อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 3.9659 (27/3/2561) เฉลี่ย = 4.1242 สูงสุด = 4.2656 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
4.1636
HKD THB
0.2402
THB HKD
อังคาร
4.1545
HKD THB
0.2407
THB HKD
พุธ
4.1432
HKD THB
0.2414
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1231
HKD THB
0.2425
THB HKD
ศุกร์
4.1193
HKD THB
0.2428
THB HKD
จันทร์
4.1152
HKD THB
0.2430
THB HKD
อังคาร
4.1208
HKD THB
0.2427
THB HKD
พุธ
4.1172
HKD THB
0.2429
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0957
HKD THB
0.2442
THB HKD
ศุกร์
4.0838
HKD THB
0.2449
THB HKD
จันทร์
4.0838
HKD THB
0.2449
THB HKD
อังคาร
4.0829
HKD THB
0.2449
THB HKD
พุธ
4.0896
HKD THB
0.2445
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0806
HKD THB
0.2451
THB HKD
ศุกร์
4.0722
HKD THB
0.2456
THB HKD
จันทร์
4.0783
HKD THB
0.2452
THB HKD
อังคาร
4.0721
HKD THB
0.2456
THB HKD
พุธ
4.0538
HKD THB
0.2467
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0166
HKD THB
0.2490
THB HKD
ศุกร์
4.0058
HKD THB
0.2496
THB HKD
จันทร์
4.0060
HKD THB
0.2496
THB HKD
อังคาร
4.0230
HKD THB
0.2486
THB HKD
พุธ
4.0065
HKD THB
0.2496
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0099
HKD THB
0.2494
THB HKD
ศุกร์
4.0132
HKD THB
0.2492
THB HKD
จันทร์
4.0275
HKD THB
0.2483
THB HKD
อังคาร
4.0367
HKD THB
0.2477
THB HKD
พุธ
4.0290
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0700
HKD THB
0.2457
THB HKD
ศุกร์
4.0704
HKD THB
0.2457
THB HKD
จันทร์
4.0450
HKD THB
0.2472
THB HKD
อังคาร
4.0312
HKD THB
0.2481
THB HKD
พุธ
4.0108
HKD THB
0.2493
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9994
HKD THB
0.2500
THB HKD
ศุกร์
3.9940
HKD THB
0.2504
THB HKD
จันทร์
4.0077
HKD THB
0.2495
THB HKD
อังคาร
4.0244
HKD THB
0.2485
THB HKD
พุธ
4.0270
HKD THB
0.2483
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0411
HKD THB
0.2475
THB HKD
ศุกร์
4.0275
HKD THB
0.2483
THB HKD
จันทร์
4.0046
HKD THB
0.2497
THB HKD
อังคาร
3.9998
HKD THB
0.2500
THB HKD
พุธ
4.0175
HKD THB
0.2489
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0259
HKD THB
0.2484
THB HKD
ศุกร์
4.0199
HKD THB
0.2488
THB HKD
จันทร์
4.0147
HKD THB
0.2491
THB HKD
อังคาร
4.0060
HKD THB
0.2496
THB HKD
พุธ
4.0020
HKD THB
0.2499
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9969
HKD THB
0.2502
THB HKD
ศุกร์
3.9976
HKD THB
0.2501
THB HKD
จันทร์
3.9932
HKD THB
0.2504
THB HKD
อังคาร
3.9861
HKD THB
0.2509
THB HKD
พุธ
3.9705
HKD THB
0.2519
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9776
HKD THB
0.2514
THB HKD
ศุกร์
3.9798
HKD THB
0.2513
THB HKD
จันทร์
3.9792
HKD THB
0.2513
THB HKD
อังคาร
3.9765
HKD THB
0.2515
THB HKD
พุธ
3.9805
HKD THB
0.2512
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9774
HKD THB
0.2514
THB HKD
ศุกร์
3.9804
HKD THB
0.2512
THB HKD
จันทร์
3.9712
HKD THB
0.2518
THB HKD
อังคาร
3.9659
HKD THB
0.2521
THB HKD
พุธ
3.9787
HKD THB
0.2513
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9802
HKD THB
0.2512
THB HKD
ศุกร์
3.9760
HKD THB
0.2515
THB HKD
จันทร์
3.9744
HKD THB
0.2516
THB HKD
อังคาร
3.9749
HKD THB
0.2516
THB HKD
พุธ
3.9782
HKD THB
0.2514
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9776
HKD THB
0.2514
THB HKD
ศุกร์
3.9884
HKD THB
0.2507
THB HKD
จันทร์
3.9828
HKD THB
0.2511
THB HKD
อังคาร
3.9795
HKD THB
0.2513
THB HKD
พุธ
3.9720
HKD THB
0.2518
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9728
HKD THB
0.2517
THB HKD
ศุกร์
3.9715
HKD THB
0.2518
THB HKD
จันทร์
3.9809
HKD THB
0.2512
THB HKD
อังคาร
3.9732
HKD THB
0.2517
THB HKD
พุธ
3.9822
HKD THB
0.2511
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9770
HKD THB
0.2514
THB HKD
ศุกร์
3.9823
HKD THB
0.2511
THB HKD
จันทร์
4.0104
HKD THB
0.2494
THB HKD
อังคาร
4.0135
HKD THB
0.2492
THB HKD
พุธ
4.0211
HKD THB
0.2487
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0247
HKD THB
0.2485
THB HKD
ศุกร์
4.0279
HKD THB
0.2483
THB HKD
จันทร์
4.0176
HKD THB
0.2489
THB HKD
อังคาร
4.0266
HKD THB
0.2483
THB HKD
พุธ
4.0397
HKD THB
0.2475
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0396
HKD THB
0.2475
THB HKD
ศุกร์
4.0366
HKD THB
0.2477
THB HKD
จันทร์
4.0589
HKD THB
0.2464
THB HKD
อังคาร
4.0606
HKD THB
0.2463
THB HKD
พุธ
4.0904
HKD THB
0.2445
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0894
HKD THB
0.2445
THB HKD
ศุกร์
4.0741
HKD THB
0.2455
THB HKD
จันทร์
4.0562
HKD THB
0.2465
THB HKD
อังคาร
4.0668
HKD THB
0.2459
THB HKD
พุธ
4.0837
HKD THB
0.2449
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0867
HKD THB
0.2447
THB HKD
ศุกร์
4.0925
HKD THB
0.2443
THB HKD
จันทร์
4.1109
HKD THB
0.2433
THB HKD
อังคาร
4.0908
HKD THB
0.2445
THB HKD
พุธ
4.0929
HKD THB
0.2443
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0940
HKD THB
0.2443
THB HKD
ศุกร์
4.0729
HKD THB
0.2455
THB HKD
จันทร์
4.0704
HKD THB
0.2457
THB HKD
อังคาร
4.0891
HKD THB
0.2446
THB HKD
พุธ
4.0929
HKD THB
0.2443
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0755
HKD THB
0.2454
THB HKD
ศุกร์
4.0812
HKD THB
0.2450
THB HKD
อาทิตย์
4.0845
HKD THB
0.2448
THB HKD
จันทร์
4.0815
HKD THB
0.2450
THB HKD
อังคาร
4.0700
HKD THB
0.2457
THB HKD
พุธ
4.0631
HKD THB
0.2461
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0721
HKD THB
0.2456
THB HKD
ศุกร์
4.0889
HKD THB
0.2446
THB HKD
อาทิตย์
4.0739
HKD THB
0.2455
THB HKD
จันทร์
4.0837
HKD THB
0.2449
THB HKD
อังคาร
4.0904
HKD THB
0.2445
THB HKD
พุธ
4.0940
HKD THB
0.2443
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0978
HKD THB
0.2440
THB HKD
ศุกร์
4.1313
HKD THB
0.2421
THB HKD
อาทิตย์
4.1655
HKD THB
0.2401
THB HKD
จันทร์
4.1707
HKD THB
0.2398
THB HKD
อังคาร
4.1770
HKD THB
0.2394
THB HKD
พุธ
4.1699
HKD THB
0.2398
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2026
HKD THB
0.2379
THB HKD
ศุกร์
4.1884
HKD THB
0.2388
THB HKD
จันทร์
4.2083
HKD THB
0.2376
THB HKD
อังคาร
4.2029
HKD THB
0.2379
THB HKD
พุธ
4.2013
HKD THB
0.2380
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2128
HKD THB
0.2374
THB HKD
ศุกร์
4.2209
HKD THB
0.2369
THB HKD
จันทร์
4.2223
HKD THB
0.2368
THB HKD
อังคาร
4.2315
HKD THB
0.2363
THB HKD
พุธ
4.2202
HKD THB
0.2370
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2384
HKD THB
0.2359
THB HKD
ศุกร์
4.2299
HKD THB
0.2364
THB HKD
จันทร์
4.2203
HKD THB
0.2369
THB HKD
อังคาร
4.2133
HKD THB
0.2373
THB HKD
พุธ
4.2391
HKD THB
0.2359
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2334
HKD THB
0.2362
THB HKD
ศุกร์
4.2395
HKD THB
0.2359
THB HKD
จันทร์
4.2406
HKD THB
0.2358
THB HKD
อังคาร
4.2354
HKD THB
0.2361
THB HKD
พุธ
4.2511
HKD THB
0.2352
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2541
HKD THB
0.2351
THB HKD
ศุกร์
4.2545
HKD THB
0.2350
THB HKD
จันทร์
4.2517
HKD THB
0.2352
THB HKD
อังคาร
4.2656
HKD THB
0.2344
THB HKD
พุธ
4.2484
HKD THB
0.2354
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2424
HKD THB
0.2357
THB HKD
ศุกร์
4.2556
HKD THB
0.2350
THB HKD
จันทร์
4.2554
HKD THB
0.2350
THB HKD
อังคาร
4.2363
HKD THB
0.2361
THB HKD
พุธ
4.2283
HKD THB
0.2365
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2319
HKD THB
0.2363
THB HKD
ศุกร์
4.2500
HKD THB
0.2353
THB HKD
จันทร์
4.2412
HKD THB
0.2358
THB HKD
อังคาร
4.2403
HKD THB
0.2358
THB HKD
พุธ
4.2281
HKD THB
0.2365
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2271
HKD THB
0.2366
THB HKD
ศุกร์
4.2398
HKD THB
0.2359
THB HKD
จันทร์
4.2515
HKD THB
0.2352
THB HKD
อังคาร
4.2390
HKD THB
0.2359
THB HKD
พุธ
4.2455
HKD THB
0.2355
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2347
HKD THB
0.2361
THB HKD
ศุกร์
4.2314
HKD THB
0.2363
THB HKD
จันทร์
4.2260
HKD THB
0.2366
THB HKD
อังคาร
4.1764
HKD THB
0.2394
THB HKD
พุธ
4.1687
HKD THB
0.2399
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1806
HKD THB
0.2392
THB HKD
ศุกร์
4.1726
HKD THB
0.2397
THB HKD
จันทร์
4.1538
HKD THB
0.2407
THB HKD
อังคาร
4.1480
HKD THB
0.2411
THB HKD
พุธ
4.1702
HKD THB
0.2398
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1669
HKD THB
0.2400
THB HKD
ศุกร์
4.1715
HKD THB
0.2397
THB HKD
จันทร์
4.1659
HKD THB
0.2400
THB HKD
อังคาร
4.1755
HKD THB
0.2395
THB HKD
พุธ
4.1839
HKD THB
0.2390
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1827
HKD THB
0.2391
THB HKD
ศุกร์
4.1775
HKD THB
0.2394
THB HKD
จันทร์
4.1898
HKD THB
0.2387
THB HKD
อังคาร
4.1773
HKD THB
0.2394
THB HKD
พุธ
4.1813
HKD THB
0.2392
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1610
HKD THB
0.2403
THB HKD
ศุกร์
4.1492
HKD THB
0.2410
THB HKD
จันทร์
4.1643
HKD THB
0.2401
THB HKD
อังคาร
4.1570
HKD THB
0.2406
THB HKD
พุธ
4.1502
HKD THB
0.2410
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1297
HKD THB
0.2421
THB HKD
ศุกร์
4.1470
HKD THB
0.2411
THB HKD
จันทร์
4.1555
HKD THB
0.2406
THB HKD
อังคาร
4.1558
HKD THB
0.2406
THB HKD
ศุกร์
4.1360
HKD THB
0.2418
THB HKD
จันทร์
4.1209
HKD THB
0.2427
THB HKD
อังคาร
4.1304
HKD THB
0.2421
THB HKD
พุธ
4.1260
HKD THB
0.2424
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1648
HKD THB
0.2401
THB HKD
ศุกร์
4.1902
HKD THB
0.2387
THB HKD
จันทร์
4.2141
HKD THB
0.2373
THB HKD
อังคาร
4.2068
HKD THB
0.2377
THB HKD
พุธ
4.1955
HKD THB
0.2383
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1948
HKD THB
0.2384
THB HKD
ศุกร์
4.1773
HKD THB
0.2394
THB HKD
จันทร์
4.1767
HKD THB
0.2394
THB HKD
อังคาร
4.1710
HKD THB
0.2398
THB HKD
พุธ
4.1504
HKD THB
0.2409
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1641
HKD THB
0.2401
THB HKD
ศุกร์
4.1575
HKD THB
0.2405
THB HKD
จันทร์
4.1614
HKD THB
0.2403
THB HKD
อังคาร
4.1929
HKD THB
0.2385
THB HKD
พุธ
4.1849
HKD THB
0.2390
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2018
HKD THB
0.2380
THB HKD
ศุกร์
4.2168
HKD THB
0.2371
THB HKD
จันทร์
4.2342
HKD THB
0.2362
THB HKD
อังคาร
4.2365
HKD THB
0.2360
THB HKD
พุธ
4.2418
HKD THB
0.2357
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2094
HKD THB
0.2376
THB HKD
ศุกร์
4.1946
HKD THB
0.2384
THB HKD
จันทร์
4.2108
HKD THB
0.2375
THB HKD
อังคาร
4.2054
HKD THB
0.2378
THB HKD
พุธ
4.1984
HKD THB
0.2382
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1894
HKD THB
0.2387
THB HKD
ศุกร์
4.2201
HKD THB
0.2370
THB HKD
จันทร์
4.2299
HKD THB
0.2364
THB HKD
อังคาร
4.2087
HKD THB
0.2376
THB HKD
พุธ
4.1972
HKD THB
0.2383
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2035
HKD THB
0.2379
THB HKD
ศุกร์
4.2110
HKD THB
0.2375
THB HKD
จันทร์
4.2110
HKD THB
0.2375
THB HKD
อังคาร
4.2067
HKD THB
0.2377
THB HKD
พุธ
4.2109
HKD THB
0.2375
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2134
HKD THB
0.2373
THB HKD
ศุกร์
4.2175
HKD THB
0.2371
THB HKD
จันทร์
4.2220
HKD THB
0.2369
THB HKD
อังคาร
4.2217
HKD THB
0.2369
THB HKD
พุธ
4.2202
HKD THB
0.2370
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2091
HKD THB
0.2376
THB HKD
ศุกร์
4.2049
HKD THB
0.2378
THB HKD
จันทร์
4.1931
HKD THB
0.2385
THB HKD
อังคาร
4.1885
HKD THB
0.2388
THB HKD
พุธ
4.1945
HKD THB
0.2384
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2034
HKD THB
0.2379
THB HKD
ศุกร์
4.2023
HKD THB
0.2380
THB HKD
จันทร์
4.2028
HKD THB
0.2379
THB HKD
อังคาร
4.2035
HKD THB
0.2379
THB HKD
พุธ
4.1950
HKD THB
0.2384
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1857
HKD THB
0.2389
THB HKD
ศุกร์
4.1974
HKD THB
0.2382
THB HKD
จันทร์
4.1979
HKD THB
0.2382
THB HKD
อังคาร
4.1917
HKD THB
0.2386
THB HKD
พุธ
4.1824
HKD THB
0.2391
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1832
HKD THB
0.2391
THB HKD
ศุกร์
4.1756
HKD THB
0.2395
THB HKD
จันทร์
4.1629
HKD THB
0.2402
THB HKD
อังคาร
4.1578
HKD THB
0.2405
THB HKD
พุธ
4.1584
HKD THB
0.2405
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1555
HKD THB
0.2406
THB HKD
ศุกร์
4.1364
HKD THB
0.2418
THB HKD
จันทร์
4.1540
HKD THB
0.2407
THB HKD