อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 8.2976 (4/1/2565) เฉลี่ย = 9.1356 สูงสุด = 9.7506 (29/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
8.3342
PEN THB
0.1200
THB PEN
อังคาร
8.2976
PEN THB
0.1205
THB PEN
พุธ
8.3272
PEN THB
0.1201
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4601
PEN THB
0.1182
THB PEN
ศุกร์
8.4878
PEN THB
0.1178
THB PEN
จันทร์
8.4990
PEN THB
0.1177
THB PEN
อังคาร
8.5028
PEN THB
0.1176
THB PEN
พุธ
8.5295
PEN THB
0.1172
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5546
PEN THB
0.1169
THB PEN
ศุกร์
8.5205
PEN THB
0.1174
THB PEN
จันทร์
8.4625
PEN THB
0.1182
THB PEN
อังคาร
8.5587
PEN THB
0.1168
THB PEN
พุธ
8.5075
PEN THB
0.1175
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5286
PEN THB
0.1173
THB PEN
ศุกร์
8.4864
PEN THB
0.1178
THB PEN
จันทร์
8.6115
PEN THB
0.1161
THB PEN
อังคาร
8.6734
PEN THB
0.1153
THB PEN
พุธ
8.7956
PEN THB
0.1137
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5925
PEN THB
0.1164
THB PEN
ศุกร์
8.6772
PEN THB
0.1152
THB PEN
จันทร์
8.6951
PEN THB
0.1150
THB PEN
อังคาร
8.6744
PEN THB
0.1153
THB PEN
พุธ
8.6267
PEN THB
0.1159
THB PEN
พฤหัสบดี
8.5188
PEN THB
0.1174
THB PEN
ศุกร์
8.5702
PEN THB
0.1167
THB PEN
จันทร์
8.5160
PEN THB
0.1174
THB PEN
อังคาร
8.5491
PEN THB
0.1170
THB PEN
พุธ
8.5018
PEN THB
0.1176
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4986
PEN THB
0.1177
THB PEN
ศุกร์
8.5638
PEN THB
0.1168
THB PEN
จันทร์
8.6719
PEN THB
0.1153
THB PEN
อังคาร
8.6124
PEN THB
0.1161
THB PEN
พุธ
8.5131
PEN THB
0.1175
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4478
PEN THB
0.1184
THB PEN
ศุกร์
8.5903
PEN THB
0.1164
THB PEN
จันทร์
8.6270
PEN THB
0.1159
THB PEN
อังคาร
8.6344
PEN THB
0.1158
THB PEN
พุธ
8.5678
PEN THB
0.1167
THB PEN
พฤหัสบดี
8.7458
PEN THB
0.1143
THB PEN
ศุกร์
8.7238
PEN THB
0.1146
THB PEN
จันทร์
8.5854
PEN THB
0.1165
THB PEN
อังคาร
8.5934
PEN THB
0.1164
THB PEN
พุธ
8.6343
PEN THB
0.1158
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6926
PEN THB
0.1150
THB PEN
ศุกร์
8.6711
PEN THB
0.1153
THB PEN
จันทร์
8.7926
PEN THB
0.1137
THB PEN
อังคาร
8.8516
PEN THB
0.1130
THB PEN
พุธ
8.8962
PEN THB
0.1124
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9174
PEN THB
0.1121
THB PEN
ศุกร์
8.8827
PEN THB
0.1126
THB PEN
จันทร์
8.9234
PEN THB
0.1121
THB PEN
อังคาร
9.0635
PEN THB
0.1103
THB PEN
พุธ
8.9213
PEN THB
0.1121
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9193
PEN THB
0.1121
THB PEN
ศุกร์
8.9941
PEN THB
0.1112
THB PEN
จันทร์
8.9845
PEN THB
0.1113
THB PEN
อังคาร
8.8435
PEN THB
0.1131
THB PEN
พุธ
8.8962
PEN THB
0.1124
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9128
PEN THB
0.1122
THB PEN
ศุกร์
8.9758
PEN THB
0.1114
THB PEN
จันทร์
8.9974
PEN THB
0.1111
THB PEN
อังคาร
8.9800
PEN THB
0.1114
THB PEN
พุธ
8.9777
PEN THB
0.1114
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9647
PEN THB
0.1115
THB PEN
ศุกร์
8.9568
PEN THB
0.1116
THB PEN
จันทร์
9.0984
PEN THB
0.1099
THB PEN
อังคาร
9.1659
PEN THB
0.1091
THB PEN
พุธ
9.0673
PEN THB
0.1103
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0469
PEN THB
0.1105
THB PEN
ศุกร์
9.0568
PEN THB
0.1104
THB PEN
จันทร์
9.0675
PEN THB
0.1103
THB PEN
อังคาร
9.0379
PEN THB
0.1106
THB PEN
พุธ
8.9830
PEN THB
0.1113
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0895
PEN THB
0.1100
THB PEN
ศุกร์
8.9532
PEN THB
0.1117
THB PEN
จันทร์
9.0239
PEN THB
0.1108
THB PEN
อังคาร
8.9296
PEN THB
0.1120
THB PEN
พุธ
9.0392
PEN THB
0.1106
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1097
PEN THB
0.1098
THB PEN
ศุกร์
9.0832
PEN THB
0.1101
THB PEN
จันทร์
9.0956
PEN THB
0.1099
THB PEN
อังคาร
9.1017
PEN THB
0.1099
THB PEN
พุธ
8.9700
PEN THB
0.1115
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9426
PEN THB
0.1118
THB PEN
ศุกร์
8.9484
PEN THB
0.1118
THB PEN
จันทร์
8.9175
PEN THB
0.1121
THB PEN
อังคาร
8.9915
PEN THB
0.1112
THB PEN
พุธ
8.9637
PEN THB
0.1116
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9511
PEN THB
0.1117
THB PEN
ศุกร์
9.0509
PEN THB
0.1105
THB PEN
จันทร์
9.0758
PEN THB
0.1102
THB PEN
อังคาร
9.0722
PEN THB
0.1102
THB PEN
พุธ
9.0462
PEN THB
0.1105
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1452
PEN THB
0.1093
THB PEN
ศุกร์
9.1293
PEN THB
0.1095
THB PEN
จันทร์
9.2753
PEN THB
0.1078
THB PEN
อังคาร
9.1432
PEN THB
0.1094
THB PEN
พุธ
9.2004
PEN THB
0.1087
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1409
PEN THB
0.1094
THB PEN
ศุกร์
9.1214
PEN THB
0.1096
THB PEN
จันทร์
9.1372
PEN THB
0.1094
THB PEN
อังคาร
9.1399
PEN THB
0.1094
THB PEN
พุธ
9.2308
PEN THB
0.1083
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2666
PEN THB
0.1079
THB PEN
ศุกร์
9.3286
PEN THB
0.1072
THB PEN
จันทร์
9.3286
PEN THB
0.1072
THB PEN
อังคาร
9.3068
PEN THB
0.1074
THB PEN
พุธ
9.3752
PEN THB
0.1067
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1785
PEN THB
0.1089
THB PEN
ศุกร์
9.2310
PEN THB
0.1083
THB PEN
จันทร์
9.2319
PEN THB
0.1083
THB PEN
อังคาร
9.2448
PEN THB
0.1082
THB PEN
พุธ
9.2530
PEN THB
0.1081
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1869
PEN THB
0.1089
THB PEN
ศุกร์
9.1474
PEN THB
0.1093
THB PEN
จันทร์
9.1616
PEN THB
0.1092
THB PEN
อังคาร
9.2373
PEN THB
0.1083
THB PEN
พุธ
9.3262
PEN THB
0.1072
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3244
PEN THB
0.1072
THB PEN
ศุกร์
9.4640
PEN THB
0.1057
THB PEN
จันทร์
9.4914
PEN THB
0.1054
THB PEN
อังคาร
9.4941
PEN THB
0.1053
THB PEN
พุธ
9.4872
PEN THB
0.1054
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5825
PEN THB
0.1044
THB PEN
ศุกร์
9.5369
PEN THB
0.1049
THB PEN
จันทร์
9.4019
PEN THB
0.1064
THB PEN
อังคาร
9.2873
PEN THB
0.1077
THB PEN
พุธ
9.2541
PEN THB
0.1081
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2634
PEN THB
0.1080
THB PEN
ศุกร์
9.4781
PEN THB
0.1055
THB PEN
จันทร์
9.2987
PEN THB
0.1075
THB PEN
อังคาร
9.2946
PEN THB
0.1076
THB PEN
พุธ
9.4325
PEN THB
0.1060
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3465
PEN THB
0.1070
THB PEN
ศุกร์
9.2424
PEN THB
0.1082
THB PEN
จันทร์
9.3160
PEN THB
0.1073
THB PEN
อังคาร
9.1956
PEN THB
0.1087
THB PEN
พุธ
9.1319
PEN THB
0.1095
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1936
PEN THB
0.1088
THB PEN
ศุกร์
9.2602
PEN THB
0.1080
THB PEN
จันทร์
9.4087
PEN THB
0.1063
THB PEN
อังคาร
9.3506
PEN THB
0.1069
THB PEN
พุธ
9.3707
PEN THB
0.1067
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5112
PEN THB
0.1051
THB PEN
ศุกร์
9.4467
PEN THB
0.1059
THB PEN
จันทร์
9.3670
PEN THB
0.1068
THB PEN
อังคาร
9.3676
PEN THB
0.1068
THB PEN
พุธ
9.3995
PEN THB
0.1064
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3691
PEN THB
0.1067
THB PEN
ศุกร์
9.2925
PEN THB
0.1076
THB PEN
จันทร์
9.1949
PEN THB
0.1088
THB PEN
อังคาร
9.2372
PEN THB
0.1083
THB PEN
พุธ
9.2767
PEN THB
0.1078
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1362
PEN THB
0.1095
THB PEN
ศุกร์
9.1227
PEN THB
0.1096
THB PEN
จันทร์
9.1119
PEN THB
0.1097
THB PEN
อังคาร
9.0615
PEN THB
0.1104
THB PEN
พุธ
9.0411
PEN THB
0.1106
THB PEN
พฤหัสบดี
8.9958
PEN THB
0.1112
THB PEN
ศุกร์
9.0783
PEN THB
0.1102
THB PEN
จันทร์
9.1642
PEN THB
0.1091
THB PEN
อังคาร
9.0969
PEN THB
0.1099
THB PEN
พุธ
9.1762
PEN THB
0.1090
THB PEN
พฤหัสบดี
9.2833
PEN THB
0.1077
THB PEN
ศุกร์
9.2166
PEN THB
0.1085
THB PEN
จันทร์
9.3681
PEN THB
0.1067
THB PEN
อังคาร
9.2798
PEN THB
0.1078
THB PEN
พุธ
9.3395
PEN THB
0.1071
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3321
PEN THB
0.1072
THB PEN
ศุกร์
9.2927
PEN THB
0.1076
THB PEN
จันทร์
9.3716
PEN THB
0.1067
THB PEN
อังคาร
9.5219
PEN THB
0.1050
THB PEN
พุธ
9.5127
PEN THB
0.1051
THB PEN
พฤหัสบดี
9.6623
PEN THB
0.1035
THB PEN
ศุกร์
9.4892
PEN THB
0.1054
THB PEN
จันทร์
9.3981
PEN THB
0.1064
THB PEN
อังคาร
9.4402
PEN THB
0.1059
THB PEN
พุธ
9.4083
PEN THB
0.1063
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4511
PEN THB
0.1058
THB PEN
ศุกร์
9.3519
PEN THB
0.1069
THB PEN
จันทร์
9.3555
PEN THB
0.1069
THB PEN
อังคาร
9.3331
PEN THB
0.1071
THB PEN
พุธ
9.3068
PEN THB
0.1074
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5235
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.6369
PEN THB
0.1038
THB PEN
จันทร์
9.5218
PEN THB
0.1050
THB PEN
อังคาร
9.5734
PEN THB
0.1045
THB PEN
พุธ
9.5505
PEN THB
0.1047
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4695
PEN THB
0.1056
THB PEN
ศุกร์
9.5956
PEN THB
0.1042
THB PEN
จันทร์
9.6865
PEN THB
0.1032
THB PEN
อังคาร
9.7036
PEN THB
0.1031
THB PEN
พุธ
9.6670
PEN THB
0.1034
THB PEN
พฤหัสบดี
9.7506
PEN THB
0.1026
THB PEN
ศุกร์
9.6820
PEN THB
0.1033
THB PEN
จันทร์
9.5719
PEN THB
0.1045
THB PEN
อังคาร
9.4644
PEN THB
0.1057
THB PEN
พุธ
9.5220
PEN THB
0.1050
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4311
PEN THB
0.1060
THB PEN
ศุกร์
9.3211
PEN THB
0.1073
THB PEN
จันทร์
9.4964
PEN THB
0.1053
THB PEN
อังคาร
9.6506
PEN THB
0.1036
THB PEN
พุธ
9.5760
PEN THB
0.1044
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5277
PEN THB
0.1050
THB PEN
ศุกร์
9.6396
PEN THB
0.1037
THB PEN
จันทร์
9.6607
PEN THB
0.1035
THB PEN
อังคาร
9.6374
PEN THB
0.1038
THB PEN
พุธ
9.6584
PEN THB
0.1035
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5514
PEN THB
0.1047
THB PEN
ศุกร์
9.5902
PEN THB
0.1043
THB PEN
จันทร์
9.6620
PEN THB
0.1035
THB PEN
อังคาร
9.6680
PEN THB
0.1034
THB PEN
พุธ
9.5158
PEN THB
0.1051
THB PEN
พฤหัสบดี
9.5333
PEN THB
0.1049
THB PEN
ศุกร์
9.4663
PEN THB
0.1056
THB PEN
จันทร์
9.5882
PEN THB
0.1043
THB PEN
อังคาร
9.4305
PEN THB
0.1060
THB PEN
พุธ
9.4149
PEN THB
0.1062
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4761
PEN THB
0.1055
THB PEN
ศุกร์
9.5205
PEN THB
0.1050
THB PEN
จันทร์
9.5432
PEN THB
0.1048
THB PEN
อังคาร
9.4800
PEN THB
0.1055
THB PEN
พุธ
9.3874
PEN THB
0.1065
THB PEN
พฤหัสบดี
9.4232
PEN THB
0.1061
THB PEN
ศุกร์
9.2208
PEN THB
0.1085
THB PEN
จันทร์
9.3446
PEN THB
0.1070
THB PEN
อังคาร
9.2307
PEN THB
0.1083
THB PEN
พุธ
9.1753
PEN THB
0.1090
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3708
PEN THB
0.1067
THB PEN
ศุกร์
9.3374
PEN THB
0.1071
THB PEN
จันทร์
9.4544
PEN THB
0.1058
THB PEN
อังคาร
9.4497
PEN THB
0.1058
THB PEN
พุธ
9.4659
PEN THB
0.1056
THB PEN
พฤหัสบดี
9.3968
PEN THB
0.1064
THB PEN
ศุกร์
9.2786
PEN THB
0.1078
THB PEN
จันทร์
9.1873
PEN THB
0.1088
THB PEN
อังคาร
9.0686
PEN THB
0.1103
THB PEN
พุธ
9.1386
PEN THB
0.1094
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1512
PEN THB
0.1093
THB PEN
ศุกร์
9.1246
PEN THB
0.1096
THB PEN
จันทร์
9.1106
PEN THB
0.1098
THB PEN
อังคาร
9.0839
PEN THB
0.1101
THB PEN
พุธ
9.0630
PEN THB
0.1103
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1060
PEN THB
0.1098
THB PEN
ศุกร์
9.0343
PEN THB
0.1107
THB PEN
จันทร์
8.9525
PEN THB
0.1117
THB PEN
อังคาร
9.0217
PEN THB
0.1108
THB PEN
พุธ
9.0150
PEN THB
0.1109
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1672
PEN THB
0.1091
THB PEN
ศุกร์
9.1625
PEN THB
0.1091
THB PEN
จันทร์
9.0612
PEN THB
0.1104
THB PEN
อังคาร
9.0441
PEN THB
0.1106
THB PEN
พุธ
9.0306
PEN THB
0.1107
THB PEN
พฤหัสบดี
9.1065
PEN THB
0.1098
THB PEN
ศุกร์
9.1274
PEN THB
0.1096
THB PEN
จันทร์
9.1305
PEN THB
0.1095
THB PEN
อังคาร
9.1277
PEN THB
0.1096
THB PEN
พุธ
9.1009
PEN THB
0.1099
THB PEN
พฤหัสบดี
9.0721
PEN THB
0.1102
THB PEN
ศุกร์
9.0843
PEN THB
0.1101
THB PEN