อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 4.1693 (30/1/2566) เฉลี่ย = 4.4462 สูงสุด = 4.7400 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
4.4295
HKD THB
0.2258
THB HKD
อังคาร
4.4060
HKD THB
0.2270
THB HKD
พุธ
4.3519
HKD THB
0.2298
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3370
HKD THB
0.2306
THB HKD
ศุกร์
4.3592
HKD THB
0.2294
THB HKD
จันทร์
4.2960
HKD THB
0.2328
THB HKD
อังคาร
4.2924
HKD THB
0.2330
THB HKD
พุธ
4.2672
HKD THB
0.2343
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2772
HKD THB
0.2338
THB HKD
ศุกร์
4.2208
HKD THB
0.2369
THB HKD
จันทร์
4.2275
HKD THB
0.2365
THB HKD
อังคาร
4.2382
HKD THB
0.2359
THB HKD
พุธ
4.2015
HKD THB
0.2380
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2190
HKD THB
0.2370
THB HKD
ศุกร์
4.1866
HKD THB
0.2389
THB HKD
จันทร์
4.1860
HKD THB
0.2389
THB HKD
อังคาร
4.1906
HKD THB
0.2386
THB HKD
พุธ
4.1944
HKD THB
0.2384
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1804
HKD THB
0.2392
THB HKD
ศุกร์
4.1959
HKD THB
0.2383
THB HKD
จันทร์
4.1693
HKD THB
0.2399
THB HKD
อังคาร
4.2213
HKD THB
0.2369
THB HKD
พุธ
4.1938
HKD THB
0.2384
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1877
HKD THB
0.2388
THB HKD
ศุกร์
4.2023
HKD THB
0.2380
THB HKD
จันทร์
4.2934
HKD THB
0.2329
THB HKD
อังคาร
4.2835
HKD THB
0.2335
THB HKD
พุธ
4.2690
HKD THB
0.2342
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2617
HKD THB
0.2346
THB HKD
ศุกร์
4.3049
HKD THB
0.2323
THB HKD
จันทร์
4.3152
HKD THB
0.2317
THB HKD
อังคาร
4.3105
HKD THB
0.2320
THB HKD
พุธ
4.3762
HKD THB
0.2285
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3735
HKD THB
0.2287
THB HKD
ศุกร์
4.4114
HKD THB
0.2267
THB HKD
จันทร์
4.3931
HKD THB
0.2276
THB HKD
อังคาร
4.4130
HKD THB
0.2266
THB HKD
พุธ
4.4104
HKD THB
0.2267
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4224
HKD THB
0.2261
THB HKD
ศุกร์
4.4374
HKD THB
0.2254
THB HKD
จันทร์
4.4720
HKD THB
0.2236
THB HKD
อังคาร
4.5022
HKD THB
0.2221
THB HKD
พุธ
4.4187
HKD THB
0.2263
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4384
HKD THB
0.2253
THB HKD
ศุกร์
4.4196
HKD THB
0.2263
THB HKD
จันทร์
4.3990
HKD THB
0.2273
THB HKD
อังคาร
4.4036
HKD THB
0.2271
THB HKD
พุธ
4.4714
HKD THB
0.2236
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4670
HKD THB
0.2239
THB HKD
ศุกร์
4.4601
HKD THB
0.2242
THB HKD
จันทร์
4.4161
HKD THB
0.2264
THB HKD
อังคาร
4.4035
HKD THB
0.2271
THB HKD
พุธ
4.4170
HKD THB
0.2264
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3848
HKD THB
0.2281
THB HKD
ศุกร์
4.3591
HKD THB
0.2294
THB HKD
จันทร์
4.3459
HKD THB
0.2301
THB HKD
อังคาร
4.3698
HKD THB
0.2288
THB HKD
พุธ
4.3841
HKD THB
0.2281
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3452
HKD THB
0.2301
THB HKD
ศุกร์
4.3479
HKD THB
0.2300
THB HKD
จันทร์
4.3903
HKD THB
0.2278
THB HKD
อังคาร
4.3669
HKD THB
0.2290
THB HKD
พุธ
4.3504
HKD THB
0.2299
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3602
HKD THB
0.2293
THB HKD
ศุกร์
4.3551
HKD THB
0.2296
THB HKD
จันทร์
4.3800
HKD THB
0.2283
THB HKD
อังคาร
4.3593
HKD THB
0.2294
THB HKD
พุธ
4.3170
HKD THB
0.2316
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3440
HKD THB
0.2302
THB HKD
ศุกร์
4.3420
HKD THB
0.2303
THB HKD
จันทร์
4.3720
HKD THB
0.2287
THB HKD
อังคาร
4.3606
HKD THB
0.2293
THB HKD
พุธ
4.3626
HKD THB
0.2292
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3467
HKD THB
0.2301
THB HKD
ศุกร์
4.3402
HKD THB
0.2304
THB HKD
จันทร์
4.3796
HKD THB
0.2283
THB HKD
อังคาร
4.3681
HKD THB
0.2289
THB HKD
พุธ
4.3948
HKD THB
0.2275
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3760
HKD THB
0.2285
THB HKD
ศุกร์
4.3799
HKD THB
0.2283
THB HKD
จันทร์
4.3796
HKD THB
0.2283
THB HKD
อังคาร
4.3862
HKD THB
0.2280
THB HKD
พุธ
4.3546
HKD THB
0.2296
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3427
HKD THB
0.2303
THB HKD
ศุกร์
4.3479
HKD THB
0.2300
THB HKD
จันทร์
4.3563
HKD THB
0.2296
THB HKD
อังคาร
4.3580
HKD THB
0.2295
THB HKD
พุธ
4.3360
HKD THB
0.2306
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3079
HKD THB
0.2321
THB HKD
ศุกร์
4.2972
HKD THB
0.2327
THB HKD
จันทร์
4.3119
HKD THB
0.2319
THB HKD
อังคาร
4.2926
HKD THB
0.2330
THB HKD
พุธ
4.2966
HKD THB
0.2327
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3035
HKD THB
0.2324
THB HKD
ศุกร์
4.3346
HKD THB
0.2307
THB HKD
จันทร์
4.3094
HKD THB
0.2321
THB HKD
อังคาร
4.3311
HKD THB
0.2309
THB HKD
พุธ
4.3764
HKD THB
0.2285
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3863
HKD THB
0.2280
THB HKD
ศุกร์
4.3982
HKD THB
0.2274
THB HKD
จันทร์
4.4014
HKD THB
0.2272
THB HKD
อังคาร
4.4320
HKD THB
0.2256
THB HKD
พุธ
4.4159
HKD THB
0.2265
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4234
HKD THB
0.2261
THB HKD
ศุกร์
4.4234
HKD THB
0.2261
THB HKD
จันทร์
4.4380
HKD THB
0.2253
THB HKD
อังคาร
4.4369
HKD THB
0.2254
THB HKD
พุธ
4.4420
HKD THB
0.2251
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4367
HKD THB
0.2254
THB HKD
ศุกร์
4.4124
HKD THB
0.2266
THB HKD
จันทร์
4.4522
HKD THB
0.2246
THB HKD
อังคาร
4.4344
HKD THB
0.2255
THB HKD
พุธ
4.4268
HKD THB
0.2259
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4444
HKD THB
0.2250
THB HKD
ศุกร์
4.4153
HKD THB
0.2265
THB HKD
จันทร์
4.4144
HKD THB
0.2265
THB HKD
อังคาร
4.4110
HKD THB
0.2267
THB HKD
พุธ
4.4297
HKD THB
0.2257
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4482
HKD THB
0.2248
THB HKD
ศุกร์
4.4316
HKD THB
0.2257
THB HKD
จันทร์
4.4485
HKD THB
0.2248
THB HKD
อังคาร
4.4423
HKD THB
0.2251
THB HKD
พุธ
4.4502
HKD THB
0.2247
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4738
HKD THB
0.2235
THB HKD
ศุกร์
4.4965
HKD THB
0.2224
THB HKD
จันทร์
4.4943
HKD THB
0.2225
THB HKD
อังคาร
4.5016
HKD THB
0.2221
THB HKD
พุธ
4.5452
HKD THB
0.2200
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5392
HKD THB
0.2203
THB HKD
ศุกร์
4.5203
HKD THB
0.2212
THB HKD
จันทร์
4.4936
HKD THB
0.2225
THB HKD
อังคาร
4.4578
HKD THB
0.2243
THB HKD
พุธ
4.4610
HKD THB
0.2242
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4810
HKD THB
0.2232
THB HKD
ศุกร์
4.5022
HKD THB
0.2221
THB HKD
จันทร์
4.4873
HKD THB
0.2229
THB HKD
อังคาร
4.4412
HKD THB
0.2252
THB HKD
พุธ
4.4610
HKD THB
0.2242
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4163
HKD THB
0.2264
THB HKD
ศุกร์
4.4347
HKD THB
0.2255
THB HKD
จันทร์
4.4282
HKD THB
0.2258
THB HKD
อังคาร
4.3760
HKD THB
0.2285
THB HKD
พุธ
4.3714
HKD THB
0.2288
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3534
HKD THB
0.2297
THB HKD
ศุกร์
4.4058
HKD THB
0.2270
THB HKD
จันทร์
4.4084
HKD THB
0.2268
THB HKD
อังคาร
4.4199
HKD THB
0.2262
THB HKD
พุธ
4.3915
HKD THB
0.2277
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3684
HKD THB
0.2289
THB HKD
ศุกร์
4.4150
HKD THB
0.2265
THB HKD
จันทร์
4.3889
HKD THB
0.2278
THB HKD
อังคาร
4.3906
HKD THB
0.2278
THB HKD
พุธ
4.3945
HKD THB
0.2276
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4441
HKD THB
0.2250
THB HKD
ศุกร์
4.4565
HKD THB
0.2244
THB HKD
จันทร์
4.4613
HKD THB
0.2242
THB HKD
อังคาร
4.4831
HKD THB
0.2231
THB HKD
พุธ
4.4680
HKD THB
0.2238
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4877
HKD THB
0.2228
THB HKD
ศุกร์
4.4873
HKD THB
0.2228
THB HKD
จันทร์
4.4999
HKD THB
0.2222
THB HKD
อังคาร
4.5235
HKD THB
0.2211
THB HKD
พุธ
4.5171
HKD THB
0.2214
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5245
HKD THB
0.2210
THB HKD
ศุกร์
4.5177
HKD THB
0.2214
THB HKD
จันทร์
4.4905
HKD THB
0.2227
THB HKD
อังคาร
4.4652
HKD THB
0.2240
THB HKD
พุธ
4.4789
HKD THB
0.2233
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4593
HKD THB
0.2243
THB HKD
ศุกร์
4.4726
HKD THB
0.2236
THB HKD
จันทร์
4.4959
HKD THB
0.2224
THB HKD
อังคาร
4.4830
HKD THB
0.2231
THB HKD
พุธ
4.4720
HKD THB
0.2236
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4601
HKD THB
0.2242
THB HKD
ศุกร์
4.4602
HKD THB
0.2242
THB HKD
จันทร์
4.4930
HKD THB
0.2226
THB HKD
อังคาร
4.5260
HKD THB
0.2209
THB HKD
พุธ
4.5263
HKD THB
0.2209
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5436
HKD THB
0.2201
THB HKD
ศุกร์
4.5313
HKD THB
0.2207
THB HKD
จันทร์
4.5320
HKD THB
0.2207
THB HKD
อังคาร
4.5555
HKD THB
0.2195
THB HKD
พุธ
4.5693
HKD THB
0.2189
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5718
HKD THB
0.2187
THB HKD
ศุกร์
4.5772
HKD THB
0.2185
THB HKD
จันทร์
4.5686
HKD THB
0.2189
THB HKD
อังคาร
4.5990
HKD THB
0.2174
THB HKD
พุธ
4.6070
HKD THB
0.2171
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6209
HKD THB
0.2164
THB HKD
ศุกร์
4.6035
HKD THB
0.2172
THB HKD
จันทร์
4.6183
HKD THB
0.2165
THB HKD
อังคาร
4.6521
HKD THB
0.2150
THB HKD
พุธ
4.6721
HKD THB
0.2140
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6890
HKD THB
0.2133
THB HKD
ศุกร์
4.6509
HKD THB
0.2150
THB HKD
จันทร์
4.7189
HKD THB
0.2119
THB HKD
อังคาร
4.7365
HKD THB
0.2111
THB HKD
พุธ
4.7287
HKD THB
0.2115
THB HKD
พฤหัสบดี
4.7186
HKD THB
0.2119
THB HKD
ศุกร์
4.7243
HKD THB
0.2117
THB HKD
จันทร์
4.7400
HKD THB
0.2110
THB HKD
อังคาร
4.6957
HKD THB
0.2130
THB HKD
พุธ
4.6538
HKD THB
0.2149
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6246
HKD THB
0.2162
THB HKD
ศุกร์
4.6553
HKD THB
0.2148
THB HKD
จันทร์
4.6382
HKD THB
0.2156
THB HKD
อังคาร
4.6502
HKD THB
0.2150
THB HKD
พุธ
4.6402
HKD THB
0.2155
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6542
HKD THB
0.2149
THB HKD
ศุกร์
4.6700
HKD THB
0.2141
THB HKD
จันทร์
4.6657
HKD THB
0.2143
THB HKD
อังคาร
4.6292
HKD THB
0.2160
THB HKD
พุธ
4.6274
HKD THB
0.2161
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6377
HKD THB
0.2156
THB HKD
ศุกร์
4.6336
HKD THB
0.2158
THB HKD
จันทร์
4.5990
HKD THB
0.2174
THB HKD
อังคาร
4.5967
HKD THB
0.2175
THB HKD
พุธ
4.6301
HKD THB
0.2160
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5885
HKD THB
0.2179
THB HKD
ศุกร์
4.5630
HKD THB
0.2192
THB HKD
จันทร์
4.5434
HKD THB
0.2201
THB HKD
อังคาร
4.5475
HKD THB
0.2199
THB HKD
พุธ
4.5527
HKD THB
0.2196
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5590
HKD THB
0.2193
THB HKD
ศุกร์
4.5943
HKD THB
0.2177
THB HKD
จันทร์
4.6061
HKD THB
0.2171
THB HKD
อังคาร
4.6194
HKD THB
0.2165
THB HKD
พุธ
4.5467
HKD THB
0.2199
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5458
HKD THB
0.2200
THB HKD
ศุกร์
4.4916
HKD THB
0.2226
THB HKD
จันทร์
4.5109
HKD THB
0.2217
THB HKD
อังคาร
4.5150
HKD THB
0.2215
THB HKD
พุธ
4.5173
HKD THB
0.2214
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5231
HKD THB
0.2211
THB HKD
ศุกร์
4.5498
HKD THB
0.2198
THB HKD
จันทร์
4.5056
HKD THB
0.2219
THB HKD
อังคาร
4.4821
HKD THB
0.2231
THB HKD
พุธ
4.4692
HKD THB
0.2238
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5130
HKD THB
0.2216
THB HKD
ศุกร์
4.4894
HKD THB
0.2227
THB HKD
จันทร์
4.4712
HKD THB
0.2237
THB HKD
อังคาร
4.5194
HKD THB
0.2213
THB HKD
พุธ
4.5033
HKD THB
0.2221
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5053
HKD THB
0.2220
THB HKD
ศุกร์
4.5241
HKD THB
0.2210
THB HKD
จันทร์
4.5723
HKD THB
0.2187
THB HKD
อังคาร
4.5665
HKD THB
0.2190
THB HKD
พุธ
4.5780
HKD THB
0.2184
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4854
HKD THB
0.2229
THB HKD
ศุกร์
4.4633
HKD THB
0.2240
THB HKD
จันทร์
4.4907
HKD THB
0.2227
THB HKD
อังคาร
4.4848
HKD THB
0.2230
THB HKD
พุธ
4.4768
HKD THB
0.2234
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4685
HKD THB
0.2238
THB HKD
ศุกร์
4.4276
HKD THB
0.2259
THB HKD
จันทร์
4.4293
HKD THB
0.2258
THB HKD
อังคาร
4.4265
HKD THB
0.2259
THB HKD
พุธ
4.4073
HKD THB
0.2269
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3680
HKD THB
0.2289
THB HKD
ศุกร์
4.3991
HKD THB
0.2273
THB HKD