อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 22.844 (28/12/2561) เฉลี่ย = 24.168 สูงสุด = 25.525 (19/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
25.381
AUD THB
0.03940
THB AUD
อังคาร
25.462
AUD THB
0.03927
THB AUD
พุธ
25.316
AUD THB
0.03950
THB AUD
พฤหัสบดี
25.292
AUD THB
0.03954
THB AUD
ศุกร์
25.256
AUD THB
0.03959
THB AUD
จันทร์
25.254
AUD THB
0.03960
THB AUD
อังคาร
25.321
AUD THB
0.03949
THB AUD
พุธ
25.202
AUD THB
0.03968
THB AUD
พฤหัสบดี
25.231
AUD THB
0.03963
THB AUD
ศุกร์
25.188
AUD THB
0.03970
THB AUD
จันทร์
25.386
AUD THB
0.03939
THB AUD
อังคาร
25.437
AUD THB
0.03931
THB AUD
พุธ
25.422
AUD THB
0.03934
THB AUD
พฤหัสบดี
25.439
AUD THB
0.03931
THB AUD
ศุกร์
25.525
AUD THB
0.03918
THB AUD
จันทร์
25.463
AUD THB
0.03927
THB AUD
อังคาร
25.420
AUD THB
0.03934
THB AUD
พุธ
25.400
AUD THB
0.03937
THB AUD
พฤหัสบดี
25.443
AUD THB
0.03930
THB AUD
ศุกร์
25.262
AUD THB
0.03958
THB AUD
จันทร์
25.357
AUD THB
0.03944
THB AUD
อังคาร
25.357
AUD THB
0.03944
THB AUD
พุธ
25.353
AUD THB
0.03944
THB AUD
พฤหัสบดี
25.138
AUD THB
0.03978
THB AUD
ศุกร์
25.109
AUD THB
0.03983
THB AUD
จันทร์
24.984
AUD THB
0.04003
THB AUD
อังคาร
24.802
AUD THB
0.04032
THB AUD
พุธ
24.806
AUD THB
0.04031
THB AUD
พฤหัสบดี
24.881
AUD THB
0.04019
THB AUD
ศุกร์
24.777
AUD THB
0.04036
THB AUD
จันทร์
24.769
AUD THB
0.04037
THB AUD
อังคาร
24.796
AUD THB
0.04033
THB AUD
พุธ
24.708
AUD THB
0.04047
THB AUD
พฤหัสบดี
24.857
AUD THB
0.04023
THB AUD
ศุกร์
24.899
AUD THB
0.04016
THB AUD
จันทร์
24.824
AUD THB
0.04028
THB AUD
อังคาร
24.945
AUD THB
0.04009
THB AUD
พุธ
24.775
AUD THB
0.04036
THB AUD
พฤหัสบดี
24.673
AUD THB
0.04053
THB AUD
ศุกร์
24.637
AUD THB
0.04059
THB AUD
จันทร์
24.678
AUD THB
0.04052
THB AUD
อังคาร
24.561
AUD THB
0.04071
THB AUD
พุธ
24.544
AUD THB
0.04074
THB AUD
พฤหัสบดี
24.377
AUD THB
0.04102
THB AUD
ศุกร์
24.416
AUD THB
0.04096
THB AUD
จันทร์
24.336
AUD THB
0.04109
THB AUD
อังคาร
24.382
AUD THB
0.04101
THB AUD
พุธ
24.475
AUD THB
0.04086
THB AUD
พฤหัสบดี
24.502
AUD THB
0.04081
THB AUD
ศุกร์
24.433
AUD THB
0.04093
THB AUD
จันทร์
24.647
AUD THB
0.04057
THB AUD
อังคาร
24.602
AUD THB
0.04065
THB AUD
พุธ
24.521
AUD THB
0.04078
THB AUD
พฤหัสบดี
24.539
AUD THB
0.04075
THB AUD
ศุกร์
24.348
AUD THB
0.04107
THB AUD
จันทร์
24.008
AUD THB
0.04165
THB AUD
อังคาร
24.038
AUD THB
0.04160
THB AUD
พุธ
24.051
AUD THB
0.04158
THB AUD
พฤหัสบดี
24.174
AUD THB
0.04137
THB AUD
ศุกร์
24.110
AUD THB
0.04148
THB AUD
จันทร์
24.108
AUD THB
0.04148
THB AUD
อังคาร
24.064
AUD THB
0.04156
THB AUD
พุธ
23.982
AUD THB
0.04170
THB AUD
พฤหัสบดี
23.964
AUD THB
0.04173
THB AUD
ศุกร์
24.007
AUD THB
0.04165
THB AUD
จันทร์
23.956
AUD THB
0.04174
THB AUD
อังคาร
24.035
AUD THB
0.04161
THB AUD
พุธ
24.027
AUD THB
0.04162
THB AUD
พฤหัสบดี
24.019
AUD THB
0.04163
THB AUD
ศุกร์
24.005
AUD THB
0.04166
THB AUD
จันทร์
24.041
AUD THB
0.04160
THB AUD
อังคาร
24.167
AUD THB
0.04138
THB AUD
พุธ
24.149
AUD THB
0.04141
THB AUD
พฤหัสบดี
24.163
AUD THB
0.04138
THB AUD
ศุกร์
24.289
AUD THB
0.04117
THB AUD
จันทร์
24.230
AUD THB
0.04127
THB AUD
อังคาร
24.280
AUD THB
0.04119
THB AUD
พุธ
24.241
AUD THB
0.04125
THB AUD
พฤหัสบดี
24.351
AUD THB
0.04107
THB AUD
ศุกร์
24.099
AUD THB
0.04149
THB AUD
จันทร์
24.125
AUD THB
0.04145
THB AUD
อังคาร
23.923
AUD THB
0.04180
THB AUD
พุธ
23.887
AUD THB
0.04186
THB AUD
พฤหัสบดี
23.919
AUD THB
0.04181
THB AUD
ศุกร์
23.856
AUD THB
0.04192
THB AUD
จันทร์
23.835
AUD THB
0.04196
THB AUD
อังคาร
23.783
AUD THB
0.04205
THB AUD
พุธ
23.821
AUD THB
0.04198
THB AUD
พฤหัสบดี
23.822
AUD THB
0.04198
THB AUD
ศุกร์
23.849
AUD THB
0.04193
THB AUD
จันทร์
23.953
AUD THB
0.04175
THB AUD
อังคาร
23.936
AUD THB
0.04178
THB AUD
พุธ
23.822
AUD THB
0.04198
THB AUD
พฤหัสบดี
23.977
AUD THB
0.04171
THB AUD
ศุกร์
24.105
AUD THB
0.04148
THB AUD
จันทร์
24.026
AUD THB
0.04162
THB AUD
อังคาร
23.997
AUD THB
0.04167
THB AUD
พุธ
23.992
AUD THB
0.04168
THB AUD
พฤหัสบดี
24.165
AUD THB
0.04138
THB AUD
ศุกร์
24.172
AUD THB
0.04137
THB AUD
จันทร์
24.227
AUD THB
0.04128
THB AUD
อังคาร
24.362
AUD THB
0.04105
THB AUD
พุธ
24.202
AUD THB
0.04132
THB AUD
พฤหัสบดี
24.300
AUD THB
0.04115
THB AUD
ศุกร์
24.156
AUD THB
0.04140
THB AUD
จันทร์
24.181
AUD THB
0.04136
THB AUD
อังคาร
24.188
AUD THB
0.04134
THB AUD
พุธ
24.106
AUD THB
0.04148
THB AUD
พฤหัสบดี
24.241
AUD THB
0.04125
THB AUD
ศุกร์
24.165
AUD THB
0.04138
THB AUD
อาทิตย์
24.265
AUD THB
0.04121
THB AUD
จันทร์
24.438
AUD THB
0.04092
THB AUD
อังคาร
24.396
AUD THB
0.04099
THB AUD
พุธ
24.399
AUD THB
0.04098
THB AUD
พฤหัสบดี
24.434
AUD THB
0.04093
THB AUD
ศุกร์
24.325
AUD THB
0.04111
THB AUD
อาทิตย์
24.281
AUD THB
0.04118
THB AUD
จันทร์
24.383
AUD THB
0.04101
THB AUD
อังคาร
24.440
AUD THB
0.04092
THB AUD
พุธ
24.320
AUD THB
0.04112
THB AUD
พฤหัสบดี
24.308
AUD THB
0.04114
THB AUD
ศุกร์
24.189
AUD THB
0.04134
THB AUD
อาทิตย์
24.330
AUD THB
0.04110
THB AUD
จันทร์
24.367
AUD THB
0.04104
THB AUD
อังคาร
24.147
AUD THB
0.04141
THB AUD
พุธ
24.221
AUD THB
0.04129
THB AUD
พฤหัสบดี
24.231
AUD THB
0.04127
THB AUD
ศุกร์
24.339
AUD THB
0.04109
THB AUD
จันทร์
24.494
AUD THB
0.04083
THB AUD
อังคาร
24.433
AUD THB
0.04093
THB AUD
พุธ
24.343
AUD THB
0.04108
THB AUD
พฤหัสบดี
24.321
AUD THB
0.04112
THB AUD
ศุกร์
24.478
AUD THB
0.04085
THB AUD
จันทร์
24.443
AUD THB
0.04091
THB AUD
อังคาร
24.482
AUD THB
0.04085
THB AUD
พุธ
24.517
AUD THB
0.04079
THB AUD
พฤหัสบดี
24.489
AUD THB
0.04083
THB AUD
ศุกร์
24.577
AUD THB
0.04069
THB AUD
จันทร์
24.701
AUD THB
0.04048
THB AUD
อังคาร
24.694
AUD THB
0.04050
THB AUD
พุธ
24.666
AUD THB
0.04054
THB AUD
พฤหัสบดี
24.534
AUD THB
0.04076
THB AUD
ศุกร์
24.643
AUD THB
0.04058
THB AUD
จันทร์
24.751
AUD THB
0.04040
THB AUD
อังคาร
24.701
AUD THB
0.04048
THB AUD
พุธ
24.523
AUD THB
0.04078
THB AUD
พฤหัสบดี
24.711
AUD THB
0.04047
THB AUD
ศุกร์
24.603
AUD THB
0.04065
THB AUD
จันทร์
24.743
AUD THB
0.04042
THB AUD
อังคาร
24.641
AUD THB
0.04058
THB AUD
พุธ
24.686
AUD THB
0.04051
THB AUD
พฤหัสบดี
24.737
AUD THB
0.04043
THB AUD
ศุกร์
24.685
AUD THB
0.04051
THB AUD
จันทร์
24.694
AUD THB
0.04050
THB AUD
อังคาร
24.694
AUD THB
0.04050
THB AUD
พุธ
24.588
AUD THB
0.04067
THB AUD
พฤหัสบดี
24.512
AUD THB
0.04080
THB AUD
ศุกร์
24.560
AUD THB
0.04072
THB AUD
จันทร์
24.613
AUD THB
0.04063
THB AUD
อังคาร
24.712
AUD THB
0.04047
THB AUD
พุธ
24.640
AUD THB
0.04058
THB AUD
พฤหัสบดี
24.655
AUD THB
0.04056
THB AUD
ศุกร์
24.355
AUD THB
0.04106
THB AUD
จันทร์
24.293
AUD THB
0.04116
THB AUD
อังคาร
24.184
AUD THB
0.04135
THB AUD
พุธ
24.098
AUD THB
0.04150
THB AUD
พฤหัสบดี
24.166
AUD THB
0.04138
THB AUD
ศุกร์
24.150
AUD THB
0.04141
THB AUD
จันทร์
24.217
AUD THB
0.04129
THB AUD
อังคาร
24.105
AUD THB
0.04149
THB AUD
พุธ
24.025
AUD THB
0.04162
THB AUD
พฤหัสบดี
23.947
AUD THB
0.04176
THB AUD
ศุกร์
23.857
AUD THB
0.04192
THB AUD
จันทร์
23.836
AUD THB
0.04195
THB AUD
อังคาร
23.918
AUD THB
0.04181
THB AUD
พุธ
23.898
AUD THB
0.04185
THB AUD
พฤหัสบดี
23.838
AUD THB
0.04195
THB AUD
ศุกร์
23.723
AUD THB
0.04215
THB AUD
จันทร์
23.513
AUD THB
0.04253
THB AUD
อังคาร
23.608
AUD THB
0.04236
THB AUD
พุธ
23.558
AUD THB
0.04245
THB AUD
พฤหัสบดี
23.537
AUD THB
0.04249
THB AUD
ศุกร์
23.452
AUD THB
0.04264
THB AUD
จันทร์
23.355
AUD THB
0.04282
THB AUD
อังคาร
23.358
AUD THB
0.04281
THB AUD
พุธ
23.300
AUD THB
0.04292
THB AUD
พฤหัสบดี
23.469
AUD THB
0.04261
THB AUD
ศุกร์
23.466
AUD THB
0.04261
THB AUD
จันทร์
23.389
AUD THB
0.04276
THB AUD
อังคาร
23.494
AUD THB
0.04256
THB AUD
พุธ
23.575
AUD THB
0.04242
THB AUD
พฤหัสบดี
23.507
AUD THB
0.04254
THB AUD
ศุกร์
23.621
AUD THB
0.04233
THB AUD
จันทร์
23.577
AUD THB
0.04241
THB AUD
อังคาร
23.533
AUD THB
0.04249
THB AUD
ศุกร์
23.363
AUD THB
0.04280
THB AUD
จันทร์
23.265
AUD THB
0.04298
THB AUD
อังคาร
23.294
AUD THB
0.04293
THB AUD
พุธ
23.198
AUD THB
0.04311
THB AUD
พฤหัสบดี
23.125
AUD THB
0.04324
THB AUD
ศุกร์
23.174
AUD THB
0.04315
THB AUD
จันทร์
23.274
AUD THB
0.04297
THB AUD
อังคาร
23.299
AUD THB
0.04292
THB AUD
พุธ
23.413
AUD THB
0.04271
THB AUD
พฤหัสบดี
23.259
AUD THB
0.04299
THB AUD
ศุกร์
23.303
AUD THB
0.04291
THB AUD
จันทร์
23.303
AUD THB
0.04291
THB AUD
อังคาร
23.265
AUD THB
0.04298
THB AUD
พุธ
23.226
AUD THB
0.04306
THB AUD
พฤหัสบดี
23.240
AUD THB
0.04303
THB AUD
ศุกร์
23.194
AUD THB
0.04311
THB AUD
จันทร์
23.228
AUD THB
0.04305
THB AUD
อังคาร
23.247
AUD THB
0.04302
THB AUD
พุธ
23.302
AUD THB
0.04291
THB AUD
พฤหัสบดี
23.280
AUD THB
0.04296
THB AUD
ศุกร์
23.254
AUD THB
0.04300
THB AUD
จันทร์
23.549
AUD THB
0.04246
THB AUD
อังคาร
23.588
AUD THB
0.04239
THB AUD
พุธ
23.621
AUD THB
0.04233
THB AUD
พฤหัสบดี
23.559
AUD THB
0.04245
THB AUD
ศุกร์
23.792
AUD THB
0.04203
THB AUD
จันทร์
23.716
AUD THB
0.04217
THB AUD
อังคาร
23.795
AUD THB
0.04203
THB AUD
พุธ
23.817
AUD THB
0.04199
THB AUD
พฤหัสบดี
23.913
AUD THB
0.04182
THB AUD
ศุกร์
23.930
AUD THB
0.04179
THB AUD
จันทร์
23.862
AUD THB
0.04191
THB AUD
อังคาร
23.773
AUD THB
0.04206
THB AUD
พุธ
23.747
AUD THB
0.04211
THB AUD
พฤหัสบดี
23.947
AUD THB
0.04176
THB AUD
ศุกร์
24.014
AUD THB
0.04164
THB AUD
จันทร์
24.111
AUD THB
0.04147
THB AUD
อังคาร
23.990
AUD THB
0.04168
THB AUD
พุธ
23.875
AUD THB
0.04189
THB AUD
พฤหัสบดี
23.935
AUD THB
0.04178
THB AUD
ศุกร์
23.918
AUD THB
0.04181
THB AUD
จันทร์
23.965
AUD THB
0.04173
THB AUD
อังคาร
23.897
AUD THB
0.04185
THB AUD
พุธ
23.910
AUD THB
0.04182
THB AUD
พฤหัสบดี
24.099
AUD THB
0.04150
THB AUD
ศุกร์
24.058
AUD THB
0.04157
THB AUD
จันทร์
24.161
AUD THB
0.04139
THB AUD
อังคาร
24.132
AUD THB
0.04144
THB AUD
พุธ
23.893
AUD THB
0.04185
THB AUD
พฤหัสบดี
23.721
AUD THB
0.04216
THB AUD
ศุกร์
23.711
AUD THB
0.04217
THB AUD
จันทร์
23.691
AUD THB
0.04221
THB AUD
อังคาร
23.652
AUD THB
0.04228
THB AUD
พุธ
23.644
AUD THB
0.04229
THB AUD
พฤหัสบดี
23.658
AUD THB
0.04227
THB AUD
ศุกร์
23.549
AUD THB
0.04246
THB AUD
จันทร์
23.528
AUD THB
0.04250
THB AUD
อังคาร
23.532
AUD THB
0.04249
THB AUD
พุธ
23.529
AUD THB
0.04250
THB AUD
พฤหัสบดี
23.236
AUD THB
0.04304
THB AUD
ศุกร์
23.250
AUD THB
0.04301
THB AUD
จันทร์
23.021
AUD THB
0.04344
THB AUD
อังคาร
22.942
AUD THB
0.04359
THB AUD
พุธ
22.967
AUD THB
0.04354
THB AUD
พฤหัสบดี
22.927
AUD THB
0.04362
THB AUD
ศุกร์
22.844
AUD THB
0.04377
THB AUD
จันทร์
22.977
AUD THB
0.04352
THB AUD