อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 18.707 (19/3/2563) เฉลี่ย = 21.590 สูงสุด = 23.152 (31/12/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
20.914
AUD THB
0.04781
THB AUD
พฤหัสบดี
21.086
AUD THB
0.04742
THB AUD
ศุกร์
20.916
AUD THB
0.04781
THB AUD
จันทร์
20.956
AUD THB
0.04772
THB AUD
อังคาร
20.756
AUD THB
0.04818
THB AUD
พุธ
20.844
AUD THB
0.04798
THB AUD
พฤหัสบดี
20.785
AUD THB
0.04811
THB AUD
ศุกร์
20.792
AUD THB
0.04809
THB AUD
จันทร์
20.865
AUD THB
0.04793
THB AUD
อังคาร
20.884
AUD THB
0.04788
THB AUD
พุธ
20.842
AUD THB
0.04798
THB AUD
พฤหัสบดี
21.022
AUD THB
0.04757
THB AUD
ศุกร์
20.982
AUD THB
0.04766
THB AUD
จันทร์
20.830
AUD THB
0.04801
THB AUD
อังคาร
20.844
AUD THB
0.04798
THB AUD
พุธ
20.808
AUD THB
0.04806
THB AUD
พฤหัสบดี
20.957
AUD THB
0.04772
THB AUD
ศุกร์
20.933
AUD THB
0.04777
THB AUD
จันทร์
20.798
AUD THB
0.04808
THB AUD
อังคาร
20.834
AUD THB
0.04800
THB AUD
พุธ
20.920
AUD THB
0.04780
THB AUD
พฤหัสบดี
20.966
AUD THB
0.04770
THB AUD
ศุกร์
20.852
AUD THB
0.04796
THB AUD
จันทร์
20.778
AUD THB
0.04813
THB AUD
อังคาร
20.771
AUD THB
0.04814
THB AUD
พุธ
20.962
AUD THB
0.04771
THB AUD
พฤหัสบดี
20.952
AUD THB
0.04773
THB AUD
ศุกร์
20.876
AUD THB
0.04790
THB AUD
จันทร์
20.915
AUD THB
0.04781
THB AUD
อังคาร
20.994
AUD THB
0.04763
THB AUD
พุธ
21.019
AUD THB
0.04758
THB AUD
พฤหัสบดี
20.961
AUD THB
0.04771
THB AUD
ศุกร์
20.930
AUD THB
0.04778
THB AUD
จันทร์
20.957
AUD THB
0.04772
THB AUD
อังคาร
20.877
AUD THB
0.04790
THB AUD
พุธ
20.867
AUD THB
0.04792
THB AUD
พฤหัสบดี
20.861
AUD THB
0.04794
THB AUD
ศุกร์
20.874
AUD THB
0.04791
THB AUD
จันทร์
20.890
AUD THB
0.04787
THB AUD
อังคาร
20.943
AUD THB
0.04775
THB AUD
พุธ
20.908
AUD THB
0.04783
THB AUD
พฤหัสบดี
20.813
AUD THB
0.04805
THB AUD
ศุกร์
20.545
AUD THB
0.04867
THB AUD
จันทร์
20.589
AUD THB
0.04857
THB AUD
อังคาร
20.691
AUD THB
0.04833
THB AUD
พุธ
20.701
AUD THB
0.04831
THB AUD
พฤหัสบดี
20.910
AUD THB
0.04783
THB AUD
ศุกร์
20.866
AUD THB
0.04792
THB AUD
จันทร์
20.785
AUD THB
0.04811
THB AUD
อังคาร
20.637
AUD THB
0.04846
THB AUD
พุธ
20.482
AUD THB
0.04882
THB AUD
พฤหัสบดี
20.240
AUD THB
0.04941
THB AUD
ศุกร์
20.060
AUD THB
0.04985
THB AUD
จันทร์
19.826
AUD THB
0.05044
THB AUD
อังคาร
19.406
AUD THB
0.05153
THB AUD
พุธ
19.226
AUD THB
0.05201
THB AUD
พฤหัสบดี
18.707
AUD THB
0.05345
THB AUD
ศุกร์
19.312
AUD THB
0.05178
THB AUD
จันทร์
18.879
AUD THB
0.05297
THB AUD
อังคาร
19.438
AUD THB
0.05144
THB AUD
พุธ
19.685
AUD THB
0.05080
THB AUD
พฤหัสบดี
19.524
AUD THB
0.05122
THB AUD
ศุกร์
19.779
AUD THB
0.05056
THB AUD
จันทร์
20.052
AUD THB
0.04987
THB AUD
อังคาร
19.973
AUD THB
0.05007
THB AUD
พุธ
19.972
AUD THB
0.05007
THB AUD
พฤหัสบดี
20.043
AUD THB
0.04989
THB AUD
ศุกร์
19.784
AUD THB
0.05055
THB AUD
จันทร์
19.943
AUD THB
0.05014
THB AUD
อังคาร
20.228
AUD THB
0.04944
THB AUD
พุธ
20.219
AUD THB
0.04946
THB AUD
พฤหัสบดี
20.448
AUD THB
0.04890
THB AUD
ศุกร์
20.695
AUD THB
0.04832
THB AUD
จันทร์
20.706
AUD THB
0.04830
THB AUD
อังคาร
20.925
AUD THB
0.04779
THB AUD
พุธ
20.627
AUD THB
0.04848
THB AUD
พฤหัสบดี
20.582
AUD THB
0.04859
THB AUD
ศุกร์
20.644
AUD THB
0.04844
THB AUD
จันทร์
20.714
AUD THB
0.04828
THB AUD
อังคาร
20.453
AUD THB
0.04889
THB AUD
พุธ
20.502
AUD THB
0.04878
THB AUD
พฤหัสบดี
20.526
AUD THB
0.04872
THB AUD
ศุกร์
20.682
AUD THB
0.04835
THB AUD
จันทร์
20.989
AUD THB
0.04765
THB AUD
อังคาร
21.085
AUD THB
0.04743
THB AUD
พุธ
21.108
AUD THB
0.04737
THB AUD
พฤหัสบดี
21.179
AUD THB
0.04722
THB AUD
ศุกร์
20.869
AUD THB
0.04792
THB AUD
จันทร์
20.733
AUD THB
0.04823
THB AUD
อังคาร
20.860
AUD THB
0.04794
THB AUD
พุธ
20.869
AUD THB
0.04792
THB AUD
พฤหัสบดี
20.947
AUD THB
0.04774
THB AUD
ศุกร์
20.999
AUD THB
0.04762
THB AUD
จันทร์
20.904
AUD THB
0.04784
THB AUD
อังคาร
20.890
AUD THB
0.04787
THB AUD
พุธ
20.818
AUD THB
0.04804
THB AUD
พฤหัสบดี
20.637
AUD THB
0.04846
THB AUD
ศุกร์
20.661
AUD THB
0.04840
THB AUD
จันทร์
20.660
AUD THB
0.04840
THB AUD
อังคาร
20.900
AUD THB
0.04785
THB AUD
พุธ
20.924
AUD THB
0.04779
THB AUD
พฤหัสบดี
20.907
AUD THB
0.04783
THB AUD
ศุกร์
20.831
AUD THB
0.04800
THB AUD
จันทร์
20.905
AUD THB
0.04783
THB AUD
อังคาร
21.104
AUD THB
0.04738
THB AUD
พุธ
21.267
AUD THB
0.04702
THB AUD
พฤหัสบดี
21.079
AUD THB
0.04744
THB AUD
ศุกร์
21.190
AUD THB
0.04719
THB AUD
จันทร์
21.315
AUD THB
0.04691
THB AUD
อังคาร
21.623
AUD THB
0.04625
THB AUD
พุธ
21.720
AUD THB
0.04604
THB AUD
พฤหัสบดี
21.792
AUD THB
0.04589
THB AUD
ศุกร์
21.943
AUD THB
0.04557
THB AUD
จันทร์
21.937
AUD THB
0.04559
THB AUD
อังคาร
21.735
AUD THB
0.04601
THB AUD
พุธ
21.806
AUD THB
0.04586
THB AUD
พฤหัสบดี
21.448
AUD THB
0.04662
THB AUD
ศุกร์
21.337
AUD THB
0.04687
THB AUD
จันทร์
21.168
AUD THB
0.04724
THB AUD
อังคาร
21.547
AUD THB
0.04641
THB AUD
พุธ
21.549
AUD THB
0.04641
THB AUD
พฤหัสบดี
21.401
AUD THB
0.04673
THB AUD
ศุกร์
21.316
AUD THB
0.04691
THB AUD
จันทร์
21.331
AUD THB
0.04688
THB AUD
อังคาร
21.453
AUD THB
0.04661
THB AUD
พุธ
21.306
AUD THB
0.04694
THB AUD
พฤหัสบดี
21.262
AUD THB
0.04703
THB AUD
ศุกร์
21.286
AUD THB
0.04698
THB AUD
จันทร์
21.234
AUD THB
0.04709
THB AUD
อังคาร
21.182
AUD THB
0.04721
THB AUD
พุธ
21.347
AUD THB
0.04684
THB AUD
พฤหัสบดี
21.507
AUD THB
0.04650
THB AUD
ศุกร์
21.592
AUD THB
0.04631
THB AUD
จันทร์
21.611
AUD THB
0.04627
THB AUD
อังคาร
21.662
AUD THB
0.04616
THB AUD
พุธ
21.683
AUD THB
0.04612
THB AUD
พฤหัสบดี
21.755
AUD THB
0.04597
THB AUD
ศุกร์
21.741
AUD THB
0.04600
THB AUD
จันทร์
21.886
AUD THB
0.04569
THB AUD
อังคาร
21.950
AUD THB
0.04556
THB AUD
พุธ
22.089
AUD THB
0.04527
THB AUD
พฤหัสบดี
22.107
AUD THB
0.04523
THB AUD
ศุกร์
22.155
AUD THB
0.04514
THB AUD
จันทร์
22.249
AUD THB
0.04495
THB AUD
อังคาร
22.408
AUD THB
0.04463
THB AUD
พุธ
22.608
AUD THB
0.04423
THB AUD
พฤหัสบดี
22.591
AUD THB
0.04427
THB AUD
ศุกร์
22.413
AUD THB
0.04462
THB AUD
จันทร์
22.516
AUD THB
0.04441
THB AUD
อังคาร
22.526
AUD THB
0.04439
THB AUD
พุธ
22.550
AUD THB
0.04435
THB AUD
พฤหัสบดี
22.476
AUD THB
0.04449
THB AUD
ศุกร์
22.430
AUD THB
0.04458
THB AUD
จันทร์
22.191
AUD THB
0.04506
THB AUD
อังคาร
22.215
AUD THB
0.04501
THB AUD
พุธ
22.358
AUD THB
0.04473
THB AUD
พฤหัสบดี
22.347
AUD THB
0.04475
THB AUD
ศุกร์
22.417
AUD THB
0.04461
THB AUD
จันทร์
22.237
AUD THB
0.04497
THB AUD
อังคาร
22.305
AUD THB
0.04483
THB AUD
พุธ
22.176
AUD THB
0.04509
THB AUD
พฤหัสบดี
22.274
AUD THB
0.04490
THB AUD
ศุกร์
22.238
AUD THB
0.04497
THB AUD
จันทร์
22.434
AUD THB
0.04457
THB AUD
อังคาร
22.512
AUD THB
0.04442
THB AUD
พุธ
22.692
AUD THB
0.04407
THB AUD
พฤหัสบดี
22.533
AUD THB
0.04438
THB AUD
ศุกร์
22.653
AUD THB
0.04414
THB AUD
จันทร์
22.599
AUD THB
0.04425
THB AUD
อังคาร
22.625
AUD THB
0.04420
THB AUD
พุธ
22.566
AUD THB
0.04432
THB AUD
พฤหัสบดี
22.667
AUD THB
0.04412
THB AUD
ศุกร์
22.795
AUD THB
0.04387
THB AUD
จันทร์
22.858
AUD THB
0.04375
THB AUD
อังคาร
22.948
AUD THB
0.04358
THB AUD
พุธ
22.934
AUD THB
0.04360
THB AUD
พฤหัสบดี
22.952
AUD THB
0.04357
THB AUD
ศุกร์
22.843
AUD THB
0.04378
THB AUD
จันทร์
22.833
AUD THB
0.04380
THB AUD
อังคาร
22.799
AUD THB
0.04386
THB AUD
พุธ
22.711
AUD THB
0.04403
THB AUD
พฤหัสบดี
22.775
AUD THB
0.04391
THB AUD
ศุกร์
22.892
AUD THB
0.04368
THB AUD
จันทร์
22.802
AUD THB
0.04386
THB AUD
อังคาร
22.853
AUD THB
0.04376
THB AUD
พุธ
22.840
AUD THB
0.04378
THB AUD
พฤหัสบดี
22.762
AUD THB
0.04393
THB AUD
ศุกร์
22.749
AUD THB
0.04396
THB AUD
จันทร์
22.690
AUD THB
0.04407
THB AUD
อังคาร
22.665
AUD THB
0.04412
THB AUD
พุธ
22.434
AUD THB
0.04458
THB AUD
พฤหัสบดี
22.282
AUD THB
0.04488
THB AUD
ศุกร์
22.255
AUD THB
0.04493
THB AUD
จันทร์
22.389
AUD THB
0.04466
THB AUD
อังคาร
22.495
AUD THB
0.04445
THB AUD
พุธ
22.530
AUD THB
0.04439
THB AUD
พฤหัสบดี
22.689
AUD THB
0.04407
THB AUD
ศุกร์
22.571
AUD THB
0.04430
THB AUD
จันทร์
22.566
AUD THB
0.04431
THB AUD
อังคาร
22.318
AUD THB
0.04481
THB AUD
พุธ
22.246
AUD THB
0.04495
THB AUD
พฤหัสบดี
22.329
AUD THB
0.04479
THB AUD
ศุกร์
22.331
AUD THB
0.04478
THB AUD
จันทร์
22.473
AUD THB
0.04450
THB AUD
อังคาร
22.376
AUD THB
0.04469
THB AUD
พุธ
22.348
AUD THB
0.04475
THB AUD
พฤหัสบดี
22.108
AUD THB
0.04523
THB AUD
ศุกร์
22.093
AUD THB
0.04526
THB AUD
จันทร์
22.152
AUD THB
0.04514
THB AUD
อังคาร
22.030
AUD THB
0.04539
THB AUD
พุธ
22.147
AUD THB
0.04515
THB AUD
พฤหัสบดี
22.221
AUD THB
0.04500
THB AUD
ศุกร์
22.324
AUD THB
0.04480
THB AUD
จันทร์
22.299
AUD THB
0.04485
THB AUD
อังคาร
22.255
AUD THB
0.04493
THB AUD
พุธ
22.105
AUD THB
0.04524
THB AUD
พฤหัสบดี
22.025
AUD THB
0.04540
THB AUD
ศุกร์
21.945
AUD THB
0.04557
THB AUD
จันทร์
21.889
AUD THB
0.04569
THB AUD
อังคาร
22.091
AUD THB
0.04527
THB AUD
พุธ
22.133
AUD THB
0.04518
THB AUD
พฤหัสบดี
22.238
AUD THB
0.04497
THB AUD
ศุกร์
22.227
AUD THB
0.04499
THB AUD
จันทร์
22.207
AUD THB
0.04503
THB AUD
อังคาร
22.130
AUD THB
0.04519
THB AUD
พุธ
22.082
AUD THB
0.04529
THB AUD
พฤหัสบดี
21.984
AUD THB
0.04549
THB AUD
ศุกร์
21.894
AUD THB
0.04567
THB AUD
จันทร์
22.043
AUD THB
0.04537
THB AUD
อังคาร
22.109
AUD THB
0.04523
THB AUD
พุธ
22.165
AUD THB
0.04512
THB AUD
พฤหัสบดี
22.105
AUD THB
0.04524
THB AUD
ศุกร์
22.110
AUD THB
0.04523
THB AUD
จันทร์
22.215
AUD THB
0.04501
THB AUD
อังคาร
22.324
AUD THB
0.04479
THB AUD
พุธ
22.271
AUD THB
0.04490
THB AUD
พฤหัสบดี
22.302
AUD THB
0.04484
THB AUD
ศุกร์
22.347
AUD THB
0.04475
THB AUD
จันทร์
22.337
AUD THB
0.04477
THB AUD
อังคาร
22.218
AUD THB
0.04501
THB AUD
พุธ
22.303
AUD THB
0.04484
THB AUD
พฤหัสบดี
22.395
AUD THB
0.04465
THB AUD
ศุกร์
22.382
AUD THB
0.04468
THB AUD
จันทร์
22.329
AUD THB
0.04479
THB AUD
อังคาร
22.328
AUD THB
0.04479
THB AUD
พุธ
22.480
AUD THB
0.04448
THB AUD
พฤหัสบดี
22.505
AUD THB
0.04444
THB AUD
ศุกร์
22.642
AUD THB
0.04417
THB AUD
จันทร์
22.759
AUD THB
0.04394
THB AUD
อังคาร
22.608
AUD THB
0.04423
THB AUD
พุธ
22.691
AUD THB
0.04407
THB AUD
พฤหัสบดี
22.796
AUD THB
0.04387
THB AUD
ศุกร์
22.667
AUD THB
0.04412
THB AUD
จันทร์
22.536
AUD THB
0.04437
THB AUD
อังคาร
22.788
AUD THB
0.04388
THB AUD
พุธ
22.871
AUD THB
0.04372
THB AUD
พฤหัสบดี
22.855
AUD THB
0.04375
THB AUD
ศุกร์
22.823
AUD THB
0.04382
THB AUD
จันทร์
22.891
AUD THB
0.04369
THB AUD
อังคาร
22.816
AUD THB
0.04383
THB AUD
พุธ
22.963
AUD THB
0.04355
THB AUD
พฤหัสบดี
23.152
AUD THB
0.04319
THB AUD