อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคนาดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคนาดา
ต่ำสุด = 22.673 (20/11/2562) เฉลี่ย = 23.397 สูงสุด = 24.194 (9/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคนาดา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
23.769
CAD THB
0.04207
THB CAD
พุธ
23.736
CAD THB
0.04213
THB CAD
พฤหัสบดี
23.524
CAD THB
0.04251
THB CAD
ศุกร์
23.847
CAD THB
0.04193
THB CAD
จันทร์
23.962
CAD THB
0.04173
THB CAD
อังคาร
24.159
CAD THB
0.04139
THB CAD
พุธ
24.194
CAD THB
0.04133
THB CAD
พฤหัสบดี
24.160
CAD THB
0.04139
THB CAD
ศุกร์
24.182
CAD THB
0.04135
THB CAD
จันทร์
24.051
CAD THB
0.04158
THB CAD
อังคาร
24.060
CAD THB
0.04156
THB CAD
พุธ
23.883
CAD THB
0.04187
THB CAD
พฤหัสบดี
23.892
CAD THB
0.04186
THB CAD
ศุกร์
23.926
CAD THB
0.04180
THB CAD
จันทร์
23.909
CAD THB
0.04182
THB CAD
อังคาร
23.891
CAD THB
0.04186
THB CAD
พุธ
23.834
CAD THB
0.04196
THB CAD
พฤหัสบดี
23.770
CAD THB
0.04207
THB CAD
ศุกร์
23.758
CAD THB
0.04209
THB CAD
จันทร์
23.862
CAD THB
0.04191
THB CAD
อังคาร
23.768
CAD THB
0.04207
THB CAD
พุธ
23.705
CAD THB
0.04218
THB CAD
พฤหัสบดี
23.789
CAD THB
0.04204
THB CAD
ศุกร์
23.801
CAD THB
0.04202
THB CAD
จันทร์
23.928
CAD THB
0.04179
THB CAD
อังคาร
23.870
CAD THB
0.04189
THB CAD
พุธ
23.678
CAD THB
0.04223
THB CAD
พฤหัสบดี
23.608
CAD THB
0.04236
THB CAD
ศุกร์
23.636
CAD THB
0.04231
THB CAD
จันทร์
23.642
CAD THB
0.04230
THB CAD
อังคาร
23.613
CAD THB
0.04235
THB CAD
พุธ
23.679
CAD THB
0.04223
THB CAD
พฤหัสบดี
23.625
CAD THB
0.04233
THB CAD
ศุกร์
23.538
CAD THB
0.04248
THB CAD
จันทร์
23.597
CAD THB
0.04238
THB CAD
อังคาร
23.554
CAD THB
0.04246
THB CAD
พุธ
23.586
CAD THB
0.04240
THB CAD
พฤหัสบดี
23.639
CAD THB
0.04230
THB CAD
ศุกร์
23.717
CAD THB
0.04216
THB CAD
จันทร์
23.823
CAD THB
0.04198
THB CAD
อังคาร
23.702
CAD THB
0.04219
THB CAD
พุธ
23.888
CAD THB
0.04186
THB CAD
พฤหัสบดี
23.897
CAD THB
0.04185
THB CAD
ศุกร์
24.131
CAD THB
0.04144
THB CAD
จันทร์
23.944
CAD THB
0.04176
THB CAD
อังคาร
23.832
CAD THB
0.04196
THB CAD
พุธ
23.815
CAD THB
0.04199
THB CAD
พฤหัสบดี
23.687
CAD THB
0.04222
THB CAD
ศุกร์
23.612
CAD THB
0.04235
THB CAD
จันทร์
23.649
CAD THB
0.04229
THB CAD
อังคาร
23.601
CAD THB
0.04237
THB CAD
พุธ
23.655
CAD THB
0.04227
THB CAD
พฤหัสบดี
23.848
CAD THB
0.04193
THB CAD
ศุกร์
23.806
CAD THB
0.04201
THB CAD
จันทร์
23.775
CAD THB
0.04206
THB CAD
อังคาร
23.790
CAD THB
0.04203
THB CAD
พุธ
23.801
CAD THB
0.04201
THB CAD
พฤหัสบดี
23.803
CAD THB
0.04201
THB CAD
ศุกร์
23.669
CAD THB
0.04225
THB CAD
จันทร์
23.552
CAD THB
0.04246
THB CAD
อังคาร
23.621
CAD THB
0.04234
THB CAD
พุธ
23.743
CAD THB
0.04212
THB CAD
พฤหัสบดี
23.675
CAD THB
0.04224
THB CAD
ศุกร์
23.635
CAD THB
0.04231
THB CAD
จันทร์
23.762
CAD THB
0.04208
THB CAD
อังคาร
23.836
CAD THB
0.04195
THB CAD
พุธ
23.852
CAD THB
0.04193
THB CAD
พฤหัสบดี
23.786
CAD THB
0.04204
THB CAD
ศุกร์
23.851
CAD THB
0.04193
THB CAD
จันทร์
23.884
CAD THB
0.04187
THB CAD
อังคาร
23.897
CAD THB
0.04185
THB CAD
พุธ
23.844
CAD THB
0.04194
THB CAD
พฤหัสบดี
23.806
CAD THB
0.04201
THB CAD
ศุกร์
23.832
CAD THB
0.04196
THB CAD
จันทร์
23.829
CAD THB
0.04196
THB CAD
อังคาร
23.764
CAD THB
0.04208
THB CAD
พุธ
23.850
CAD THB
0.04193
THB CAD
พฤหัสบดี
23.797
CAD THB
0.04202
THB CAD
ศุกร์
23.793
CAD THB
0.04203
THB CAD
จันทร์
23.839
CAD THB
0.04195
THB CAD
อังคาร
23.890
CAD THB
0.04186
THB CAD
พุธ
23.795
CAD THB
0.04203
THB CAD
พฤหัสบดี
23.761
CAD THB
0.04209
THB CAD
ศุกร์
23.704
CAD THB
0.04219
THB CAD
จันทร์
23.705
CAD THB
0.04219
THB CAD
อังคาร
23.755
CAD THB
0.04210
THB CAD
พุธ
23.823
CAD THB
0.04198
THB CAD
พฤหัสบดี
23.834
CAD THB
0.04196
THB CAD
ศุกร์
23.772
CAD THB
0.04207
THB CAD
จันทร์
23.672
CAD THB
0.04224
THB CAD
อังคาร
23.703
CAD THB
0.04219
THB CAD
พุธ
23.594
CAD THB
0.04238
THB CAD
พฤหัสบดี
23.588
CAD THB
0.04239
THB CAD
ศุกร์
23.449
CAD THB
0.04265
THB CAD
จันทร์
23.585
CAD THB
0.04240
THB CAD
อังคาร
23.406
CAD THB
0.04272
THB CAD
พุธ
23.442
CAD THB
0.04266
THB CAD
พฤหัสบดี
23.552
CAD THB
0.04246
THB CAD
ศุกร์
23.544
CAD THB
0.04247
THB CAD
จันทร์
23.703
CAD THB
0.04219
THB CAD
อังคาร
23.812
CAD THB
0.04200
THB CAD
พุธ
23.863
CAD THB
0.04191
THB CAD
พฤหัสบดี
23.747
CAD THB
0.04211
THB CAD
ศุกร์
23.667
CAD THB
0.04225
THB CAD
จันทร์
23.668
CAD THB
0.04225
THB CAD
อังคาร
23.613
CAD THB
0.04235
THB CAD
พุธ
23.560
CAD THB
0.04244
THB CAD
พฤหัสบดี
23.567
CAD THB
0.04243
THB CAD
ศุกร์
23.374
CAD THB
0.04278
THB CAD
จันทร์
23.293
CAD THB
0.04293
THB CAD
อังคาร
23.319
CAD THB
0.04288
THB CAD
พุธ
23.429
CAD THB
0.04268
THB CAD
พฤหัสบดี
23.382
CAD THB
0.04277
THB CAD
ศุกร์
23.475
CAD THB
0.04260
THB CAD
จันทร์
23.597
CAD THB
0.04238
THB CAD
อังคาร
23.604
CAD THB
0.04237
THB CAD
พุธ
23.495
CAD THB
0.04256
THB CAD
พฤหัสบดี
23.490
CAD THB
0.04257
THB CAD
ศุกร์
23.362
CAD THB
0.04280
THB CAD
จันทร์
23.369
CAD THB
0.04279
THB CAD
อังคาร
23.339
CAD THB
0.04285
THB CAD
พุธ
23.526
CAD THB
0.04251
THB CAD
พฤหัสบดี
23.392
CAD THB
0.04275
THB CAD
ศุกร์
23.277
CAD THB
0.04296
THB CAD
อาทิตย์
23.296
CAD THB
0.04293
THB CAD
จันทร์
23.262
CAD THB
0.04299
THB CAD
อังคาร
23.307
CAD THB
0.04290
THB CAD
พุธ
23.448
CAD THB
0.04265
THB CAD
พฤหัสบดี
23.500
CAD THB
0.04255
THB CAD
ศุกร์
23.434
CAD THB
0.04267
THB CAD
จันทร์
23.336
CAD THB
0.04285
THB CAD
พุธ
23.345
CAD THB
0.04284
THB CAD
พฤหัสบดี
23.449
CAD THB
0.04265
THB CAD
ศุกร์
23.473
CAD THB
0.04260
THB CAD
จันทร์
23.558
CAD THB
0.04245
THB CAD
อังคาร
23.499
CAD THB
0.04255
THB CAD
พุธ
23.482
CAD THB
0.04259
THB CAD
พฤหัสบดี
23.463
CAD THB
0.04262
THB CAD
ศุกร์
23.719
CAD THB
0.04216
THB CAD
จันทร์
23.724
CAD THB
0.04215
THB CAD
อังคาร
23.668
CAD THB
0.04225
THB CAD
พุธ
23.688
CAD THB
0.04222
THB CAD
พฤหัสบดี
23.660
CAD THB
0.04226
THB CAD
ศุกร์
23.592
CAD THB
0.04239
THB CAD
จันทร์
23.638
CAD THB
0.04230
THB CAD
อังคาร
23.531
CAD THB
0.04250
THB CAD
พุธ
23.526
CAD THB
0.04251
THB CAD
พฤหัสบดี
23.531
CAD THB
0.04250
THB CAD
ศุกร์
23.440
CAD THB
0.04266
THB CAD
จันทร์
23.430
CAD THB
0.04268
THB CAD
อังคาร
23.394
CAD THB
0.04275
THB CAD
พุธ
23.389
CAD THB
0.04275
THB CAD
พฤหัสบดี
23.356
CAD THB
0.04281
THB CAD
ศุกร์
23.270
CAD THB
0.04297
THB CAD
จันทร์
23.277
CAD THB
0.04296
THB CAD
อังคาร
23.316
CAD THB
0.04289
THB CAD
พุธ
23.168
CAD THB
0.04316
THB CAD
พฤหัสบดี
23.120
CAD THB
0.04325
THB CAD
ศุกร์
23.235
CAD THB
0.04304
THB CAD
จันทร์
23.298
CAD THB
0.04292
THB CAD
อังคาร
23.272
CAD THB
0.04297
THB CAD
พุธ
23.249
CAD THB
0.04301
THB CAD
พฤหัสบดี
23.183
CAD THB
0.04313
THB CAD
ศุกร์
23.249
CAD THB
0.04301
THB CAD
จันทร์
23.260
CAD THB
0.04299
THB CAD
อังคาร
23.093
CAD THB
0.04330
THB CAD
พุธ
23.149
CAD THB
0.04320
THB CAD
พฤหัสบดี
23.181
CAD THB
0.04314
THB CAD
ศุกร์
23.074
CAD THB
0.04334
THB CAD
จันทร์
22.990
CAD THB
0.04350
THB CAD
อังคาร
23.107
CAD THB
0.04328
THB CAD
พุธ
23.015
CAD THB
0.04345
THB CAD
พฤหัสบดี
23.042
CAD THB
0.04340
THB CAD
ศุกร์
23.020
CAD THB
0.04344
THB CAD
จันทร์
22.979
CAD THB
0.04352
THB CAD
อังคาร
22.952
CAD THB
0.04357
THB CAD
พุธ
22.972
CAD THB
0.04353
THB CAD
พฤหัสบดี
23.162
CAD THB
0.04317
THB CAD
ศุกร์
23.187
CAD THB
0.04313
THB CAD
จันทร์
23.288
CAD THB
0.04294
THB CAD
อังคาร
23.232
CAD THB
0.04304
THB CAD
พุธ
23.271
CAD THB
0.04297
THB CAD
พฤหัสบดี
23.093
CAD THB
0.04330
THB CAD
ศุกร์
23.001
CAD THB
0.04348
THB CAD
จันทร์
23.016
CAD THB
0.04345
THB CAD
อังคาร
23.063
CAD THB
0.04336
THB CAD
พุธ
23.015
CAD THB
0.04345
THB CAD
พฤหัสบดี
22.995
CAD THB
0.04349
THB CAD
ศุกร์
22.973
CAD THB
0.04353
THB CAD
จันทร์
22.955
CAD THB
0.04356
THB CAD
อังคาร
23.054
CAD THB
0.04338
THB CAD
พุธ
23.038
CAD THB
0.04341
THB CAD
พฤหัสบดี
23.116
CAD THB
0.04326
THB CAD
ศุกร์
23.123
CAD THB
0.04325
THB CAD
จันทร์
23.086
CAD THB
0.04332
THB CAD
อังคาร
23.116
CAD THB
0.04326
THB CAD
พุธ
23.135
CAD THB
0.04322
THB CAD
พฤหัสบดี
22.924
CAD THB
0.04362
THB CAD
ศุกร์
22.826
CAD THB
0.04381
THB CAD
จันทร์
22.869
CAD THB
0.04373
THB CAD
อังคาร
22.826
CAD THB
0.04381
THB CAD
พุธ
22.794
CAD THB
0.04387
THB CAD
พฤหัสบดี
22.838
CAD THB
0.04379
THB CAD
ศุกร์
22.908
CAD THB
0.04365
THB CAD
จันทร์
23.004
CAD THB
0.04347
THB CAD
อังคาร
22.962
CAD THB
0.04355
THB CAD
พุธ
23.017
CAD THB
0.04345
THB CAD
พฤหัสบดี
23.005
CAD THB
0.04347
THB CAD
ศุกร์
23.066
CAD THB
0.04335
THB CAD
จันทร์
23.088
CAD THB
0.04331
THB CAD
อังคาร
23.147
CAD THB
0.04320
THB CAD
พุธ
23.151
CAD THB
0.04320
THB CAD
พฤหัสบดี
23.145
CAD THB
0.04321
THB CAD
ศุกร์
23.093
CAD THB
0.04330
THB CAD
จันทร์
23.119
CAD THB
0.04325
THB CAD
อังคาร
23.122
CAD THB
0.04325
THB CAD
พุธ
23.101
CAD THB
0.04329
THB CAD
พฤหัสบดี
22.916
CAD THB
0.04364
THB CAD
ศุกร์
22.917
CAD THB
0.04364
THB CAD
จันทร์
22.956
CAD THB
0.04356
THB CAD
อังคาร
23.008
CAD THB
0.04346
THB CAD
พุธ
23.028
CAD THB
0.04342
THB CAD
พฤหัสบดี
23.048
CAD THB
0.04339
THB CAD
ศุกร์
22.991
CAD THB
0.04350
THB CAD
จันทร์
22.942
CAD THB
0.04359
THB CAD
อังคาร
22.905
CAD THB
0.04366
THB CAD
พุธ
22.807
CAD THB
0.04385
THB CAD
พฤหัสบดี
22.770
CAD THB
0.04392
THB CAD
ศุกร์
22.830
CAD THB
0.04380
THB CAD
จันทร์
22.881
CAD THB
0.04371
THB CAD
อังคาร
22.878
CAD THB
0.04371
THB CAD
พุธ
22.673
CAD THB
0.04411
THB CAD
พฤหัสบดี
22.706
CAD THB
0.04404
THB CAD
ศุกร์
22.733
CAD THB
0.04399
THB CAD
จันทร์
22.725
CAD THB
0.04400
THB CAD
อังคาร
22.693
CAD THB
0.04407
THB CAD
พุธ
22.790
CAD THB
0.04388
THB CAD
พฤหัสบดี
22.749
CAD THB
0.04396
THB CAD
ศุกร์
22.733
CAD THB
0.04399
THB CAD
จันทร์
22.799
CAD THB
0.04386
THB CAD
อังคาร
22.764
CAD THB
0.04393
THB CAD
พุธ
22.810
CAD THB
0.04384
THB CAD
พฤหัสบดี
23.026
CAD THB
0.04343
THB CAD
ศุกร์
23.015
CAD THB
0.04345
THB CAD
จันทร์
22.860
CAD THB
0.04375
THB CAD
อังคาร
22.892
CAD THB
0.04368
THB CAD
พุธ
22.859
CAD THB
0.04375
THB CAD
พฤหัสบดี
22.906
CAD THB
0.04366
THB CAD
ศุกร์
22.957
CAD THB
0.04356
THB CAD
จันทร์
23.020
CAD THB
0.04344
THB CAD
อังคาร
22.938
CAD THB
0.04360
THB CAD
พุธ
22.980
CAD THB
0.04352
THB CAD
พฤหัสบดี
23.012
CAD THB
0.04346
THB CAD
ศุกร์
22.982
CAD THB
0.04351
THB CAD
จันทร์
22.950
CAD THB
0.04357
THB CAD
อังคาร
22.909
CAD THB
0.04365
THB CAD
พุธ
22.922
CAD THB
0.04363
THB CAD
พฤหัสบดี
22.908
CAD THB
0.04365
THB CAD
ศุกร์
23.016
CAD THB
0.04345
THB CAD
จันทร์
22.908
CAD THB
0.04365
THB CAD
อังคาร
22.835
CAD THB
0.04379
THB CAD