อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 3.8210 (31/12/2562) เฉลี่ย = 3.9626 สูงสุด = 4.1227 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
4.1210
HKD THB
0.2427
THB HKD
พุธ
4.1227
HKD THB
0.2426
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0925
HKD THB
0.2443
THB HKD
ศุกร์
4.0951
HKD THB
0.2442
THB HKD
จันทร์
4.0867
HKD THB
0.2447
THB HKD
อังคาร
4.0934
HKD THB
0.2443
THB HKD
พุธ
4.0860
HKD THB
0.2447
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0735
HKD THB
0.2455
THB HKD
ศุกร์
4.0666
HKD THB
0.2459
THB HKD
จันทร์
4.0715
HKD THB
0.2456
THB HKD
อังคาร
4.0668
HKD THB
0.2459
THB HKD
พุธ
4.0407
HKD THB
0.2475
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0446
HKD THB
0.2472
THB HKD
ศุกร์
4.0455
HKD THB
0.2472
THB HKD
จันทร์
4.0498
HKD THB
0.2469
THB HKD
อังคาร
4.0562
HKD THB
0.2465
THB HKD
พุธ
4.0462
HKD THB
0.2471
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0454
HKD THB
0.2472
THB HKD
ศุกร์
4.0338
HKD THB
0.2479
THB HKD
จันทร์
4.0221
HKD THB
0.2486
THB HKD
อังคาร
4.0169
HKD THB
0.2489
THB HKD
พุธ
3.9992
HKD THB
0.2500
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9834
HKD THB
0.2510
THB HKD
ศุกร์
3.9857
HKD THB
0.2509
THB HKD
จันทร์
3.9908
HKD THB
0.2506
THB HKD
อังคาร
3.9872
HKD THB
0.2508
THB HKD
พุธ
3.9799
HKD THB
0.2513
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9842
HKD THB
0.2510
THB HKD
ศุกร์
4.0106
HKD THB
0.2493
THB HKD
จันทร์
4.0010
HKD THB
0.2499
THB HKD
อังคาร
3.9927
HKD THB
0.2505
THB HKD
พุธ
3.9925
HKD THB
0.2505
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9936
HKD THB
0.2504
THB HKD
ศุกร์
3.9846
HKD THB
0.2510
THB HKD
จันทร์
3.9797
HKD THB
0.2513
THB HKD
อังคาร
3.9765
HKD THB
0.2515
THB HKD
พุธ
3.9610
HKD THB
0.2525
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9728
HKD THB
0.2517
THB HKD
ศุกร์
3.9922
HKD THB
0.2505
THB HKD
จันทร์
3.9838
HKD THB
0.2510
THB HKD
อังคาร
3.9879
HKD THB
0.2508
THB HKD
พุธ
3.9979
HKD THB
0.2501
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0116
HKD THB
0.2493
THB HKD
ศุกร์
4.0399
HKD THB
0.2475
THB HKD
จันทร์
4.0588
HKD THB
0.2464
THB HKD
อังคาร
4.0526
HKD THB
0.2468
THB HKD
พุธ
4.0592
HKD THB
0.2464
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0513
HKD THB
0.2468
THB HKD
ศุกร์
4.0476
HKD THB
0.2471
THB HKD
จันทร์
4.0427
HKD THB
0.2474
THB HKD
อังคาร
4.0301
HKD THB
0.2481
THB HKD
พุธ
4.0255
HKD THB
0.2484
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0495
HKD THB
0.2469
THB HKD
ศุกร์
4.0386
HKD THB
0.2476
THB HKD
จันทร์
4.0374
HKD THB
0.2477
THB HKD
อังคาร
4.0342
HKD THB
0.2479
THB HKD
พุธ
4.0446
HKD THB
0.2472
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0398
HKD THB
0.2475
THB HKD
ศุกร์
4.0384
HKD THB
0.2476
THB HKD
จันทร์
4.0265
HKD THB
0.2484
THB HKD
อังคาร
4.0296
HKD THB
0.2482
THB HKD
พุธ
4.0541
HKD THB
0.2467
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0489
HKD THB
0.2470
THB HKD
ศุกร์
4.0427
HKD THB
0.2474
THB HKD
จันทร์
4.0413
HKD THB
0.2474
THB HKD
อังคาร
4.0446
HKD THB
0.2472
THB HKD
พุธ
4.0435
HKD THB
0.2473
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0470
HKD THB
0.2471
THB HKD
ศุกร์
4.0632
HKD THB
0.2461
THB HKD
จันทร์
4.0716
HKD THB
0.2456
THB HKD
อังคาร
4.0522
HKD THB
0.2468
THB HKD
พุธ
4.0540
HKD THB
0.2467
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0527
HKD THB
0.2467
THB HKD
ศุกร์
4.0502
HKD THB
0.2469
THB HKD
จันทร์
4.0520
HKD THB
0.2468
THB HKD
อังคาร
4.0568
HKD THB
0.2465
THB HKD
พุธ
4.0502
HKD THB
0.2469
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0553
HKD THB
0.2466
THB HKD
ศุกร์
4.0562
HKD THB
0.2465
THB HKD
จันทร์
4.0588
HKD THB
0.2464
THB HKD
อังคาร
4.0729
HKD THB
0.2455
THB HKD
พุธ
4.0819
HKD THB
0.2450
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0926
HKD THB
0.2443
THB HKD
ศุกร์
4.0771
HKD THB
0.2453
THB HKD
จันทร์
4.0707
HKD THB
0.2457
THB HKD
อังคาร
4.0703
HKD THB
0.2457
THB HKD
พุธ
4.0679
HKD THB
0.2458
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0828
HKD THB
0.2449
THB HKD
ศุกร์
4.0825
HKD THB
0.2449
THB HKD
จันทร์
4.0643
HKD THB
0.2460
THB HKD
อังคาร
4.0647
HKD THB
0.2460
THB HKD
พุธ
4.0511
HKD THB
0.2468
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0491
HKD THB
0.2470
THB HKD
ศุกร์
4.0225
HKD THB
0.2486
THB HKD
จันทร์
4.0367
HKD THB
0.2477
THB HKD
อังคาร
4.0134
HKD THB
0.2492
THB HKD
พุธ
4.0258
HKD THB
0.2484
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0228
HKD THB
0.2486
THB HKD
ศุกร์
4.0451
HKD THB
0.2472
THB HKD
จันทร์
4.0574
HKD THB
0.2465
THB HKD
อังคาร
4.0689
HKD THB
0.2458
THB HKD
พุธ
4.0678
HKD THB
0.2458
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0738
HKD THB
0.2455
THB HKD
ศุกร์
4.0564
HKD THB
0.2465
THB HKD
จันทร์
4.0561
HKD THB
0.2465
THB HKD
อังคาร
4.0544
HKD THB
0.2466
THB HKD
พุธ
4.0523
HKD THB
0.2468
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0518
HKD THB
0.2468
THB HKD
ศุกร์
4.0414
HKD THB
0.2474
THB HKD
จันทร์
4.0118
HKD THB
0.2493
THB HKD
อังคาร
3.9935
HKD THB
0.2504
THB HKD
พุธ
3.9972
HKD THB
0.2502
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9975
HKD THB
0.2502
THB HKD
ศุกร์
3.9968
HKD THB
0.2502
THB HKD
จันทร์
3.9947
HKD THB
0.2503
THB HKD
อังคาร
3.9953
HKD THB
0.2503
THB HKD
พุธ
3.9935
HKD THB
0.2504
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9912
HKD THB
0.2506
THB HKD
ศุกร์
3.9819
HKD THB
0.2511
THB HKD
จันทร์
4.0021
HKD THB
0.2499
THB HKD
อังคาร
3.9863
HKD THB
0.2509
THB HKD
พุธ
3.9943
HKD THB
0.2504
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9489
HKD THB
0.2532
THB HKD
ศุกร์
3.9312
HKD THB
0.2544
THB HKD
อาทิตย์
3.9397
HKD THB
0.2538
THB HKD
จันทร์
3.9264
HKD THB
0.2547
THB HKD
อังคาร
3.9314
HKD THB
0.2544
THB HKD
พุธ
3.9399
HKD THB
0.2538
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9389
HKD THB
0.2539
THB HKD
ศุกร์
3.9266
HKD THB
0.2547
THB HKD
จันทร์
3.9226
HKD THB
0.2549
THB HKD
พุธ
3.9202
HKD THB
0.2551
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9352
HKD THB
0.2541
THB HKD
ศุกร์
3.9349
HKD THB
0.2541
THB HKD
จันทร์
3.9484
HKD THB
0.2533
THB HKD
อังคาร
3.9481
HKD THB
0.2533
THB HKD
พุธ
3.9438
HKD THB
0.2536
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9147
HKD THB
0.2554
THB HKD
ศุกร์
3.9507
HKD THB
0.2531
THB HKD
จันทร์
3.9494
HKD THB
0.2532
THB HKD
อังคาร
3.9523
HKD THB
0.2530
THB HKD
พุธ
3.9589
HKD THB
0.2526
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9532
HKD THB
0.2530
THB HKD
ศุกร์
3.9423
HKD THB
0.2537
THB HKD
จันทร์
3.9507
HKD THB
0.2531
THB HKD
อังคาร
3.9572
HKD THB
0.2527
THB HKD
พุธ
3.9516
HKD THB
0.2531
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9542
HKD THB
0.2529
THB HKD
ศุกร์
3.9526
HKD THB
0.2530
THB HKD
จันทร์
3.9466
HKD THB
0.2534
THB HKD
อังคาร
3.9393
HKD THB
0.2539
THB HKD
พุธ
3.9289
HKD THB
0.2545
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9465
HKD THB
0.2534
THB HKD
ศุกร์
3.9327
HKD THB
0.2543
THB HKD
จันทร์
3.9299
HKD THB
0.2545
THB HKD
อังคาร
3.9262
HKD THB
0.2547
THB HKD
พุธ
3.9284
HKD THB
0.2546
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9224
HKD THB
0.2549
THB HKD
ศุกร์
3.9189
HKD THB
0.2552
THB HKD
จันทร์
3.9304
HKD THB
0.2544
THB HKD
อังคาร
3.9310
HKD THB
0.2544
THB HKD
พุธ
3.9300
HKD THB
0.2545
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9375
HKD THB
0.2540
THB HKD
ศุกร์
3.9401
HKD THB
0.2538
THB HKD
จันทร์
3.9314
HKD THB
0.2544
THB HKD
อังคาร
3.9260
HKD THB
0.2547
THB HKD
พุธ
3.9252
HKD THB
0.2548
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9309
HKD THB
0.2544
THB HKD
ศุกร์
3.9180
HKD THB
0.2552
THB HKD
จันทร์
3.9014
HKD THB
0.2563
THB HKD
อังคาร
3.8966
HKD THB
0.2566
THB HKD
พุธ
3.9026
HKD THB
0.2562
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9015
HKD THB
0.2563
THB HKD
ศุกร์
3.8999
HKD THB
0.2564
THB HKD
จันทร์
3.9066
HKD THB
0.2560
THB HKD
อังคาร
3.9100
HKD THB
0.2558
THB HKD
พุธ
3.9033
HKD THB
0.2562
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8982
HKD THB
0.2565
THB HKD
ศุกร์
3.9122
HKD THB
0.2556
THB HKD
จันทร์
3.9075
HKD THB
0.2559
THB HKD
อังคาร
3.9049
HKD THB
0.2561
THB HKD
พุธ
3.9015
HKD THB
0.2563
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8908
HKD THB
0.2570
THB HKD
ศุกร์
3.8868
HKD THB
0.2573
THB HKD
จันทร์
3.9037
HKD THB
0.2562
THB HKD
อังคาร
3.9077
HKD THB
0.2559
THB HKD
พุธ
3.9003
HKD THB
0.2564
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9013
HKD THB
0.2563
THB HKD
ศุกร์
3.8899
HKD THB
0.2571
THB HKD
จันทร์
3.8923
HKD THB
0.2569
THB HKD
อังคาร
3.8984
HKD THB
0.2565
THB HKD
พุธ
3.8994
HKD THB
0.2564
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9077
HKD THB
0.2559
THB HKD
ศุกร์
3.9075
HKD THB
0.2559
THB HKD
จันทร์
3.9012
HKD THB
0.2563
THB HKD
อังคาร
3.9123
HKD THB
0.2556
THB HKD
พุธ
3.9091
HKD THB
0.2558
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8969
HKD THB
0.2566
THB HKD
ศุกร์
3.8778
HKD THB
0.2579
THB HKD
จันทร์
3.8809
HKD THB
0.2577
THB HKD
อังคาร
3.8772
HKD THB
0.2579
THB HKD
พุธ
3.8668
HKD THB
0.2586
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8754
HKD THB
0.2580
THB HKD
ศุกร์
3.8773
HKD THB
0.2579
THB HKD
จันทร์
3.8750
HKD THB
0.2581
THB HKD
อังคาร
3.8716
HKD THB
0.2583
THB HKD
พุธ
3.8765
HKD THB
0.2580
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8631
HKD THB
0.2589
THB HKD
ศุกร์
3.8633
HKD THB
0.2588
THB HKD
จันทร์
3.8580
HKD THB
0.2592
THB HKD
อังคาร
3.8631
HKD THB
0.2589
THB HKD
พุธ
3.8660
HKD THB
0.2587
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8615
HKD THB
0.2590
THB HKD
ศุกร์
3.8489
HKD THB
0.2598
THB HKD
จันทร์
3.8511
HKD THB
0.2597
THB HKD
อังคาร
3.8515
HKD THB
0.2596
THB HKD
พุธ
3.8543
HKD THB
0.2595
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8514
HKD THB
0.2596
THB HKD
ศุกร์
3.8483
HKD THB
0.2599
THB HKD
จันทร์
3.8524
HKD THB
0.2596
THB HKD
อังคาร
3.8532
HKD THB
0.2595
THB HKD
พุธ
3.8734
HKD THB
0.2582
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8775
HKD THB
0.2579
THB HKD
ศุกร์
3.8777
HKD THB
0.2579
THB HKD
จันทร์
3.8737
HKD THB
0.2582
THB HKD
อังคาร
3.8781
HKD THB
0.2579
THB HKD
พุธ
3.8628
HKD THB
0.2589
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8579
HKD THB
0.2592
THB HKD
ศุกร์
3.8645
HKD THB
0.2588
THB HKD
จันทร์
3.8641
HKD THB
0.2588
THB HKD
อังคาร
3.8594
HKD THB
0.2591
THB HKD
พุธ
3.8569
HKD THB
0.2593
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8622
HKD THB
0.2589
THB HKD
ศุกร์
3.8592
HKD THB
0.2591
THB HKD
จันทร์
3.8617
HKD THB
0.2590
THB HKD
อังคาร
3.8602
HKD THB
0.2591
THB HKD
พุธ
3.8623
HKD THB
0.2589
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8637
HKD THB
0.2588
THB HKD
ศุกร์
3.8610
HKD THB
0.2590
THB HKD
จันทร์
3.8685
HKD THB
0.2585
THB HKD
อังคาร
3.8673
HKD THB
0.2586
THB HKD
พุธ
3.8698
HKD THB
0.2584
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8764
HKD THB
0.2580
THB HKD
ศุกร์
3.8743
HKD THB
0.2581
THB HKD
จันทร์
3.8719
HKD THB
0.2583
THB HKD
อังคาร
3.8723
HKD THB
0.2582
THB HKD
พุธ
3.8734
HKD THB
0.2582
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8645
HKD THB
0.2588
THB HKD
ศุกร์
3.8734
HKD THB
0.2582
THB HKD
จันทร์
3.8806
HKD THB
0.2577
THB HKD
อังคาร
3.8784
HKD THB
0.2578
THB HKD
พุธ
3.8791
HKD THB
0.2578
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8707
HKD THB
0.2584
THB HKD
ศุกร์
3.8726
HKD THB
0.2582
THB HKD
จันทร์
3.8758
HKD THB
0.2580
THB HKD
อังคาร
3.8726
HKD THB
0.2582
THB HKD
พุธ
3.8699
HKD THB
0.2584
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8689
HKD THB
0.2585
THB HKD
ศุกร์
3.8693
HKD THB
0.2584
THB HKD
จันทร์
3.8437
HKD THB
0.2602
THB HKD
อังคาร
3.8210
HKD THB
0.2617
THB HKD