อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 4.1170 (17/2/2565) เฉลี่ย = 4.4769 สูงสุด = 4.8875 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
4.2523
HKD THB
0.2352
THB HKD
อังคาร
4.2676
HKD THB
0.2343
THB HKD
พุธ
4.2567
HKD THB
0.2349
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2949
HKD THB
0.2328
THB HKD
ศุกร์
4.3170
HKD THB
0.2316
THB HKD
จันทร์
4.3102
HKD THB
0.2320
THB HKD
อังคาร
4.2848
HKD THB
0.2334
THB HKD
พุธ
4.2780
HKD THB
0.2338
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2655
HKD THB
0.2344
THB HKD
ศุกร์
4.2655
HKD THB
0.2344
THB HKD
จันทร์
4.2490
HKD THB
0.2353
THB HKD
อังคาร
4.2461
HKD THB
0.2355
THB HKD
พุธ
4.2337
HKD THB
0.2362
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2293
HKD THB
0.2364
THB HKD
ศุกร์
4.2246
HKD THB
0.2367
THB HKD
จันทร์
4.2444
HKD THB
0.2356
THB HKD
อังคาร
4.2438
HKD THB
0.2356
THB HKD
พุธ
4.2341
HKD THB
0.2362
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2642
HKD THB
0.2345
THB HKD
ศุกร์
4.2828
HKD THB
0.2335
THB HKD
จันทร์
4.2737
HKD THB
0.2340
THB HKD
อังคาร
4.2599
HKD THB
0.2347
THB HKD
พุธ
4.2605
HKD THB
0.2347
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2530
HKD THB
0.2351
THB HKD
ศุกร์
4.2342
HKD THB
0.2362
THB HKD
จันทร์
4.2311
HKD THB
0.2363
THB HKD
อังคาร
4.2203
HKD THB
0.2369
THB HKD
พุธ
4.2000
HKD THB
0.2381
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1900
HKD THB
0.2387
THB HKD
ศุกร์
4.1902
HKD THB
0.2387
THB HKD
จันทร์
4.1719
HKD THB
0.2397
THB HKD
อังคาร
4.1472
HKD THB
0.2411
THB HKD
พุธ
4.1453
HKD THB
0.2412
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1170
HKD THB
0.2429
THB HKD
ศุกร์
4.1248
HKD THB
0.2424
THB HKD
จันทร์
4.1273
HKD THB
0.2423
THB HKD
อังคาร
4.1486
HKD THB
0.2410
THB HKD
พุธ
4.1342
HKD THB
0.2419
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1843
HKD THB
0.2390
THB HKD
ศุกร์
4.1584
HKD THB
0.2405
THB HKD
จันทร์
4.1751
HKD THB
0.2395
THB HKD
อังคาร
4.1752
HKD THB
0.2395
THB HKD
พุธ
4.1819
HKD THB
0.2391
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1717
HKD THB
0.2397
THB HKD
ศุกร์
4.1838
HKD THB
0.2390
THB HKD
จันทร์
4.2167
HKD THB
0.2372
THB HKD
อังคาร
4.2449
HKD THB
0.2356
THB HKD
พุธ
4.2258
HKD THB
0.2366
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2343
HKD THB
0.2362
THB HKD
ศุกร์
4.2525
HKD THB
0.2352
THB HKD
จันทร์
4.2652
HKD THB
0.2345
THB HKD
อังคาร
4.2840
HKD THB
0.2334
THB HKD
พุธ
4.2635
HKD THB
0.2345
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2540
HKD THB
0.2351
THB HKD
ศุกร์
4.2656
HKD THB
0.2344
THB HKD
จันทร์
4.2863
HKD THB
0.2333
THB HKD
อังคาร
4.2783
HKD THB
0.2337
THB HKD
พุธ
4.2932
HKD THB
0.2329
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2923
HKD THB
0.2330
THB HKD
ศุกร์
4.2858
HKD THB
0.2333
THB HKD
จันทร์
4.3079
HKD THB
0.2321
THB HKD
อังคาร
4.2935
HKD THB
0.2329
THB HKD
พุธ
4.2608
HKD THB
0.2347
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2488
HKD THB
0.2354
THB HKD
ศุกร์
4.2673
HKD THB
0.2343
THB HKD
จันทร์
4.2779
HKD THB
0.2338
THB HKD
อังคาร
4.2698
HKD THB
0.2342
THB HKD
พุธ
4.2800
HKD THB
0.2336
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2715
HKD THB
0.2341
THB HKD
ศุกร์
4.2832
HKD THB
0.2335
THB HKD
จันทร์
4.2834
HKD THB
0.2335
THB HKD
อังคาร
4.2953
HKD THB
0.2328
THB HKD
พุธ
4.2762
HKD THB
0.2339
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2984
HKD THB
0.2326
THB HKD
ศุกร์
4.3002
HKD THB
0.2325
THB HKD
จันทร์
4.3378
HKD THB
0.2305
THB HKD
อังคาร
4.3018
HKD THB
0.2325
THB HKD
พุธ
4.3040
HKD THB
0.2323
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3166
HKD THB
0.2317
THB HKD
ศุกร์
4.3220
HKD THB
0.2314
THB HKD
จันทร์
4.3379
HKD THB
0.2305
THB HKD
อังคาร
4.3678
HKD THB
0.2289
THB HKD
พุธ
4.3696
HKD THB
0.2289
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3885
HKD THB
0.2279
THB HKD
ศุกร์
4.3576
HKD THB
0.2295
THB HKD
จันทร์
4.3810
HKD THB
0.2283
THB HKD
อังคาร
4.3963
HKD THB
0.2275
THB HKD
พุธ
4.3709
HKD THB
0.2288
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3345
HKD THB
0.2307
THB HKD
ศุกร์
4.3708
HKD THB
0.2288
THB HKD
จันทร์
4.4111
HKD THB
0.2267
THB HKD
อังคาร
4.4013
HKD THB
0.2272
THB HKD
พุธ
4.4135
HKD THB
0.2266
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4186
HKD THB
0.2263
THB HKD
ศุกร์
4.4291
HKD THB
0.2258
THB HKD
จันทร์
4.4345
HKD THB
0.2255
THB HKD
อังคาร
4.3912
HKD THB
0.2277
THB HKD
พุธ
4.4078
HKD THB
0.2269
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3975
HKD THB
0.2274
THB HKD
ศุกร์
4.3661
HKD THB
0.2290
THB HKD
จันทร์
4.3510
HKD THB
0.2298
THB HKD
อังคาร
4.3456
HKD THB
0.2301
THB HKD
พุธ
4.3650
HKD THB
0.2291
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3560
HKD THB
0.2296
THB HKD
ศุกร์
4.3495
HKD THB
0.2299
THB HKD
จันทร์
4.3378
HKD THB
0.2305
THB HKD
อังคาร
4.3684
HKD THB
0.2289
THB HKD
พุธ
4.3796
HKD THB
0.2283
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3705
HKD THB
0.2288
THB HKD
ศุกร์
4.3619
HKD THB
0.2293
THB HKD
จันทร์
4.3714
HKD THB
0.2288
THB HKD
อังคาร
4.3901
HKD THB
0.2278
THB HKD
พุธ
4.4021
HKD THB
0.2272
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3956
HKD THB
0.2275
THB HKD
ศุกร์
4.4299
HKD THB
0.2257
THB HKD
จันทร์
4.4308
HKD THB
0.2257
THB HKD
อังคาร
4.4541
HKD THB
0.2245
THB HKD
พุธ
4.4612
HKD THB
0.2242
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4770
HKD THB
0.2234
THB HKD
ศุกร์
4.4853
HKD THB
0.2229
THB HKD
จันทร์
4.4981
HKD THB
0.2223
THB HKD
อังคาร
4.5019
HKD THB
0.2221
THB HKD
พุธ
4.5201
HKD THB
0.2212
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5223
HKD THB
0.2211
THB HKD
ศุกร์
4.5219
HKD THB
0.2211
THB HKD
จันทร์
4.5018
HKD THB
0.2221
THB HKD
อังคาร
4.4804
HKD THB
0.2232
THB HKD
พุธ
4.4773
HKD THB
0.2233
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5086
HKD THB
0.2218
THB HKD
ศุกร์
4.5426
HKD THB
0.2201
THB HKD
จันทร์
4.5440
HKD THB
0.2201
THB HKD
อังคาร
4.5635
HKD THB
0.2191
THB HKD
พุธ
4.6020
HKD THB
0.2173
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6013
HKD THB
0.2173
THB HKD
ศุกร์
4.5873
HKD THB
0.2180
THB HKD
จันทร์
4.6093
HKD THB
0.2170
THB HKD
อังคาร
4.6157
HKD THB
0.2167
THB HKD
พุธ
4.6037
HKD THB
0.2172
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6658
HKD THB
0.2143
THB HKD
ศุกร์
4.6646
HKD THB
0.2144
THB HKD
จันทร์
4.6653
HKD THB
0.2144
THB HKD
อังคาร
4.6635
HKD THB
0.2144
THB HKD
พุธ
4.6700
HKD THB
0.2141
THB HKD
พฤหัสบดี
4.7008
HKD THB
0.2127
THB HKD
ศุกร์
4.6755
HKD THB
0.2139
THB HKD
จันทร์
4.6695
HKD THB
0.2142
THB HKD
อังคาร
4.6770
HKD THB
0.2138
THB HKD
พุธ
4.6948
HKD THB
0.2130
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6657
HKD THB
0.2143
THB HKD
ศุกร์
4.6152
HKD THB
0.2167
THB HKD
จันทร์
4.6044
HKD THB
0.2172
THB HKD
อังคาร
4.6027
HKD THB
0.2173
THB HKD
พุธ
4.6217
HKD THB
0.2164
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5840
HKD THB
0.2182
THB HKD
ศุกร์
4.5292
HKD THB
0.2208
THB HKD
จันทร์
4.5502
HKD THB
0.2198
THB HKD
อังคาร
4.5171
HKD THB
0.2214
THB HKD
พุธ
4.5301
HKD THB
0.2207
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4836
HKD THB
0.2230
THB HKD
ศุกร์
4.5121
HKD THB
0.2216
THB HKD
จันทร์
4.5275
HKD THB
0.2209
THB HKD
อังคาร
4.5216
HKD THB
0.2212
THB HKD
พุธ
4.5193
HKD THB
0.2213
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5384
HKD THB
0.2203
THB HKD
ศุกร์
4.5546
HKD THB
0.2196
THB HKD
จันทร์
4.6001
HKD THB
0.2174
THB HKD
อังคาร
4.6027
HKD THB
0.2173
THB HKD
พุธ
4.6078
HKD THB
0.2170
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5671
HKD THB
0.2190
THB HKD
ศุกร์
4.5894
HKD THB
0.2179
THB HKD
จันทร์
4.6393
HKD THB
0.2156
THB HKD
อังคาร
4.6352
HKD THB
0.2157
THB HKD
พุธ
4.6465
HKD THB
0.2152
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6773
HKD THB
0.2138
THB HKD
ศุกร์
4.6804
HKD THB
0.2137
THB HKD
จันทร์
4.6576
HKD THB
0.2147
THB HKD
อังคาร
4.6498
HKD THB
0.2151
THB HKD
พุธ
4.6790
HKD THB
0.2137
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6340
HKD THB
0.2158
THB HKD
ศุกร์
4.6223
HKD THB
0.2163
THB HKD
จันทร์
4.6304
HKD THB
0.2160
THB HKD
อังคาร
4.6192
HKD THB
0.2165
THB HKD
พุธ
4.6626
HKD THB
0.2145
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6922
HKD THB
0.2131
THB HKD
ศุกร์
4.7086
HKD THB
0.2124
THB HKD
จันทร์
4.7164
HKD THB
0.2120
THB HKD
อังคาร
4.7089
HKD THB
0.2124
THB HKD
พุธ
4.7330
HKD THB
0.2113
THB HKD
พฤหัสบดี
4.7585
HKD THB
0.2101
THB HKD
ศุกร์
4.7836
HKD THB
0.2090
THB HKD
จันทร์
4.8259
HKD THB
0.2072
THB HKD
อังคาร
4.8369
HKD THB
0.2067
THB HKD
พุธ
4.8760
HKD THB
0.2051
THB HKD
พฤหัสบดี
4.8469
HKD THB
0.2063
THB HKD
ศุกร์
4.8129
HKD THB
0.2078
THB HKD
จันทร์
4.8521
HKD THB
0.2061
THB HKD
อังคาร
4.7810
HKD THB
0.2092
THB HKD
พุธ
4.7618
HKD THB
0.2100
THB HKD
พฤหัสบดี
4.7555
HKD THB
0.2103
THB HKD
ศุกร์
4.7603
HKD THB
0.2101
THB HKD
จันทร์
4.8307
HKD THB
0.2070
THB HKD
อังคาร
4.8537
HKD THB
0.2060
THB HKD
พุธ
4.8443
HKD THB
0.2064
THB HKD
พฤหัสบดี
4.8222
HKD THB
0.2074
THB HKD
ศุกร์
4.8677
HKD THB
0.2054
THB HKD
จันทร์
4.8693
HKD THB
0.2054
THB HKD
อังคาร
4.8560
HKD THB
0.2059
THB HKD
พุธ
4.8764
HKD THB
0.2051
THB HKD
พฤหัสบดี
4.8477
HKD THB
0.2063
THB HKD
ศุกร์
4.8875
HKD THB
0.2046
THB HKD
จันทร์
4.8591
HKD THB
0.2058
THB HKD
อังคาร
4.8764
HKD THB
0.2051
THB HKD
พุธ
4.8066
HKD THB
0.2080
THB HKD
พฤหัสบดี
4.8189
HKD THB
0.2075
THB HKD
ศุกร์
4.8329
HKD THB
0.2069
THB HKD
จันทร์
4.8575
HKD THB
0.2059
THB HKD
อังคาร
4.8071
HKD THB
0.2080
THB HKD
พุธ
4.7860
HKD THB
0.2089
THB HKD
พฤหัสบดี
4.8442
HKD THB
0.2064
THB HKD
ศุกร์
4.7795
HKD THB
0.2092
THB HKD
จันทร์
4.7644
HKD THB
0.2099
THB HKD
อังคาร
4.7491
HKD THB
0.2106
THB HKD
พุธ
4.6971
HKD THB
0.2129
THB HKD
พฤหัสบดี
4.6991
HKD THB
0.2128
THB HKD
ศุกร์
4.5840
HKD THB
0.2181
THB HKD
จันทร์
4.5830
HKD THB
0.2182
THB HKD
อังคาร
4.5362
HKD THB
0.2204
THB HKD
พุธ
4.5462
HKD THB
0.2200
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5974
HKD THB
0.2175
THB HKD
ศุกร์
4.5663
HKD THB
0.2190
THB HKD
จันทร์
4.6392
HKD THB
0.2156
THB HKD
อังคาร
4.6231
HKD THB
0.2163
THB HKD
พุธ
4.6372
HKD THB
0.2156
THB HKD
พฤหัสบดี
4.5830
HKD THB
0.2182
THB HKD
ศุกร์
4.5831
HKD THB
0.2182
THB HKD
จันทร์
4.5515
HKD THB
0.2197
THB HKD
อังคาร
4.5306
HKD THB
0.2207
THB HKD
พุธ
4.5218
HKD THB
0.2211
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4937
HKD THB
0.2225
THB HKD
ศุกร์
4.4644
HKD THB
0.2240
THB HKD
จันทร์
4.4707
HKD THB
0.2237
THB HKD
อังคาร
4.5091
HKD THB
0.2218
THB HKD
พุธ
4.5032
HKD THB
0.2221
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4677
HKD THB
0.2238
THB HKD
ศุกร์
4.4695
HKD THB
0.2237
THB HKD
จันทร์
4.4703
HKD THB
0.2237
THB HKD
อังคาร
4.4715
HKD THB
0.2236
THB HKD
พุธ
4.4438
HKD THB
0.2250
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4954
HKD THB
0.2225
THB HKD
ศุกร์
4.4914
HKD THB
0.2226
THB HKD
จันทร์
4.4765
HKD THB
0.2234
THB HKD
อังคาร
4.4622
HKD THB
0.2241
THB HKD
พุธ
4.4564
HKD THB
0.2244
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4488
HKD THB
0.2248
THB HKD
ศุกร์
4.4523
HKD THB
0.2246
THB HKD
จันทร์
4.4499
HKD THB
0.2247
THB HKD
อังคาร
4.4373
HKD THB
0.2254
THB HKD
พุธ
4.4578
HKD THB
0.2243
THB HKD
พฤหัสบดี
4.4462
HKD THB
0.2249
THB HKD
ศุกร์
4.4331
HKD THB
0.2256
THB HKD