อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ต่ำสุด = 22.820 (2/2/2564) เฉลี่ย = 24.015 สูงสุด = 25.049 (28/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์ออสเตรเลีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
23.250
AUD THB
0.04301
THB AUD
จันทร์
23.114
AUD THB
0.04326
THB AUD
อังคาร
23.105
AUD THB
0.04328
THB AUD
พุธ
23.342
AUD THB
0.04284
THB AUD
พฤหัสบดี
23.246
AUD THB
0.04302
THB AUD
ศุกร์
23.372
AUD THB
0.04279
THB AUD
จันทร์
23.245
AUD THB
0.04302
THB AUD
อังคาร
23.277
AUD THB
0.04296
THB AUD
พุธ
23.275
AUD THB
0.04297
THB AUD
พฤหัสบดี
23.281
AUD THB
0.04295
THB AUD
ศุกร์
23.260
AUD THB
0.04299
THB AUD
จันทร์
23.072
AUD THB
0.04334
THB AUD
อังคาร
23.136
AUD THB
0.04322
THB AUD
พุธ
23.176
AUD THB
0.04315
THB AUD
พฤหัสบดี
23.268
AUD THB
0.04298
THB AUD
ศุกร์
23.136
AUD THB
0.04322
THB AUD
จันทร์
23.167
AUD THB
0.04317
THB AUD
อังคาร
23.088
AUD THB
0.04331
THB AUD
พุธ
23.178
AUD THB
0.04314
THB AUD
พฤหัสบดี
22.857
AUD THB
0.04375
THB AUD
ศุกร์
22.891
AUD THB
0.04369
THB AUD
จันทร์
22.860
AUD THB
0.04374
THB AUD
อังคาร
22.820
AUD THB
0.04382
THB AUD
พุธ
22.890
AUD THB
0.04369
THB AUD
พฤหัสบดี
22.913
AUD THB
0.04364
THB AUD
ศุกร์
22.902
AUD THB
0.04366
THB AUD
จันทร์
22.988
AUD THB
0.04350
THB AUD
อังคาร
23.135
AUD THB
0.04322
THB AUD
พุธ
23.132
AUD THB
0.04323
THB AUD
พฤหัสบดี
23.120
AUD THB
0.04325
THB AUD
ศุกร์
23.089
AUD THB
0.04331
THB AUD
จันทร์
23.223
AUD THB
0.04306
THB AUD
อังคาร
23.294
AUD THB
0.04293
THB AUD
พุธ
23.225
AUD THB
0.04306
THB AUD
พฤหัสบดี
23.327
AUD THB
0.04287
THB AUD
ศุกร์
23.506
AUD THB
0.04254
THB AUD
จันทร์
23.653
AUD THB
0.04228
THB AUD
อังคาร
23.711
AUD THB
0.04217
THB AUD
พุธ
23.767
AUD THB
0.04208
THB AUD
พฤหัสบดี
24.098
AUD THB
0.04150
THB AUD
ศุกร์
23.598
AUD THB
0.04238
THB AUD
จันทร์
23.359
AUD THB
0.04281
THB AUD
อังคาร
23.589
AUD THB
0.04239
THB AUD
พุธ
23.694
AUD THB
0.04220
THB AUD
พฤหัสบดี
23.612
AUD THB
0.04235
THB AUD
ศุกร์
23.362
AUD THB
0.04280
THB AUD
จันทร์
23.578
AUD THB
0.04241
THB AUD
อังคาร
23.684
AUD THB
0.04222
THB AUD
พุธ
23.639
AUD THB
0.04230
THB AUD
พฤหัสบดี
23.744
AUD THB
0.04212
THB AUD
ศุกร์
23.845
AUD THB
0.04194
THB AUD
จันทร์
23.810
AUD THB
0.04200
THB AUD
อังคาร
23.800
AUD THB
0.04202
THB AUD
พุธ
23.803
AUD THB
0.04201
THB AUD
พฤหัสบดี
24.074
AUD THB
0.04154
THB AUD
ศุกร์
23.914
AUD THB
0.04182
THB AUD
จันทร์
23.884
AUD THB
0.04187
THB AUD
อังคาร
23.760
AUD THB
0.04209
THB AUD
พุธ
23.627
AUD THB
0.04232
THB AUD
พฤหัสบดี
23.660
AUD THB
0.04227
THB AUD
ศุกร์
23.683
AUD THB
0.04222
THB AUD
จันทร์
23.840
AUD THB
0.04195
THB AUD
อังคาร
23.810
AUD THB
0.04200
THB AUD
พุธ
23.808
AUD THB
0.04200
THB AUD
พฤหัสบดี
23.687
AUD THB
0.04222
THB AUD
ศุกร์
23.773
AUD THB
0.04206
THB AUD
จันทร์
23.928
AUD THB
0.04179
THB AUD
อังคาร
23.898
AUD THB
0.04184
THB AUD
พุธ
23.900
AUD THB
0.04184
THB AUD
พฤหัสบดี
24.026
AUD THB
0.04162
THB AUD
ศุกร์
23.981
AUD THB
0.04170
THB AUD
จันทร์
24.040
AUD THB
0.04160
THB AUD
อังคาร
24.033
AUD THB
0.04161
THB AUD
พุธ
24.116
AUD THB
0.04147
THB AUD
พฤหัสบดี
24.214
AUD THB
0.04130
THB AUD
ศุกร์
24.202
AUD THB
0.04132
THB AUD
จันทร์
24.265
AUD THB
0.04121
THB AUD
อังคาร
24.293
AUD THB
0.04116
THB AUD
พุธ
24.227
AUD THB
0.04128
THB AUD
พฤหัสบดี
24.259
AUD THB
0.04122
THB AUD
ศุกร์
24.275
AUD THB
0.04119
THB AUD
จันทร์
24.465
AUD THB
0.04088
THB AUD
อังคาร
24.422
AUD THB
0.04095
THB AUD
พุธ
24.299
AUD THB
0.04115
THB AUD
พฤหัสบดี
24.308
AUD THB
0.04114
THB AUD
ศุกร์
24.178
AUD THB
0.04136
THB AUD
จันทร์
24.130
AUD THB
0.04144
THB AUD
อังคาร
24.054
AUD THB
0.04157
THB AUD
พุธ
24.072
AUD THB
0.04154
THB AUD
พฤหัสบดี
24.206
AUD THB
0.04131
THB AUD
ศุกร์
24.230
AUD THB
0.04127
THB AUD
จันทร์
24.503
AUD THB
0.04081
THB AUD
อังคาร
24.374
AUD THB
0.04103
THB AUD
พุธ
24.376
AUD THB
0.04102
THB AUD
พฤหัสบดี
24.141
AUD THB
0.04142
THB AUD
ศุกร์
24.261
AUD THB
0.04122
THB AUD
จันทร์
24.352
AUD THB
0.04106
THB AUD
อังคาร
24.527
AUD THB
0.04077
THB AUD
พุธ
24.361
AUD THB
0.04105
THB AUD
พฤหัสบดี
24.330
AUD THB
0.04110
THB AUD
ศุกร์
24.399
AUD THB
0.04099
THB AUD
จันทร์
24.229
AUD THB
0.04127
THB AUD
อังคาร
24.345
AUD THB
0.04108
THB AUD
พุธ
24.317
AUD THB
0.04112
THB AUD
พฤหัสบดี
24.253
AUD THB
0.04123
THB AUD
ศุกร์
24.129
AUD THB
0.04144
THB AUD
จันทร์
24.128
AUD THB
0.04144
THB AUD
อังคาร
24.111
AUD THB
0.04147
THB AUD
พุธ
24.068
AUD THB
0.04155
THB AUD
พฤหัสบดี
24.051
AUD THB
0.04158
THB AUD
ศุกร์
23.963
AUD THB
0.04173
THB AUD
จันทร์
24.173
AUD THB
0.04137
THB AUD
อังคาร
24.151
AUD THB
0.04141
THB AUD
พุธ
24.141
AUD THB
0.04142
THB AUD
พฤหัสบดี
24.129
AUD THB
0.04144
THB AUD
ศุกร์
24.069
AUD THB
0.04155
THB AUD
จันทร์
24.026
AUD THB
0.04162
THB AUD
อังคาร
23.953
AUD THB
0.04175
THB AUD
พุธ
24.013
AUD THB
0.04164
THB AUD
พฤหัสบดี
23.791
AUD THB
0.04203
THB AUD
ศุกร์
23.700
AUD THB
0.04219
THB AUD
จันทร์
23.752
AUD THB
0.04210
THB AUD
อังคาร
23.835
AUD THB
0.04195
THB AUD
พุธ
24.106
AUD THB
0.04148
THB AUD
พฤหัสบดี
24.137
AUD THB
0.04143
THB AUD
ศุกร์
24.133
AUD THB
0.04144
THB AUD
จันทร์
24.224
AUD THB
0.04128
THB AUD
อังคาร
24.141
AUD THB
0.04142
THB AUD
พุธ
24.046
AUD THB
0.04159
THB AUD
พฤหัสบดี
24.008
AUD THB
0.04165
THB AUD
ศุกร์
24.025
AUD THB
0.04162
THB AUD
จันทร์
24.190
AUD THB
0.04134
THB AUD
อังคาร
24.375
AUD THB
0.04103
THB AUD
พุธ
24.241
AUD THB
0.04125
THB AUD
พฤหัสบดี
24.142
AUD THB
0.04142
THB AUD
ศุกร์
24.254
AUD THB
0.04123
THB AUD
จันทร์
24.353
AUD THB
0.04106
THB AUD
อังคาร
24.403
AUD THB
0.04098
THB AUD
พุธ
24.353
AUD THB
0.04106
THB AUD
พฤหัสบดี
24.367
AUD THB
0.04104
THB AUD
ศุกร์
24.311
AUD THB
0.04113
THB AUD
จันทร์
24.151
AUD THB
0.04141
THB AUD
อังคาร
24.029
AUD THB
0.04162
THB AUD
พุธ
24.024
AUD THB
0.04162
THB AUD
พฤหัสบดี
24.256
AUD THB
0.04123
THB AUD
ศุกร์
24.293
AUD THB
0.04116
THB AUD
จันทร์
24.240
AUD THB
0.04125
THB AUD
อังคาร
24.240
AUD THB
0.04125
THB AUD
พุธ
24.125
AUD THB
0.04145
THB AUD
พฤหัสบดี
24.293
AUD THB
0.04116
THB AUD
ศุกร์
24.222
AUD THB
0.04128
THB AUD
จันทร์
24.237
AUD THB
0.04126
THB AUD
อังคาร
24.430
AUD THB
0.04093
THB AUD
พุธ
24.554
AUD THB
0.04073
THB AUD
พฤหัสบดี
24.606
AUD THB
0.04064
THB AUD
ศุกร์
24.642
AUD THB
0.04058
THB AUD
จันทร์
24.553
AUD THB
0.04073
THB AUD
อังคาร
24.540
AUD THB
0.04075
THB AUD
พุธ
24.448
AUD THB
0.04090
THB AUD
พฤหัสบดี
24.312
AUD THB
0.04113
THB AUD
ศุกร์
24.489
AUD THB
0.04083
THB AUD
จันทร์
24.536
AUD THB
0.04076
THB AUD
อังคาร
24.252
AUD THB
0.04123
THB AUD
พุธ
24.146
AUD THB
0.04142
THB AUD
พฤหัสบดี
23.884
AUD THB
0.04187
THB AUD
ศุกร์
23.781
AUD THB
0.04205
THB AUD
จันทร์
23.943
AUD THB
0.04177
THB AUD
อังคาร
23.841
AUD THB
0.04194
THB AUD
พุธ
23.745
AUD THB
0.04211
THB AUD
พฤหัสบดี
23.760
AUD THB
0.04209
THB AUD
ศุกร์
23.667
AUD THB
0.04225
THB AUD
จันทร์
23.670
AUD THB
0.04225
THB AUD
อังคาร
23.624
AUD THB
0.04233
THB AUD
พุธ
23.749
AUD THB
0.04211
THB AUD
พฤหัสบดี
23.972
AUD THB
0.04172
THB AUD
ศุกร์
24.220
AUD THB
0.04129
THB AUD
จันทร์
24.122
AUD THB
0.04146
THB AUD
อังคาร
24.108
AUD THB
0.04148
THB AUD
พุธ
24.166
AUD THB
0.04138
THB AUD
พฤหัสบดี
24.101
AUD THB
0.04149
THB AUD
ศุกร์
24.164
AUD THB
0.04138
THB AUD
จันทร์
24.196
AUD THB
0.04133
THB AUD
อังคาร
24.157
AUD THB
0.04140
THB AUD
พุธ
24.080
AUD THB
0.04153
THB AUD
พฤหัสบดี
24.182
AUD THB
0.04135
THB AUD
ศุกร์
24.276
AUD THB
0.04119
THB AUD
จันทร์
24.136
AUD THB
0.04143
THB AUD
อังคาร
24.232
AUD THB
0.04127
THB AUD
พุธ
24.243
AUD THB
0.04125
THB AUD
พฤหัสบดี
24.164
AUD THB
0.04138
THB AUD
ศุกร์
24.264
AUD THB
0.04121
THB AUD
จันทร์
24.382
AUD THB
0.04101
THB AUD
อังคาร
24.459
AUD THB
0.04088
THB AUD
พุธ
24.524
AUD THB
0.04078
THB AUD
พฤหัสบดี
24.361
AUD THB
0.04105
THB AUD
ศุกร์
24.339
AUD THB
0.04109
THB AUD
จันทร์
24.592
AUD THB
0.04066
THB AUD
อังคาร
24.550
AUD THB
0.04073
THB AUD
พุธ
24.553
AUD THB
0.04073
THB AUD
พฤหัสบดี
24.635
AUD THB
0.04059
THB AUD
ศุกร์
24.729
AUD THB
0.04044
THB AUD
จันทร์
24.852
AUD THB
0.04024
THB AUD
อังคาร
24.610
AUD THB
0.04063
THB AUD
พุธ
24.486
AUD THB
0.04084
THB AUD
พฤหัสบดี
24.622
AUD THB
0.04061
THB AUD
ศุกร์
24.717
AUD THB
0.04046
THB AUD
จันทร์
24.726
AUD THB
0.04044
THB AUD
อังคาร
24.891
AUD THB
0.04018
THB AUD
พุธ
24.984
AUD THB
0.04003
THB AUD
พฤหัสบดี
25.000
AUD THB
0.04000
THB AUD
ศุกร์
25.001
AUD THB
0.04000
THB AUD
จันทร์
24.788
AUD THB
0.04034
THB AUD
อังคาร
24.843
AUD THB
0.04025
THB AUD
พุธ
25.012
AUD THB
0.03998
THB AUD
พฤหัสบดี
25.049
AUD THB
0.03992
THB AUD
ศุกร์
25.032
AUD THB
0.03995
THB AUD
จันทร์
25.028
AUD THB
0.03996
THB AUD
อังคาร
24.804
AUD THB
0.04032
THB AUD
พุธ
24.804
AUD THB
0.04032
THB AUD
พฤหัสบดี
24.813
AUD THB
0.04030
THB AUD
ศุกร์
24.547
AUD THB
0.04074
THB AUD
จันทร์
24.437
AUD THB
0.04092
THB AUD
อังคาร
24.328
AUD THB
0.04110
THB AUD
พุธ
24.140
AUD THB
0.04143
THB AUD
พฤหัสบดี
23.995
AUD THB
0.04168
THB AUD
ศุกร์
23.962
AUD THB
0.04173
THB AUD
จันทร์
24.111
AUD THB
0.04147
THB AUD
อังคาร
23.974
AUD THB
0.04171
THB AUD
พุธ
23.805
AUD THB
0.04201
THB AUD
พฤหัสบดี
23.716
AUD THB
0.04217
THB AUD
ศุกร์
23.720
AUD THB
0.04216
THB AUD
จันทร์
23.879
AUD THB
0.04188
THB AUD
อังคาร
23.902
AUD THB
0.04184
THB AUD
พุธ
24.044
AUD THB
0.04159
THB AUD
พฤหัสบดี
23.970
AUD THB
0.04172
THB AUD
ศุกร์
23.996
AUD THB
0.04167
THB AUD
จันทร์
24.056
AUD THB
0.04157
THB AUD
อังคาร
23.974
AUD THB
0.04171
THB AUD
พุธ
24.109
AUD THB
0.04148
THB AUD
พฤหัสบดี
24.056
AUD THB
0.04157
THB AUD
ศุกร์
23.870
AUD THB
0.04189
THB AUD
จันทร์
23.798
AUD THB
0.04202
THB AUD
อังคาร
23.860
AUD THB
0.04191
THB AUD
พุธ
23.844
AUD THB
0.04194
THB AUD
พฤหัสบดี
23.953
AUD THB
0.04175
THB AUD
ศุกร์
24.073
AUD THB
0.04154
THB AUD
จันทร์
23.765
AUD THB
0.04208
THB AUD
อังคาร
23.792
AUD THB
0.04203
THB AUD
พุธ
23.808
AUD THB
0.04200
THB AUD
พฤหัสบดี
24.062
AUD THB
0.04156
THB AUD
ศุกร์
23.866
AUD THB
0.04190
THB AUD
จันทร์
23.858
AUD THB
0.04192
THB AUD
อังคาร
24.043
AUD THB
0.04159
THB AUD
พุธ
24.173
AUD THB
0.04137
THB AUD
พฤหัสบดี
24.270
AUD THB
0.04120
THB AUD
ศุกร์
24.182
AUD THB
0.04135
THB AUD
จันทร์
24.206
AUD THB
0.04131
THB AUD
อังคาร
24.271
AUD THB
0.04120
THB AUD
พุธ
24.197
AUD THB
0.04133
THB AUD
พฤหัสบดี
24.231
AUD THB
0.04127
THB AUD
ศุกร์
24.090
AUD THB
0.04151
THB AUD