อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 24.351 (20/1/2566) เฉลี่ย = 25.621 สูงสุด = 26.906 (28/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
25.491
CAD THB
0.03923
THB CAD
อังคาร
25.258
CAD THB
0.03959
THB CAD
พุธ
25.108
CAD THB
0.03983
THB CAD
พฤหัสบดี
25.075
CAD THB
0.03988
THB CAD
ศุกร์
24.980
CAD THB
0.04003
THB CAD
จันทร์
25.053
CAD THB
0.03991
THB CAD
อังคาร
25.033
CAD THB
0.03995
THB CAD
พุธ
24.841
CAD THB
0.04026
THB CAD
พฤหัสบดี
24.877
CAD THB
0.04020
THB CAD
ศุกร์
24.710
CAD THB
0.04047
THB CAD
จันทร์
24.670
CAD THB
0.04053
THB CAD
อังคาร
24.686
CAD THB
0.04051
THB CAD
พุธ
24.616
CAD THB
0.04062
THB CAD
พฤหัสบดี
24.486
CAD THB
0.04084
THB CAD
ศุกร์
24.351
CAD THB
0.04107
THB CAD
จันทร์
24.538
CAD THB
0.04075
THB CAD
อังคาร
24.551
CAD THB
0.04073
THB CAD
พุธ
24.555
CAD THB
0.04073
THB CAD
พฤหัสบดี
24.453
CAD THB
0.04090
THB CAD
ศุกร์
24.664
CAD THB
0.04054
THB CAD
จันทร์
24.529
CAD THB
0.04077
THB CAD
อังคาร
24.562
CAD THB
0.04071
THB CAD
พุธ
24.712
CAD THB
0.04047
THB CAD
พฤหัสบดี
24.705
CAD THB
0.04048
THB CAD
ศุกร์
24.704
CAD THB
0.04048
THB CAD
จันทร์
25.071
CAD THB
0.03989
THB CAD
อังคาร
25.051
CAD THB
0.03992
THB CAD
พุธ
25.054
CAD THB
0.03991
THB CAD
พฤหัสบดี
24.970
CAD THB
0.04005
THB CAD
ศุกร์
25.145
CAD THB
0.03977
THB CAD
จันทร์
25.352
CAD THB
0.03944
THB CAD
อังคาร
25.358
CAD THB
0.03943
THB CAD
พุธ
25.631
CAD THB
0.03902
THB CAD
พฤหัสบดี
25.650
CAD THB
0.03899
THB CAD
ศุกร์
25.609
CAD THB
0.03905
THB CAD
จันทร์
25.564
CAD THB
0.03912
THB CAD
อังคาร
25.703
CAD THB
0.03891
THB CAD
พุธ
25.531
CAD THB
0.03917
THB CAD
พฤหัสบดี
25.643
CAD THB
0.03900
THB CAD
ศุกร์
25.654
CAD THB
0.03898
THB CAD
จันทร์
25.808
CAD THB
0.03875
THB CAD
อังคาร
26.044
CAD THB
0.03840
THB CAD
พุธ
25.509
CAD THB
0.03920
THB CAD
พฤหัสบดี
25.582
CAD THB
0.03909
THB CAD
ศุกร์
25.582
CAD THB
0.03909
THB CAD
จันทร์
25.386
CAD THB
0.03939
THB CAD
อังคาร
25.369
CAD THB
0.03942
THB CAD
พุธ
25.521
CAD THB
0.03918
THB CAD
พฤหัสบดี
25.426
CAD THB
0.03933
THB CAD
ศุกร์
25.298
CAD THB
0.03953
THB CAD
จันทร์
25.125
CAD THB
0.03980
THB CAD
อังคาร
25.175
CAD THB
0.03972
THB CAD
พุธ
25.222
CAD THB
0.03965
THB CAD
พฤหัสบดี
25.031
CAD THB
0.03995
THB CAD
ศุกร์
24.956
CAD THB
0.04007
THB CAD
จันทร์
24.880
CAD THB
0.04019
THB CAD
อังคาร
25.086
CAD THB
0.03986
THB CAD
พุธ
25.111
CAD THB
0.03982
THB CAD
พฤหัสบดี
24.938
CAD THB
0.04010
THB CAD
ศุกร์
24.772
CAD THB
0.04037
THB CAD
จันทร์
25.103
CAD THB
0.03984
THB CAD
อังคาร
25.083
CAD THB
0.03987
THB CAD
พุธ
25.118
CAD THB
0.03981
THB CAD
พฤหัสบดี
25.256
CAD THB
0.03959
THB CAD
ศุกร์
25.234
CAD THB
0.03963
THB CAD
จันทร์
25.529
CAD THB
0.03917
THB CAD
อังคาร
25.511
CAD THB
0.03920
THB CAD
พุธ
25.162
CAD THB
0.03974
THB CAD
พฤหัสบดี
25.311
CAD THB
0.03951
THB CAD
ศุกร์
25.236
CAD THB
0.03963
THB CAD
จันทร์
25.436
CAD THB
0.03931
THB CAD
อังคาร
25.365
CAD THB
0.03943
THB CAD
พุธ
25.427
CAD THB
0.03933
THB CAD
พฤหัสบดี
25.480
CAD THB
0.03925
THB CAD
ศุกร์
25.583
CAD THB
0.03909
THB CAD
จันทร์
25.729
CAD THB
0.03887
THB CAD
อังคาร
25.644
CAD THB
0.03900
THB CAD
พุธ
25.670
CAD THB
0.03896
THB CAD
พฤหัสบดี
25.507
CAD THB
0.03921
THB CAD
ศุกร์
25.408
CAD THB
0.03936
THB CAD
จันทร์
25.379
CAD THB
0.03940
THB CAD
อังคาร
25.341
CAD THB
0.03946
THB CAD
พุธ
25.084
CAD THB
0.03987
THB CAD
พฤหัสบดี
25.022
CAD THB
0.03997
THB CAD
ศุกร์
24.986
CAD THB
0.04002
THB CAD
จันทร์
25.193
CAD THB
0.03969
THB CAD
อังคาร
25.194
CAD THB
0.03969
THB CAD
พุธ
24.975
CAD THB
0.04004
THB CAD
พฤหัสบดี
24.829
CAD THB
0.04028
THB CAD
ศุกร์
24.997
CAD THB
0.04001
THB CAD
จันทร์
25.372
CAD THB
0.03941
THB CAD
อังคาร
25.152
CAD THB
0.03976
THB CAD
พุธ
25.136
CAD THB
0.03978
THB CAD
พฤหัสบดี
25.173
CAD THB
0.03972
THB CAD
ศุกร์
25.191
CAD THB
0.03970
THB CAD
จันทร์
25.010
CAD THB
0.03998
THB CAD
อังคาร
25.212
CAD THB
0.03966
THB CAD
พุธ
25.382
CAD THB
0.03940
THB CAD
พฤหัสบดี
25.493
CAD THB
0.03923
THB CAD
ศุกร์
25.502
CAD THB
0.03921
THB CAD
จันทร์
25.496
CAD THB
0.03922
THB CAD
อังคาร
25.643
CAD THB
0.03900
THB CAD
พุธ
25.509
CAD THB
0.03920
THB CAD
พฤหัสบดี
25.468
CAD THB
0.03927
THB CAD
ศุกร์
25.466
CAD THB
0.03927
THB CAD
จันทร์
25.552
CAD THB
0.03914
THB CAD
อังคาร
25.586
CAD THB
0.03908
THB CAD
พุธ
25.496
CAD THB
0.03922
THB CAD
พฤหัสบดี
25.614
CAD THB
0.03904
THB CAD
ศุกร์
25.774
CAD THB
0.03880
THB CAD
จันทร์
25.945
CAD THB
0.03854
THB CAD
อังคาร
25.903
CAD THB
0.03861
THB CAD
พุธ
25.937
CAD THB
0.03856
THB CAD
พฤหัสบดี
26.091
CAD THB
0.03833
THB CAD
ศุกร์
25.955
CAD THB
0.03853
THB CAD
จันทร์
25.947
CAD THB
0.03854
THB CAD
อังคาร
25.873
CAD THB
0.03865
THB CAD
พุธ
26.100
CAD THB
0.03831
THB CAD
พฤหัสบดี
26.117
CAD THB
0.03829
THB CAD
ศุกร์
26.215
CAD THB
0.03815
THB CAD
จันทร์
26.333
CAD THB
0.03797
THB CAD
อังคาร
26.300
CAD THB
0.03802
THB CAD
พุธ
26.339
CAD THB
0.03797
THB CAD
พฤหัสบดี
26.627
CAD THB
0.03756
THB CAD
ศุกร์
26.651
CAD THB
0.03752
THB CAD
จันทร์
26.719
CAD THB
0.03743
THB CAD
อังคาร
26.815
CAD THB
0.03729
THB CAD
พุธ
26.906
CAD THB
0.03717
THB CAD
พฤหัสบดี
26.828
CAD THB
0.03727
THB CAD
ศุกร์
26.699
CAD THB
0.03745
THB CAD
จันทร์
26.565
CAD THB
0.03764
THB CAD
อังคาร
26.374
CAD THB
0.03792
THB CAD
พุธ
26.256
CAD THB
0.03809
THB CAD
พฤหัสบดี
26.379
CAD THB
0.03791
THB CAD
ศุกร์
26.361
CAD THB
0.03793
THB CAD
จันทร์
26.440
CAD THB
0.03782
THB CAD
อังคาร
26.189
CAD THB
0.03818
THB CAD
พุธ
26.423
CAD THB
0.03785
THB CAD
พฤหัสบดี
26.263
CAD THB
0.03808
THB CAD
ศุกร์
26.429
CAD THB
0.03784
THB CAD
จันทร์
26.164
CAD THB
0.03822
THB CAD
อังคาร
25.888
CAD THB
0.03863
THB CAD
พุธ
25.893
CAD THB
0.03862
THB CAD
พฤหัสบดี
25.906
CAD THB
0.03860
THB CAD
ศุกร์
26.178
CAD THB
0.03820
THB CAD
จันทร์
26.098
CAD THB
0.03832
THB CAD
อังคาร
26.204
CAD THB
0.03816
THB CAD
พุธ
25.946
CAD THB
0.03854
THB CAD
พฤหัสบดี
25.859
CAD THB
0.03867
THB CAD
ศุกร์
26.019
CAD THB
0.03843
THB CAD
จันทร์
25.896
CAD THB
0.03862
THB CAD
อังคาร
25.803
CAD THB
0.03876
THB CAD
พุธ
25.756
CAD THB
0.03883
THB CAD
พฤหัสบดี
25.949
CAD THB
0.03854
THB CAD
ศุกร์
26.026
CAD THB
0.03842
THB CAD
จันทร์
26.004
CAD THB
0.03846
THB CAD
อังคาร
26.024
CAD THB
0.03843
THB CAD
พุธ
26.031
CAD THB
0.03842
THB CAD
พฤหัสบดี
26.177
CAD THB
0.03820
THB CAD
ศุกร์
26.077
CAD THB
0.03835
THB CAD
จันทร์
26.169
CAD THB
0.03821
THB CAD
อังคาร
26.233
CAD THB
0.03812
THB CAD
พุธ
26.206
CAD THB
0.03816
THB CAD
พฤหัสบดี
26.214
CAD THB
0.03815
THB CAD
ศุกร์
26.121
CAD THB
0.03828
THB CAD
จันทร์
26.017
CAD THB
0.03844
THB CAD
อังคาร
25.859
CAD THB
0.03867
THB CAD
พุธ
25.868
CAD THB
0.03866
THB CAD
พฤหัสบดี
25.825
CAD THB
0.03872
THB CAD
ศุกร์
25.840
CAD THB
0.03870
THB CAD
จันทร์
25.929
CAD THB
0.03857
THB CAD
อังคาร
25.837
CAD THB
0.03870
THB CAD
พุธ
25.879
CAD THB
0.03864
THB CAD
พฤหัสบดี
25.820
CAD THB
0.03873
THB CAD
ศุกร์
25.926
CAD THB
0.03857
THB CAD
จันทร์
25.892
CAD THB
0.03862
THB CAD
อังคาร
25.988
CAD THB
0.03848
THB CAD
พุธ
26.021
CAD THB
0.03843
THB CAD
พฤหัสบดี
26.091
CAD THB
0.03833
THB CAD
ศุกร์
25.999
CAD THB
0.03846
THB CAD
จันทร์
26.114
CAD THB
0.03829
THB CAD
อังคาร
26.261
CAD THB
0.03808
THB CAD
พุธ
26.358
CAD THB
0.03794
THB CAD
พฤหัสบดี
26.469
CAD THB
0.03778
THB CAD
ศุกร์
26.504
CAD THB
0.03773
THB CAD
จันทร์
26.454
CAD THB
0.03780
THB CAD
อังคาร
26.755
CAD THB
0.03738
THB CAD
พุธ
26.835
CAD THB
0.03726
THB CAD
พฤหัสบดี
26.761
CAD THB
0.03737
THB CAD
ศุกร์
26.757
CAD THB
0.03737
THB CAD