อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 20.462 (9/10/2562) เฉลี่ย = 21.592 สูงสุด = 23.060 (11/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
22.716
AUD THB
0.04402
THB AUD
พุธ
22.729
AUD THB
0.04400
THB AUD
พฤหัสบดี
22.266
AUD THB
0.04491
THB AUD
ศุกร์
22.595
AUD THB
0.04426
THB AUD
จันทร์
22.824
AUD THB
0.04381
THB AUD
อังคาร
22.859
AUD THB
0.04375
THB AUD
พุธ
22.941
AUD THB
0.04359
THB AUD
พฤหัสบดี
22.944
AUD THB
0.04359
THB AUD
ศุกร์
23.060
AUD THB
0.04337
THB AUD
จันทร์
22.965
AUD THB
0.04354
THB AUD
อังคาร
22.970
AUD THB
0.04353
THB AUD
พุธ
22.751
AUD THB
0.04395
THB AUD
พฤหัสบดี
22.737
AUD THB
0.04398
THB AUD
ศุกร์
22.817
AUD THB
0.04383
THB AUD
จันทร์
22.744
AUD THB
0.04397
THB AUD
อังคาร
22.670
AUD THB
0.04411
THB AUD
พุธ
22.662
AUD THB
0.04413
THB AUD
พฤหัสบดี
22.512
AUD THB
0.04442
THB AUD
ศุกร์
22.500
AUD THB
0.04444
THB AUD
จันทร์
22.661
AUD THB
0.04413
THB AUD
อังคาร
22.590
AUD THB
0.04427
THB AUD
พุธ
22.589
AUD THB
0.04427
THB AUD
พฤหัสบดี
22.724
AUD THB
0.04401
THB AUD
ศุกร์
22.715
AUD THB
0.04402
THB AUD
จันทร์
22.644
AUD THB
0.04416
THB AUD
อังคาร
22.663
AUD THB
0.04412
THB AUD
พุธ
22.292
AUD THB
0.04486
THB AUD
พฤหัสบดี
22.217
AUD THB
0.04501
THB AUD
ศุกร์
22.289
AUD THB
0.04487
THB AUD
จันทร์
22.243
AUD THB
0.04496
THB AUD
อังคาร
22.201
AUD THB
0.04504
THB AUD
พุธ
22.291
AUD THB
0.04486
THB AUD
พฤหัสบดี
22.264
AUD THB
0.04492
THB AUD
ศุกร์
22.212
AUD THB
0.04502
THB AUD
จันทร์
22.341
AUD THB
0.04476
THB AUD
อังคาร
22.200
AUD THB
0.04504
THB AUD
พุธ
22.249
AUD THB
0.04495
THB AUD
พฤหัสบดี
22.163
AUD THB
0.04512
THB AUD
ศุกร์
22.275
AUD THB
0.04489
THB AUD
จันทร์
22.421
AUD THB
0.04460
THB AUD
อังคาร
22.395
AUD THB
0.04465
THB AUD
พุธ
22.492
AUD THB
0.04446
THB AUD
พฤหัสบดี
22.470
AUD THB
0.04450
THB AUD
ศุกร์
22.540
AUD THB
0.04437
THB AUD
จันทร์
22.565
AUD THB
0.04432
THB AUD
อังคาร
22.519
AUD THB
0.04441
THB AUD
พุธ
22.395
AUD THB
0.04465
THB AUD
พฤหัสบดี
22.415
AUD THB
0.04461
THB AUD
ศุกร์
22.325
AUD THB
0.04479
THB AUD
จันทร์
22.354
AUD THB
0.04474
THB AUD
อังคาร
22.363
AUD THB
0.04472
THB AUD
พุธ
22.306
AUD THB
0.04483
THB AUD
พฤหัสบดี
22.393
AUD THB
0.04466
THB AUD
ศุกร์
22.432
AUD THB
0.04458
THB AUD
จันทร์
22.505
AUD THB
0.04444
THB AUD
อังคาร
22.484
AUD THB
0.04448
THB AUD
พุธ
22.520
AUD THB
0.04440
THB AUD
พฤหัสบดี
22.613
AUD THB
0.04422
THB AUD
ศุกร์
22.483
AUD THB
0.04448
THB AUD
จันทร์
22.408
AUD THB
0.04463
THB AUD
อังคาร
22.547
AUD THB
0.04435
THB AUD
พุธ
22.589
AUD THB
0.04427
THB AUD
พฤหัสบดี
22.535
AUD THB
0.04438
THB AUD
ศุกร์
22.476
AUD THB
0.04449
THB AUD
จันทร์
22.572
AUD THB
0.04430
THB AUD
อังคาร
22.476
AUD THB
0.04449
THB AUD
พุธ
22.582
AUD THB
0.04428
THB AUD
พฤหัสบดี
22.605
AUD THB
0.04424
THB AUD
ศุกร์
22.696
AUD THB
0.04406
THB AUD
จันทร์
22.692
AUD THB
0.04407
THB AUD
อังคาร
22.713
AUD THB
0.04403
THB AUD
พุธ
22.707
AUD THB
0.04404
THB AUD
พฤหัสบดี
22.764
AUD THB
0.04393
THB AUD
ศุกร์
22.765
AUD THB
0.04393
THB AUD
จันทร์
22.785
AUD THB
0.04389
THB AUD
อังคาร
22.728
AUD THB
0.04400
THB AUD
พุธ
22.868
AUD THB
0.04373
THB AUD
พฤหัสบดี
22.782
AUD THB
0.04389
THB AUD
ศุกร์
22.764
AUD THB
0.04393
THB AUD
จันทร์
22.718
AUD THB
0.04402
THB AUD
อังคาร
22.715
AUD THB
0.04402
THB AUD
พุธ
22.517
AUD THB
0.04441
THB AUD
พฤหัสบดี
22.475
AUD THB
0.04449
THB AUD
ศุกร์
22.507
AUD THB
0.04443
THB AUD
จันทร์
22.516
AUD THB
0.04441
THB AUD
อังคาร
22.522
AUD THB
0.04440
THB AUD
พุธ
22.501
AUD THB
0.04444
THB AUD
พฤหัสบดี
22.492
AUD THB
0.04446
THB AUD
ศุกร์
22.397
AUD THB
0.04465
THB AUD
จันทร์
22.291
AUD THB
0.04486
THB AUD
อังคาร
22.382
AUD THB
0.04468
THB AUD
พุธ
22.266
AUD THB
0.04491
THB AUD
พฤหัสบดี
22.162
AUD THB
0.04512
THB AUD
ศุกร์
22.095
AUD THB
0.04526
THB AUD
จันทร์
22.098
AUD THB
0.04525
THB AUD
อังคาร
21.883
AUD THB
0.04570
THB AUD
พุธ
21.860
AUD THB
0.04575
THB AUD
พฤหัสบดี
21.871
AUD THB
0.04572
THB AUD
ศุกร์
21.835
AUD THB
0.04580
THB AUD
จันทร์
22.027
AUD THB
0.04540
THB AUD
อังคาร
21.965
AUD THB
0.04553
THB AUD
พุธ
21.997
AUD THB
0.04546
THB AUD
พฤหัสบดี
21.964
AUD THB
0.04553
THB AUD
ศุกร์
21.982
AUD THB
0.04549
THB AUD
จันทร์
22.040
AUD THB
0.04537
THB AUD
อังคาร
22.027
AUD THB
0.04540
THB AUD
พุธ
22.007
AUD THB
0.04544
THB AUD
พฤหัสบดี
22.028
AUD THB
0.04540
THB AUD
ศุกร์
21.886
AUD THB
0.04569
THB AUD
จันทร์
21.868
AUD THB
0.04573
THB AUD
อังคาร
21.884
AUD THB
0.04570
THB AUD
พุธ
21.929
AUD THB
0.04560
THB AUD
พฤหัสบดี
21.862
AUD THB
0.04574
THB AUD
ศุกร์
21.842
AUD THB
0.04578
THB AUD
จันทร์
21.818
AUD THB
0.04583
THB AUD
อังคาร
21.767
AUD THB
0.04594
THB AUD
พุธ
21.710
AUD THB
0.04606
THB AUD
พฤหัสบดี
21.579
AUD THB
0.04634
THB AUD
ศุกร์
21.494
AUD THB
0.04652
THB AUD
จันทร์
21.526
AUD THB
0.04646
THB AUD
อังคาร
21.467
AUD THB
0.04658
THB AUD
พุธ
21.508
AUD THB
0.04649
THB AUD
พฤหัสบดี
21.365
AUD THB
0.04681
THB AUD
ศุกร์
21.295
AUD THB
0.04696
THB AUD
อาทิตย์
21.335
AUD THB
0.04687
THB AUD
จันทร์
21.349
AUD THB
0.04684
THB AUD
อังคาร
21.369
AUD THB
0.04680
THB AUD
พุธ
21.501
AUD THB
0.04651
THB AUD
พฤหัสบดี
21.569
AUD THB
0.04636
THB AUD
ศุกร์
21.546
AUD THB
0.04641
THB AUD
จันทร์
21.349
AUD THB
0.04684
THB AUD
พุธ
21.468
AUD THB
0.04658
THB AUD
พฤหัสบดี
21.509
AUD THB
0.04649
THB AUD
ศุกร์
21.515
AUD THB
0.04648
THB AUD
จันทร์
21.499
AUD THB
0.04651
THB AUD
อังคาร
21.378
AUD THB
0.04678
THB AUD
พุธ
21.330
AUD THB
0.04688
THB AUD
พฤหัสบดี
21.371
AUD THB
0.04679
THB AUD
ศุกร์
21.607
AUD THB
0.04628
THB AUD
จันทร์
21.732
AUD THB
0.04601
THB AUD
อังคาร
21.707
AUD THB
0.04607
THB AUD
พุธ
21.688
AUD THB
0.04611
THB AUD
พฤหัสบดี
21.722
AUD THB
0.04604
THB AUD
ศุกร์
21.719
AUD THB
0.04604
THB AUD
จันทร์
21.758
AUD THB
0.04596
THB AUD
อังคาร
21.734
AUD THB
0.04601
THB AUD
พุธ
21.575
AUD THB
0.04635
THB AUD
พฤหัสบดี
21.531
AUD THB
0.04644
THB AUD
ศุกร์
21.406
AUD THB
0.04672
THB AUD
จันทร์
21.312
AUD THB
0.04692
THB AUD
อังคาร
21.215
AUD THB
0.04714
THB AUD
พุธ
21.205
AUD THB
0.04716
THB AUD
พฤหัสบดี
21.141
AUD THB
0.04730
THB AUD
ศุกร์
20.894
AUD THB
0.04786
THB AUD
จันทร์
20.831
AUD THB
0.04800
THB AUD
อังคาร
20.880
AUD THB
0.04789
THB AUD
พุธ
20.737
AUD THB
0.04822
THB AUD
พฤหัสบดี
20.865
AUD THB
0.04793
THB AUD
ศุกร์
20.917
AUD THB
0.04781
THB AUD
จันทร์
20.823
AUD THB
0.04802
THB AUD
อังคาร
20.893
AUD THB
0.04786
THB AUD
พุธ
20.836
AUD THB
0.04799
THB AUD
พฤหัสบดี
20.906
AUD THB
0.04783
THB AUD
ศุกร์
20.958
AUD THB
0.04772
THB AUD
จันทร์
20.899
AUD THB
0.04785
THB AUD
อังคาร
20.870
AUD THB
0.04792
THB AUD
พุธ
20.895
AUD THB
0.04786
THB AUD
พฤหัสบดี
20.846
AUD THB
0.04797
THB AUD
ศุกร์
20.754
AUD THB
0.04818
THB AUD
จันทร์
20.712
AUD THB
0.04828
THB AUD
อังคาร
20.665
AUD THB
0.04839
THB AUD
พุธ
20.658
AUD THB
0.04841
THB AUD
พฤหัสบดี
20.641
AUD THB
0.04845
THB AUD
ศุกร์
20.575
AUD THB
0.04860
THB AUD
จันทร์
20.570
AUD THB
0.04861
THB AUD
อังคาร
20.625
AUD THB
0.04848
THB AUD
พุธ
20.771
AUD THB
0.04815
THB AUD
พฤหัสบดี
20.852
AUD THB
0.04796
THB AUD
ศุกร์
20.968
AUD THB
0.04769
THB AUD
จันทร์
21.040
AUD THB
0.04753
THB AUD
อังคาร
20.993
AUD THB
0.04764
THB AUD
พุธ
21.008
AUD THB
0.04760
THB AUD
พฤหัสบดี
20.945
AUD THB
0.04774
THB AUD
ศุกร์
20.906
AUD THB
0.04783
THB AUD
จันทร์
20.985
AUD THB
0.04765
THB AUD
อังคาร
20.891
AUD THB
0.04787
THB AUD
พุธ
20.868
AUD THB
0.04792
THB AUD
พฤหัสบดี
20.737
AUD THB
0.04822
THB AUD
ศุกร์
20.700
AUD THB
0.04831
THB AUD
จันทร์
20.662
AUD THB
0.04840
THB AUD
อังคาร
20.752
AUD THB
0.04819
THB AUD
พุธ
20.702
AUD THB
0.04831
THB AUD
พฤหัสบดี
20.709
AUD THB
0.04829
THB AUD
ศุกร์
20.704
AUD THB
0.04830
THB AUD
จันทร์
20.651
AUD THB
0.04842
THB AUD
อังคาร
20.538
AUD THB
0.04869
THB AUD
พุธ
20.481
AUD THB
0.04883
THB AUD
พฤหัสบดี
20.537
AUD THB
0.04869
THB AUD
ศุกร์
20.564
AUD THB
0.04863
THB AUD
จันทร์
20.511
AUD THB
0.04875
THB AUD
อังคาร
20.502
AUD THB
0.04878
THB AUD
พุธ
20.462
AUD THB
0.04887
THB AUD
พฤหัสบดี
20.559
AUD THB
0.04864
THB AUD
ศุกร์
20.671
AUD THB
0.04838
THB AUD
จันทร์
20.530
AUD THB
0.04871
THB AUD
อังคาร
20.526
AUD THB
0.04872
THB AUD
พุธ
20.491
AUD THB
0.04880
THB AUD
พฤหัสบดี
20.703
AUD THB
0.04830
THB AUD
ศุกร์
20.719
AUD THB
0.04826
THB AUD
จันทร์
20.804
AUD THB
0.04807
THB AUD
อังคาร
20.790
AUD THB
0.04810
THB AUD
พุธ
20.739
AUD THB
0.04822
THB AUD
พฤหัสบดี
20.690
AUD THB
0.04833
THB AUD
ศุกร์
20.587
AUD THB
0.04857
THB AUD
จันทร์
20.618
AUD THB
0.04850
THB AUD
อังคาร
20.678
AUD THB
0.04836
THB AUD
พุธ
20.767
AUD THB
0.04815
THB AUD
พฤหัสบดี
20.809
AUD THB
0.04806
THB AUD
ศุกร์
20.813
AUD THB
0.04805
THB AUD
จันทร์
20.860
AUD THB
0.04794
THB AUD
อังคาร
20.886
AUD THB
0.04788
THB AUD
พุธ
20.912
AUD THB
0.04782
THB AUD
พฤหัสบดี
20.959
AUD THB
0.04771
THB AUD
ศุกร์
20.838
AUD THB
0.04799
THB AUD
จันทร์
20.811
AUD THB
0.04805
THB AUD
อังคาร
20.751
AUD THB
0.04819
THB AUD
พุธ
20.649
AUD THB
0.04843
THB AUD
พฤหัสบดี
20.515
AUD THB
0.04875
THB AUD
ศุกร์
20.516
AUD THB
0.04874
THB AUD
จันทร์
20.599
AUD THB
0.04855
THB AUD
อังคาร
20.601
AUD THB
0.04854
THB AUD
พุธ
20.560
AUD THB
0.04864
THB AUD
พฤหัสบดี
20.566
AUD THB
0.04863
THB AUD
ศุกร์
20.502
AUD THB
0.04878
THB AUD
จันทร์
20.519
AUD THB
0.04873
THB AUD
อังคาร
20.472
AUD THB
0.04885
THB AUD
พุธ
20.510
AUD THB
0.04876
THB AUD
พฤหัสบดี
20.475
AUD THB
0.04884
THB AUD
ศุกร์
20.472
AUD THB
0.04885
THB AUD
จันทร์
20.564
AUD THB
0.04863
THB AUD
อังคาร
20.727
AUD THB
0.04825
THB AUD
พุธ
20.690
AUD THB
0.04833
THB AUD
พฤหัสบดี
20.728
AUD THB
0.04824
THB AUD
ศุกร์
20.772
AUD THB
0.04814
THB AUD
จันทร์
20.688
AUD THB
0.04834
THB AUD
อังคาร
20.651
AUD THB
0.04842
THB AUD
พุธ
20.685
AUD THB
0.04834
THB AUD
พฤหัสบดี
20.768
AUD THB
0.04815
THB AUD
ศุกร์
20.885
AUD THB
0.04788
THB AUD
จันทร์
20.813
AUD THB
0.04805
THB AUD
อังคาร
20.696
AUD THB
0.04832
THB AUD
พุธ
20.710
AUD THB
0.04829
THB AUD
พฤหัสบดี
20.756
AUD THB
0.04818
THB AUD
ศุกร์
20.825
AUD THB
0.04802
THB AUD
จันทร์
20.889
AUD THB
0.04787
THB AUD
อังคาร
20.865
AUD THB
0.04793
THB AUD
พุธ
20.858
AUD THB
0.04794
THB AUD
พฤหัสบดี
20.856
AUD THB
0.04795
THB AUD
ศุกร์
20.991
AUD THB
0.04764
THB AUD
จันทร์
20.934
AUD THB
0.04777
THB AUD
อังคาร
20.857
AUD THB
0.04794
THB AUD