อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 23.303 (29/1/2564) เฉลี่ย = 25.527 สูงสุด = 27.179 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
23.723
CAD THB
0.04215
THB CAD
จันทร์
23.576
CAD THB
0.04242
THB CAD
อังคาร
23.509
CAD THB
0.04254
THB CAD
พุธ
23.642
CAD THB
0.04230
THB CAD
พฤหัสบดี
23.599
CAD THB
0.04237
THB CAD
ศุกร์
23.708
CAD THB
0.04218
THB CAD
จันทร์
23.588
CAD THB
0.04239
THB CAD
อังคาร
23.643
CAD THB
0.04230
THB CAD
พุธ
23.591
CAD THB
0.04239
THB CAD
พฤหัสบดี
23.662
CAD THB
0.04226
THB CAD
ศุกร์
23.661
CAD THB
0.04226
THB CAD
จันทร์
23.552
CAD THB
0.04246
THB CAD
อังคาร
23.590
CAD THB
0.04239
THB CAD
พุธ
23.607
CAD THB
0.04236
THB CAD
พฤหัสบดี
23.718
CAD THB
0.04216
THB CAD
ศุกร์
23.609
CAD THB
0.04236
THB CAD
จันทร์
23.586
CAD THB
0.04240
THB CAD
อังคาร
23.517
CAD THB
0.04252
THB CAD
พุธ
23.576
CAD THB
0.04242
THB CAD
พฤหัสบดี
23.349
CAD THB
0.04283
THB CAD
ศุกร์
23.303
CAD THB
0.04291
THB CAD
จันทร์
23.412
CAD THB
0.04271
THB CAD
อังคาร
23.417
CAD THB
0.04270
THB CAD
พุธ
23.486
CAD THB
0.04258
THB CAD
พฤหัสบดี
23.476
CAD THB
0.04260
THB CAD
ศุกร์
23.515
CAD THB
0.04253
THB CAD
จันทร์
23.496
CAD THB
0.04256
THB CAD
อังคาร
23.526
CAD THB
0.04251
THB CAD
พุธ
23.561
CAD THB
0.04244
THB CAD
พฤหัสบดี
23.564
CAD THB
0.04244
THB CAD
ศุกร์
23.447
CAD THB
0.04265
THB CAD
จันทร์
23.588
CAD THB
0.04239
THB CAD
อังคาร
23.647
CAD THB
0.04229
THB CAD
พุธ
23.604
CAD THB
0.04237
THB CAD
พฤหัสบดี
23.644
CAD THB
0.04229
THB CAD
ศุกร์
23.717
CAD THB
0.04216
THB CAD
จันทร์
23.775
CAD THB
0.04206
THB CAD
อังคาร
23.802
CAD THB
0.04201
THB CAD
พุธ
23.879
CAD THB
0.04188
THB CAD
พฤหัสบดี
24.135
CAD THB
0.04143
THB CAD
ศุกร์
24.012
CAD THB
0.04165
THB CAD
จันทร์
23.803
CAD THB
0.04201
THB CAD
อังคาร
23.936
CAD THB
0.04178
THB CAD
พุธ
24.024
CAD THB
0.04163
THB CAD
พฤหัสบดี
24.001
CAD THB
0.04167
THB CAD
ศุกร์
23.986
CAD THB
0.04169
THB CAD
จันทร์
24.260
CAD THB
0.04122
THB CAD
อังคาร
24.385
CAD THB
0.04101
THB CAD
พุธ
24.281
CAD THB
0.04118
THB CAD
พฤหัสบดี
24.282
CAD THB
0.04118
THB CAD
ศุกร์
24.520
CAD THB
0.04078
THB CAD
จันทร์
24.673
CAD THB
0.04053
THB CAD
อังคาร
24.667
CAD THB
0.04054
THB CAD
พุธ
24.699
CAD THB
0.04049
THB CAD
พฤหัสบดี
24.841
CAD THB
0.04026
THB CAD
ศุกร์
24.707
CAD THB
0.04047
THB CAD
จันทร์
24.738
CAD THB
0.04042
THB CAD
อังคาร
24.623
CAD THB
0.04061
THB CAD
พุธ
24.656
CAD THB
0.04056
THB CAD
พฤหัสบดี
24.759
CAD THB
0.04039
THB CAD
ศุกร์
24.714
CAD THB
0.04046
THB CAD
จันทร์
24.770
CAD THB
0.04037
THB CAD
อังคาร
24.806
CAD THB
0.04031
THB CAD
พุธ
24.804
CAD THB
0.04032
THB CAD
พฤหัสบดี
24.878
CAD THB
0.04020
THB CAD
ศุกร์
24.853
CAD THB
0.04024
THB CAD
จันทร์
25.012
CAD THB
0.03998
THB CAD
อังคาร
24.987
CAD THB
0.04002
THB CAD
พุธ
24.873
CAD THB
0.04020
THB CAD
พฤหัสบดี
24.961
CAD THB
0.04006
THB CAD
ศุกร์
24.992
CAD THB
0.04001
THB CAD
จันทร์
25.139
CAD THB
0.03978
THB CAD
อังคาร
25.070
CAD THB
0.03989
THB CAD
พุธ
25.000
CAD THB
0.04000
THB CAD
พฤหัสบดี
25.029
CAD THB
0.03995
THB CAD
ศุกร์
24.966
CAD THB
0.04005
THB CAD
จันทร์
25.006
CAD THB
0.03999
THB CAD
อังคาร
24.946
CAD THB
0.04009
THB CAD
พุธ
24.890
CAD THB
0.04018
THB CAD
พฤหัสบดี
25.052
CAD THB
0.03992
THB CAD
ศุกร์
25.141
CAD THB
0.03978
THB CAD
จันทร์
25.254
CAD THB
0.03960
THB CAD
อังคาร
25.315
CAD THB
0.03950
THB CAD
พุธ
25.285
CAD THB
0.03955
THB CAD
พฤหัสบดี
25.366
CAD THB
0.03942
THB CAD
ศุกร์
25.364
CAD THB
0.03943
THB CAD
จันทร์
25.368
CAD THB
0.03942
THB CAD
อังคาร
25.301
CAD THB
0.03952
THB CAD
พุธ
25.347
CAD THB
0.03945
THB CAD
พฤหัสบดี
25.517
CAD THB
0.03919
THB CAD
ศุกร์
25.595
CAD THB
0.03907
THB CAD
จันทร์
25.656
CAD THB
0.03898
THB CAD
อังคาร
25.681
CAD THB
0.03894
THB CAD
พุธ
25.836
CAD THB
0.03871
THB CAD
พฤหัสบดี
25.811
CAD THB
0.03874
THB CAD
ศุกร์
25.839
CAD THB
0.03870
THB CAD
จันทร์
25.941
CAD THB
0.03855
THB CAD
อังคาร
26.132
CAD THB
0.03827
THB CAD
พุธ
26.043
CAD THB
0.03840
THB CAD
พฤหัสบดี
25.894
CAD THB
0.03862
THB CAD
ศุกร์
26.060
CAD THB
0.03837
THB CAD
จันทร์
25.998
CAD THB
0.03847
THB CAD
อังคาร
26.060
CAD THB
0.03837
THB CAD
พุธ
25.883
CAD THB
0.03864
THB CAD
พฤหัสบดี
25.873
CAD THB
0.03865
THB CAD
ศุกร์
25.838
CAD THB
0.03870
THB CAD
จันทร์
25.843
CAD THB
0.03869
THB CAD
อังคาร
25.886
CAD THB
0.03863
THB CAD
พุธ
25.804
CAD THB
0.03875
THB CAD
พฤหัสบดี
25.799
CAD THB
0.03876
THB CAD
ศุกร์
25.785
CAD THB
0.03878
THB CAD
จันทร์
25.819
CAD THB
0.03873
THB CAD
อังคาร
25.823
CAD THB
0.03873
THB CAD
พุธ
25.796
CAD THB
0.03876
THB CAD
พฤหัสบดี
25.744
CAD THB
0.03884
THB CAD
ศุกร์
25.666
CAD THB
0.03896
THB CAD
จันทร์
25.599
CAD THB
0.03906
THB CAD
อังคาร
25.541
CAD THB
0.03915
THB CAD
พุธ
25.579
CAD THB
0.03909
THB CAD
พฤหัสบดี
25.451
CAD THB
0.03929
THB CAD
ศุกร์
25.419
CAD THB
0.03934
THB CAD
จันทร์
25.442
CAD THB
0.03930
THB CAD
อังคาร
25.641
CAD THB
0.03900
THB CAD
พุธ
25.912
CAD THB
0.03859
THB CAD
พฤหัสบดี
25.912
CAD THB
0.03859
THB CAD
ศุกร์
25.833
CAD THB
0.03871
THB CAD
จันทร์
25.938
CAD THB
0.03855
THB CAD
อังคาร
25.918
CAD THB
0.03858
THB CAD
พุธ
25.853
CAD THB
0.03868
THB CAD
พฤหัสบดี
25.859
CAD THB
0.03867
THB CAD
ศุกร์
25.926
CAD THB
0.03857
THB CAD
จันทร์
26.012
CAD THB
0.03844
THB CAD
อังคาร
26.045
CAD THB
0.03840
THB CAD
พุธ
25.931
CAD THB
0.03856
THB CAD
พฤหัสบดี
25.865
CAD THB
0.03866
THB CAD
ศุกร์
25.991
CAD THB
0.03847
THB CAD
จันทร์
26.123
CAD THB
0.03828
THB CAD
อังคาร
26.125
CAD THB
0.03828
THB CAD
พุธ
26.139
CAD THB
0.03826
THB CAD
พฤหัสบดี
26.092
CAD THB
0.03833
THB CAD
ศุกร์
26.012
CAD THB
0.03844
THB CAD
จันทร์
25.694
CAD THB
0.03892
THB CAD
อังคาร
25.728
CAD THB
0.03887
THB CAD
พุธ
25.893
CAD THB
0.03862
THB CAD
พฤหัสบดี
26.185
CAD THB
0.03819
THB CAD
ศุกร์
26.215
CAD THB
0.03815
THB CAD
จันทร์
26.240
CAD THB
0.03811
THB CAD
อังคาร
26.202
CAD THB
0.03816
THB CAD
พุธ
26.127
CAD THB
0.03827
THB CAD
พฤหัสบดี
26.358
CAD THB
0.03794
THB CAD
ศุกร์
26.416
CAD THB
0.03786
THB CAD
จันทร์
26.414
CAD THB
0.03786
THB CAD
อังคาร
26.404
CAD THB
0.03787
THB CAD
พุธ
26.413
CAD THB
0.03786
THB CAD
พฤหัสบดี
26.541
CAD THB
0.03768
THB CAD
ศุกร์
26.658
CAD THB
0.03751
THB CAD
จันทร์
26.650
CAD THB
0.03752
THB CAD
อังคาร
26.592
CAD THB
0.03760
THB CAD
พุธ
26.590
CAD THB
0.03761
THB CAD
พฤหัสบดี
26.397
CAD THB
0.03788
THB CAD
ศุกร์
26.626
CAD THB
0.03756
THB CAD
จันทร์
26.638
CAD THB
0.03754
THB CAD
อังคาร
26.382
CAD THB
0.03791
THB CAD
พุธ
26.396
CAD THB
0.03788
THB CAD
พฤหัสบดี
26.153
CAD THB
0.03824
THB CAD
ศุกร์
25.852
CAD THB
0.03868
THB CAD
จันทร์
26.178
CAD THB
0.03820
THB CAD
อังคาร
26.096
CAD THB
0.03832
THB CAD
พุธ
25.933
CAD THB
0.03856
THB CAD
พฤหัสบดี
25.967
CAD THB
0.03851
THB CAD
ศุกร์
25.742
CAD THB
0.03885
THB CAD
จันทร์
25.733
CAD THB
0.03886
THB CAD
อังคาร
25.621
CAD THB
0.03903
THB CAD
พุธ
25.675
CAD THB
0.03895
THB CAD
พฤหัสบดี
25.744
CAD THB
0.03884
THB CAD
ศุกร์
25.993
CAD THB
0.03847
THB CAD
จันทร์
25.844
CAD THB
0.03869
THB CAD
อังคาร
25.898
CAD THB
0.03861
THB CAD
พุธ
25.857
CAD THB
0.03867
THB CAD
พฤหัสบดี
25.764
CAD THB
0.03881
THB CAD
ศุกร์
25.895
CAD THB
0.03862
THB CAD
จันทร์
25.964
CAD THB
0.03852
THB CAD
อังคาร
26.044
CAD THB
0.03840
THB CAD
พุธ
25.919
CAD THB
0.03858
THB CAD
พฤหัสบดี
26.158
CAD THB
0.03823
THB CAD
ศุกร์
26.252
CAD THB
0.03809
THB CAD
จันทร์
25.997
CAD THB
0.03847
THB CAD
อังคาร
26.145
CAD THB
0.03825
THB CAD
พุธ
26.168
CAD THB
0.03821
THB CAD
พฤหัสบดี
26.227
CAD THB
0.03813
THB CAD
ศุกร์
26.335
CAD THB
0.03797
THB CAD
จันทร์
26.541
CAD THB
0.03768
THB CAD
อังคาร
26.684
CAD THB
0.03748
THB CAD
พุธ
26.708
CAD THB
0.03744
THB CAD
พฤหัสบดี
26.593
CAD THB
0.03760
THB CAD
ศุกร์
26.461
CAD THB
0.03779
THB CAD
จันทร์
26.786
CAD THB
0.03733
THB CAD
อังคาร
26.809
CAD THB
0.03730
THB CAD
พุธ
26.833
CAD THB
0.03727
THB CAD
พฤหัสบดี
26.834
CAD THB
0.03727
THB CAD
ศุกร์
27.008
CAD THB
0.03703
THB CAD
จันทร์
27.179
CAD THB
0.03679
THB CAD
อังคาร
26.768
CAD THB
0.03736
THB CAD
พุธ
26.756
CAD THB
0.03737
THB CAD
พฤหัสบดี
26.835
CAD THB
0.03726
THB CAD
ศุกร์
26.985
CAD THB
0.03706
THB CAD
จันทร์
27.006
CAD THB
0.03703
THB CAD
อังคาร
27.034
CAD THB
0.03699
THB CAD
พุธ
27.006
CAD THB
0.03703
THB CAD
พฤหัสบดี
27.049
CAD THB
0.03697
THB CAD
ศุกร์
27.021
CAD THB
0.03701
THB CAD
จันทร์
26.784
CAD THB
0.03734
THB CAD
อังคาร
26.779
CAD THB
0.03734
THB CAD
พุธ
26.872
CAD THB
0.03721
THB CAD
พฤหัสบดี
26.933
CAD THB
0.03713
THB CAD
ศุกร์
26.913
CAD THB
0.03716
THB CAD
จันทร์
26.960
CAD THB
0.03709
THB CAD
อังคาร
26.789
CAD THB
0.03733
THB CAD
พุธ
26.843
CAD THB
0.03725
THB CAD
พฤหัสบดี
26.914
CAD THB
0.03716
THB CAD
ศุกร์
26.689
CAD THB
0.03747
THB CAD
จันทร์
26.519
CAD THB
0.03771
THB CAD
อังคาร
26.354
CAD THB
0.03794
THB CAD
พุธ
26.386
CAD THB
0.03790
THB CAD
พฤหัสบดี
26.185
CAD THB
0.03819
THB CAD
ศุกร์
26.065
CAD THB
0.03837
THB CAD
จันทร์
26.139
CAD THB
0.03826
THB CAD
อังคาร
26.085
CAD THB
0.03834
THB CAD
พุธ
26.033
CAD THB
0.03841
THB CAD
พฤหัสบดี
25.845
CAD THB
0.03869
THB CAD
ศุกร์
25.895
CAD THB
0.03862
THB CAD
จันทร์
26.043
CAD THB
0.03840
THB CAD
อังคาร
25.980
CAD THB
0.03849
THB CAD
พุธ
26.270
CAD THB
0.03807
THB CAD
พฤหัสบดี
26.333
CAD THB
0.03798
THB CAD
ศุกร์
26.356
CAD THB
0.03794
THB CAD
จันทร์
26.408
CAD THB
0.03787
THB CAD
อังคาร
26.300
CAD THB
0.03802
THB CAD
พุธ
26.415
CAD THB
0.03786
THB CAD
พฤหัสบดี
26.463
CAD THB
0.03779
THB CAD
ศุกร์
26.360
CAD THB
0.03794
THB CAD
จันทร์
26.456
CAD THB
0.03780
THB CAD
อังคาร
26.514
CAD THB
0.03772
THB CAD
พุธ
26.488
CAD THB
0.03775
THB CAD
พฤหัสบดี
26.404
CAD THB
0.03787
THB CAD
ศุกร์
26.484
CAD THB
0.03776
THB CAD
จันทร์
26.138
CAD THB
0.03826
THB CAD
อังคาร
26.063
CAD THB
0.03837
THB CAD
พุธ
25.956
CAD THB
0.03853
THB CAD
พฤหัสบดี
26.147
CAD THB
0.03825
THB CAD
ศุกร์
26.032
CAD THB
0.03841
THB CAD
จันทร์
25.980
CAD THB
0.03849
THB CAD
อังคาร
26.050
CAD THB
0.03839
THB CAD
พุธ
26.152
CAD THB
0.03824
THB CAD
พฤหัสบดี
26.152
CAD THB
0.03824
THB CAD
ศุกร์
26.114
CAD THB
0.03829
THB CAD
จันทร์
26.150
CAD THB
0.03824
THB CAD
อังคาร
26.169
CAD THB
0.03821
THB CAD
พุธ
26.120
CAD THB
0.03829
THB CAD
พฤหัสบดี
26.084
CAD THB
0.03834
THB CAD
ศุกร์
26.069
CAD THB
0.03836
THB CAD