อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 23.791 (28/12/2561) เฉลี่ย = 24.950 สูงสุด = 25.979 (9/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
25.856
CAD THB
0.03868
THB CAD
อังคาร
25.923
CAD THB
0.03858
THB CAD
พุธ
25.875
CAD THB
0.03865
THB CAD
พฤหัสบดี
25.735
CAD THB
0.03886
THB CAD
ศุกร์
25.767
CAD THB
0.03881
THB CAD
จันทร์
25.946
CAD THB
0.03854
THB CAD
อังคาร
25.979
CAD THB
0.03849
THB CAD
พุธ
25.850
CAD THB
0.03868
THB CAD
พฤหัสบดี
25.541
CAD THB
0.03915
THB CAD
ศุกร์
25.487
CAD THB
0.03924
THB CAD
จันทร์
25.655
CAD THB
0.03898
THB CAD
อังคาร
25.703
CAD THB
0.03891
THB CAD
พุธ
25.682
CAD THB
0.03894
THB CAD
พฤหัสบดี
25.636
CAD THB
0.03901
THB CAD
ศุกร์
25.642
CAD THB
0.03900
THB CAD
จันทร์
25.541
CAD THB
0.03915
THB CAD
อังคาร
25.552
CAD THB
0.03914
THB CAD
พุธ
25.535
CAD THB
0.03916
THB CAD
พฤหัสบดี
25.504
CAD THB
0.03921
THB CAD
ศุกร์
25.386
CAD THB
0.03939
THB CAD
จันทร์
25.394
CAD THB
0.03938
THB CAD
อังคาร
25.431
CAD THB
0.03932
THB CAD
พุธ
25.480
CAD THB
0.03925
THB CAD
พฤหัสบดี
25.460
CAD THB
0.03928
THB CAD
ศุกร์
25.538
CAD THB
0.03916
THB CAD
จันทร์
25.365
CAD THB
0.03942
THB CAD
อังคาร
25.179
CAD THB
0.03972
THB CAD
พุธ
25.188
CAD THB
0.03970
THB CAD
พฤหัสบดี
25.318
CAD THB
0.03950
THB CAD
ศุกร์
25.272
CAD THB
0.03957
THB CAD
จันทร์
25.182
CAD THB
0.03971
THB CAD
อังคาร
25.072
CAD THB
0.03989
THB CAD
พุธ
24.956
CAD THB
0.04007
THB CAD
พฤหัสบดี
25.068
CAD THB
0.03989
THB CAD
ศุกร์
25.047
CAD THB
0.03992
THB CAD
จันทร์
24.997
CAD THB
0.04001
THB CAD
อังคาร
25.023
CAD THB
0.03996
THB CAD
พุธ
24.912
CAD THB
0.04014
THB CAD
พฤหัสบดี
24.905
CAD THB
0.04015
THB CAD
ศุกร์
24.767
CAD THB
0.04038
THB CAD
จันทร์
24.822
CAD THB
0.04029
THB CAD
อังคาร
24.683
CAD THB
0.04051
THB CAD
พุธ
24.634
CAD THB
0.04059
THB CAD
พฤหัสบดี
24.550
CAD THB
0.04073
THB CAD
ศุกร์
24.517
CAD THB
0.04079
THB CAD
จันทร์
24.364
CAD THB
0.04104
THB CAD
อังคาร
24.165
CAD THB
0.04138
THB CAD
พุธ
24.257
CAD THB
0.04123
THB CAD
พฤหัสบดี
24.290
CAD THB
0.04117
THB CAD
ศุกร์
24.316
CAD THB
0.04113
THB CAD
จันทร์
24.436
CAD THB
0.04092
THB CAD
อังคาร
24.321
CAD THB
0.04112
THB CAD
พุธ
24.039
CAD THB
0.04160
THB CAD
พฤหัสบดี
24.079
CAD THB
0.04153
THB CAD
ศุกร์
23.904
CAD THB
0.04183
THB CAD
จันทร์
23.794
CAD THB
0.04203
THB CAD
อังคาร
23.867
CAD THB
0.04190
THB CAD
พุธ
23.982
CAD THB
0.04170
THB CAD
พฤหัสบดี
24.197
CAD THB
0.04133
THB CAD
ศุกร์
24.214
CAD THB
0.04130
THB CAD
จันทร์
24.241
CAD THB
0.04125
THB CAD
อังคาร
24.262
CAD THB
0.04122
THB CAD
พุธ
24.220
CAD THB
0.04129
THB CAD
พฤหัสบดี
24.180
CAD THB
0.04136
THB CAD
ศุกร์
24.207
CAD THB
0.04131
THB CAD
จันทร์
24.203
CAD THB
0.04132
THB CAD
อังคาร
24.230
CAD THB
0.04127
THB CAD
พุธ
24.413
CAD THB
0.04096
THB CAD
พฤหัสบดี
24.447
CAD THB
0.04090
THB CAD
ศุกร์
24.478
CAD THB
0.04085
THB CAD
จันทร์
24.482
CAD THB
0.04085
THB CAD
อังคาร
24.631
CAD THB
0.04060
THB CAD
พุธ
24.728
CAD THB
0.04044
THB CAD
พฤหัสบดี
24.763
CAD THB
0.04038
THB CAD
ศุกร์
24.791
CAD THB
0.04034
THB CAD
จันทร์
24.763
CAD THB
0.04038
THB CAD
อังคาร
24.834
CAD THB
0.04027
THB CAD
พุธ
24.841
CAD THB
0.04026
THB CAD
พฤหัสบดี
24.736
CAD THB
0.04043
THB CAD
ศุกร์
24.668
CAD THB
0.04054
THB CAD
จันทร์
24.662
CAD THB
0.04055
THB CAD
อังคาร
24.520
CAD THB
0.04078
THB CAD
พุธ
24.548
CAD THB
0.04074
THB CAD
พฤหัสบดี
24.609
CAD THB
0.04064
THB CAD
ศุกร์
24.541
CAD THB
0.04075
THB CAD
จันทร์
24.543
CAD THB
0.04075
THB CAD
อังคาร
24.618
CAD THB
0.04062
THB CAD
พุธ
24.738
CAD THB
0.04042
THB CAD
พฤหัสบดี
24.663
CAD THB
0.04055
THB CAD
ศุกร์
24.631
CAD THB
0.04060
THB CAD
จันทร์
24.774
CAD THB
0.04037
THB CAD
อังคาร
24.699
CAD THB
0.04049
THB CAD
พุธ
24.771
CAD THB
0.04037
THB CAD
พฤหัสบดี
25.041
CAD THB
0.03993
THB CAD
ศุกร์
25.055
CAD THB
0.03991
THB CAD
จันทร์
24.902
CAD THB
0.04016
THB CAD
อังคาร
24.937
CAD THB
0.04010
THB CAD
พุธ
24.935
CAD THB
0.04010
THB CAD
พฤหัสบดี
25.122
CAD THB
0.03980
THB CAD
ศุกร์
25.082
CAD THB
0.03987
THB CAD
จันทร์
25.052
CAD THB
0.03992
THB CAD
อังคาร
25.118
CAD THB
0.03981
THB CAD
พุธ
24.965
CAD THB
0.04006
THB CAD
พฤหัสบดี
25.010
CAD THB
0.03998
THB CAD
ศุกร์
24.742
CAD THB
0.04042
THB CAD
จันทร์
24.603
CAD THB
0.04065
THB CAD
อังคาร
24.716
CAD THB
0.04046
THB CAD
พุธ
24.665
CAD THB
0.04054
THB CAD
พฤหัสบดี
24.854
CAD THB
0.04023
THB CAD
ศุกร์
24.746
CAD THB
0.04041
THB CAD
อาทิตย์
24.739
CAD THB
0.04042
THB CAD
จันทร์
24.766
CAD THB
0.04038
THB CAD
อังคาร
24.717
CAD THB
0.04046
THB CAD
พุธ
24.647
CAD THB
0.04057
THB CAD
พฤหัสบดี
24.658
CAD THB
0.04056
THB CAD
ศุกร์
24.670
CAD THB
0.04054
THB CAD
อาทิตย์
24.625
CAD THB
0.04061
THB CAD
จันทร์
24.702
CAD THB
0.04048
THB CAD
อังคาร
24.704
CAD THB
0.04048
THB CAD
พุธ
24.650
CAD THB
0.04057
THB CAD
พฤหัสบดี
24.791
CAD THB
0.04034
THB CAD
ศุกร์
24.674
CAD THB
0.04053
THB CAD
อาทิตย์
24.773
CAD THB
0.04037
THB CAD
จันทร์
24.838
CAD THB
0.04026
THB CAD
อังคาร
24.758
CAD THB
0.04039
THB CAD
พุธ
24.638
CAD THB
0.04059
THB CAD
พฤหัสบดี
24.752
CAD THB
0.04040
THB CAD
ศุกร์
24.724
CAD THB
0.04045
THB CAD
จันทร์
24.814
CAD THB
0.04030
THB CAD
อังคาร
24.810
CAD THB
0.04031
THB CAD
พุธ
24.776
CAD THB
0.04036
THB CAD
พฤหัสบดี
24.797
CAD THB
0.04033
THB CAD
ศุกร์
25.045
CAD THB
0.03993
THB CAD
จันทร์
25.159
CAD THB
0.03975
THB CAD
อังคาร
25.197
CAD THB
0.03969
THB CAD
พุธ
25.213
CAD THB
0.03966
THB CAD
พฤหัสบดี
25.280
CAD THB
0.03956
THB CAD
ศุกร์
25.274
CAD THB
0.03957
THB CAD
จันทร์
25.324
CAD THB
0.03949
THB CAD
อังคาร
25.221
CAD THB
0.03965
THB CAD
พุธ
25.330
CAD THB
0.03948
THB CAD
พฤหัสบดี
25.178
CAD THB
0.03972
THB CAD
ศุกร์
25.266
CAD THB
0.03958
THB CAD
จันทร์
25.323
CAD THB
0.03949
THB CAD
อังคาร
25.340
CAD THB
0.03946
THB CAD
พุธ
25.205
CAD THB
0.03968
THB CAD
พฤหัสบดี
25.333
CAD THB
0.03947
THB CAD
ศุกร์
25.189
CAD THB
0.03970
THB CAD
จันทร์
25.396
CAD THB
0.03938
THB CAD
อังคาร
25.374
CAD THB
0.03941
THB CAD
พุธ
25.366
CAD THB
0.03942
THB CAD
พฤหัสบดี
25.523
CAD THB
0.03918
THB CAD
ศุกร์
25.579
CAD THB
0.03909
THB CAD
จันทร์
25.561
CAD THB
0.03912
THB CAD
อังคาร
25.497
CAD THB
0.03922
THB CAD
พุธ
25.493
CAD THB
0.03923
THB CAD
พฤหัสบดี
25.517
CAD THB
0.03919
THB CAD
ศุกร์
25.609
CAD THB
0.03905
THB CAD
จันทร์
25.599
CAD THB
0.03906
THB CAD
อังคาร
25.653
CAD THB
0.03898
THB CAD
พุธ
25.395
CAD THB
0.03938
THB CAD
พฤหัสบดี
25.514
CAD THB
0.03919
THB CAD
ศุกร์
25.441
CAD THB
0.03931
THB CAD
จันทร์
25.379
CAD THB
0.03940
THB CAD
อังคาร
25.412
CAD THB
0.03935
THB CAD
พุธ
25.490
CAD THB
0.03923
THB CAD
พฤหัสบดี
25.327
CAD THB
0.03948
THB CAD
ศุกร์
25.266
CAD THB
0.03958
THB CAD
จันทร์
25.380
CAD THB
0.03940
THB CAD
อังคาร
25.155
CAD THB
0.03975
THB CAD
พุธ
25.108
CAD THB
0.03983
THB CAD
พฤหัสบดี
25.165
CAD THB
0.03974
THB CAD
ศุกร์
25.044
CAD THB
0.03993
THB CAD
จันทร์
25.022
CAD THB
0.03996
THB CAD
อังคาร
25.114
CAD THB
0.03982
THB CAD
พุธ
25.324
CAD THB
0.03949
THB CAD
พฤหัสบดี
25.318
CAD THB
0.03950
THB CAD
ศุกร์
25.145
CAD THB
0.03977
THB CAD
จันทร์
25.045
CAD THB
0.03993
THB CAD
อังคาร
24.997
CAD THB
0.04001
THB CAD
พุธ
24.897
CAD THB
0.04017
THB CAD
พฤหัสบดี
24.878
CAD THB
0.04020
THB CAD
ศุกร์
24.959
CAD THB
0.04007
THB CAD
จันทร์
24.921
CAD THB
0.04013
THB CAD
อังคาร
24.957
CAD THB
0.04007
THB CAD
พุธ
25.113
CAD THB
0.03982
THB CAD
พฤหัสบดี
25.104
CAD THB
0.03983
THB CAD
ศุกร์
25.068
CAD THB
0.03989
THB CAD
จันทร์
25.066
CAD THB
0.03989
THB CAD
อังคาร
25.034
CAD THB
0.03995
THB CAD
พุธ
25.134
CAD THB
0.03979
THB CAD
พฤหัสบดี
25.064
CAD THB
0.03990
THB CAD
ศุกร์
25.083
CAD THB
0.03987
THB CAD
จันทร์
25.085
CAD THB
0.03987
THB CAD
อังคาร
25.060
CAD THB
0.03990
THB CAD
ศุกร์
24.853
CAD THB
0.04024
THB CAD
จันทร์
25.126
CAD THB
0.03980
THB CAD
อังคาร
25.236
CAD THB
0.03963
THB CAD
พุธ
25.222
CAD THB
0.03965
THB CAD
พฤหัสบดี
25.339
CAD THB
0.03947
THB CAD
ศุกร์
25.388
CAD THB
0.03939
THB CAD
จันทร์
25.394
CAD THB
0.03938
THB CAD
อังคาร
25.407
CAD THB
0.03936
THB CAD
พุธ
25.427
CAD THB
0.03933
THB CAD
พฤหัสบดี
25.212
CAD THB
0.03966
THB CAD
ศุกร์
25.157
CAD THB
0.03975
THB CAD
จันทร์
25.143
CAD THB
0.03977
THB CAD
อังคาร
25.152
CAD THB
0.03976
THB CAD
พุธ
25.105
CAD THB
0.03983
THB CAD
พฤหัสบดี
25.017
CAD THB
0.03997
THB CAD
ศุกร์
24.968
CAD THB
0.04005
THB CAD
จันทร์
24.927
CAD THB
0.04012
THB CAD
อังคาร
25.103
CAD THB
0.03984
THB CAD
พุธ
25.079
CAD THB
0.03987
THB CAD
พฤหัสบดี
25.284
CAD THB
0.03955
THB CAD
ศุกร์
25.167
CAD THB
0.03973
THB CAD
จันทร์
25.326
CAD THB
0.03949
THB CAD
อังคาร
25.349
CAD THB
0.03945
THB CAD
พุธ
25.358
CAD THB
0.03943
THB CAD
พฤหัสบดี
25.122
CAD THB
0.03981
THB CAD
ศุกร์
25.172
CAD THB
0.03973
THB CAD
จันทร์
25.168
CAD THB
0.03973
THB CAD
อังคาร
25.134
CAD THB
0.03979
THB CAD
พุธ
25.040
CAD THB
0.03994
THB CAD
พฤหัสบดี
25.025
CAD THB
0.03996
THB CAD
ศุกร์
25.062
CAD THB
0.03990
THB CAD
จันทร์
25.097
CAD THB
0.03985
THB CAD
อังคาร
24.930
CAD THB
0.04011
THB CAD
พุธ
24.843
CAD THB
0.04025
THB CAD
พฤหัสบดี
24.883
CAD THB
0.04019
THB CAD
ศุกร์
25.063
CAD THB
0.03990
THB CAD
จันทร์
25.056
CAD THB
0.03991
THB CAD
อังคาร
25.017
CAD THB
0.03997
THB CAD
พุธ
24.806
CAD THB
0.04031
THB CAD
พฤหัสบดี
24.934
CAD THB
0.04011
THB CAD
ศุกร์
24.998
CAD THB
0.04000
THB CAD
จันทร์
25.032
CAD THB
0.03995
THB CAD
อังคาร
24.925
CAD THB
0.04012
THB CAD
พุธ
24.825
CAD THB
0.04028
THB CAD
พฤหัสบดี
24.811
CAD THB
0.04030
THB CAD
ศุกร์
24.750
CAD THB
0.04040
THB CAD
จันทร์
24.840
CAD THB
0.04026
THB CAD
อังคาร
24.822
CAD THB
0.04029
THB CAD
พุธ
24.638
CAD THB
0.04059
THB CAD
พฤหัสบดี
24.507
CAD THB
0.04080
THB CAD
ศุกร์
24.519
CAD THB
0.04079
THB CAD
จันทร์
24.685
CAD THB
0.04051
THB CAD
อังคาร
24.510
CAD THB
0.04080
THB CAD
พุธ
24.512
CAD THB
0.04080
THB CAD
พฤหัสบดี
24.483
CAD THB
0.04084
THB CAD
ศุกร์
24.518
CAD THB
0.04079
THB CAD
จันทร์
24.506
CAD THB
0.04081
THB CAD
อังคาร
24.443
CAD THB
0.04091
THB CAD
พุธ
24.313
CAD THB
0.04113
THB CAD
พฤหัสบดี
24.271
CAD THB
0.04120
THB CAD
ศุกร์
24.213
CAD THB
0.04130
THB CAD
จันทร์
24.003
CAD THB
0.04166
THB CAD
อังคาร
23.958
CAD THB
0.04174
THB CAD
พุธ
23.938
CAD THB
0.04177
THB CAD
พฤหัสบดี
23.953
CAD THB
0.04175
THB CAD
ศุกร์
23.791
CAD THB
0.04203
THB CAD
จันทร์
23.881
CAD THB
0.04187
THB CAD