อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์สิงคโปร์
ต่ำสุด = 23.531 (3/10/2561) เฉลี่ย = 23.963 สูงสุด = 24.531 (27/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
24.324
SGD THB
0.04111
THB SGD
อังคาร
24.397
SGD THB
0.04099
THB SGD
พุธ
24.364
SGD THB
0.04104
THB SGD
พฤหัสบดี
24.252
SGD THB
0.04123
THB SGD
ศุกร์
24.272
SGD THB
0.04120
THB SGD
จันทร์
24.193
SGD THB
0.04133
THB SGD
อังคาร
24.193
SGD THB
0.04133
THB SGD
พุธ
24.118
SGD THB
0.04146
THB SGD
พฤหัสบดี
24.025
SGD THB
0.04162
THB SGD
ศุกร์
24.050
SGD THB
0.04158
THB SGD
จันทร์
24.151
SGD THB
0.04141
THB SGD
อังคาร
24.162
SGD THB
0.04139
THB SGD
พุธ
24.153
SGD THB
0.04140
THB SGD
พฤหัสบดี
24.111
SGD THB
0.04147
THB SGD
ศุกร์
24.133
SGD THB
0.04144
THB SGD
จันทร์
24.117
SGD THB
0.04146
THB SGD
อังคาร
24.137
SGD THB
0.04143
THB SGD
พุธ
24.097
SGD THB
0.04150
THB SGD
พฤหัสบดี
24.047
SGD THB
0.04159
THB SGD
ศุกร์
23.964
SGD THB
0.04173
THB SGD
จันทร์
23.959
SGD THB
0.04174
THB SGD
อังคาร
23.947
SGD THB
0.04176
THB SGD
พุธ
23.939
SGD THB
0.04177
THB SGD
พฤหัสบดี
23.884
SGD THB
0.04187
THB SGD
ศุกร์
23.908
SGD THB
0.04183
THB SGD
จันทร์
23.911
SGD THB
0.04182
THB SGD
อังคาร
23.882
SGD THB
0.04187
THB SGD
พุธ
23.906
SGD THB
0.04183
THB SGD
พฤหัสบดี
23.946
SGD THB
0.04176
THB SGD
ศุกร์
23.869
SGD THB
0.04190
THB SGD
จันทร์
23.874
SGD THB
0.04189
THB SGD
อังคาร
23.828
SGD THB
0.04197
THB SGD
พุธ
23.781
SGD THB
0.04205
THB SGD
พฤหัสบดี
23.838
SGD THB
0.04195
THB SGD
ศุกร์
23.898
SGD THB
0.04185
THB SGD
จันทร์
23.896
SGD THB
0.04185
THB SGD
อังคาร
23.919
SGD THB
0.04181
THB SGD
พุธ
23.874
SGD THB
0.04189
THB SGD
พฤหัสบดี
23.864
SGD THB
0.04190
THB SGD
ศุกร์
23.799
SGD THB
0.04202
THB SGD
จันทร์
23.791
SGD THB
0.04203
THB SGD
อังคาร
23.752
SGD THB
0.04210
THB SGD
พุธ
23.750
SGD THB
0.04211
THB SGD
พฤหัสบดี
23.785
SGD THB
0.04204
THB SGD
ศุกร์
23.813
SGD THB
0.04199
THB SGD
จันทร์
23.805
SGD THB
0.04201
THB SGD
อังคาร
23.791
SGD THB
0.04203
THB SGD
พุธ
23.831
SGD THB
0.04196
THB SGD
พฤหัสบดี
23.822
SGD THB
0.04198
THB SGD
ศุกร์
23.797
SGD THB
0.04202
THB SGD
จันทร์
23.814
SGD THB
0.04199
THB SGD
อังคาร
23.791
SGD THB
0.04203
THB SGD
พุธ
23.758
SGD THB
0.04209
THB SGD
พฤหัสบดี
23.793
SGD THB
0.04203
THB SGD
ศุกร์
23.774
SGD THB
0.04206
THB SGD
จันทร์
23.680
SGD THB
0.04223
THB SGD
อังคาร
23.721
SGD THB
0.04216
THB SGD
พุธ
23.695
SGD THB
0.04220
THB SGD
พฤหัสบดี
23.763
SGD THB
0.04208
THB SGD
ศุกร์
23.753
SGD THB
0.04210
THB SGD
จันทร์
23.761
SGD THB
0.04209
THB SGD
อังคาร
23.826
SGD THB
0.04197
THB SGD
พุธ
23.855
SGD THB
0.04192
THB SGD
พฤหัสบดี
23.805
SGD THB
0.04201
THB SGD
ศุกร์
23.810
SGD THB
0.04200
THB SGD
จันทร์
23.809
SGD THB
0.04200
THB SGD
อังคาร
23.827
SGD THB
0.04197
THB SGD
พุธ
23.797
SGD THB
0.04202
THB SGD
พฤหัสบดี
23.763
SGD THB
0.04208
THB SGD
ศุกร์
23.742
SGD THB
0.04212
THB SGD
จันทร์
23.804
SGD THB
0.04201
THB SGD
อังคาร
23.829
SGD THB
0.04197
THB SGD
พุธ
23.815
SGD THB
0.04199
THB SGD
พฤหัสบดี
23.799
SGD THB
0.04202
THB SGD
ศุกร์
23.770
SGD THB
0.04207
THB SGD
จันทร์
23.806
SGD THB
0.04201
THB SGD
อังคาร
23.834
SGD THB
0.04196
THB SGD
พุธ
23.835
SGD THB
0.04195
THB SGD
พฤหัสบดี
23.840
SGD THB
0.04195
THB SGD
ศุกร์
23.816
SGD THB
0.04199
THB SGD
จันทร์
23.872
SGD THB
0.04189
THB SGD
อังคาร
23.787
SGD THB
0.04204
THB SGD
พุธ
23.775
SGD THB
0.04206
THB SGD
พฤหัสบดี
23.808
SGD THB
0.04200
THB SGD
ศุกร์
23.817
SGD THB
0.04199
THB SGD
จันทร์
23.817
SGD THB
0.04199
THB SGD
อังคาร
23.795
SGD THB
0.04203
THB SGD
พุธ
23.747
SGD THB
0.04211
THB SGD
พฤหัสบดี
23.786
SGD THB
0.04204
THB SGD
ศุกร์
23.787
SGD THB
0.04204
THB SGD
จันทร์
23.849
SGD THB
0.04193
THB SGD
อังคาร
23.865
SGD THB
0.04190
THB SGD
พุธ
23.885
SGD THB
0.04187
THB SGD
พฤหัสบดี
23.913
SGD THB
0.04182
THB SGD
ศุกร์
23.914
SGD THB
0.04182
THB SGD
จันทร์
23.887
SGD THB
0.04186
THB SGD
อังคาร
23.895
SGD THB
0.04185
THB SGD
พุธ
23.874
SGD THB
0.04189
THB SGD
พฤหัสบดี
23.912
SGD THB
0.04182
THB SGD
ศุกร์
23.943
SGD THB
0.04177
THB SGD
จันทร์
23.970
SGD THB
0.04172
THB SGD
อังคาร
23.938
SGD THB
0.04177
THB SGD
พุธ
23.902
SGD THB
0.04184
THB SGD
พฤหัสบดี
23.936
SGD THB
0.04178
THB SGD
ศุกร์
23.841
SGD THB
0.04194
THB SGD
จันทร์
23.845
SGD THB
0.04194
THB SGD
อังคาร
23.854
SGD THB
0.04192
THB SGD
พุธ
23.917
SGD THB
0.04181
THB SGD
พฤหัสบดี
23.914
SGD THB
0.04182
THB SGD
ศุกร์
23.940
SGD THB
0.04177
THB SGD
อาทิตย์
23.929
SGD THB
0.04179
THB SGD
จันทร์
23.945
SGD THB
0.04176
THB SGD
อังคาร
23.941
SGD THB
0.04177
THB SGD
พุธ
23.925
SGD THB
0.04180
THB SGD
พฤหัสบดี
23.984
SGD THB
0.04169
THB SGD
ศุกร์
24.034
SGD THB
0.04161
THB SGD
อาทิตย์
23.926
SGD THB
0.04180
THB SGD
จันทร์
24.010
SGD THB
0.04165
THB SGD
อังคาร
24.057
SGD THB
0.04157
THB SGD
พุธ
24.036
SGD THB
0.04160
THB SGD
พฤหัสบดี
24.089
SGD THB
0.04151
THB SGD
ศุกร์
24.091
SGD THB
0.04151
THB SGD
อาทิตย์
24.193
SGD THB
0.04133
THB SGD
จันทร์
24.216
SGD THB
0.04130
THB SGD
อังคาร
24.172
SGD THB
0.04137
THB SGD
พุธ
24.126
SGD THB
0.04145
THB SGD
พฤหัสบดี
24.186
SGD THB
0.04135
THB SGD
ศุกร์
24.267
SGD THB
0.04121
THB SGD
จันทร์
24.199
SGD THB
0.04132
THB SGD
อังคาร
24.244
SGD THB
0.04125
THB SGD
พุธ
24.196
SGD THB
0.04133
THB SGD
พฤหัสบดี
24.162
SGD THB
0.04139
THB SGD
ศุกร์
24.290
SGD THB
0.04117
THB SGD
จันทร์
24.277
SGD THB
0.04119
THB SGD
อังคาร
24.252
SGD THB
0.04123
THB SGD
พุธ
24.305
SGD THB
0.04114
THB SGD
พฤหัสบดี
24.322
SGD THB
0.04112
THB SGD
ศุกร์
24.338
SGD THB
0.04109
THB SGD
จันทร์
24.416
SGD THB
0.04096
THB SGD
อังคาร
24.387
SGD THB
0.04101
THB SGD
พุธ
24.484
SGD THB
0.04084
THB SGD
พฤหัสบดี
24.394
SGD THB
0.04099
THB SGD
ศุกร์
24.387
SGD THB
0.04101
THB SGD
จันทร์
24.428
SGD THB
0.04094
THB SGD
อังคาร
24.452
SGD THB
0.04090
THB SGD
พุธ
24.384
SGD THB
0.04101
THB SGD
พฤหัสบดี
24.404
SGD THB
0.04098
THB SGD
ศุกร์
24.412
SGD THB
0.04096
THB SGD
จันทร์
24.485
SGD THB
0.04084
THB SGD
อังคาร
24.475
SGD THB
0.04086
THB SGD
พุธ
24.457
SGD THB
0.04089
THB SGD
พฤหัสบดี
24.459
SGD THB
0.04088
THB SGD
ศุกร์
24.531
SGD THB
0.04076
THB SGD
จันทร์
24.513
SGD THB
0.04080
THB SGD
อังคาร
24.423
SGD THB
0.04094
THB SGD
พุธ
24.360
SGD THB
0.04105
THB SGD
พฤหัสบดี
24.326
SGD THB
0.04111
THB SGD
ศุกร์
24.347
SGD THB
0.04107
THB SGD
จันทร์
24.356
SGD THB
0.04106
THB SGD
อังคาร
24.361
SGD THB
0.04105
THB SGD
พุธ
24.331
SGD THB
0.04110
THB SGD
พฤหัสบดี
24.340
SGD THB
0.04109
THB SGD
ศุกร์
24.286
SGD THB
0.04118
THB SGD
จันทร์
24.264
SGD THB
0.04121
THB SGD
อังคาร
24.236
SGD THB
0.04126
THB SGD
พุธ
24.162
SGD THB
0.04139
THB SGD
พฤหัสบดี
24.168
SGD THB
0.04138
THB SGD
ศุกร์
24.158
SGD THB
0.04139
THB SGD
จันทร์
24.174
SGD THB
0.04137
THB SGD
อังคาร
23.976
SGD THB
0.04171
THB SGD
พุธ
23.941
SGD THB
0.04177
THB SGD
พฤหัสบดี
23.945
SGD THB
0.04176
THB SGD
ศุกร์
23.888
SGD THB
0.04186
THB SGD
จันทร์
23.855
SGD THB
0.04192
THB SGD
อังคาร
23.897
SGD THB
0.04185
THB SGD
พุธ
23.966
SGD THB
0.04173
THB SGD
พฤหัสบดี
23.949
SGD THB
0.04175
THB SGD
ศุกร์
23.923
SGD THB
0.04180
THB SGD
จันทร์
23.869
SGD THB
0.04189
THB SGD
อังคาร
23.842
SGD THB
0.04194
THB SGD
พุธ
23.800
SGD THB
0.04202
THB SGD
พฤหัสบดี
23.830
SGD THB
0.04196
THB SGD
ศุกร์
23.845
SGD THB
0.04194
THB SGD
จันทร์
23.809
SGD THB
0.04200
THB SGD
อังคาร
23.844
SGD THB
0.04194
THB SGD
พุธ
23.821
SGD THB
0.04198
THB SGD
พฤหัสบดี
23.797
SGD THB
0.04202
THB SGD
ศุกร์
23.787
SGD THB
0.04204
THB SGD
จันทร์
23.771
SGD THB
0.04207
THB SGD
อังคาร
23.798
SGD THB
0.04202
THB SGD
พุธ
23.771
SGD THB
0.04207
THB SGD
พฤหัสบดี
23.662
SGD THB
0.04226
THB SGD
ศุกร์
23.755
SGD THB
0.04210
THB SGD
จันทร์
23.760
SGD THB
0.04209
THB SGD
อังคาร
23.770
SGD THB
0.04207
THB SGD
ศุกร์
23.675
SGD THB
0.04224
THB SGD
จันทร์
23.533
SGD THB
0.04249
THB SGD
อังคาร
23.539
SGD THB
0.04248
THB SGD
พุธ
23.531
SGD THB
0.04250
THB SGD
พฤหัสบดี
23.620
SGD THB
0.04234
THB SGD
ศุกร์
23.751
SGD THB
0.04210
THB SGD
จันทร์
23.817
SGD THB
0.04199
THB SGD
อังคาร
23.791
SGD THB
0.04203
THB SGD
พุธ
23.823
SGD THB
0.04198
THB SGD
พฤหัสบดี
23.778
SGD THB
0.04206
THB SGD
ศุกร์
23.796
SGD THB
0.04202
THB SGD
จันทร์
23.753
SGD THB
0.04210
THB SGD
อังคาร
23.725
SGD THB
0.04215
THB SGD
พุธ
23.681
SGD THB
0.04223
THB SGD
พฤหัสบดี
23.670
SGD THB
0.04225
THB SGD
ศุกร์
23.647
SGD THB
0.04229
THB SGD
จันทร์
23.692
SGD THB
0.04221
THB SGD
อังคาร
23.824
SGD THB
0.04197
THB SGD
พุธ
23.815
SGD THB
0.04199
THB SGD
พฤหัสบดี
23.864
SGD THB
0.04190
THB SGD
ศุกร์
23.893
SGD THB
0.04185
THB SGD
จันทร์
24.040
SGD THB
0.04160
THB SGD
อังคาร
24.032
SGD THB
0.04161
THB SGD
พุธ
24.015
SGD THB
0.04164
THB SGD
พฤหัสบดี
23.891
SGD THB
0.04186
THB SGD
ศุกร์
23.933
SGD THB
0.04178
THB SGD
จันทร์
23.964
SGD THB
0.04173
THB SGD
อังคาร
23.972
SGD THB
0.04172
THB SGD
พุธ
23.959
SGD THB
0.04174
THB SGD
พฤหัสบดี
23.935
SGD THB
0.04178
THB SGD
ศุกร์
23.976
SGD THB
0.04171
THB SGD
จันทร์
23.970
SGD THB
0.04172
THB SGD
อังคาร
23.851
SGD THB
0.04193
THB SGD
พุธ
23.823
SGD THB
0.04198
THB SGD
พฤหัสบดี
23.910
SGD THB
0.04182
THB SGD
ศุกร์
23.989
SGD THB
0.04169
THB SGD
จันทร์
24.023
SGD THB
0.04163
THB SGD
อังคาร
24.023
SGD THB
0.04163
THB SGD
พุธ
23.995
SGD THB
0.04168
THB SGD
พฤหัสบดี
24.023
SGD THB
0.04163
THB SGD
ศุกร์
24.045
SGD THB
0.04159
THB SGD
จันทร์
24.053
SGD THB
0.04158
THB SGD
อังคาร
24.010
SGD THB
0.04165
THB SGD
พุธ
23.983
SGD THB
0.04170
THB SGD
พฤหัสบดี
24.027
SGD THB
0.04162
THB SGD
ศุกร์
23.993
SGD THB
0.04168
THB SGD
จันทร์
23.987
SGD THB
0.04169
THB SGD
อังคาร
23.976
SGD THB
0.04171
THB SGD
พุธ
23.929
SGD THB
0.04179
THB SGD
พฤหัสบดี
23.947
SGD THB
0.04176
THB SGD
ศุกร์
23.978
SGD THB
0.04171
THB SGD
จันทร์
23.960
SGD THB
0.04174
THB SGD
อังคาร
23.920
SGD THB
0.04181
THB SGD
พุธ
23.871
SGD THB
0.04189
THB SGD
พฤหัสบดี
23.850
SGD THB
0.04193
THB SGD
ศุกร์
23.882
SGD THB
0.04187
THB SGD
จันทร์
23.859
SGD THB
0.04191
THB SGD
อังคาร
23.883
SGD THB
0.04187
THB SGD
พุธ
23.890
SGD THB
0.04186
THB SGD
พฤหัสบดี
23.870
SGD THB
0.04189
THB SGD
ศุกร์
23.873
SGD THB
0.04189
THB SGD
จันทร์
23.751
SGD THB
0.04210
THB SGD
อังคาร
23.729
SGD THB
0.04214
THB SGD
พุธ
23.757
SGD THB
0.04209
THB SGD
พฤหัสบดี
23.704
SGD THB
0.04219
THB SGD
ศุกร์
23.697
SGD THB
0.04220
THB SGD
จันทร์
23.850
SGD THB
0.04193
THB SGD