อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 23.096 (15/2/2565) เฉลี่ย = 24.317 สูงสุด = 25.589 (27/7/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
24.039
AUD THB
0.04160
THB AUD
อังคาร
23.971
AUD THB
0.04172
THB AUD
พุธ
24.051
AUD THB
0.04158
THB AUD
พฤหัสบดี
24.033
AUD THB
0.04161
THB AUD
ศุกร์
24.105
AUD THB
0.04149
THB AUD
จันทร์
24.188
AUD THB
0.04134
THB AUD
อังคาร
23.989
AUD THB
0.04169
THB AUD
พุธ
24.041
AUD THB
0.04160
THB AUD
พฤหัสบดี
24.279
AUD THB
0.04119
THB AUD
ศุกร์
24.132
AUD THB
0.04144
THB AUD
จันทร์
23.901
AUD THB
0.04184
THB AUD
อังคาร
23.781
AUD THB
0.04205
THB AUD
พุธ
23.801
AUD THB
0.04201
THB AUD
พฤหัสบดี
23.830
AUD THB
0.04196
THB AUD
ศุกร์
23.707
AUD THB
0.04218
THB AUD
จันทร์
23.577
AUD THB
0.04241
THB AUD
อังคาร
23.580
AUD THB
0.04241
THB AUD
พุธ
23.654
AUD THB
0.04228
THB AUD
พฤหัสบดี
23.504
AUD THB
0.04255
THB AUD
ศุกร์
23.308
AUD THB
0.04290
THB AUD
จันทร์
23.497
AUD THB
0.04256
THB AUD
อังคาร
23.537
AUD THB
0.04249
THB AUD
พุธ
23.749
AUD THB
0.04211
THB AUD
พฤหัสบดี
23.583
AUD THB
0.04240
THB AUD
ศุกร์
23.400
AUD THB
0.04273
THB AUD
จันทร์
23.379
AUD THB
0.04277
THB AUD
อังคาร
23.441
AUD THB
0.04266
THB AUD
พุธ
23.483
AUD THB
0.04258
THB AUD
พฤหัสบดี
23.498
AUD THB
0.04256
THB AUD
ศุกร์
23.322
AUD THB
0.04288
THB AUD
จันทร์
23.106
AUD THB
0.04328
THB AUD
อังคาร
23.096
AUD THB
0.04330
THB AUD
พุธ
23.189
AUD THB
0.04312
THB AUD
พฤหัสบดี
23.153
AUD THB
0.04319
THB AUD
ศุกร์
23.180
AUD THB
0.04314
THB AUD
จันทร์
23.198
AUD THB
0.04311
THB AUD
อังคาร
23.391
AUD THB
0.04275
THB AUD
พุธ
23.434
AUD THB
0.04267
THB AUD
พฤหัสบดี
23.443
AUD THB
0.04266
THB AUD
ศุกร์
23.383
AUD THB
0.04277
THB AUD
จันทร์
23.556
AUD THB
0.04245
THB AUD
อังคาร
23.735
AUD THB
0.04213
THB AUD
พุธ
23.730
AUD THB
0.04214
THB AUD
พฤหัสบดี
23.813
AUD THB
0.04199
THB AUD
ศุกร์
24.073
AUD THB
0.04154
THB AUD
จันทร์
24.398
AUD THB
0.04099
THB AUD
อังคาร
24.218
AUD THB
0.04129
THB AUD
พุธ
24.217
AUD THB
0.04129
THB AUD
พฤหัสบดี
24.290
AUD THB
0.04117
THB AUD
ศุกร์
24.333
AUD THB
0.04110
THB AUD
จันทร์
24.188
AUD THB
0.04134
THB AUD
อังคาร
24.133
AUD THB
0.04144
THB AUD
พุธ
24.149
AUD THB
0.04141
THB AUD
พฤหัสบดี
24.411
AUD THB
0.04097
THB AUD
ศุกร์
24.606
AUD THB
0.04064
THB AUD
จันทร์
24.755
AUD THB
0.04040
THB AUD
อังคาร
24.872
AUD THB
0.04021
THB AUD
พุธ
25.106
AUD THB
0.03983
THB AUD
พฤหัสบดี
25.160
AUD THB
0.03975
THB AUD
ศุกร์
25.204
AUD THB
0.03968
THB AUD
จันทร์
25.362
AUD THB
0.03943
THB AUD
อังคาร
25.196
AUD THB
0.03969
THB AUD
พุธ
25.091
AUD THB
0.03985
THB AUD
พฤหัสบดี
24.912
AUD THB
0.04014
THB AUD
ศุกร์
25.121
AUD THB
0.03981
THB AUD
จันทร์
25.163
AUD THB
0.03974
THB AUD
อังคาร
25.504
AUD THB
0.03921
THB AUD
พุธ
25.396
AUD THB
0.03938
THB AUD
พฤหัสบดี
25.035
AUD THB
0.03994
THB AUD
ศุกร์
25.075
AUD THB
0.03988
THB AUD
จันทร์
25.012
AUD THB
0.03998
THB AUD
อังคาร
25.029
AUD THB
0.03995
THB AUD
พุธ
24.876
AUD THB
0.04020
THB AUD
พฤหัสบดี
25.073
AUD THB
0.03988
THB AUD
ศุกร์
24.980
AUD THB
0.04003
THB AUD
จันทร์
25.071
AUD THB
0.03989
THB AUD
อังคาร
24.851
AUD THB
0.04024
THB AUD
พุธ
25.117
AUD THB
0.03981
THB AUD
พฤหัสบดี
25.211
AUD THB
0.03967
THB AUD
ศุกร์
24.773
AUD THB
0.04037
THB AUD
จันทร์
24.346
AUD THB
0.04107
THB AUD
อังคาร
24.714
AUD THB
0.04046
THB AUD
พุธ
24.539
AUD THB
0.04075
THB AUD
พฤหัสบดี
24.420
AUD THB
0.04095
THB AUD
ศุกร์
24.519
AUD THB
0.04079
THB AUD
จันทร์
24.321
AUD THB
0.04112
THB AUD
อังคาร
24.444
AUD THB
0.04091
THB AUD
พุธ
24.453
AUD THB
0.04089
THB AUD
พฤหัสบดี
24.553
AUD THB
0.04073
THB AUD
ศุกร์
24.360
AUD THB
0.04105
THB AUD
จันทร์
24.263
AUD THB
0.04122
THB AUD
อังคาร
24.048
AUD THB
0.04158
THB AUD
พุธ
24.273
AUD THB
0.04120
THB AUD
พฤหัสบดี
23.862
AUD THB
0.04191
THB AUD
ศุกร์
23.949
AUD THB
0.04176
THB AUD
จันทร์
24.093
AUD THB
0.04151
THB AUD
อังคาร
24.257
AUD THB
0.04122
THB AUD
พุธ
24.280
AUD THB
0.04119
THB AUD
พฤหัสบดี
24.182
AUD THB
0.04135
THB AUD
ศุกร์
24.206
AUD THB
0.04131
THB AUD
จันทร์
24.336
AUD THB
0.04109
THB AUD
อังคาร
24.155
AUD THB
0.04140
THB AUD
พุธ
24.197
AUD THB
0.04133
THB AUD
พฤหัสบดี
24.231
AUD THB
0.04127
THB AUD
ศุกร์
24.376
AUD THB
0.04102
THB AUD
จันทร์
24.451
AUD THB
0.04090
THB AUD
อังคาร
24.633
AUD THB
0.04060
THB AUD
พุธ
24.712
AUD THB
0.04047
THB AUD
พฤหัสบดี
24.691
AUD THB
0.04050
THB AUD
ศุกร์
24.792
AUD THB
0.04034
THB AUD
จันทร์
24.746
AUD THB
0.04041
THB AUD
อังคาร
24.732
AUD THB
0.04043
THB AUD
พุธ
24.840
AUD THB
0.04026
THB AUD
พฤหัสบดี
24.775
AUD THB
0.04036
THB AUD
ศุกร์
24.767
AUD THB
0.04038
THB AUD
จันทร์
24.242
AUD THB
0.04125
THB AUD
อังคาร
24.116
AUD THB
0.04147
THB AUD
พุธ
24.294
AUD THB
0.04116
THB AUD
พฤหัสบดี
24.466
AUD THB
0.04087
THB AUD
ศุกร์
24.640
AUD THB
0.04058
THB AUD
จันทร์
24.675
AUD THB
0.04053
THB AUD
อังคาร
24.573
AUD THB
0.04069
THB AUD
พุธ
24.472
AUD THB
0.04086
THB AUD
พฤหัสบดี
24.475
AUD THB
0.04086
THB AUD
ศุกร์
24.520
AUD THB
0.04078
THB AUD
จันทร์
24.494
AUD THB
0.04083
THB AUD
อังคาร
24.418
AUD THB
0.04095
THB AUD
พุธ
24.186
AUD THB
0.04135
THB AUD
พฤหัสบดี
24.323
AUD THB
0.04111
THB AUD
ศุกร์
24.220
AUD THB
0.04129
THB AUD
จันทร์
24.549
AUD THB
0.04073
THB AUD
อังคาร
24.343
AUD THB
0.04108
THB AUD
พุธ
24.565
AUD THB
0.04071
THB AUD
พฤหัสบดี
24.699
AUD THB
0.04049
THB AUD
ศุกร์
24.586
AUD THB
0.04067
THB AUD
จันทร์
24.550
AUD THB
0.04073
THB AUD
อังคาร
24.362
AUD THB
0.04105
THB AUD
พุธ
24.537
AUD THB
0.04075
THB AUD
พฤหัสบดี
24.595
AUD THB
0.04066
THB AUD
ศุกร์
24.749
AUD THB
0.04041
THB AUD
จันทร์
25.024
AUD THB
0.03996
THB AUD
อังคาร
25.265
AUD THB
0.03958
THB AUD
พุธ
25.312
AUD THB
0.03951
THB AUD
พฤหัสบดี
25.361
AUD THB
0.03943
THB AUD
ศุกร์
25.429
AUD THB
0.03933
THB AUD
จันทร์
25.494
AUD THB
0.03922
THB AUD
อังคาร
25.463
AUD THB
0.03927
THB AUD
พุธ
25.589
AUD THB
0.03908
THB AUD
พฤหัสบดี
25.558
AUD THB
0.03913
THB AUD
ศุกร์
25.335
AUD THB
0.03947
THB AUD
จันทร์
25.449
AUD THB
0.03929
THB AUD
อังคาร
25.016
AUD THB
0.03998
THB AUD
พุธ
25.140
AUD THB
0.03978
THB AUD
พฤหัสบดี
25.137
AUD THB
0.03978
THB AUD
ศุกร์
24.690
AUD THB
0.04050
THB AUD
จันทร์
24.912
AUD THB
0.04014
THB AUD
อังคาร
24.745
AUD THB
0.04041
THB AUD
พุธ
24.784
AUD THB
0.04035
THB AUD
พฤหัสบดี
24.971
AUD THB
0.04005
THB AUD
ศุกร์
25.083
AUD THB
0.03987
THB AUD
จันทร์
24.962
AUD THB
0.04006
THB AUD
อังคาร
24.823
AUD THB
0.04028
THB AUD
พุธ
24.638
AUD THB
0.04059
THB AUD
พฤหัสบดี
24.740
AUD THB
0.04042
THB AUD
ศุกร์
24.620
AUD THB
0.04062
THB AUD
จันทร์
24.933
AUD THB
0.04011
THB AUD
อังคาร
24.835
AUD THB
0.04027
THB AUD
พุธ
24.933
AUD THB
0.04011
THB AUD
พฤหัสบดี
24.980
AUD THB
0.04003
THB AUD
ศุกร์
25.147
AUD THB
0.03977
THB AUD
จันทร์
24.991
AUD THB
0.04001
THB AUD
อังคาร
25.243
AUD THB
0.03961
THB AUD
พุธ
24.978
AUD THB
0.04004
THB AUD
พฤหัสบดี
25.025
AUD THB
0.03996
THB AUD
ศุกร์
25.011
AUD THB
0.03998
THB AUD
จันทร์
24.848
AUD THB
0.04024
THB AUD
อังคาร
24.744
AUD THB
0.04041
THB AUD
พุธ
24.687
AUD THB
0.04051
THB AUD
พฤหัสบดี
24.527
AUD THB
0.04077
THB AUD
ศุกร์
24.875
AUD THB
0.04020
THB AUD
จันทร์
24.975
AUD THB
0.04004
THB AUD
อังคาร
25.062
AUD THB
0.03990
THB AUD
พุธ
24.611
AUD THB
0.04063
THB AUD
พฤหัสบดี
24.778
AUD THB
0.04036
THB AUD
ศุกร์
24.739
AUD THB
0.04042
THB AUD
จันทร์
24.744
AUD THB
0.04041
THB AUD
อังคาร
24.799
AUD THB
0.04032
THB AUD
พุธ
24.796
AUD THB
0.04033
THB AUD
พฤหัสบดี
24.817
AUD THB
0.04030
THB AUD
ศุกร์
24.633
AUD THB
0.04060
THB AUD
จันทร์
24.596
AUD THB
0.04066
THB AUD
อังคาร
24.647
AUD THB
0.04057
THB AUD
พุธ
24.553
AUD THB
0.04073
THB AUD
พฤหัสบดี
24.616
AUD THB
0.04062
THB AUD
ศุกร์
24.452
AUD THB
0.04090
THB AUD
จันทร์
24.559
AUD THB
0.04072
THB AUD
อังคาร
24.289
AUD THB
0.04117
THB AUD
พุธ
24.192
AUD THB
0.04134
THB AUD
พฤหัสบดี
24.113
AUD THB
0.04147
THB AUD
ศุกร์
23.997
AUD THB
0.04167
THB AUD
จันทร์
23.914
AUD THB
0.04182
THB AUD
อังคาร
23.893
AUD THB
0.04185
THB AUD
พุธ
23.816
AUD THB
0.04199
THB AUD
พฤหัสบดี
23.761
AUD THB
0.04209
THB AUD
ศุกร์
24.081
AUD THB
0.04153
THB AUD
จันทร์
23.886
AUD THB
0.04187
THB AUD
อังคาร
23.974
AUD THB
0.04171
THB AUD
พุธ
24.076
AUD THB
0.04154
THB AUD
พฤหัสบดี
23.994
AUD THB
0.04168
THB AUD
ศุกร์
23.991
AUD THB
0.04168
THB AUD
จันทร์
24.020
AUD THB
0.04163
THB AUD
อังคาร
24.157
AUD THB
0.04140
THB AUD
พุธ
24.434
AUD THB
0.04093
THB AUD
พฤหัสบดี
24.392
AUD THB
0.04100
THB AUD
ศุกร์
24.325
AUD THB
0.04111
THB AUD
จันทร์
24.382
AUD THB
0.04101
THB AUD
อังคาร
24.335
AUD THB
0.04109
THB AUD
พุธ
24.131
AUD THB
0.04144
THB AUD
พฤหัสบดี
23.923
AUD THB
0.04180
THB AUD
ศุกร์
23.909
AUD THB
0.04182
THB AUD
จันทร์
24.164
AUD THB
0.04138
THB AUD
อังคาร
24.129
AUD THB
0.04144
THB AUD
พุธ
23.847
AUD THB
0.04193
THB AUD
พฤหัสบดี
23.620
AUD THB
0.04234
THB AUD
ศุกร์
23.952
AUD THB
0.04175
THB AUD
จันทร์
23.965
AUD THB
0.04173
THB AUD
อังคาร
24.006
AUD THB
0.04166
THB AUD
พุธ
24.117
AUD THB
0.04146
THB AUD
พฤหัสบดี
24.008
AUD THB
0.04165
THB AUD
ศุกร์
24.011
AUD THB
0.04165
THB AUD
จันทร์
23.988
AUD THB
0.04169
THB AUD
อังคาร
24.007
AUD THB
0.04165
THB AUD
พุธ
24.079
AUD THB
0.04153
THB AUD
พฤหัสบดี
24.137
AUD THB
0.04143
THB AUD
ศุกร์
24.156
AUD THB
0.04140
THB AUD
จันทร์
23.849
AUD THB
0.04193
THB AUD
อังคาร
23.844
AUD THB
0.04194
THB AUD
พุธ
23.721
AUD THB
0.04216
THB AUD
พฤหัสบดี
23.777
AUD THB
0.04206
THB AUD
ศุกร์
23.690
AUD THB
0.04221
THB AUD
จันทร์
23.602
AUD THB
0.04237
THB AUD
อังคาร
23.562
AUD THB
0.04244
THB AUD
พุธ
23.426
AUD THB
0.04269
THB AUD
พฤหัสบดี
23.413
AUD THB
0.04271
THB AUD
ศุกร์
23.557
AUD THB
0.04245
THB AUD
จันทร์
23.553
AUD THB
0.04246
THB AUD
อังคาร
23.539
AUD THB
0.04248
THB AUD
พุธ
23.739
AUD THB
0.04212
THB AUD
พฤหัสบดี
23.632
AUD THB
0.04232
THB AUD
ศุกร์
23.364
AUD THB
0.04280
THB AUD
จันทร์
23.388
AUD THB
0.04276
THB AUD
อังคาร
23.210
AUD THB
0.04308
THB AUD
พุธ
23.184
AUD THB
0.04313
THB AUD
พฤหัสบดี
23.345
AUD THB
0.04284
THB AUD
ศุกร์
23.298
AUD THB
0.04292
THB AUD
จันทร์
23.352
AUD THB
0.04282
THB AUD
อังคาร
23.355
AUD THB
0.04282
THB AUD
พุธ
23.528
AUD THB
0.04250
THB AUD
พฤหัสบดี
23.278
AUD THB
0.04296
THB AUD
ศุกร์
23.487
AUD THB
0.04258
THB AUD