อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 22.435 (19/3/2563) เฉลี่ย = 23.336 สูงสุด = 24.021 (3/9/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
22.976
CAD THB
0.04352
THB CAD
พฤหัสบดี
23.197
CAD THB
0.04311
THB CAD
ศุกร์
23.215
CAD THB
0.04308
THB CAD
จันทร์
23.236
CAD THB
0.04304
THB CAD
อังคาร
23.242
CAD THB
0.04303
THB CAD
พุธ
23.327
CAD THB
0.04287
THB CAD
พฤหัสบดี
23.208
CAD THB
0.04309
THB CAD
ศุกร์
23.123
CAD THB
0.04325
THB CAD
จันทร์
23.159
CAD THB
0.04318
THB CAD
อังคาร
23.161
CAD THB
0.04318
THB CAD
พุธ
23.133
CAD THB
0.04323
THB CAD
พฤหัสบดี
23.303
CAD THB
0.04291
THB CAD
ศุกร์
23.312
CAD THB
0.04290
THB CAD
จันทร์
23.225
CAD THB
0.04306
THB CAD
อังคาร
23.259
CAD THB
0.04299
THB CAD
พุธ
23.262
CAD THB
0.04299
THB CAD
พฤหัสบดี
23.176
CAD THB
0.04315
THB CAD
ศุกร์
23.273
CAD THB
0.04297
THB CAD
จันทร์
23.293
CAD THB
0.04293
THB CAD
อังคาร
23.399
CAD THB
0.04274
THB CAD
พุธ
23.519
CAD THB
0.04252
THB CAD
พฤหัสบดี
23.560
CAD THB
0.04245
THB CAD
ศุกร์
23.532
CAD THB
0.04249
THB CAD
จันทร์
23.442
CAD THB
0.04266
THB CAD
อังคาร
23.316
CAD THB
0.04289
THB CAD
พุธ
23.334
CAD THB
0.04286
THB CAD
พฤหัสบดี
23.386
CAD THB
0.04276
THB CAD
ศุกร์
23.481
CAD THB
0.04259
THB CAD
จันทร์
23.504
CAD THB
0.04255
THB CAD
อังคาร
23.538
CAD THB
0.04248
THB CAD
พุธ
23.483
CAD THB
0.04258
THB CAD
พฤหัสบดี
23.498
CAD THB
0.04256
THB CAD
ศุกร์
23.528
CAD THB
0.04250
THB CAD
จันทร์
23.565
CAD THB
0.04244
THB CAD
อังคาร
23.557
CAD THB
0.04245
THB CAD
พุธ
23.553
CAD THB
0.04246
THB CAD
พฤหัสบดี
23.744
CAD THB
0.04212
THB CAD
ศุกร์
23.864
CAD THB
0.04190
THB CAD
จันทร์
23.826
CAD THB
0.04197
THB CAD
อังคาร
23.858
CAD THB
0.04191
THB CAD
พุธ
23.927
CAD THB
0.04179
THB CAD
พฤหัสบดี
23.744
CAD THB
0.04212
THB CAD
ศุกร์
23.465
CAD THB
0.04262
THB CAD
จันทร์
23.563
CAD THB
0.04244
THB CAD
อังคาร
23.611
CAD THB
0.04235
THB CAD
พุธ
23.430
CAD THB
0.04268
THB CAD
พฤหัสบดี
23.536
CAD THB
0.04249
THB CAD
ศุกร์
23.441
CAD THB
0.04266
THB CAD
จันทร์
23.081
CAD THB
0.04332
THB CAD
อังคาร
23.057
CAD THB
0.04337
THB CAD
พุธ
22.931
CAD THB
0.04361
THB CAD
พฤหัสบดี
22.891
CAD THB
0.04369
THB CAD
ศุกร์
23.041
CAD THB
0.04340
THB CAD
จันทร์
23.085
CAD THB
0.04332
THB CAD
อังคาร
22.953
CAD THB
0.04357
THB CAD
พุธ
22.646
CAD THB
0.04416
THB CAD
พฤหัสบดี
22.435
CAD THB
0.04457
THB CAD
ศุกร์
22.877
CAD THB
0.04371
THB CAD
จันทร์
22.737
CAD THB
0.04398
THB CAD
อังคาร
22.721
CAD THB
0.04401
THB CAD
พุธ
22.765
CAD THB
0.04393
THB CAD
พฤหัสบดี
23.090
CAD THB
0.04331
THB CAD
ศุกร์
23.102
CAD THB
0.04329
THB CAD
จันทร์
23.135
CAD THB
0.04322
THB CAD
อังคาร
23.013
CAD THB
0.04345
THB CAD
พุธ
23.139
CAD THB
0.04322
THB CAD
พฤหัสบดี
23.294
CAD THB
0.04293
THB CAD
ศุกร์
23.254
CAD THB
0.04300
THB CAD
จันทร์
23.259
CAD THB
0.04299
THB CAD
อังคาร
23.360
CAD THB
0.04281
THB CAD
พุธ
23.379
CAD THB
0.04277
THB CAD
พฤหัสบดี
23.384
CAD THB
0.04276
THB CAD
ศุกร์
23.391
CAD THB
0.04275
THB CAD
จันทร์
23.388
CAD THB
0.04276
THB CAD
อังคาร
23.535
CAD THB
0.04249
THB CAD
พุธ
23.239
CAD THB
0.04303
THB CAD
พฤหัสบดี
23.160
CAD THB
0.04318
THB CAD
ศุกร์
23.136
CAD THB
0.04322
THB CAD
จันทร์
23.058
CAD THB
0.04337
THB CAD
อังคาร
22.866
CAD THB
0.04373
THB CAD
พุธ
22.880
CAD THB
0.04371
THB CAD
พฤหัสบดี
22.861
CAD THB
0.04374
THB CAD
ศุกร์
23.092
CAD THB
0.04330
THB CAD
จันทร์
23.118
CAD THB
0.04326
THB CAD
อังคาร
23.236
CAD THB
0.04304
THB CAD
พุธ
23.236
CAD THB
0.04304
THB CAD
พฤหัสบดี
23.335
CAD THB
0.04285
THB CAD
ศุกร์
23.082
CAD THB
0.04332
THB CAD
จันทร์
22.956
CAD THB
0.04356
THB CAD
อังคาร
23.045
CAD THB
0.04339
THB CAD
พุธ
23.073
CAD THB
0.04334
THB CAD
พฤหัสบดี
23.011
CAD THB
0.04346
THB CAD
ศุกร์
23.092
CAD THB
0.04330
THB CAD
จันทร์
23.046
CAD THB
0.04339
THB CAD
อังคาร
22.931
CAD THB
0.04361
THB CAD
พุธ
22.860
CAD THB
0.04374
THB CAD
พฤหัสบดี
22.791
CAD THB
0.04388
THB CAD
ศุกร์
22.794
CAD THB
0.04387
THB CAD
จันทร์
22.762
CAD THB
0.04393
THB CAD
อังคาร
22.927
CAD THB
0.04362
THB CAD
พุธ
22.886
CAD THB
0.04370
THB CAD
พฤหัสบดี
22.870
CAD THB
0.04373
THB CAD
ศุกร์
22.760
CAD THB
0.04394
THB CAD
จันทร์
22.869
CAD THB
0.04373
THB CAD
อังคาร
22.974
CAD THB
0.04353
THB CAD
พุธ
23.202
CAD THB
0.04310
THB CAD
พฤหัสบดี
23.147
CAD THB
0.04320
THB CAD
ศุกร์
23.152
CAD THB
0.04319
THB CAD
จันทร์
23.102
CAD THB
0.04329
THB CAD
อังคาร
23.338
CAD THB
0.04285
THB CAD
พุธ
23.295
CAD THB
0.04293
THB CAD
พฤหัสบดี
23.383
CAD THB
0.04277
THB CAD
ศุกร์
23.335
CAD THB
0.04285
THB CAD
จันทร์
23.440
CAD THB
0.04266
THB CAD
อังคาร
23.300
CAD THB
0.04292
THB CAD
พุธ
23.268
CAD THB
0.04298
THB CAD
พฤหัสบดี
22.949
CAD THB
0.04357
THB CAD
ศุกร์
22.838
CAD THB
0.04379
THB CAD
จันทร์
22.784
CAD THB
0.04389
THB CAD
อังคาร
22.941
CAD THB
0.04359
THB CAD
พุธ
23.089
CAD THB
0.04331
THB CAD
พฤหัสบดี
22.948
CAD THB
0.04358
THB CAD
ศุกร์
22.827
CAD THB
0.04381
THB CAD
จันทร์
22.852
CAD THB
0.04376
THB CAD
อังคาร
22.874
CAD THB
0.04372
THB CAD
พุธ
22.717
CAD THB
0.04402
THB CAD
พฤหัสบดี
22.706
CAD THB
0.04404
THB CAD
ศุกร์
22.659
CAD THB
0.04413
THB CAD
จันทร์
22.603
CAD THB
0.04424
THB CAD
อังคาร
22.612
CAD THB
0.04423
THB CAD
พุธ
22.802
CAD THB
0.04386
THB CAD
พฤหัสบดี
22.857
CAD THB
0.04375
THB CAD
ศุกร์
22.946
CAD THB
0.04358
THB CAD
จันทร์
22.926
CAD THB
0.04362
THB CAD
อังคาร
23.039
CAD THB
0.04341
THB CAD
พุธ
22.966
CAD THB
0.04354
THB CAD
พฤหัสบดี
23.094
CAD THB
0.04330
THB CAD
ศุกร์
22.989
CAD THB
0.04350
THB CAD
จันทร์
23.137
CAD THB
0.04322
THB CAD
อังคาร
23.167
CAD THB
0.04317
THB CAD
พุธ
23.198
CAD THB
0.04311
THB CAD
พฤหัสบดี
23.425
CAD THB
0.04269
THB CAD
ศุกร์
23.362
CAD THB
0.04281
THB CAD
จันทร์
23.433
CAD THB
0.04267
THB CAD
อังคาร
23.502
CAD THB
0.04255
THB CAD
พุธ
23.491
CAD THB
0.04257
THB CAD
พฤหัสบดี
23.666
CAD THB
0.04225
THB CAD
ศุกร์
23.605
CAD THB
0.04236
THB CAD
จันทร์
23.573
CAD THB
0.04242
THB CAD
อังคาร
23.548
CAD THB
0.04247
THB CAD
พุธ
23.531
CAD THB
0.04250
THB CAD
พฤหัสบดี
23.437
CAD THB
0.04267
THB CAD
ศุกร์
23.232
CAD THB
0.04304
THB CAD
จันทร์
23.245
CAD THB
0.04302
THB CAD
อังคาร
23.232
CAD THB
0.04304
THB CAD
พุธ
23.374
CAD THB
0.04278
THB CAD
พฤหัสบดี
23.403
CAD THB
0.04273
THB CAD
ศุกร์
23.308
CAD THB
0.04290
THB CAD
จันทร์
23.250
CAD THB
0.04301
THB CAD
อังคาร
23.378
CAD THB
0.04277
THB CAD
พุธ
23.383
CAD THB
0.04277
THB CAD
พฤหัสบดี
23.485
CAD THB
0.04258
THB CAD
ศุกร์
23.510
CAD THB
0.04253
THB CAD
จันทร์
23.595
CAD THB
0.04238
THB CAD
อังคาร
23.645
CAD THB
0.04229
THB CAD
พุธ
23.750
CAD THB
0.04210
THB CAD
พฤหัสบดี
23.814
CAD THB
0.04199
THB CAD
ศุกร์
23.893
CAD THB
0.04185
THB CAD
จันทร์
23.879
CAD THB
0.04188
THB CAD
อังคาร
23.856
CAD THB
0.04192
THB CAD
พุธ
23.765
CAD THB
0.04208
THB CAD
พฤหัสบดี
23.788
CAD THB
0.04204
THB CAD
ศุกร์
23.823
CAD THB
0.04198
THB CAD
จันทร์
23.773
CAD THB
0.04206
THB CAD
อังคาร
23.898
CAD THB
0.04184
THB CAD
พุธ
23.901
CAD THB
0.04184
THB CAD
พฤหัสบดี
24.021
CAD THB
0.04163
THB CAD
ศุกร์
23.962
CAD THB
0.04173
THB CAD
จันทร์
23.939
CAD THB
0.04177
THB CAD
อังคาร
23.887
CAD THB
0.04186
THB CAD
พุธ
23.734
CAD THB
0.04213
THB CAD
พฤหัสบดี
23.804
CAD THB
0.04201
THB CAD
ศุกร์
23.811
CAD THB
0.04200
THB CAD
จันทร์
23.785
CAD THB
0.04204
THB CAD
อังคาร
23.702
CAD THB
0.04219
THB CAD
พุธ
23.647
CAD THB
0.04229
THB CAD
พฤหัสบดี
23.637
CAD THB
0.04231
THB CAD
ศุกร์
23.643
CAD THB
0.04230
THB CAD
จันทร์
23.603
CAD THB
0.04237
THB CAD
อังคาร
23.581
CAD THB
0.04241
THB CAD
พุธ
23.614
CAD THB
0.04235
THB CAD
พฤหัสบดี
23.616
CAD THB
0.04234
THB CAD
ศุกร์
23.636
CAD THB
0.04231
THB CAD
จันทร์
23.710
CAD THB
0.04218
THB CAD
อังคาร
23.651
CAD THB
0.04228
THB CAD
พุธ
23.642
CAD THB
0.04230
THB CAD
พฤหัสบดี
23.738
CAD THB
0.04213
THB CAD
ศุกร์
23.704
CAD THB
0.04219
THB CAD
จันทร์
23.681
CAD THB
0.04223
THB CAD
อังคาร
23.536
CAD THB
0.04249
THB CAD
พุธ
23.468
CAD THB
0.04261
THB CAD
พฤหัสบดี
23.555
CAD THB
0.04245
THB CAD
ศุกร์
23.586
CAD THB
0.04240
THB CAD
จันทร์
23.731
CAD THB
0.04214
THB CAD
อังคาร
23.727
CAD THB
0.04215
THB CAD
พุธ
23.724
CAD THB
0.04215
THB CAD
พฤหัสบดี
23.647
CAD THB
0.04229
THB CAD
ศุกร์
23.607
CAD THB
0.04236
THB CAD
จันทร์
23.662
CAD THB
0.04226
THB CAD
อังคาร
23.748
CAD THB
0.04211
THB CAD
พุธ
23.828
CAD THB
0.04197
THB CAD
พฤหัสบดี
23.812
CAD THB
0.04199
THB CAD
ศุกร์
23.811
CAD THB
0.04200
THB CAD
จันทร์
23.706
CAD THB
0.04218
THB CAD
อังคาร
23.695
CAD THB
0.04220
THB CAD
พุธ
23.551
CAD THB
0.04246
THB CAD
พฤหัสบดี
23.465
CAD THB
0.04262
THB CAD
ศุกร์
23.407
CAD THB
0.04272
THB CAD
จันทร์
23.394
CAD THB
0.04275
THB CAD
อังคาร
23.583
CAD THB
0.04240
THB CAD
พุธ
23.554
CAD THB
0.04246
THB CAD
พฤหัสบดี
23.485
CAD THB
0.04258
THB CAD
ศุกร์
23.374
CAD THB
0.04278
THB CAD
จันทร์
23.440
CAD THB
0.04266
THB CAD
อังคาร
23.349
CAD THB
0.04283
THB CAD
พุธ
23.227
CAD THB
0.04305
THB CAD
พฤหัสบดี
23.146
CAD THB
0.04320
THB CAD
ศุกร์
22.982
CAD THB
0.04351
THB CAD
จันทร์
23.066
CAD THB
0.04335
THB CAD
อังคาร
23.072
CAD THB
0.04334
THB CAD
พุธ
23.172
CAD THB
0.04315
THB CAD
พฤหัสบดี
23.205
CAD THB
0.04310
THB CAD
ศุกร์
23.204
CAD THB
0.04310
THB CAD
จันทร์
23.214
CAD THB
0.04308
THB CAD
อังคาร
23.312
CAD THB
0.04290
THB CAD
พุธ
23.315
CAD THB
0.04289
THB CAD
พฤหัสบดี
23.280
CAD THB
0.04296
THB CAD
ศุกร์
23.335
CAD THB
0.04285
THB CAD
จันทร์
23.339
CAD THB
0.04285
THB CAD
อังคาร
23.310
CAD THB
0.04290
THB CAD
พุธ
23.366
CAD THB
0.04280
THB CAD
พฤหัสบดี
23.342
CAD THB
0.04284
THB CAD
ศุกร์
23.440
CAD THB
0.04266
THB CAD
จันทร์
23.595
CAD THB
0.04238
THB CAD
อังคาร
23.507
CAD THB
0.04254
THB CAD
พุธ
23.509
CAD THB
0.04254
THB CAD
พฤหัสบดี
23.511
CAD THB
0.04253
THB CAD
ศุกร์
23.554
CAD THB
0.04246
THB CAD
จันทร์
23.589
CAD THB
0.04239
THB CAD
อังคาร
23.559
CAD THB
0.04245
THB CAD
พุธ
23.507
CAD THB
0.04254
THB CAD
พฤหัสบดี
23.507
CAD THB
0.04254
THB CAD
ศุกร์
23.361
CAD THB
0.04281
THB CAD
จันทร์
23.286
CAD THB
0.04294
THB CAD
อังคาร
23.466
CAD THB
0.04261
THB CAD
พุธ
23.475
CAD THB
0.04260
THB CAD
พฤหัสบดี
23.430
CAD THB
0.04268
THB CAD
ศุกร์
23.335
CAD THB
0.04285
THB CAD
จันทร์
23.481
CAD THB
0.04259
THB CAD
อังคาร
23.441
CAD THB
0.04266
THB CAD
พุธ
23.422
CAD THB
0.04270
THB CAD
พฤหัสบดี
23.497
CAD THB
0.04256
THB CAD