อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 25.252 (21/2/2565) เฉลี่ย = 26.931 สูงสุด = 28.653 (27/7/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
26.148
CAD THB
0.03824
THB CAD
อังคาร
26.092
CAD THB
0.03833
THB CAD
พุธ
26.084
CAD THB
0.03834
THB CAD
พฤหัสบดี
26.248
CAD THB
0.03810
THB CAD
ศุกร์
26.489
CAD THB
0.03775
THB CAD
จันทร์
26.624
CAD THB
0.03756
THB CAD
อังคาร
26.428
CAD THB
0.03784
THB CAD
พุธ
26.596
CAD THB
0.03760
THB CAD
พฤหัสบดี
26.621
CAD THB
0.03756
THB CAD
ศุกร์
26.584
CAD THB
0.03762
THB CAD
จันทร์
26.465
CAD THB
0.03779
THB CAD
อังคาร
26.443
CAD THB
0.03782
THB CAD
พุธ
26.454
CAD THB
0.03780
THB CAD
พฤหัสบดี
26.354
CAD THB
0.03794
THB CAD
ศุกร์
26.305
CAD THB
0.03802
THB CAD
จันทร์
26.209
CAD THB
0.03815
THB CAD
อังคาร
26.143
CAD THB
0.03825
THB CAD
พุธ
26.225
CAD THB
0.03813
THB CAD
พฤหัสบดี
26.143
CAD THB
0.03825
THB CAD
ศุกร์
26.103
CAD THB
0.03831
THB CAD
จันทร์
26.162
CAD THB
0.03822
THB CAD
อังคาร
26.200
CAD THB
0.03817
THB CAD
พุธ
26.181
CAD THB
0.03820
THB CAD
พฤหัสบดี
26.075
CAD THB
0.03835
THB CAD
ศุกร์
25.915
CAD THB
0.03859
THB CAD
จันทร์
25.895
CAD THB
0.03862
THB CAD
อังคาร
25.917
CAD THB
0.03859
THB CAD
พุธ
25.796
CAD THB
0.03876
THB CAD
พฤหัสบดี
25.763
CAD THB
0.03881
THB CAD
ศุกร์
25.689
CAD THB
0.03893
THB CAD
จันทร์
25.480
CAD THB
0.03925
THB CAD
อังคาร
25.453
CAD THB
0.03929
THB CAD
พุธ
25.507
CAD THB
0.03920
THB CAD
พฤหัสบดี
25.284
CAD THB
0.03955
THB CAD
ศุกร์
25.334
CAD THB
0.03947
THB CAD
จันทร์
25.252
CAD THB
0.03960
THB CAD
อังคาร
25.427
CAD THB
0.03933
THB CAD
พุธ
25.390
CAD THB
0.03939
THB CAD
พฤหัสบดี
25.466
CAD THB
0.03927
THB CAD
ศุกร์
25.352
CAD THB
0.03944
THB CAD
จันทร์
25.614
CAD THB
0.03904
THB CAD
อังคาร
25.761
CAD THB
0.03882
THB CAD
พุธ
25.706
CAD THB
0.03890
THB CAD
พฤหัสบดี
25.811
CAD THB
0.03874
THB CAD
ศุกร์
25.688
CAD THB
0.03893
THB CAD
จันทร์
25.905
CAD THB
0.03860
THB CAD
อังคาร
25.860
CAD THB
0.03867
THB CAD
พุธ
25.777
CAD THB
0.03879
THB CAD
พฤหัสบดี
25.825
CAD THB
0.03872
THB CAD
ศุกร์
26.071
CAD THB
0.03836
THB CAD
จันทร์
26.183
CAD THB
0.03819
THB CAD
อังคาร
26.099
CAD THB
0.03832
THB CAD
พุธ
26.229
CAD THB
0.03813
THB CAD
พฤหัสบดี
26.270
CAD THB
0.03807
THB CAD
ศุกร์
26.463
CAD THB
0.03779
THB CAD
จันทร์
26.588
CAD THB
0.03761
THB CAD
อังคาร
26.609
CAD THB
0.03758
THB CAD
พุธ
26.696
CAD THB
0.03746
THB CAD
พฤหัสบดี
26.724
CAD THB
0.03742
THB CAD
ศุกร์
26.774
CAD THB
0.03735
THB CAD
จันทร์
27.027
CAD THB
0.03700
THB CAD
อังคาร
26.912
CAD THB
0.03716
THB CAD
พุธ
26.721
CAD THB
0.03742
THB CAD
พฤหัสบดี
26.561
CAD THB
0.03765
THB CAD
ศุกร์
26.772
CAD THB
0.03735
THB CAD
จันทร์
26.815
CAD THB
0.03729
THB CAD
อังคาร
26.848
CAD THB
0.03725
THB CAD
พุธ
26.846
CAD THB
0.03725
THB CAD
พฤหัสบดี
26.654
CAD THB
0.03752
THB CAD
ศุกร์
26.672
CAD THB
0.03749
THB CAD
จันทร์
26.679
CAD THB
0.03748
THB CAD
อังคาร
26.609
CAD THB
0.03758
THB CAD
พุธ
26.490
CAD THB
0.03775
THB CAD
พฤหัสบดี
26.871
CAD THB
0.03721
THB CAD
ศุกร์
26.775
CAD THB
0.03735
THB CAD
จันทร์
26.927
CAD THB
0.03714
THB CAD
อังคาร
26.774
CAD THB
0.03735
THB CAD
พุธ
26.911
CAD THB
0.03716
THB CAD
พฤหัสบดี
27.119
CAD THB
0.03687
THB CAD
ศุกร์
26.780
CAD THB
0.03734
THB CAD
จันทร์
26.684
CAD THB
0.03748
THB CAD
อังคาร
26.906
CAD THB
0.03717
THB CAD
พุธ
26.722
CAD THB
0.03742
THB CAD
พฤหัสบดี
26.771
CAD THB
0.03735
THB CAD
ศุกร์
26.847
CAD THB
0.03725
THB CAD
จันทร์
26.719
CAD THB
0.03743
THB CAD
อังคาร
26.779
CAD THB
0.03734
THB CAD
พุธ
26.791
CAD THB
0.03733
THB CAD
พฤหัสบดี
26.695
CAD THB
0.03746
THB CAD
ศุกร์
26.745
CAD THB
0.03739
THB CAD
จันทร์
26.754
CAD THB
0.03738
THB CAD
อังคาร
26.598
CAD THB
0.03760
THB CAD
พุธ
26.718
CAD THB
0.03743
THB CAD
พฤหัสบดี
26.623
CAD THB
0.03756
THB CAD
ศุกร์
26.742
CAD THB
0.03739
THB CAD
จันทร์
26.935
CAD THB
0.03713
THB CAD
อังคาร
26.895
CAD THB
0.03718
THB CAD
พุธ
26.951
CAD THB
0.03710
THB CAD
พฤหัสบดี
26.921
CAD THB
0.03715
THB CAD
ศุกร์
26.800
CAD THB
0.03731
THB CAD
จันทร์
26.736
CAD THB
0.03740
THB CAD
อังคาร
26.677
CAD THB
0.03749
THB CAD
พุธ
26.644
CAD THB
0.03753
THB CAD
พฤหัสบดี
26.664
CAD THB
0.03750
THB CAD
ศุกร์
26.787
CAD THB
0.03733
THB CAD
จันทร์
26.840
CAD THB
0.03726
THB CAD
อังคาร
27.049
CAD THB
0.03697
THB CAD
พุธ
27.177
CAD THB
0.03680
THB CAD
พฤหัสบดี
27.119
CAD THB
0.03687
THB CAD
ศุกร์
27.218
CAD THB
0.03674
THB CAD
จันทร์
27.294
CAD THB
0.03664
THB CAD
อังคาร
27.365
CAD THB
0.03654
THB CAD
พุธ
27.534
CAD THB
0.03632
THB CAD
พฤหัสบดี
27.478
CAD THB
0.03639
THB CAD
ศุกร์
27.297
CAD THB
0.03663
THB CAD
จันทร์
27.064
CAD THB
0.03695
THB CAD
อังคาร
27.047
CAD THB
0.03697
THB CAD
พุธ
27.097
CAD THB
0.03690
THB CAD
พฤหัสบดี
27.155
CAD THB
0.03683
THB CAD
ศุกร์
27.133
CAD THB
0.03686
THB CAD
จันทร์
27.161
CAD THB
0.03682
THB CAD
อังคาร
27.295
CAD THB
0.03664
THB CAD
พุธ
27.333
CAD THB
0.03659
THB CAD
พฤหัสบดี
27.394
CAD THB
0.03650
THB CAD
ศุกร์
27.370
CAD THB
0.03654
THB CAD
จันทร์
27.405
CAD THB
0.03649
THB CAD
อังคาร
27.388
CAD THB
0.03651
THB CAD
พุธ
27.305
CAD THB
0.03662
THB CAD
พฤหัสบดี
27.385
CAD THB
0.03652
THB CAD
ศุกร์
27.586
CAD THB
0.03625
THB CAD
จันทร์
27.761
CAD THB
0.03602
THB CAD
อังคาร
27.687
CAD THB
0.03612
THB CAD
พุธ
27.687
CAD THB
0.03612
THB CAD
พฤหัสบดี
27.815
CAD THB
0.03595
THB CAD
ศุกร์
27.707
CAD THB
0.03609
THB CAD
จันทร์
27.837
CAD THB
0.03592
THB CAD
อังคาร
27.772
CAD THB
0.03601
THB CAD
พุธ
27.787
CAD THB
0.03599
THB CAD
พฤหัสบดี
27.898
CAD THB
0.03584
THB CAD
ศุกร์
28.011
CAD THB
0.03570
THB CAD
จันทร์
28.222
CAD THB
0.03543
THB CAD
อังคาร
28.293
CAD THB
0.03534
THB CAD
พุธ
28.464
CAD THB
0.03513
THB CAD
พฤหัสบดี
28.565
CAD THB
0.03501
THB CAD
ศุกร์
28.531
CAD THB
0.03505
THB CAD
จันทร์
28.479
CAD THB
0.03511
THB CAD
อังคาร
28.525
CAD THB
0.03506
THB CAD
พุธ
28.653
CAD THB
0.03490
THB CAD
พฤหัสบดี
28.567
CAD THB
0.03501
THB CAD
ศุกร์
28.248
CAD THB
0.03540
THB CAD
จันทร์
28.298
CAD THB
0.03534
THB CAD
อังคาร
28.070
CAD THB
0.03563
THB CAD
พุธ
28.209
CAD THB
0.03545
THB CAD
พฤหัสบดี
28.061
CAD THB
0.03564
THB CAD
ศุกร์
27.577
CAD THB
0.03626
THB CAD
จันทร์
27.695
CAD THB
0.03611
THB CAD
อังคาร
27.573
CAD THB
0.03627
THB CAD
พุธ
27.615
CAD THB
0.03621
THB CAD
พฤหัสบดี
27.554
CAD THB
0.03629
THB CAD
ศุกร์
27.682
CAD THB
0.03612
THB CAD
จันทร์
27.513
CAD THB
0.03635
THB CAD
อังคาร
27.468
CAD THB
0.03641
THB CAD
พุธ
27.487
CAD THB
0.03638
THB CAD
พฤหัสบดี
27.613
CAD THB
0.03621
THB CAD
ศุกร์
27.511
CAD THB
0.03635
THB CAD
จันทร์
27.788
CAD THB
0.03599
THB CAD
อังคาร
27.735
CAD THB
0.03606
THB CAD
พุธ
27.819
CAD THB
0.03595
THB CAD
พฤหัสบดี
27.733
CAD THB
0.03606
THB CAD
ศุกร์
27.861
CAD THB
0.03589
THB CAD
จันทร์
27.881
CAD THB
0.03587
THB CAD
อังคาร
28.002
CAD THB
0.03571
THB CAD
พุธ
27.808
CAD THB
0.03596
THB CAD
พฤหัสบดี
27.848
CAD THB
0.03591
THB CAD
ศุกร์
27.960
CAD THB
0.03577
THB CAD
จันทร์
27.804
CAD THB
0.03597
THB CAD
อังคาร
27.816
CAD THB
0.03595
THB CAD
พุธ
27.895
CAD THB
0.03585
THB CAD
พฤหัสบดี
27.730
CAD THB
0.03606
THB CAD
ศุกร์
27.918
CAD THB
0.03582
THB CAD
จันทร์
27.955
CAD THB
0.03577
THB CAD
อังคาร
27.981
CAD THB
0.03574
THB CAD
พุธ
27.787
CAD THB
0.03599
THB CAD
พฤหัสบดี
27.933
CAD THB
0.03580
THB CAD
ศุกร์
27.860
CAD THB
0.03589
THB CAD
จันทร์
27.827
CAD THB
0.03594
THB CAD
อังคาร
27.827
CAD THB
0.03594
THB CAD
พุธ
27.800
CAD THB
0.03597
THB CAD
พฤหัสบดี
27.742
CAD THB
0.03605
THB CAD
ศุกร์
27.713
CAD THB
0.03608
THB CAD
จันทร์
27.754
CAD THB
0.03603
THB CAD
อังคาร
27.748
CAD THB
0.03604
THB CAD
พุธ
27.805
CAD THB
0.03596
THB CAD
พฤหัสบดี
27.795
CAD THB
0.03598
THB CAD
ศุกร์
27.554
CAD THB
0.03629
THB CAD
จันทร์
27.685
CAD THB
0.03612
THB CAD
อังคาร
27.525
CAD THB
0.03633
THB CAD
พุธ
27.537
CAD THB
0.03631
THB CAD
พฤหัสบดี
27.295
CAD THB
0.03664
THB CAD
ศุกร์
27.259
CAD THB
0.03669
THB CAD
จันทร์
27.619
CAD THB
0.03621
THB CAD
อังคาร
27.597
CAD THB
0.03624
THB CAD
พุธ
27.581
CAD THB
0.03626
THB CAD
พฤหัสบดี
27.415
CAD THB
0.03648
THB CAD
ศุกร์
27.729
CAD THB
0.03606
THB CAD
จันทร์
27.678
CAD THB
0.03613
THB CAD
อังคาร
27.670
CAD THB
0.03614
THB CAD
พุธ
27.814
CAD THB
0.03595
THB CAD
พฤหัสบดี
27.738
CAD THB
0.03605
THB CAD
ศุกร์
27.788
CAD THB
0.03599
THB CAD
จันทร์
27.810
CAD THB
0.03596
THB CAD
อังคาร
27.860
CAD THB
0.03589
THB CAD
พุธ
27.853
CAD THB
0.03590
THB CAD
พฤหัสบดี
27.797
CAD THB
0.03598
THB CAD
ศุกร์
27.876
CAD THB
0.03587
THB CAD
จันทร์
27.909
CAD THB
0.03583
THB CAD
อังคาร
27.858
CAD THB
0.03590
THB CAD
พุธ
27.617
CAD THB
0.03621
THB CAD
พฤหัสบดี
27.621
CAD THB
0.03620
THB CAD
ศุกร์
27.542
CAD THB
0.03631
THB CAD
จันทร์
27.734
CAD THB
0.03606
THB CAD
อังคาร
27.617
CAD THB
0.03621
THB CAD
พุธ
27.407
CAD THB
0.03649
THB CAD
พฤหัสบดี
27.229
CAD THB
0.03672
THB CAD
ศุกร์
26.999
CAD THB
0.03704
THB CAD
จันทร์
27.018
CAD THB
0.03701
THB CAD
อังคาร
26.735
CAD THB
0.03740
THB CAD
พุธ
26.842
CAD THB
0.03725
THB CAD
พฤหัสบดี
26.910
CAD THB
0.03716
THB CAD
ศุกร์
26.797
CAD THB
0.03732
THB CAD
จันทร์
26.977
CAD THB
0.03707
THB CAD
อังคาร
26.965
CAD THB
0.03708
THB CAD
พุธ
27.022
CAD THB
0.03701
THB CAD
พฤหัสบดี
26.822
CAD THB
0.03728
THB CAD
ศุกร์
26.838
CAD THB
0.03726
THB CAD
จันทร์
26.467
CAD THB
0.03778
THB CAD
อังคาร
26.305
CAD THB
0.03802
THB CAD
พุธ
26.041
CAD THB
0.03840
THB CAD
พฤหัสบดี
26.041
CAD THB
0.03840
THB CAD
ศุกร์
25.854
CAD THB
0.03868
THB CAD
จันทร์
25.843
CAD THB
0.03869
THB CAD
อังคาร
25.732
CAD THB
0.03886
THB CAD
พุธ
25.633
CAD THB
0.03901
THB CAD
พฤหัสบดี
25.477
CAD THB
0.03925
THB CAD
ศุกร์
25.532
CAD THB
0.03917
THB CAD
จันทร์
25.425
CAD THB
0.03933
THB CAD
อังคาร
25.531
CAD THB
0.03917
THB CAD
พุธ
25.477
CAD THB
0.03925
THB CAD
พฤหัสบดี
25.766
CAD THB
0.03881
THB CAD
ศุกร์
25.546
CAD THB
0.03914
THB CAD
จันทร์
25.515
CAD THB
0.03919
THB CAD
อังคาร
25.494
CAD THB
0.03923
THB CAD
พุธ
25.494
CAD THB
0.03922
THB CAD
พฤหัสบดี
25.465
CAD THB
0.03927
THB CAD
ศุกร์
25.536
CAD THB
0.03916
THB CAD
จันทร์
25.555
CAD THB
0.03913
THB CAD
อังคาร
25.587
CAD THB
0.03908
THB CAD
พุธ
25.699
CAD THB
0.03891
THB CAD
พฤหัสบดี
25.487
CAD THB
0.03924
THB CAD
ศุกร์
25.531
CAD THB
0.03917
THB CAD