.1112
THB PEN
จันทร์
9.1177
PEN THB
0.1097
THB PEN
อังคาร
9.0524
PEN THB
0.1105
THB PEN
พุธ
9.1115
PEN THB
0.1098
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0487
PEN THB
0.1105
THB PEN
ศุกร์
9.1046
PEN THB
0.1098
THB PEN
จันทร์
9.2475
PEN THB
0.1081
THB PEN
อังคาร
9.4522
PEN THB
0.1058
THB PEN
พุธ
9.2414
PEN THB
0.1082
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4131
PEN THB
0.1062
THB PEN
ศุกร์
9.3885
PEN THB
0.1065
THB PEN
จันทร์
9.6417
PEN THB
0.1037
THB PEN
อังคาร
9.4820
PEN THB
0.1055
THB PEN
พุธ
9.5779
PEN THB
0.1044
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5742
PEN THB
0.1044
THB PEN
ศุกร์
9.4214
PEN THB
0.1061
THB PEN
จันทร์
9.5447
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.5344
PEN THB
0.1049
THB PEN
พุธ
9.7284
PEN THB
0.1028
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7404
PEN THB
0.1027
THB PEN
ศุกร์
9.7558
PEN THB
0.1025
THB PEN
จันทร์
9.7391
PEN THB
0.1027
THB PEN
อังคาร
9.7859
PEN THB
0.1022
THB PEN
พุธ
9.6016
PEN THB
0.1041
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5942
PEN THB
0.1042
THB PEN
ศุกร์
9.5082
PEN THB
0.1052
THB PEN
จันทร์
9.5448
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.5563
PEN THB
0.1046
THB PEN
พุธ
9.5340
PEN THB
0.1049
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4634
PEN THB
0.1057
THB PEN
ศุกร์
9.6187
PEN THB
0.1040
THB PEN
จันทร์
9.5593
PEN THB
0.1046
THB PEN
อังคาร
9.5698
PEN THB
0.1045
THB PEN
พุธ
9.5122
PEN THB
0.1051
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6082
PEN THB
0.1041
THB PEN
ศุกร์
9.7054
PEN THB
0.1030
THB PEN
จันทร์
9.6680
PEN THB
0.1034
THB PEN
อังคาร
9.5171
PEN THB
0.1051
THB PEN
พุธ
9.5461
PEN THB
0.1048
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5528
PEN THB
0.1047
THB PEN
ศุกร์
9.4803
PEN THB
0.1055
THB PEN
จันทร์
9.4429
PEN THB
0.1059
THB PEN
อังคาร
9.4291
PEN THB
0.1061
THB PEN
พุธ
9.4020
PEN THB
0.1064
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2847
PEN THB
0.1077
THB PEN
ศุกร์
9.3437
PEN THB
0.1070
THB PEN
จันทร์
9.3091
PEN THB
0.1074
THB PEN
อังคาร
9.4124
PEN THB
0.1062
THB PEN
พุธ
9.2738
PEN THB
0.1078
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3131
PEN THB
0.1074
THB PEN
ศุกร์
9.3017
PEN THB
0.1075
THB PEN
จันทร์
9.3721
PEN THB
0.1067
THB PEN
อังคาร
9.3554
PEN THB
0.1069
THB PEN
พุธ
9.3539
PEN THB
0.1069
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2699
PEN THB
0.1079
THB PEN
ศุกร์
9.3268
PEN THB
0.1072
THB PEN
จันทร์
9.1987
PEN THB
0.1087
THB PEN
อังคาร
9.2442
PEN THB
0.1082
THB PEN
พุธ
9.2558
PEN THB
0.1080
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3095
PEN THB
0.1074
THB PEN
ศุกร์
9.3477
PEN THB
0.1070
THB PEN
จันทร์
9.1156
PEN THB
0.1097
THB PEN
อังคาร
9.1453
PEN THB
0.1093
THB PEN
พุธ
9.1303
PEN THB
0.1095
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0255
PEN THB
0.1108
THB PEN
ศุกร์
8.9803
PEN THB
0.1114
THB PEN
จันทร์
8.9476
PEN THB
0.1118
THB PEN
อังคาร
9.0272
PEN THB
0.1108
THB PEN
พุธ
8.9226
PEN THB
0.1121
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9332
PEN THB
0.1119
THB PEN
ศุกร์
8.8274
PEN THB
0.1133
THB PEN
จันทร์
8.8194
PEN THB
0.1134
THB PEN
อังคาร
8.8958
PEN THB
0.1124
THB PEN
พุธ
8.8059
PEN THB
0.1136
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7047
PEN THB
0.1149
THB PEN
ศุกร์
8.8210
PEN THB
0.1134
THB PEN
จันทร์
8.8528
PEN THB
0.1130
THB PEN
อังคาร
8.7045
PEN THB
0.1149
THB PEN
พุธ
8.7719
PEN THB
0.1140
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8315
PEN THB
0.1132
THB PEN
ศุกร์
8.7831
PEN THB
0.1139
THB PEN
จันทร์
8.8693
PEN THB
0.1127
THB PEN
อังคาร
8.8137
PEN THB
0.1135
THB PEN
พุธ
8.8114
PEN THB
0.1135
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8462
PEN THB
0.1130
THB PEN
ศุกร์
8.8558
PEN THB
0.1129
THB PEN
จันทร์
8.9632
PEN THB
0.1116
THB PEN
อังคาร
9.0377
PEN THB
0.1106
THB PEN
พุธ
9.0560
PEN THB
0.1104
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0206
PEN THB
0.1109
THB PEN
ศุกร์
9.0965
PEN THB
0.1099
THB PEN
จันทร์
9.0662
PEN THB
0.1103
THB PEN
อังคาร
8.9891
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
9.1142
PEN THB
0.1097
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0840
PEN THB
0.1101
THB PEN
ศุกร์
9.0360
PEN THB
0.1107
THB PEN
จันทร์
9.0690
PEN THB
0.1103
THB PEN
อังคาร
8.9660
PEN THB
0.1115
THB PEN
พุธ
8.9509
PEN THB
0.1117
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9698
PEN THB
0.1115
THB PEN
ศุกร์
9.0029
PEN THB
0.1111
THB PEN
จันทร์
8.8142
PEN THB
0.1135
THB PEN
อังคาร
8.8277
PEN THB
0.1133
THB PEN
พุธ
8.7873
PEN THB
0.1138
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7929
PEN THB
0.1137
THB PEN
ศุกร์
8.8062
PEN THB
0.1136
THB PEN
จันทร์
8.7650
PEN THB
0.1141
THB PEN
อังคาร
8.7278
PEN THB
0.1146
THB PEN
พุธ
8.6815
PEN THB
0.1152
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7421
PEN THB
0.1144
THB PEN
ศุกร์
8.7005
PEN THB
0.1149
THB PEN
จันทร์
8.7733
PEN THB
0.1140
THB PEN
อังคาร
8.7448
PEN THB
0.1144
THB PEN
พุธ
8.7477
PEN THB
0.1143
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7480
PEN THB
0.1143
THB PEN
ศุกร์
8.8767
PEN THB
0.1127
THB PEN
จันทร์
8.7783
PEN THB
0.1139
THB PEN
อังคาร
8.7665
PEN THB
0.1141
THB PEN
พุธ
8.7386
PEN THB
0.1144
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7398
PEN THB
0.1144
THB PEN
ศุกร์
8.7255
PEN THB
0.1146
THB PEN
จันทร์
8.7206
PEN THB
0.1147
THB PEN
อังคาร
8.8076
PEN THB
0.1135
THB PEN
พุธ
8.7575
PEN THB
0.1142
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8962
PEN THB
0.1124
THB PEN
ศุกร์
8.8994
PEN THB
0.1124
THB PEN
จันทร์
8.8270
PEN THB
0.1133
THB PEN
อังคาร
8.8894
PEN THB
0.1125
THB PEN
พุธ
8.8567
PEN THB
0.1129
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8845
PEN THB
0.1126
THB PEN
ศุกร์
8.8586
PEN THB
0.1129
THB PEN
จันทร์
8.8200
PEN THB
0.1134
THB PEN
อังคาร
8.7097
PEN THB
0.1148
THB PEN
พุธ
8.6952
PEN THB
0.1150
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7325
PEN THB
0.1145
THB PEN
ศุกร์
8.8635
PEN THB
0.1128
THB PEN
จันทร์
8.8778
PEN THB
0.1126
THB PEN
อังคาร
8.8778
PEN THB
0.1126
THB PEN
พุธ
8.8028
PEN THB
0.1136
THB PEN
พฤหัสบดี
8.8743
PEN THB
0.1127
THB PEN
ศุกร์
8.8796
PEN THB
0.1126
THB PEN
จันทร์
8.8041
PEN THB
0.1136
THB PEN
อังคาร
8.8265
PEN THB
0.1133
THB PEN
พุธ
8.8477
PEN THB
0.1130
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7806
PEN THB
0.1139
THB PEN
ศุกร์
8.7515
PEN THB
0.1143
THB PEN
จันทร์
8.7226
PEN THB
0.1146
THB PEN
อังคาร
8.6571
PEN THB
0.1155
THB PEN
พุธ
8.6845
PEN THB
0.1151
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7078
PEN THB
0.1148
THB PEN
ศุกร์
8.7016
PEN THB
0.1149
THB PEN
จันทร์
8.7105
PEN THB
0.1148
THB PEN
อังคาร
8.6923
PEN THB
0.1150
THB PEN
พุธ
8.6634
PEN THB
0.1154
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6944
PEN THB
0.1150
THB PEN
ศุกร์
8.6812
PEN THB
0.1152
THB PEN
จันทร์
8.7042
PEN THB
0.1149
THB PEN
อังคาร
8.7461
PEN THB
0.1143
THB PEN
พุธ
8.7152
PEN THB
0.1147
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6884
PEN THB
0.1151
THB PEN
ศุกร์
8.6605
PEN THB
0.1155
THB PEN
จันทร์
8.6632
PEN THB
0.1154
THB PEN
อังคาร
8.6832
PEN THB
0.1152
THB PEN
พุธ
8.6287
PEN THB
0.1159
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6877
PEN THB
0.1151
THB PEN
ศุกร์
8.6302
PEN THB
0.1159
THB PEN
จันทร์
8.5944
PEN THB
0.1164
THB PEN
อังคาร
8.5869
PEN THB
0.1165
THB PEN
พุธ
8.5896
PEN THB
0.1164
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5871
PEN THB
0.1165
THB PEN
ศุกร์
8.4970
PEN THB
0.1177
THB PEN
จันทร์
8.4823
PEN THB
0.1179
THB PEN
อังคาร
8.4325
PEN THB
0.1186
THB PEN
พุธ
8.4692
PEN THB
0.1181
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3500
PEN THB
0.1198
THB PEN
ศุกร์
8.2790
PEN THB
0.1208
THB PEN
จันทร์
8.3288
PEN THB
0.1201
THB PEN
อังคาร
8.2973
PEN THB
0.1205
THB PEN
พุธ
8.2417
PEN THB
0.1213
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5198
PEN THB
0.1174
THB PEN
ศุกร์
8.5045
PEN THB
0.1176
THB PEN
จันทร์
8.4679
PEN THB
0.1181
THB PEN
อังคาร
8.4047
PEN THB
0.1190
THB PEN
พุธ
8.4397
PEN THB
0.1185
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4200
PEN THB
0.1188
THB PEN
ศุกร์
8.4206
PEN THB
0.1188
THB PEN
จันทร์
8.4264
PEN THB
0.1187
THB PEN
อังคาร
8.3756
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.4552
PEN THB
0.1183
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4052
PEN THB
0.1190
THB PEN
ศุกร์
8.3605
PEN THB
0.1196
THB PEN
จันทร์
8.3883
PEN THB
0.1192
THB PEN
อังคาร
8.3767
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.3443
PEN THB
0.1198
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3364
PEN THB
0.1200
THB PEN
ศุกร์
8.4024
PEN THB
0.1190
THB PEN
จันทร์
8.3734
PEN THB
0.1194
THB PEN
อังคาร
8.3729
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.3436
PEN THB
0.1199
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3380
PEN THB
0.1199
THB PEN
ศุกร์
8.3220
PEN THB
0.1202
THB PEN
จันทร์
8.3494
PEN THB
0.1198
THB PEN
อังคาร
8.3735
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.3596
PEN THB
0.1196
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3386
PEN THB
0.1199
THB PEN
ศุกร์
8.3182
PEN THB
0.1202
THB PEN
จันทร์
8.3599
PEN THB
0.1196
THB PEN
อังคาร
8.3439
PEN THB
0.1198
THB PEN
พุธ
8.3019
PEN THB
0.1205
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2958
PEN THB
0.1205
THB PEN