อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 7.9004 (1/9/2564) เฉลี่ย = 8.2479 สูงสุด = 8.7769 (12/4/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
8.2764
PEN THB
0.1208
THB PEN
จันทร์
8.2509
PEN THB
0.1212
THB PEN
อังคาร
8.2490
PEN THB
0.1212
THB PEN
พุธ
8.2439
PEN THB
0.1213
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2752
PEN THB
0.1208
THB PEN
ศุกร์
8.2863
PEN THB
0.1207
THB PEN
จันทร์
8.2657
PEN THB
0.1210
THB PEN
อังคาร
8.3459
PEN THB
0.1198
THB PEN
พุธ
8.3203
PEN THB
0.1202
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3077
PEN THB
0.1204
THB PEN
ศุกร์
8.3091
PEN THB
0.1204
THB PEN
จันทร์
8.3067
PEN THB
0.1204
THB PEN
อังคาร
8.3268
PEN THB
0.1201
THB PEN
พุธ
8.2968
PEN THB
0.1205
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2890
PEN THB
0.1206
THB PEN
ศุกร์
8.3146
PEN THB
0.1203
THB PEN
จันทร์
8.2586
PEN THB
0.1211
THB PEN
อังคาร
8.2417
PEN THB
0.1213
THB PEN
พุธ
8.2439
PEN THB
0.1213
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2268
PEN THB
0.1216
THB PEN
ศุกร์
8.2071
PEN THB
0.1218
THB PEN
จันทร์
8.2249
PEN THB
0.1216
THB PEN
อังคาร
8.2468
PEN THB
0.1213
THB PEN
พุธ
8.2634
PEN THB
0.1210
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2852
PEN THB
0.1207
THB PEN
ศุกร์
8.2570
PEN THB
0.1211
THB PEN
จันทร์
8.2779
PEN THB
0.1208
THB PEN
อังคาร
8.2565
PEN THB
0.1211
THB PEN
พุธ
8.2226
PEN THB
0.1216
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2064
PEN THB
0.1219
THB PEN
ศุกร์
8.2039
PEN THB
0.1219
THB PEN
จันทร์
8.2183
PEN THB
0.1217
THB PEN
อังคาร
8.2040
PEN THB
0.1219
THB PEN
พุธ
8.1758
PEN THB
0.1223
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2025
PEN THB
0.1219
THB PEN
ศุกร์
8.2181
PEN THB
0.1217
THB PEN
จันทร์
8.2146
PEN THB
0.1217
THB PEN
อังคาร
8.2522
PEN THB
0.1212
THB PEN
พุธ
8.2237
PEN THB
0.1216
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2623
PEN THB
0.1210
THB PEN
ศุกร์
8.3344
PEN THB
0.1200
THB PEN
จันทร์
8.2615
PEN THB
0.1210
THB PEN
อังคาร
8.2903
PEN THB
0.1206
THB PEN
พุธ
8.3300
PEN THB
0.1200
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2782
PEN THB
0.1208
THB PEN
ศุกร์
8.2927
PEN THB
0.1206
THB PEN
จันทร์
8.3515
PEN THB
0.1197
THB PEN
อังคาร
8.3110
PEN THB
0.1203
THB PEN
พุธ
8.2833
PEN THB
0.1207
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3141
PEN THB
0.1203
THB PEN
ศุกร์
8.3343
PEN THB
0.1200
THB PEN
จันทร์
8.3230
PEN THB
0.1201
THB PEN
อังคาร
8.3005
PEN THB
0.1205
THB PEN
พุธ
8.3205
PEN THB
0.1202
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3244
PEN THB
0.1201
THB PEN
ศุกร์
8.3020
PEN THB
0.1205
THB PEN
จันทร์
8.3278
PEN THB
0.1201
THB PEN
อังคาร
8.3442
PEN THB
0.1198
THB PEN
พุธ
8.3323
PEN THB
0.1200
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3454
PEN THB
0.1198
THB PEN
ศุกร์
8.3363
PEN THB
0.1200
THB PEN
จันทร์
8.3600
PEN THB
0.1196
THB PEN
อังคาร
8.3737
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.2862
PEN THB
0.1207
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3000
PEN THB
0.1205
THB PEN
ศุกร์
8.3622
PEN THB
0.1196
THB PEN
จันทร์
8.3906
PEN THB
0.1192
THB PEN
อังคาร
8.4394
PEN THB
0.1185
THB PEN
พุธ
8.5339
PEN THB
0.1172
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6430
PEN THB
0.1157
THB PEN
ศุกร์
8.7556
PEN THB
0.1142
THB PEN
จันทร์
8.7769
PEN THB
0.1139
THB PEN
อังคาร
8.7233
PEN THB
0.1146
THB PEN
พุธ
8.6848
PEN THB
0.1151
THB PEN
พฤหัสบดี
8.6206
PEN THB
0.1160
THB PEN
ศุกร์
8.6098
PEN THB
0.1161
THB PEN
จันทร์
8.5759
PEN THB
0.1166
THB PEN
อังคาร
8.5134
PEN THB
0.1175
THB PEN
พุธ
8.4911
PEN THB
0.1178
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4570
PEN THB
0.1182
THB PEN
ศุกร์
8.3536
PEN THB
0.1197
THB PEN
จันทร์
8.3914
PEN THB
0.1192
THB PEN
อังคาร
8.2679
PEN THB
0.1209
THB PEN
พุธ
8.1657
PEN THB
0.1225
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2763
PEN THB
0.1208
THB PEN
ศุกร์
8.2309
PEN THB
0.1215
THB PEN
จันทร์
8.2068
PEN THB
0.1219
THB PEN
อังคาร
8.2303
PEN THB
0.1215
THB PEN
พุธ
8.1577
PEN THB
0.1226
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1662
PEN THB
0.1225
THB PEN
ศุกร์
8.1615
PEN THB
0.1225
THB PEN
จันทร์
8.2019
PEN THB
0.1219
THB PEN
อังคาร
8.1299
PEN THB
0.1230
THB PEN
พุธ
8.3588
PEN THB
0.1196
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4270
PEN THB
0.1187
THB PEN
ศุกร์
8.4339
PEN THB
0.1186
THB PEN
จันทร์
8.5989
PEN THB
0.1163
THB PEN
อังคาร
8.4720
PEN THB
0.1180
THB PEN
พุธ
8.3993
PEN THB
0.1191
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3812
PEN THB
0.1193
THB PEN
ศุกร์
8.3825
PEN THB
0.1193
THB PEN
จันทร์
8.3507
PEN THB
0.1198
THB PEN
อังคาร
8.3727
PEN THB
0.1194
THB PEN
พุธ
8.1984
PEN THB
0.1220
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1520
PEN THB
0.1227
THB PEN
ศุกร์
8.0982
PEN THB
0.1235
THB PEN
จันทร์
8.1141
PEN THB
0.1232
THB PEN
อังคาร
8.2004
PEN THB
0.1219
THB PEN
พุธ
8.1284
PEN THB
0.1230
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0856
PEN THB
0.1237
THB PEN
ศุกร์
8.1359
PEN THB
0.1229
THB PEN
จันทร์
8.0952
PEN THB
0.1235
THB PEN
อังคาร
8.1186
PEN THB
0.1232
THB PEN
พุธ
7.9644
PEN THB
0.1256
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0988
PEN THB
0.1235
THB PEN
ศุกร์
8.0875
PEN THB
0.1236
THB PEN
จันทร์
7.9557
PEN THB
0.1257
THB PEN
อังคาร
7.9906
PEN THB
0.1251
THB PEN
พุธ
8.0034
PEN THB
0.1249
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0048
PEN THB
0.1249
THB PEN
ศุกร์
8.0203
PEN THB
0.1247
THB PEN
จันทร์
8.0626
PEN THB
0.1240
THB PEN
อังคาร
8.0406
PEN THB
0.1244
THB PEN
พุธ
8.0813
PEN THB
0.1237
THB PEN
พฤหัสบดี
7.9870
PEN THB
0.1252
THB PEN
ศุกร์
7.9778
PEN THB
0.1253
THB PEN
จันทร์
8.0049
PEN THB
0.1249
THB PEN
อังคาร
8.2536
PEN THB
0.1212
THB PEN
พุธ
8.2450
PEN THB
0.1213
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3479
PEN THB
0.1198
THB PEN
ศุกร์
8.3190
PEN THB
0.1202
THB PEN
จันทร์
8.3201
PEN THB
0.1202
THB PEN
อังคาร
8.2340
PEN THB
0.1214
THB PEN
พุธ
8.1889
PEN THB
0.1221
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1969
PEN THB
0.1220
THB PEN
ศุกร์
8.2107
PEN THB
0.1218
THB PEN
จันทร์
8.2667
PEN THB
0.1210
THB PEN
อังคาร
8.2722
PEN THB
0.1209
THB PEN
พุธ
8.2158
PEN THB
0.1217
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2546
PEN THB
0.1211
THB PEN
ศุกร์
8.2568
PEN THB
0.1211
THB PEN
จันทร์
8.3193
PEN THB
0.1202
THB PEN
อังคาร
8.4377
PEN THB
0.1185
THB PEN
พุธ
8.3093
PEN THB
0.1203
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3315
PEN THB
0.1200
THB PEN
ศุกร์
8.3375
PEN THB
0.1199
THB PEN
จันทร์
8.3822
PEN THB
0.1193
THB PEN
อังคาร
8.4309
PEN THB
0.1186
THB PEN
พุธ
8.4249
PEN THB
0.1187
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3991
PEN THB
0.1191
THB PEN
ศุกร์
8.3728
PEN THB
0.1194
THB PEN
จันทร์
8.3698
PEN THB
0.1195
THB PEN
อังคาร
8.1132
PEN THB
0.1233
THB PEN
พุธ
8.1248
PEN THB
0.1231
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1829
PEN THB
0.1222
THB PEN
ศุกร์
8.1517
PEN THB
0.1227
THB PEN
จันทร์
8.1694
PEN THB
0.1224
THB PEN
อังคาร
8.1551
PEN THB
0.1226
THB PEN
พุธ
8.0997
PEN THB
0.1235
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1173
PEN THB
0.1232
THB PEN
ศุกร์
8.1422
PEN THB
0.1228
THB PEN
จันทร์
8.2173
PEN THB
0.1217
THB PEN
อังคาร
8.1450
PEN THB
0.1228
THB PEN
พุธ
8.1603
PEN THB
0.1225
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1528
PEN THB
0.1227
THB PEN
ศุกร์
8.1487
PEN THB
0.1227
THB PEN
จันทร์
8.1287
PEN THB
0.1230
THB PEN
อังคาร
8.0031
PEN THB
0.1250
THB PEN
พุธ
7.9768
PEN THB
0.1254
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0043
PEN THB
0.1249
THB PEN
ศุกร์
7.9719
PEN THB
0.1254
THB PEN
จันทร์
7.9997
PEN THB
0.1250
THB PEN
อังคาร
7.9238
PEN THB
0.1262
THB PEN
พุธ
7.9004
PEN THB
0.1266
THB PEN
พฤหัสบดี
7.9496
PEN THB
0.1258
THB PEN
ศุกร์
7.9939
PEN THB
0.1251
THB PEN
จันทร์
7.9138
PEN THB
0.1264
THB PEN
อังคาร
7.9568
PEN THB
0.1257
THB PEN
พุธ
7.9806
PEN THB
0.1253
THB PEN
พฤหัสบดี
7.9893
PEN THB
0.1252
THB PEN
ศุกร์
7.9720
PEN THB
0.1254
THB PEN
จันทร์
8.0024
PEN THB
0.1250
THB PEN
อังคาร
8.0497
PEN THB
0.1242
THB PEN
พุธ
8.0055
PEN THB
0.1249
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0404
PEN THB
0.1244
THB PEN
ศุกร์
8.0800
PEN THB
0.1238
THB PEN
จันทร์
8.0792
PEN THB
0.1238
THB PEN
อังคาร
8.1184
PEN THB
0.1232
THB PEN
พุธ
8.1075
PEN THB
0.1233
THB PEN
พฤหัสบดี
8.0455
PEN THB
0.1243
THB PEN
ศุกร์
8.1401
PEN THB
0.1228
THB PEN
จันทร์
8.1564
PEN THB
0.1226
THB PEN
อังคาร
8.1985
PEN THB
0.1220
THB PEN
พุธ
8.2069
PEN THB
0.1218
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1681
PEN THB
0.1224
THB PEN
ศุกร์
8.1359
PEN THB
0.1229
THB PEN
จันทร์
8.1871
PEN THB
0.1221
THB PEN
อังคาร
8.1716
PEN THB
0.1224
THB PEN
พุธ
8.2052
PEN THB
0.1219
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1608
PEN THB
0.1225
THB PEN
ศุกร์
8.1835
PEN THB
0.1222
THB PEN
จันทร์
8.2854
PEN THB
0.1207
THB PEN
อังคาร
8.1435
PEN THB
0.1228
THB PEN
พุธ
8.1643
PEN THB
0.1225
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2480
PEN THB
0.1212
THB PEN
ศุกร์
8.3768
PEN THB
0.1194
THB PEN
จันทร์
8.5175
PEN THB
0.1174
THB PEN
อังคาร
8.4931
PEN THB
0.1177
THB PEN
พุธ
8.4504
PEN THB
0.1183
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4686
PEN THB
0.1181
THB PEN
ศุกร์
8.4223
PEN THB
0.1187
THB PEN
จันทร์
8.3750
PEN THB
0.1194
THB PEN
อังคาร
8.3184
PEN THB
0.1202
THB PEN
พุธ
8.3678
PEN THB
0.1195
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3434
PEN THB
0.1199
THB PEN
ศุกร์
8.3994
PEN THB
0.1191
THB PEN
จันทร์
8.2945
PEN THB
0.1206
THB PEN
อังคาร
8.3334
PEN THB
0.1200
THB PEN
พุธ
8.3306
PEN THB
0.1200
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3363
PEN THB
0.1200
THB PEN
ศุกร์
8.2809
PEN THB
0.1208
THB PEN
จันทร์
8.2308
PEN THB
0.1215
THB PEN
อังคาร
8.1671
PEN THB
0.1224
THB PEN
พุธ
8.1700
PEN THB
0.1224
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1385
PEN THB
0.1229
THB PEN
ศุกร์
8.1276
PEN THB
0.1230
THB PEN
จันทร์
8.1504
PEN THB
0.1227
THB PEN
อังคาร
8.1840
PEN THB
0.1222
THB PEN
พุธ
8.1871
PEN THB
0.1221
THB PEN
พฤหัสบดี
8.1247
PEN THB
0.1231
THB PEN
ศุกร์
8.1793
PEN THB
0.1223
THB PEN
จันทร์
8.1630
PEN THB
0.1225
THB PEN
อังคาร
8.2241
PEN THB
0.1216
THB PEN
พุธ
8.3108
PEN THB
0.1203
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2910
PEN THB
0.1206
THB PEN
ศุกร์
8.3594
PEN THB
0.1196
THB PEN
จันทร์
8.3406
PEN THB
0.1199
THB PEN
อังคาร
8.3143
PEN THB
0.1203
THB PEN
พุธ
8.2611
PEN THB
0.1210
THB PEN
พฤหัสบดี
8.3333
PEN THB
0.1200
THB PEN
ศุกร์
8.2883
PEN THB
0.1207
THB PEN
จันทร์
8.2959
PEN THB
0.1205
THB PEN
อังคาร
8.2394
PEN THB
0.1214
THB PEN
พุธ
8.2073
PEN THB
0.1218
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2503
PEN THB
0.1212
THB PEN
ศุกร์
8.2456
PEN THB
0.1213
THB PEN
จันทร์
8.1981
PEN THB
0.1220
THB PEN
อังคาร
8.2347
PEN THB
0.1214
THB PEN
พุธ
8.2017
PEN THB
0.1219
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2506
PEN THB
0.1212
THB PEN
ศุกร์
8.2400
PEN THB
0.1214
THB PEN
จันทร์
8.2422
PEN THB
0.1213
THB PEN
อังคาร
8.3434
PEN THB
0.1199
THB PEN
พุธ
8.3337
PEN THB
0.1200
THB PEN
พฤหัสบดี
8.2871
PEN THB
0.1207
THB PEN
ศุกร์
8.3440
PEN THB
0.1198
THB PEN
จันทร์
8.3695
PEN THB
0.1195
THB PEN
อังคาร
8.3667
PEN THB
0.1195
THB PEN
พุธ
8.3755
PEN THB
0.1194
THB PEN
พฤหัสบดี
8.4558
PEN THB
0.1183
THB PEN
ศุกร์
8.3326
PEN THB
0.1200
THB PEN