อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ฮ่องกง
ต่ำสุด = 3.8126 (1/1/2563) เฉลี่ย = 4.0336 สูงสุด = 4.2574 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ฮ่องกง และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
3.8126
HKD THB
0.2623
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8686
HKD THB
0.2585
THB HKD
ศุกร์
3.8756
HKD THB
0.2580
THB HKD
จันทร์
3.8792
HKD THB
0.2578
THB HKD
อังคาร
3.8810
HKD THB
0.2577
THB HKD
พุธ
3.9021
HKD THB
0.2563
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8988
HKD THB
0.2565
THB HKD
ศุกร์
3.8928
HKD THB
0.2569
THB HKD
จันทร์
3.8913
HKD THB
0.2570
THB HKD
อังคาร
3.8929
HKD THB
0.2569
THB HKD
พุธ
3.8924
HKD THB
0.2569
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9077
HKD THB
0.2559
THB HKD
ศุกร์
3.9135
HKD THB
0.2555
THB HKD
จันทร์
3.9074
HKD THB
0.2559
THB HKD
อังคาร
3.9107
HKD THB
0.2557
THB HKD
พุธ
3.9104
HKD THB
0.2557
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9245
HKD THB
0.2548
THB HKD
ศุกร์
3.9333
HKD THB
0.2542
THB HKD
จันทร์
3.9486
HKD THB
0.2533
THB HKD
อังคาร
3.9712
HKD THB
0.2518
THB HKD
พุธ
3.9871
HKD THB
0.2508
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0097
HKD THB
0.2494
THB HKD
ศุกร์
4.0107
HKD THB
0.2493
THB HKD
จันทร์
3.9971
HKD THB
0.2502
THB HKD
อังคาร
3.9875
HKD THB
0.2508
THB HKD
พุธ
3.9901
HKD THB
0.2506
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0012
HKD THB
0.2499
THB HKD
ศุกร์
4.0255
HKD THB
0.2484
THB HKD
จันทร์
4.0241
HKD THB
0.2485
THB HKD
อังคาร
4.0304
HKD THB
0.2481
THB HKD
พุธ
4.0121
HKD THB
0.2492
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0116
HKD THB
0.2493
THB HKD
ศุกร์
4.0104
HKD THB
0.2493
THB HKD
จันทร์
4.0139
HKD THB
0.2491
THB HKD
อังคาร
4.0204
HKD THB
0.2487
THB HKD
พุธ
4.0121
HKD THB
0.2492
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0455
HKD THB
0.2472
THB HKD
ศุกร์
4.0637
HKD THB
0.2461
THB HKD
จันทร์
4.0664
HKD THB
0.2459
THB HKD
อังคาร
4.0722
HKD THB
0.2456
THB HKD
พุธ
4.0842
HKD THB
0.2448
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0626
HKD THB
0.2461
THB HKD
ศุกร์
4.0474
HKD THB
0.2471
THB HKD
จันทร์
4.0454
HKD THB
0.2472
THB HKD
อังคาร
4.0553
HKD THB
0.2466
THB HKD
พุธ
4.0290
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0619
HKD THB
0.2462
THB HKD
ศุกร์
4.0429
HKD THB
0.2473
THB HKD
จันทร์
4.0501
HKD THB
0.2469
THB HKD
อังคาร
4.0516
HKD THB
0.2468
THB HKD
พุธ
4.0388
HKD THB
0.2476
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0668
HKD THB
0.2459
THB HKD
ศุกร์
4.1004
HKD THB
0.2439
THB HKD
จันทร์
4.1370
HKD THB
0.2417
THB HKD
อังคาร
4.1638
HKD THB
0.2402
THB HKD
พุธ
4.1750
HKD THB
0.2395
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1977
HKD THB
0.2382
THB HKD
ศุกร์
4.2020
HKD THB
0.2380
THB HKD
จันทร์
4.2445
HKD THB
0.2356
THB HKD
อังคาร
4.2223
HKD THB
0.2368
THB HKD
พุธ
4.2307
HKD THB
0.2364
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2117
HKD THB
0.2374
THB HKD
ศุกร์
4.1950
HKD THB
0.2384
THB HKD
จันทร์
4.2137
HKD THB
0.2373
THB HKD
อังคาร
4.2297
HKD THB
0.2364
THB HKD
พุธ
4.2484
HKD THB
0.2354
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2493
HKD THB
0.2353
THB HKD
ศุกร์
4.2574
HKD THB
0.2349
THB HKD
จันทร์
4.2384
HKD THB
0.2359
THB HKD
อังคาร
4.2225
HKD THB
0.2368
THB HKD
พุธ
4.2269
HKD THB
0.2366
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2337
HKD THB
0.2362
THB HKD
ศุกร์
4.2111
HKD THB
0.2375
THB HKD
จันทร์
4.2151
HKD THB
0.2372
THB HKD
อังคาร
4.2230
HKD THB
0.2368
THB HKD
พุธ
4.2107
HKD THB
0.2375
THB HKD
พฤหัสบดี
4.2157
HKD THB
0.2372
THB HKD
ศุกร์
4.1988
HKD THB
0.2382
THB HKD
จันทร์
4.1929
HKD THB
0.2385
THB HKD
อังคาร
4.1982
HKD THB
0.2382
THB HKD
พุธ
4.1718
HKD THB
0.2397
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1731
HKD THB
0.2396
THB HKD
ศุกร์
4.1837
HKD THB
0.2390
THB HKD
จันทร์
4.1921
HKD THB
0.2385
THB HKD
อังคาร
4.1840
HKD THB
0.2390
THB HKD
พุธ
4.1829
HKD THB
0.2391
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1745
HKD THB
0.2396
THB HKD
ศุกร์
4.1755
HKD THB
0.2395
THB HKD
จันทร์
4.1760
HKD THB
0.2395
THB HKD
อังคาร
4.1800
HKD THB
0.2392
THB HKD
พุธ
4.1829
HKD THB
0.2391
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1809
HKD THB
0.2392
THB HKD
ศุกร์
4.1569
HKD THB
0.2406
THB HKD
จันทร์
4.1559
HKD THB
0.2406
THB HKD
อังคาร
4.1394
HKD THB
0.2416
THB HKD
พุธ
4.1354
HKD THB
0.2418
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1454
HKD THB
0.2412
THB HKD
ศุกร์
4.1392
HKD THB
0.2416
THB HKD
จันทร์
4.1296
HKD THB
0.2422
THB HKD
อังคาร
4.1166
HKD THB
0.2429
THB HKD
พุธ
4.1049
HKD THB
0.2436
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1052
HKD THB
0.2436
THB HKD
ศุกร์
4.1126
HKD THB
0.2432
THB HKD
จันทร์
4.1231
HKD THB
0.2425
THB HKD
อังคาร
4.1111
HKD THB
0.2432
THB HKD
พุธ
4.1126
HKD THB
0.2432
THB HKD
พฤหัสบดี
4.1102
HKD THB
0.2433
THB HKD
ศุกร์
4.1025
HKD THB
0.2438
THB HKD
จันทร์
4.0868
HKD THB
0.2447
THB HKD
อังคาร
4.0703
HKD THB
0.2457
THB HKD
พุธ
4.0701
HKD THB
0.2457
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0785
HKD THB
0.2452
THB HKD
ศุกร์
4.0588
HKD THB
0.2464
THB HKD
จันทร์
4.0565
HKD THB
0.2465
THB HKD
อังคาร
4.0463
HKD THB
0.2471
THB HKD
พุธ
4.0192
HKD THB
0.2488
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9924
HKD THB
0.2505
THB HKD
ศุกร์
3.9949
HKD THB
0.2503
THB HKD
จันทร์
4.0178
HKD THB
0.2489
THB HKD
อังคาร
4.0126
HKD THB
0.2492
THB HKD
พุธ
4.0284
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0102
HKD THB
0.2494
THB HKD
ศุกร์
4.0024
HKD THB
0.2499
THB HKD
จันทร์
4.0053
HKD THB
0.2497
THB HKD
อังคาร
3.9929
HKD THB
0.2504
THB HKD
พุธ
3.9763
HKD THB
0.2515
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9914
HKD THB
0.2505
THB HKD
ศุกร์
3.9883
HKD THB
0.2507
THB HKD
จันทร์
3.9812
HKD THB
0.2512
THB HKD
อังคาร
3.9911
HKD THB
0.2506
THB HKD
พุธ
3.9961
HKD THB
0.2502
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0093
HKD THB
0.2494
THB HKD
ศุกร์
4.0155
HKD THB
0.2490
THB HKD
จันทร์
4.0100
HKD THB
0.2494
THB HKD
อังคาร
4.0335
HKD THB
0.2479
THB HKD
พุธ
4.0291
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0237
HKD THB
0.2485
THB HKD
ศุกร์
4.0340
HKD THB
0.2479
THB HKD
จันทร์
4.0500
HKD THB
0.2469
THB HKD
อังคาร
4.0718
HKD THB
0.2456
THB HKD
พุธ
4.0616
HKD THB
0.2462
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0870
HKD THB
0.2447
THB HKD
ศุกร์
4.0889
HKD THB
0.2446
THB HKD
จันทร์
4.1014
HKD THB
0.2438
THB HKD
อังคาร
4.0849
HKD THB
0.2448
THB HKD
พุธ
4.0745
HKD THB
0.2454
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0883
HKD THB
0.2446
THB HKD
ศุกร์
4.0909
HKD THB
0.2444
THB HKD
จันทร์
4.0676
HKD THB
0.2458
THB HKD
อังคาร
4.0670
HKD THB
0.2459
THB HKD
พุธ
4.0555
HKD THB
0.2466
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0568
HKD THB
0.2465
THB HKD
ศุกร์
4.0244
HKD THB
0.2485
THB HKD
จันทร์
4.0294
HKD THB
0.2482
THB HKD
อังคาร
4.0155
HKD THB
0.2490
THB HKD
พุธ
4.0012
HKD THB
0.2499
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0160
HKD THB
0.2490
THB HKD
ศุกร์
4.0169
HKD THB
0.2489
THB HKD
จันทร์
4.0165
HKD THB
0.2490
THB HKD
อังคาร
4.0094
HKD THB
0.2494
THB HKD
พุธ
4.0078
HKD THB
0.2495
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0071
HKD THB
0.2496
THB HKD
ศุกร์
4.0142
HKD THB
0.2491
THB HKD
จันทร์
4.0287
HKD THB
0.2482
THB HKD
อังคาร
4.0163
HKD THB
0.2490
THB HKD
พุธ
4.0286
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0572
HKD THB
0.2465
THB HKD
ศุกร์
4.0699
HKD THB
0.2457
THB HKD
จันทร์
4.0549
HKD THB
0.2466
THB HKD
อังคาร
4.0654
HKD THB
0.2460
THB HKD
พุธ
4.0422
HKD THB
0.2474
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0370
HKD THB
0.2477
THB HKD
ศุกร์
4.0164
HKD THB
0.2490
THB HKD
จันทร์
4.0098
HKD THB
0.2494
THB HKD
อังคาร
4.0081
HKD THB
0.2495
THB HKD
พุธ
4.0302
HKD THB
0.2481
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0596
HKD THB
0.2463
THB HKD
ศุกร์
4.0479
HKD THB
0.2470
THB HKD
จันทร์
4.0478
HKD THB
0.2470
THB HKD
อังคาร
4.0535
HKD THB
0.2467
THB HKD
พุธ
4.0510
HKD THB
0.2469
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0412
HKD THB
0.2474
THB HKD
ศุกร์
4.0444
HKD THB
0.2473
THB HKD
จันทร์
4.0434
HKD THB
0.2473
THB HKD
อังคาร
4.0195
HKD THB
0.2488
THB HKD
พุธ
4.0159
HKD THB
0.2490
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0287
HKD THB
0.2482
THB HKD
ศุกร์
4.0163
HKD THB
0.2490
THB HKD
จันทร์
4.0297
HKD THB
0.2482
THB HKD
อังคาร
4.0462
HKD THB
0.2471
THB HKD
พุธ
4.0610
HKD THB
0.2462
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0785
HKD THB
0.2452
THB HKD
ศุกร์
4.0814
HKD THB
0.2450
THB HKD
จันทร์
4.0906
HKD THB
0.2445
THB HKD
อังคาร
4.0762
HKD THB
0.2453
THB HKD
พุธ
4.0839
HKD THB
0.2449
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0740
HKD THB
0.2455
THB HKD
ศุกร์
4.0723
HKD THB
0.2456
THB HKD
จันทร์
4.0560
HKD THB
0.2465
THB HKD
อังคาร
4.0284
HKD THB
0.2482
THB HKD
พุธ
4.0284
HKD THB
0.2482
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0247
HKD THB
0.2485
THB HKD
ศุกร์
4.0081
HKD THB
0.2495
THB HKD
จันทร์
4.0211
HKD THB
0.2487
THB HKD
อังคาร
4.0141
HKD THB
0.2491
THB HKD
พุธ
4.0248
HKD THB
0.2485
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0261
HKD THB
0.2484
THB HKD
ศุกร์
4.0237
HKD THB
0.2485
THB HKD
จันทร์
4.0216
HKD THB
0.2487
THB HKD
อังคาร
4.0367
HKD THB
0.2477
THB HKD
พุธ
4.0309
HKD THB
0.2481
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0375
HKD THB
0.2477
THB HKD
ศุกร์
4.0315
HKD THB
0.2480
THB HKD
จันทร์
4.0290
HKD THB
0.2482
THB HKD
อังคาร
4.0285
HKD THB
0.2482
THB HKD
พุธ
4.0257
HKD THB
0.2484
THB HKD
พฤหัสบดี
4.0326
HKD THB
0.2480
THB HKD
ศุกร์
4.0194
HKD THB
0.2488
THB HKD
จันทร์
4.0141
HKD THB
0.2491
THB HKD
อังคาร
4.0063
HKD THB
0.2496
THB HKD
พุธ
4.0129
HKD THB
0.2492
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9730
HKD THB
0.2517
THB HKD
ศุกร์
3.9394
HKD THB
0.2538
THB HKD
จันทร์
3.9343
HKD THB
0.2542
THB HKD
อังคาร
3.9272
HKD THB
0.2546
THB HKD
พุธ
3.9050
HKD THB
0.2561
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9005
HKD THB
0.2564
THB HKD
ศุกร์
3.8892
HKD THB
0.2571
THB HKD
จันทร์
3.9030
HKD THB
0.2562
THB HKD
อังคาร
3.8893
HKD THB
0.2571
THB HKD
พุธ
3.9045
HKD THB
0.2561
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9252
HKD THB
0.2548
THB HKD
ศุกร์
3.9102
HKD THB
0.2557
THB HKD
จันทร์
3.9073
HKD THB
0.2559
THB HKD
อังคาร
3.9190
HKD THB
0.2552
THB HKD
พุธ
3.9147
HKD THB
0.2554
THB HKD
พฤหัสบดี
3.9071
HKD THB
0.2559
THB HKD
ศุกร์
3.9117
HKD THB
0.2556
THB HKD
จันทร์
3.9024
HKD THB
0.2562
THB HKD
อังคาร
3.9021
HKD THB
0.2563
THB HKD
พุธ
3.9003
HKD THB
0.2564
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8941
HKD THB
0.2568
THB HKD
ศุกร์
3.8894
HKD THB
0.2571
THB HKD
จันทร์
3.9007
HKD THB
0.2564
THB HKD
อังคาร
3.8791
HKD THB
0.2578
THB HKD
พุธ
3.8778
HKD THB
0.2579
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8770
HKD THB
0.2579
THB HKD
ศุกร์
3.8812
HKD THB
0.2577
THB HKD
จันทร์
3.8806
HKD THB
0.2577
THB HKD
อังคาร
3.8763
HKD THB
0.2580
THB HKD
พุธ
3.8664
HKD THB
0.2586
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8517
HKD THB
0.2596
THB HKD
ศุกร์
3.8448
HKD THB
0.2601
THB HKD
จันทร์
3.8832
HKD THB
0.2575
THB HKD
อังคาร
3.8947
HKD THB
0.2568
THB HKD
พุธ
3.8968
HKD THB
0.2566
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8802
HKD THB
0.2577
THB HKD
ศุกร์
3.8729
HKD THB
0.2582
THB HKD
จันทร์
3.8881
HKD THB
0.2572
THB HKD
อังคาร
3.8742
HKD THB
0.2581
THB HKD
พุธ
3.8610
HKD THB
0.2590
THB HKD
พฤหัสบดี
3.8615
HKD THB
0.2590
THB HKD