อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 3.8520 (15/2/2564) เฉลี่ย = 4.1164 สูงสุด = 4.3563 (6/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
3.8955
HKD THB
0.2567
THB HKD
จันทร์
3.8558
HKD THB
0.2593
THB HKD
อังคาร
3.8630
HKD THB
0.2589
THB HKD
พุธ
3.8532
HKD THB
0.2595
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8761
HKD THB
0.2580
THB HKD
ศุกร์
3.8770
HKD THB
0.2579
THB HKD
จันทร์
3.8841
HKD THB
0.2575
THB HKD
อังคาร
3.8876
HKD THB
0.2572
THB HKD
พุธ
3.8748
HKD THB
0.2581
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8674
HKD THB
0.2586
THB HKD
ศุกร์
3.8735
HKD THB
0.2582
THB HKD
จันทร์
3.8810
HKD THB
0.2577
THB HKD
อังคาร
3.8725
HKD THB
0.2582
THB HKD
พุธ
3.8657
HKD THB
0.2587
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8615
HKD THB
0.2590
THB HKD
ศุกร์
3.8683
HKD THB
0.2585
THB HKD
จันทร์
3.8647
HKD THB
0.2588
THB HKD
อังคาร
3.8684
HKD THB
0.2585
THB HKD
พุธ
3.8683
HKD THB
0.2585
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8718
HKD THB
0.2583
THB HKD
ศุกร์
3.8563
HKD THB
0.2593
THB HKD
จันทร์
3.8659
HKD THB
0.2587
THB HKD
อังคาร
3.8690
HKD THB
0.2585
THB HKD
พุธ
3.8750
HKD THB
0.2581
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8781
HKD THB
0.2579
THB HKD
ศุกร์
3.8810
HKD THB
0.2577
THB HKD
จันทร์
3.8728
HKD THB
0.2582
THB HKD
อังคาร
3.8643
HKD THB
0.2588
THB HKD
พุธ
3.8585
HKD THB
0.2592
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8537
HKD THB
0.2595
THB HKD
ศุกร์
3.8524
HKD THB
0.2596
THB HKD
จันทร์
3.8520
HKD THB
0.2596
THB HKD
อังคาร
3.8533
HKD THB
0.2595
THB HKD
พุธ
3.8664
HKD THB
0.2586
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8713
HKD THB
0.2583
THB HKD
ศุกร์
3.8655
HKD THB
0.2587
THB HKD
จันทร์
3.8729
HKD THB
0.2582
THB HKD
อังคาร
3.8738
HKD THB
0.2581
THB HKD
พุธ
3.8717
HKD THB
0.2583
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8845
HKD THB
0.2574
THB HKD
ศุกร์
3.9154
HKD THB
0.2554
THB HKD
จันทร์
3.8917
HKD THB
0.2570
THB HKD
อังคาร
3.9039
HKD THB
0.2562
THB HKD
พุธ
3.9071
HKD THB
0.2559
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9124
HKD THB
0.2556
THB HKD
ศุกร์
3.9288
HKD THB
0.2545
THB HKD
จันทร์
3.9611
HKD THB
0.2525
THB HKD
อังคาร
3.9604
HKD THB
0.2525
THB HKD
พุธ
3.9571
HKD THB
0.2527
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9370
HKD THB
0.2540
THB HKD
ศุกร์
3.9640
HKD THB
0.2523
THB HKD
จันทร์
3.9578
HKD THB
0.2527
THB HKD
อังคาร
3.9600
HKD THB
0.2525
THB HKD
พุธ
3.9640
HKD THB
0.2523
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9681
HKD THB
0.2520
THB HKD
ศุกร์
3.9700
HKD THB
0.2519
THB HKD
จันทร์
3.9788
HKD THB
0.2513
THB HKD
อังคาร
3.9886
HKD THB
0.2507
THB HKD
พุธ
3.9939
HKD THB
0.2504
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0006
HKD THB
0.2500
THB HKD
ศุกร์
4.0023
HKD THB
0.2499
THB HKD
จันทร์
4.0113
HKD THB
0.2493
THB HKD
อังคาร
4.0202
HKD THB
0.2487
THB HKD
พุธ
4.0209
HKD THB
0.2487
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0273
HKD THB
0.2483
THB HKD
ศุกร์
4.0133
HKD THB
0.2492
THB HKD
จันทร์
4.0366
HKD THB
0.2477
THB HKD
อังคาร
4.0356
HKD THB
0.2478
THB HKD
พุธ
4.0248
HKD THB
0.2485
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0468
HKD THB
0.2471
THB HKD
ศุกร์
4.0426
HKD THB
0.2474
THB HKD
จันทร์
4.0529
HKD THB
0.2467
THB HKD
อังคาร
4.0629
HKD THB
0.2461
THB HKD
พุธ
4.0410
HKD THB
0.2475
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0269
HKD THB
0.2483
THB HKD
ศุกร์
4.0182
HKD THB
0.2489
THB HKD
จันทร์
4.0162
HKD THB
0.2490
THB HKD
อังคาร
4.0279
HKD THB
0.2483
THB HKD
พุธ
4.0380
HKD THB
0.2476
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0368
HKD THB
0.2477
THB HKD
ศุกร์
4.0428
HKD THB
0.2474
THB HKD
จันทร์
4.0493
HKD THB
0.2470
THB HKD
อังคาร
4.0430
HKD THB
0.2473
THB HKD
พุธ
4.0405
HKD THB
0.2475
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0203
HKD THB
0.2487
THB HKD
ศุกร์
4.0141
HKD THB
0.2491
THB HKD
จันทร์
4.0156
HKD THB
0.2490
THB HKD
อังคาร
4.0121
HKD THB
0.2492
THB HKD
พุธ
4.0046
HKD THB
0.2497
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0218
HKD THB
0.2486
THB HKD
ศุกร์
4.0123
HKD THB
0.2492
THB HKD
จันทร์
4.0025
HKD THB
0.2498
THB HKD
อังคาร
4.0012
HKD THB
0.2499
THB HKD
พุธ
4.0210
HKD THB
0.2487
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0368
HKD THB
0.2477
THB HKD
ศุกร์
4.0362
HKD THB
0.2478
THB HKD
จันทร์
4.0450
HKD THB
0.2472
THB HKD
อังคาร
4.0520
HKD THB
0.2468
THB HKD
พุธ
4.0493
HKD THB
0.2470
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0432
HKD THB
0.2473
THB HKD
ศุกร์
4.0428
HKD THB
0.2474
THB HKD
จันทร์
4.0385
HKD THB
0.2476
THB HKD
อังคาร
4.0428
HKD THB
0.2474
THB HKD
พุธ
4.0261
HKD THB
0.2484
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0325
HKD THB
0.2480
THB HKD
ศุกร์
4.0277
HKD THB
0.2483
THB HKD
จันทร์
4.0186
HKD THB
0.2488
THB HKD
อังคาร
4.0179
HKD THB
0.2489
THB HKD
พุธ
4.0168
HKD THB
0.2490
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0136
HKD THB
0.2492
THB HKD
ศุกร์
4.0313
HKD THB
0.2481
THB HKD
จันทร์
4.0202
HKD THB
0.2487
THB HKD
อังคาร
4.0201
HKD THB
0.2488
THB HKD
พุธ
4.0163
HKD THB
0.2490
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0171
HKD THB
0.2489
THB HKD
ศุกร์
4.0023
HKD THB
0.2499
THB HKD
จันทร์
4.0092
HKD THB
0.2494
THB HKD
อังคาร
4.0093
HKD THB
0.2494
THB HKD
พุธ
4.0151
HKD THB
0.2491
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0453
HKD THB
0.2472
THB HKD
ศุกร์
4.0492
HKD THB
0.2470
THB HKD
จันทร์
4.0710
HKD THB
0.2456
THB HKD
อังคาร
4.0877
HKD THB
0.2446
THB HKD
พุธ
4.1012
HKD THB
0.2438
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1004
HKD THB
0.2439
THB HKD
ศุกร์
4.0950
HKD THB
0.2442
THB HKD
จันทร์
4.1139
HKD THB
0.2431
THB HKD
อังคาร
4.1301
HKD THB
0.2421
THB HKD
พุธ
4.1259
HKD THB
0.2424
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1291
HKD THB
0.2422
THB HKD
ศุกร์
4.1434
HKD THB
0.2413
THB HKD
จันทร์
4.1345
HKD THB
0.2419
THB HKD
อังคาร
4.1434
HKD THB
0.2413
THB HKD
พุธ
4.1526
HKD THB
0.2408
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1803
HKD THB
0.2392
THB HKD
ศุกร์
4.1862
HKD THB
0.2389
THB HKD
จันทร์
4.2074
HKD THB
0.2377
THB HKD
อังคาร
4.1992
HKD THB
0.2381
THB HKD
พุธ
4.2063
HKD THB
0.2377
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2050
HKD THB
0.2378
THB HKD
ศุกร์
4.2153
HKD THB
0.2372
THB HKD
จันทร์
4.2279
HKD THB
0.2365
THB HKD
อังคาร
4.2245
HKD THB
0.2367
THB HKD
พุธ
4.2246
HKD THB
0.2367
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2280
HKD THB
0.2365
THB HKD
ศุกร์
4.2390
HKD THB
0.2359
THB HKD
จันทร์
4.2380
HKD THB
0.2360
THB HKD
อังคาร
4.2336
HKD THB
0.2362
THB HKD
พุธ
4.2225
HKD THB
0.2368
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2294
HKD THB
0.2364
THB HKD
ศุกร์
4.2265
HKD THB
0.2366
THB HKD
จันทร์
4.2371
HKD THB
0.2360
THB HKD
อังคาร
4.2469
HKD THB
0.2355
THB HKD
พุธ
4.2591
HKD THB
0.2348
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2720
HKD THB
0.2341
THB HKD
ศุกร์
4.2891
HKD THB
0.2331
THB HKD
จันทร์
4.2964
HKD THB
0.2328
THB HKD
อังคาร
4.2959
HKD THB
0.2328
THB HKD
พุธ
4.2845
HKD THB
0.2334
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2473
HKD THB
0.2354
THB HKD
ศุกร์
4.2835
HKD THB
0.2335
THB HKD
จันทร์
4.2936
HKD THB
0.2329
THB HKD
อังคาร
4.2686
HKD THB
0.2343
THB HKD
พุธ
4.2789
HKD THB
0.2337
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2789
HKD THB
0.2337
THB HKD
ศุกร์
4.2837
HKD THB
0.2334
THB HKD
จันทร์
4.2794
HKD THB
0.2337
THB HKD
อังคาร
4.2268
HKD THB
0.2366
THB HKD
พุธ
4.2030
HKD THB
0.2379
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2030
HKD THB
0.2379
THB HKD
ศุกร์
4.1898
HKD THB
0.2387
THB HKD
จันทร์
4.1669
HKD THB
0.2400
THB HKD
อังคาร
4.1441
HKD THB
0.2413
THB HKD
พุธ
4.1592
HKD THB
0.2404
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1748
HKD THB
0.2395
THB HKD
ศุกร์
4.1944
HKD THB
0.2384
THB HKD
จันทร์
4.1738
HKD THB
0.2396
THB HKD
อังคาร
4.1922
HKD THB
0.2385
THB HKD
พุธ
4.2136
HKD THB
0.2373
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2060
HKD THB
0.2378
THB HKD
ศุกร์
4.2010
HKD THB
0.2380
THB HKD
จันทร์
4.2315
HKD THB
0.2363
THB HKD
อังคาร
4.2354
HKD THB
0.2361
THB HKD
พุธ
4.2230
HKD THB
0.2368
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2452
HKD THB
0.2356
THB HKD
ศุกร์
4.2703
HKD THB
0.2342
THB HKD
จันทร์
4.2814
HKD THB
0.2336
THB HKD
อังคาร
4.2850
HKD THB
0.2334
THB HKD
พุธ
4.2948
HKD THB
0.2328
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2685
HKD THB
0.2343
THB HKD
ศุกร์
4.2892
HKD THB
0.2331
THB HKD
จันทร์
4.3129
HKD THB
0.2319
THB HKD
อังคาร
4.3379
HKD THB
0.2305
THB HKD
พุธ
4.3507
HKD THB
0.2298
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3513
HKD THB
0.2298
THB HKD
ศุกร์
4.3189
HKD THB
0.2315
THB HKD
จันทร์
4.3398
HKD THB
0.2304
THB HKD
อังคาร
4.3390
HKD THB
0.2305
THB HKD
พุธ
4.3563
HKD THB
0.2296
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3380
HKD THB
0.2305
THB HKD
ศุกร์
4.3506
HKD THB
0.2299
THB HKD
จันทร์
4.3537
HKD THB
0.2297
THB HKD
อังคาร
4.2847
HKD THB
0.2334
THB HKD
พุธ
4.2789
HKD THB
0.2337
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2697
HKD THB
0.2342
THB HKD
ศุกร์
4.2826
HKD THB
0.2335
THB HKD
จันทร์
4.3021
HKD THB
0.2324
THB HKD
อังคาร
4.2851
HKD THB
0.2334
THB HKD
พุธ
4.2902
HKD THB
0.2331
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2927
HKD THB
0.2330
THB HKD
ศุกร์
4.2852
HKD THB
0.2334
THB HKD
จันทร์
4.2571
HKD THB
0.2349
THB HKD
อังคาร
4.2549
HKD THB
0.2350
THB HKD
พุธ
4.2886
HKD THB
0.2332
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2796
HKD THB
0.2337
THB HKD
ศุกร์
4.2692
HKD THB
0.2342
THB HKD
จันทร์
4.2860
HKD THB
0.2333
THB HKD
อังคาร
4.2703
HKD THB
0.2342
THB HKD
พุธ
4.2811
HKD THB
0.2336
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2945
HKD THB
0.2329
THB HKD
ศุกร์
4.2772
HKD THB
0.2338
THB HKD
จันทร์
4.2389
HKD THB
0.2359
THB HKD
อังคาร
4.2078
HKD THB
0.2377
THB HKD
พุธ
4.2080
HKD THB
0.2376
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2214
HKD THB
0.2369
THB HKD
ศุกร์
4.2139
HKD THB
0.2373
THB HKD
จันทร์
4.2022
HKD THB
0.2380
THB HKD
อังคาร
4.1969
HKD THB
0.2383
THB HKD
พุธ
4.2020
HKD THB
0.2380
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1813
HKD THB
0.2392
THB HKD
ศุกร์
4.2027
HKD THB
0.2379
THB HKD
จันทร์
4.2231
HKD THB
0.2368
THB HKD
อังคาร
4.2460
HKD THB
0.2355
THB HKD
พุธ
4.2761
HKD THB
0.2339
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2771
HKD THB
0.2338
THB HKD
ศุกร์
4.3138
HKD THB
0.2318
THB HKD
จันทร์
4.3137
HKD THB
0.2318
THB HKD
อังคาร
4.3111
HKD THB
0.2320
THB HKD
พุธ
4.3215
HKD THB
0.2314
THB HKD
พฤหัสบดี
4.3451
HKD THB
0.2301
THB HKD
ศุกร์
4.3427
HKD THB
0.2303
THB HKD
จันทร์
4.3401
HKD THB
0.2304
THB HKD
อังคาร
4.3185
HKD THB
0.2316
THB HKD
พุธ
4.2918
HKD THB
0.2330
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2932
HKD THB
0.2329
THB HKD
ศุกร์
4.3171
HKD THB
0.2316
THB HKD
จันทร์
4.2739
HKD THB
0.2340
THB HKD
อังคาร
4.2800
HKD THB
0.2336
THB HKD
พุธ
4.2829
HKD THB
0.2335
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2815
HKD THB
0.2336
THB HKD
ศุกร์
4.2740
HKD THB
0.2340
THB HKD
จันทร์
4.3030
HKD THB
0.2324
THB HKD
อังคาร
4.3209
HKD THB
0.2314
THB HKD
พุธ
4.3272
HKD THB
0.2311
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2974
HKD THB
0.2327
THB HKD
ศุกร์
4.2824
HKD THB
0.2335
THB HKD
จันทร์
4.3005
HKD THB
0.2325
THB HKD
อังคาร
4.2926
HKD THB
0.2330
THB HKD
พุธ
4.2990
HKD THB
0.2326
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2781
HKD THB
0.2338
THB HKD
ศุกร์
4.2542
HKD THB
0.2351
THB HKD