อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 22.470 (28/4/2566) เฉลี่ย = 23.071 สูงสุด = 23.825 (16/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
23.494
AUD THB
0.04256
THB AUD
อังคาร
23.081
AUD THB
0.04332
THB AUD
พุธ
23.403
AUD THB
0.04273
THB AUD
พฤหัสบดี
23.126
AUD THB
0.04324
THB AUD
ศุกร์
22.950
AUD THB
0.04357
THB AUD
จันทร์
23.171
AUD THB
0.04316
THB AUD
อังคาร
23.108
AUD THB
0.04328
THB AUD
พุธ
23.021
AUD THB
0.04344
THB AUD
พฤหัสบดี
23.063
AUD THB
0.04336
THB AUD
ศุกร์
23.007
AUD THB
0.04346
THB AUD
จันทร์
23.001
AUD THB
0.04348
THB AUD
อังคาร
23.000
AUD THB
0.04348
THB AUD
พุธ
23.090
AUD THB
0.04331
THB AUD
พฤหัสบดี
22.763
AUD THB
0.04393
THB AUD
ศุกร์
22.730
AUD THB
0.04399
THB AUD
จันทร์
22.977
AUD THB
0.04352
THB AUD
อังคาร
23.048
AUD THB
0.04339
THB AUD
พุธ
23.282
AUD THB
0.04295
THB AUD
พฤหัสบดี
23.294
AUD THB
0.04293
THB AUD
ศุกร์
23.363
AUD THB
0.04280
THB AUD
จันทร์
23.167
AUD THB
0.04316
THB AUD
อังคาร
23.117
AUD THB
0.04326
THB AUD
พุธ
23.276
AUD THB
0.04296
THB AUD
พฤหัสบดี
23.383
AUD THB
0.04277
THB AUD
ศุกร์
23.294
AUD THB
0.04293
THB AUD
จันทร์
23.226
AUD THB
0.04306
THB AUD
อังคาร
23.303
AUD THB
0.04291
THB AUD
พุธ
23.376
AUD THB
0.04278
THB AUD
พฤหัสบดี
23.361
AUD THB
0.04281
THB AUD
ศุกร์
23.427
AUD THB
0.04269
THB AUD
จันทร์
23.460
AUD THB
0.04263
THB AUD
อังคาร
23.565
AUD THB
0.04244
THB AUD
พุธ
23.683
AUD THB
0.04222
THB AUD
พฤหัสบดี
23.745
AUD THB
0.04211
THB AUD
ศุกร์
23.614
AUD THB
0.04235
THB AUD
จันทร์
23.750
AUD THB
0.04211
THB AUD
อังคาร
23.802
AUD THB
0.04201
THB AUD
พุธ
23.601
AUD THB
0.04237
THB AUD
พฤหัสบดี
23.669
AUD THB
0.04225
THB AUD
ศุกร์
23.614
AUD THB
0.04235
THB AUD
จันทร์
23.570
AUD THB
0.04243
THB AUD
อังคาร
23.787
AUD THB
0.04204
THB AUD
พุธ
23.474
AUD THB
0.04260
THB AUD
พฤหัสบดี
23.419
AUD THB
0.04270
THB AUD
ศุกร์
23.444
AUD THB
0.04265
THB AUD
จันทร์
23.235
AUD THB
0.04304
THB AUD
อังคาร
23.066
AUD THB
0.04335
THB AUD
พุธ
23.184
AUD THB
0.04313
THB AUD
พฤหัสบดี
23.190
AUD THB
0.04312
THB AUD
ศุกร์
23.053
AUD THB
0.04338
THB AUD
จันทร์
22.935
AUD THB
0.04360
THB AUD
อังคาร
22.988
AUD THB
0.04350
THB AUD
พุธ
23.014
AUD THB
0.04345
THB AUD
พฤหัสบดี
22.881
AUD THB
0.04370
THB AUD
ศุกร์
22.905
AUD THB
0.04366
THB AUD
จันทร์
22.825
AUD THB
0.04381
THB AUD
อังคาร
22.904
AUD THB
0.04366
THB AUD
พุธ
23.041
AUD THB
0.04340
THB AUD
พฤหัสบดี
22.909
AUD THB
0.04365
THB AUD
ศุกร์
22.652
AUD THB
0.04415
THB AUD
จันทร์
22.873
AUD THB
0.04372
THB AUD
อังคาร
22.882
AUD THB
0.04370
THB AUD
พุธ
22.803
AUD THB
0.04385
THB AUD
พฤหัสบดี
22.920
AUD THB
0.04363
THB AUD
ศุกร์
22.874
AUD THB
0.04372
THB AUD
จันทร์
23.126
AUD THB
0.04324
THB AUD
อังคาร
23.119
AUD THB
0.04325
THB AUD
พุธ
22.658
AUD THB
0.04413
THB AUD
พฤหัสบดี
22.823
AUD THB
0.04381
THB AUD
ศุกร์
22.772
AUD THB
0.04391
THB AUD
จันทร์
22.889
AUD THB
0.04369
THB AUD
อังคาร
22.798
AUD THB
0.04386
THB AUD
พุธ
22.847
AUD THB
0.04377
THB AUD
พฤหัสบดี
22.962
AUD THB
0.04355
THB AUD
ศุกร์
23.100
AUD THB
0.04329
THB AUD
จันทร์
23.064
AUD THB
0.04336
THB AUD
อังคาร
23.114
AUD THB
0.04326
THB AUD
พุธ
23.118
AUD THB
0.04326
THB AUD
พฤหัสบดี
23.135
AUD THB
0.04322
THB AUD
ศุกร์
23.006
AUD THB
0.04347
THB AUD
จันทร์
22.964
AUD THB
0.04355
THB AUD
อังคาร
22.934
AUD THB
0.04360
THB AUD
พุธ
22.570
AUD THB
0.04431
THB AUD
พฤหัสบดี
22.565
AUD THB
0.04432
THB AUD
ศุกร์
22.470
AUD THB
0.04450
THB AUD
จันทร์
22.710
AUD THB
0.04403
THB AUD
อังคาร
22.874
AUD THB
0.04372
THB AUD
พุธ
22.679
AUD THB
0.04409
THB AUD
พฤหัสบดี
22.563
AUD THB
0.04432
THB AUD
ศุกร์
22.696
AUD THB
0.04406
THB AUD
จันทร์
22.990
AUD THB
0.04350
THB AUD
อังคาร
22.767
AUD THB
0.04392
THB AUD
พุธ
22.723
AUD THB
0.04401
THB AUD
พฤหัสบดี
22.724
AUD THB
0.04401
THB AUD
ศุกร์
22.725
AUD THB
0.04400
THB AUD
จันทร์
22.589
AUD THB
0.04427
THB AUD
อังคาร
22.692
AUD THB
0.04407
THB AUD
พุธ
22.787
AUD THB
0.04388
THB AUD
พฤหัสบดี
22.815
AUD THB
0.04383
THB AUD
ศุกร์
22.866
AUD THB
0.04373
THB AUD
จันทร์
22.875
AUD THB
0.04372
THB AUD
อังคาร
22.987
AUD THB
0.04350
THB AUD
พุธ
22.690
AUD THB
0.04407
THB AUD
พฤหัสบดี
22.612
AUD THB
0.04422
THB AUD
ศุกร์
22.650
AUD THB
0.04415
THB AUD
จันทร์
22.728
AUD THB
0.04400
THB AUD
อังคาร
22.736
AUD THB
0.04398
THB AUD
พุธ
22.541
AUD THB
0.04436
THB AUD
พฤหัสบดี
22.663
AUD THB
0.04412
THB AUD
ศุกร์
22.911
AUD THB
0.04365
THB AUD
จันทร์
22.990
AUD THB
0.04350
THB AUD
อังคาร
23.147
AUD THB
0.04320
THB AUD
พุธ
23.270
AUD THB
0.04297
THB AUD
พฤหัสบดี
23.266
AUD THB
0.04298
THB AUD
ศุกร์
23.241
AUD THB
0.04303
THB AUD
จันทร์
23.399
AUD THB
0.04274
THB AUD
อังคาร
23.413
AUD THB
0.04271
THB AUD
พุธ
23.561
AUD THB
0.04244
THB AUD
พฤหัสบดี
23.708
AUD THB
0.04218
THB AUD
ศุกร์
23.825
AUD THB
0.04197
THB AUD
จันทร์
23.815
AUD THB
0.04199
THB AUD
อังคาร
23.611
AUD THB
0.04235
THB AUD
พุธ
23.562
AUD THB
0.04244
THB AUD
พฤหัสบดี
23.793
AUD THB
0.04203
THB AUD
ศุกร์
23.546
AUD THB
0.04247
THB AUD
จันทร์
23.484
AUD THB
0.04258
THB AUD
อังคาร
23.601
AUD THB
0.04237
THB AUD
พุธ
23.619
AUD THB
0.04234
THB AUD
พฤหัสบดี
23.592
AUD THB
0.04239
THB AUD
ศุกร์
23.450
AUD THB
0.04264
THB AUD
จันทร์
23.432
AUD THB
0.04268
THB AUD
อังคาร
23.327
AUD THB
0.04287
THB AUD
พุธ
23.248
AUD THB
0.04301
THB AUD
พฤหัสบดี
23.406
AUD THB
0.04272
THB AUD
ศุกร์
23.417
AUD THB
0.04270
THB AUD
จันทร์
23.332
AUD THB
0.04286
THB AUD
อังคาร
23.176
AUD THB
0.04315
THB AUD
พุธ
23.359
AUD THB
0.04281
THB AUD
พฤหัสบดี
23.689
AUD THB
0.04221
THB AUD
ศุกร์
23.822
AUD THB
0.04198
THB AUD
จันทร์
23.572
AUD THB
0.04242
THB AUD
อังคาร
23.296
AUD THB
0.04293
THB AUD
พุธ
23.081
AUD THB
0.04332
THB AUD
พฤหัสบดี
23.253
AUD THB
0.04300
THB AUD
ศุกร์
23.252
AUD THB
0.04301
THB AUD
จันทร์
23.234
AUD THB
0.04304
THB AUD
อังคาร
23.349
AUD THB
0.04283
THB AUD
พุธ
23.167
AUD THB
0.04317
THB AUD
พฤหัสบดี
23.165
AUD THB
0.04317
THB AUD
ศุกร์
22.923
AUD THB
0.04362
THB AUD
จันทร์
22.958
AUD THB
0.04356
THB AUD
อังคาร
22.696
AUD THB
0.04406
THB AUD
พุธ
22.573
AUD THB
0.04430
THB AUD
พฤหัสบดี
22.649
AUD THB
0.04415
THB AUD
ศุกร์
22.794
AUD THB
0.04387
THB AUD
จันทร์
22.841
AUD THB
0.04378
THB AUD
อังคาร
22.775
AUD THB
0.04391
THB AUD
พุธ
22.851
AUD THB
0.04376
THB AUD
พฤหัสบดี
23.023
AUD THB
0.04343
THB AUD
ศุกร์
22.878
AUD THB
0.04371
THB AUD
จันทร์
22.862
AUD THB
0.04374
THB AUD
อังคาร
22.901
AUD THB
0.04367
THB AUD
พุธ
22.840
AUD THB
0.04378
THB AUD
พฤหัสบดี
22.774
AUD THB
0.04391
THB AUD
ศุกร์
22.623
AUD THB
0.04420
THB AUD
จันทร์
22.537
AUD THB
0.04437
THB AUD
อังคาร
22.552
AUD THB
0.04434
THB AUD
พุธ
22.531
AUD THB
0.04438
THB AUD
พฤหัสบดี
22.562
AUD THB
0.04432
THB AUD
ศุกร์
22.545
AUD THB
0.04436
THB AUD
จันทร์
22.602
AUD THB
0.04424
THB AUD
อังคาร
22.626
AUD THB
0.04420
THB AUD
พุธ
22.708
AUD THB
0.04404
THB AUD
พฤหัสบดี
22.627
AUD THB
0.04419
THB AUD
ศุกร์
22.672
AUD THB
0.04411
THB AUD
จันทร์
22.767
AUD THB
0.04392
THB AUD
อังคาร
22.595
AUD THB
0.04426
THB AUD
พุธ
22.698
AUD THB
0.04406
THB AUD
พฤหัสบดี
22.730
AUD THB
0.04399
THB AUD
ศุกร์
22.721
AUD THB
0.04401
THB AUD
จันทร์
22.818
AUD THB
0.04382
THB AUD
อังคาร
22.893
AUD THB
0.04368
THB AUD
พุธ
22.914
AUD THB
0.04364
THB AUD
พฤหัสบดี
23.053
AUD THB
0.04338
THB AUD
ศุกร์
23.111
AUD THB
0.04327
THB AUD
จันทร์
23.003
AUD THB
0.04347
THB AUD
อังคาร
23.224
AUD THB
0.04306
THB AUD
พุธ
23.352
AUD THB
0.04282
THB AUD
พฤหัสบดี
23.161
AUD THB
0.04318
THB AUD
ศุกร์
23.195
AUD THB
0.04311
THB AUD